Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
134
lượt xem
25
download

Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giải thích một cách đơn giản HIV là gì? AIDS là gì? - Nêu các đường lây truyền và cách phòng tránh HIV/AIDS. - Có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng phòng tránh HIV/AIDS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS

  1. Bài 16: PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Gi i thích m t cách ơn gi n HIV là gì? AIDS là gì? - Nêu các ư ng lây truy n và cách phòng tránh HIV/AIDS. - Có ý th c tuyên truy n, v n ng m i ngư i cùng phòng tránh HIV/AIDS. II. dùng d y h c: - Thông tin và hình trang 35 SGK. - Có th sưu t m các tranh nh, t rơi, tranh c ng và các thông tin v HIV/AIDS. - Các b phi u h i- áp có n i dung như trang 34 SGK ( cho m i nhóm m t b ). III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra:
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Trò chơi “Ai nhanh, ai úng?” M c tiêu: Giúp HS: - Gi i thích ư c m t cách ơn gi n HIV là gì, AIDS là gì. - Nêu ư c các ư ng lây truy n HIV. Cách ti n hành: - T ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS làm vi c. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình làm vi c. - Cho HS trình bày k t qu . Ho t ng 3: Sưu t m thông tin ho c
  3. tranh nh và tri n lãm. M c tiêu: Giúp HS: - Nêu ư c cách phòng tránh HIV/AIDS. - Có ý th c tuyên truy n, v n ng m i ngư i cùng phòng tránh HIV/AIDS. Cách ti n hành: - T ch c và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n và phân công các b n trong nhóm làm vi c. - Cho HS trình bày tri n lãm. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản