Gíao án 6 - TƠ SỢI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
102
lượt xem
9
download

Gíao án 6 - TƠ SỢI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể tên một số loại tơ sợi. - Làm thực hành phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. - Nêu đặc điểm nổi bật của sản phẩm làm ra từ một số loại tơ sợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - TƠ SỢI

  1. Bài 32: TƠ S I I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - K tên m t s lo i tơ s i. - Làm th c hành phân bi t tơ s i t nhiên và tơ s i nhân t o. - Nêu c i m n i b t c a s n ph m làm ra t m t s lo i tơ s i. II. dùng d y h c: - Hình và thông tin trang 66 SGK. - M t s lo i tơ s i t nhiên và tơ s i nhân t o ho c s n ph m ư c d t ra t các lo i tơ s i ó; b t l a ho c bao diêm. - Phi u h c t p. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra:
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: HS k ư c tên m t s lo i tơ s i. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS quan sát và tr l i các câu h i trang 66 SGK. - Cho i di n m i nhóm trình - C l p nh n xét. bày. Ho t ng 3: Th c hành. M c tiêu: HS làm th c hành phân bi t tơ s i t nhiên và tơ s i nhân t o. Cách ti n hành:
  3. - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS làm theo ch d n m c Th c hành trang 67 SGK. - Cho i di n m i nhóm trình bày k t qu th c hành. K t lu n: (SGK) Ho t ng 4: Làm vi c v i phi u h c t p. M c tiêu: HS nêu ư c c i m n i b t c a s n ph m làm ra t m t s lo i tơ s i. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c cá nhân. - HS c kĩ các thông tin trang 67 SGK và làm bài trên phi u. - G i m t s HS ch a bài t p. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c.
  4. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản