Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH SỐT RÉT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
143
lượt xem
23
download

Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH SỐT RÉT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết một số dấu hiệu chính của bệnh sốt rét. - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt rét. - Làm cho nhà ở và nơi ngủ không có muỗi. - Tự bảo vệ mình và những người trong gia đình bằng cách ngủ màn (đặc biết màn được tẩm chất phòng muỗi), mặc quần áo dài để không cho muỗi đốt khi trời tối. - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG BỆNH SỐT RÉT

  1. Bài 12: PHÒNG B NH S T RÉT I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Nh n bi t m t s d u hi u chính c a b nh s t rét. - Nêu tác nhân, ư ng lây truy n b nh s t rét. - Làm cho nhà và nơi ng không có mu i. - T b o v mình và nh ng ngư i trong gia ình b ng cách ng màn ( c bi t màn ư c t m ch t phòng mu i), m c qu n áo dài không cho mu i t khi tr i t i. - Có ý th c trong vi c ngăn ch n không cho mu i sinh s n và t ngư i. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 26, 27 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra:
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm vi c v i SGK. M c tiêu: - HS nh n bi t ư c m t s d u hi u chính c a b nh s t rét. - HS nêu ư c tác nhân, ư ng lây truy n b nh s t rét. Cách ti n hành: - GV t ch c và hư ng d n. - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS quan sát, c l i tho i c a các nhân v t trong các hình 1, 2 trang 6 SGK và tr l i câu h i. - Cho HS trình bày k t qu .
  3. Ho t ng 3: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: Giúp HS: - Bi t làm cho nhà và nơi ng không có mu i. - Bi t t b o v mình và nh ng ngư i trong gia ình b ng cách ng màn ( c bi t màn ã ư c t m ch t phòng mu i), m c qu n áo dài không cho mu i t khi tr i t i. Cách ti n hành: - Cho HS th o lu n nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình th o lu n. - Cho HS tr l i các câu h i. - i di n các nhóm trình bày. - GV nh n xét và ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2')
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản