Giáo án âm nhạc lớp 1

Chia sẻ: tc11k53

Dân ca là một trong những bộ phận văn hóa góp phần cấu thành nên nền văn hóa dân gian. Dân ca do quần chúng nhân dân sáng tạo ra và được lưu truyền từ đời nay sang đời khác. Quê hương tươi đẹp là một trong những bài dân ca của dân tộc Nùng. Dân tộc này sinh sống ở vùng rẻo thấp rừng núi phía Bắc nước ta.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 1

Giáo án

Giáo án âm nhạc lớp 1
1
GIÁO ÁN ÂM NHẠC
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 1:

QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP.
Học hát:
Dân ca Nùng.
Đặt lời: Anh Hoàng
I.MỤC TIÊU:
_ Hát đúng giai điệu và lời ca
_ Hát đồng đều, rõ lời
_ Biết bài hát “Quê hương tươi đẹp” là dân ca của dân tộc Nùng

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát “Quê hương tươi đẹp”
2. Đồ dùng dạy học:
_ Nhạc cụ
_ Máy cát xét và băng tiếng
_ Một số tranh ảnh về dân tộc ít người

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
23’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Quê
hương tươi đẹp”
a) Giới thiệu bài hát:
2’
_ Nhắc lại: Quê hương tươi -Ghi tựa
_ GV nêu tên bài hát
đẹp – dân ca Nùng – do Anh bài lên
_ Dân ca là một trong những bộ phận Hoàng đặt lời. bảng
văn hóa góp phần cấu thành nên nền
văn hóa dân gian. Dân ca do quần
chúng nhân dân sáng tạo ra và được
lưu truyền từ đời nay sang đời khác.
_ Quê hương tươi đẹp là một trong
những bài dân ca của dân tộc Nùng.
Dân tộc này sinh sống ở vùng rẻo thấp
rừng núi phía Bắc nước ta.
_ Giai điệu bài ca mượt mà, êm ả, trải
rộng, ngợi ca tình yêu quê hương đất
nước, con người.
b) Nghe hát mẫu: -Máy
_ Mở máy
2’ cát-xét,
_ GV hát mẫu. băng
_ Nghe qua băng và giọng tiếng
c) Đọc lời ca và GV giải thích từ khó: hát của GV

2
_ Đọc lời ca theo từng câu.
3’
_HS đọc theo:
* Chú ý:
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa -Quê hương em biết bao
kịp thời. tươi đẹp
-Đồng lúa xanh núi rừng
ngàn cây
-Khi mùa xuân thắm tươi
đang trở về
-Ngàn lời ca vui mừng chào
d) Dạy hát: đón
_ GV hát từng câu kết hợp với gõ -Thiết tha tình quê hương
13’ -Thanh
đệm. _ Thực hiện theo hướng gõ, song
dẫn của GV
+ Câu 1: loan
+“Quê hương … đẹp”
+ Câu 2:
+ Ôn lại câu 1 và 2. +“Đồng lúa … cây”
+ Câu 3:
+“Khi mùa xuân … trở về”
+ Ôn câu 1, 2, 3.
+ Câu 4:
+ Ôn lại 4 câu. +“Ngàn lời ca … đón”
+ Câu 5:
_GV cần chú ý cách phát âm của các +“Thiết tha … quê hương”
_Cho HS hát lại cả bài. Vừa
em.
* Lưu ý: Những tiếng cuối câu hát hát vừa vỗ tay theo phách.
ứng vào trường độ 2 phách, nếu HS
không ngân đủ độ dài thì sẽ thay thế
bằng vỗ tay hay gõ đệm cho đủ.
Cụ thể cần chú ý các tiếng: về,
hương (cuối câu 5)
Hoạt động 2:
_ GV cần chú ý chỉnh sửa lỗi phát âm,
5’
nâng cao chất lượng bài hát: chỗ nhấn, _ HS hát lại cả bài
chỗ nào hát to, nhỏ.
_ Hướng dẫn hát kết hợp với vận
động phụ họa. _Vừa hát vừa nhún chân
_ Luyện tập: nhịp nhàng.

_ Cho từng nhóm hát.
* Củng cố: _ Cho vài cá nhân lên biểu
GV nhận xét diễn + gõ đệm theo phách.
1’
* Dặn dò: _ Cho 1 HS lên hát.
_ Tập hát lại cả bài _ Cả lớp hát + gõ đệm theo
1’ phách.
3
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 2:

QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP.
Ôn tập bài hát:
Dân ca Nùng.
Đặt lời: Anh Hoàng
I.MỤC TIÊU:
_ Hát đúng giai điệu và lời ca
_ Tập biểu diễn bài hát

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Chuẩn bị vài động tác múa đơn giản
_ Nhạc cụ và băng tiếng

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh

4
gian
Hoạt động 1: Ôn bài hát “Quê hương
16’
tươi đẹp”
a) Ôn luyện bài hát:
3’ -Thanh
_ Cho HS hát lại bài hát kết hợp gõ đệm _ Nhóm, tổ, cá nhân. gõ, song
theo phách. loan
b) Cho HS hát kết hợp với vận động phụ
5’
họa:
_GV hướng dẫn cho HS vài động tác múa _ Thực hành theo hướng
đơn giản như: vỗ tay, chuyển dịch chân dẫn của GV
theo nhịp.
c) Hướng dẫn HS biểu diễn:
8’
_GV hướng dẫn: Khi biểu diễn có kết _ HS biển diễn trước
hợp động tác múa đơn giản hoặc gõ đệm lớp kết hợp động tác
múa đơn giản hoặc gõ
theo phách.
đệm theo phách
_ Hình thức thể hiện: _ Đơn ca, tốp ca, …
Hoạt động 2:
10’ -Thanh
_ GV hướng dẫn cách vỗ tay theo hình _Vừa hát vừa vỗ tay phách,
tiết tấu theo tiết tấu lời ca song
Quê hương em biết bao tươi x x loan
xxxx
_ Vừa hát vừa gõ thanh phách theo tiết tấu
lời ca (2 thanh tre làm bằng gỗ hoặc tre).
* Củng cố:
_ GV hát mẫu lại 1 lần hoặc cho nghe
1’
_Lắng nghe
băng cát xét
* Dặn dò:
_ Tập hát và gõ phách theo tiết tấu.
1’
_ Chuẩn bị: Học hát bài Mời bạn vui múa
ca.
5
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 3:

MỜI BẠN VUI MÚA CA.
Học hát:
Nhạc và lời: Phạm Tuyên.

I.MỤC TIÊU:
_Hát đúng giai điệu và lời ca
_Biết bài hát “Mời bạn vui múa ca” là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát “Mời bạn vui múa ca”
2. Đồ dùng dạy học:
_ Song loan hoặc thanh phách
_ Nhạc cụ, băng nhạc

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Mời bạn vui
múa ca”
a) Giới thiệu bài hát:
1’
_ GV giới thiệu tên bài hát _HS nhắc lại: Mời bạn
_ Đây là bài hát được trích từ nhạc cảnh vui múa ca – Nhạc và lời
“Mèo đi câu cá” của nhạc sĩ Phạm của Phạm Tuyên
Tuyên.
b) Nghe hát mẫu:
2’ -Máy

6
_ Mở máy _ Nghe qua băng và GV cát-xét
_ Hát mẫu hát mẫu.
c) Đọc lời ca và GV giải thích từ khó:
5’
_ Đọc lời ca theo từng câu +gõ phách
_ Đọc theo từng câu:
* Chú ý:
+ Dạy đọc theo phách + gõ Chim ca líu lo. Hoa như
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa kịp đón chào
thời. Bầu trời xanh. Nước long
lanh
La la lá la. Là là la là
Mời bạn cùng vui múa
vui ca
d) Dạy hát: _Hát theo từng câu
12’
_ GV hát từng câu kết hợp với gõ đệm.
+ Câu 1: +“Chim ca … chào”
+“Bầu trời … long lanh”
+ Câu 2:
+ Ôn lại câu 1 và 2.
+ Câu 3: +“La la … la là”
+ Ôn câu 1, 2, 3.
+“Mời bạn … vui ca”
+ Câu 4:
+ Ôn lại 4 câu.
_ GV cần chú ý chỉnh sửa lỗi phát âm, _HS hát lại cả bài.
nâng cao chất lượng bài hát: chỗ nhấn,
chỗ nào hát to, nhỏ.
* Chú ý: Những chỗ lấy hơi
Hoạt động 2:
8’
_ Khi HS đã hát được, GV dùng thanh _ HS hát và gõ đệm theo -Thanh
phách (hoặc song loan) gõ đệm theo phách phách,
phách song
Chim ca líu lo. Hoa như đón chào x loan
x xx x x xx

_ Vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu lời ca. _HS thực hành vỗ tay theo
Chim ca líu lo. Hoa như đón chào tiết tấu
X xxx x xxx

_ Luyện tập: _Vừa hát vừa nhún chân
nhịp nhàng.
_ Cho từng nhóm hát.
_ Cho vài cá nhân lên biểu
diễn + gõ đệm theo phách.

* Củng cố:
1’
_ GV hát lại cả bài
_ Lớp hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
* Dặn dò:
1’
_ Hát lại bài “Mời bạn vui múa ca” có
kết hợp vỗ theo tiết tấu.


7
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 4:

_Ôn tập bài hát: MỜI BẠN VUI MÚA CA.
_Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về
I.MỤC TIÊU:
_Hát đúng giai điệu và lời ca
_ Biểu diễn và vận động phụ họa
_Đọc bài đồng dao “Ngựa ông đã về” để tập luyện về 1 âm hình tiết tấu

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_Nhạc cụ, thanh phách, song loan, trống nhỏ
_Một vài thanh tre để giả làm ngựa và roi ngựa

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
10’ Hoạt động 1: Ôn bài hát “Mời bạn
vui múa ca”
_ GV hướng dẫn HS hát kết hợp với _ HS hát, tay vỗ theo phách
vận động phụ họa và chân chuyển dịch (theo
nhóm, cá nhân)
_ Tổ chức cho HS biểu diễn trước _ Biểu diễn: đơn ca, song
lớp. ca, tốp ca.
18’ -Bài
Hoạt động 2: Trò chơi theo bài đồng đồng
_ Luyện đọc theo hướng
dao dao
_ Tập đọc câu đồng dao theo đúng tiết dẫn của GV
tấu.
Nhong nhong ngựa ông đã về
X x x x xx
Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn -1 vài
_ Chia lớp theo nhóm vừa
X x xx x x xx thanh
_ Chơi trò chơi đọc lời đồng dao vừa chơi que giả
trò chơi làm
_Với HS nam: Miệng đọc ngựa
câu đồng dao, Hai chân kẹp
que vào đầu gối (giả làm

8
ngựa) nhảy theo phách, ai
để que rơi là thua cuộc.
_Với HS nữ: Một tay cầm
roi ngựa, một tay giả như
nắm cương ngựa, hai chân
chuyển động như đang cưỡi
ngựa và quất roi cho ngựa -Thanh
phi nhanh. phách
_ Có 4 nhóm: -Song
_ Giao nhiệm vụ từng nhóm + Nhóm cưỡi ngựa. loan
+ Nhóm gõ phách.
+ Nhóm gõ song loan.
+ Nhóm gõ trống.

_ Nhận xét trò chơi
1’
* Củng cố: _ Lớp đọc lại bài đồng dao
_ GV nhận xét kết hợp vỗ tay theo tiết tấu
2’
* Dặn dò:
_ Ôn lại 2 bài:
+Quê hương tươi đẹp.
+Mời bạn vui múa ca.
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 5:9
Ôn tập 2 bài hát: _ QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
_ MỜI BẠN VUI MÚA CA

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
_Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời
ca.
_Biết hát kết hợp với vài động tác phụ họa
_Biết hát kết hợp trò chơi

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát.
_ Một số nhạc cụ gõ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
10’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Quê
hương tươi đẹp”
_ Ôn tập bài hát _ Cho hát theo nhóm, tổ, -Thanh
_ Cho HS ôn lại vỗ tay (hoặc gõ) đệm lớp. phách,
theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca. _ HS vừa hát vừa vỗ tay song
GV cần giúp các em thể hiện đúng theo tiết tấu lời ca theo: loan
từng kiểu vỗ tay (hoặc gõ) đệm. Nhóm, tổ
_ Biểu diễn trước lớp.


Hoạt động 2: Ôn tập bài hát “Mời
10’
bạn vui múa ca” _ Cho từng nhóm lên biểu -thanh
_ Ôn tập bài hát diễn: hát kết hợp với vài phách,
_ Cho HS ôn lại vỗ tay (hoặc gõ) đệm động tác phụ họa. song
theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca. loan
GV cần giúp các em thể hiện đúng
từng kiểu vỗ tay (hoặc gõ) đệm. _ Hát theo nhóm, tổ, lớp.
_ Biểu diễn trước lớp. _ HS Vừa hát vừa vỗ tay
theo tiết tấu lời ca theo:
nhóm, tổ
Hoạt động 3: Trò chơi cưỡi ngựa
7’
theo bài đồng dao “Ngựa ông đã về”
_ Phân công nhiệm vụ mỗi nhóm.
_ Cho lớp tiến hành trò chơi. _ Cho từng nhóm lên biểu
diễn: hát kết hợp với vài
động tác phụ họa.
* Củng cố:
1’
_ Chia lớp thành từng nhóm.


10
* Dặn dò: _ Cho 2 HS hát lại 2 bài hát
1’
_ Ôn lại 2 bài hát: Quê hương tươi _ Lớp hát kết hợp vỗ tay
đẹp và Mời bạn vui múa ca có kết hợp theo tiết tấu.
vỗ theo tiết tấu.
_Chuẩn bị: Học hát: Tìm bạn thân.
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 6:

TÌM BẠN THÂN.
Học hát:
Nhạc và lời: Việt Anh.

I.MỤC TIÊU:
_HS Hát đúng giai điệu và lời 1 của bài
_HS biết bài hát “Tìm bạn thân” là sáng tác của tác giả Việt Anh (tên khai sinh là
Đặng Trí Dũng)
_ HS biết vỗ tay và gõ đẹm theo phách

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát “Tìm bạn thân”

11
2. Đồ dùng dạy học:
_ Nhạc cụ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ
_ Máy cát xét và băng tiếng

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Tìm bạn
thân” (lời 1)
a) Giới thiệu bài hát:
2’
_ Giới thiệu tên bài hát: _ HS nhắc lại tên bài
hát:Tìm bạn thân – nhạc
_ Lần đầu tiên đến trường học, ai cũng và lời: Việt Anh
muốn kết bạn với nhiều bạn mới. Ở
trường học, bạn nào cũng ngoan ngoãn,
xinh tươi, thật là dễ mến, dễ thân. Bài
hát “Tìm bạn thân” các em học sau đây
sẽ nói lên điều đó.
_ Bài hát “Tìm bạn thân” có 2 lời ca. Bài
này có tiết tấu rộn ràng, giai điệu và lời
ca đẹp, nói về tình bạn thân ái của tuổi
nhi đồng thơ ngây. Bài hát được tác giả
Việt anh sáng tác vào khoảng năm 1960.
Nhiều thế hệ trẻ em đã hát và ghi nhớ.
b) Nghe hát mẫu:
_ Mở máy
2’
_ GV hát mẫu. _ Nghe băng nhạc, giáo -Máy,
c) Dạy hát: viên hát mẫu băng
17’ _ Dạy đọc đồng thanh lời ca. cát-xét
+ Dạy đọc từng câu theo tiết tấu + gõ _HS đọc đồng thanh
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa kịp + Đọc từng câu theo tiết
thời. tấu:
Nào ai ngoan ai xinh ai
tươi
Nào ai yêu những người
bạn thân
Tìm đến đây ta cầm tay
_ GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng Múa vui nào
_ HS hát theo vài ba lượt.
cho HS
_ Nối các câu hát trong quá trình dạy
theo lối móc xích.
_ Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú ý
cách phát âm của các em. _ Chia thành từng nhóm,
Hoạt động 2: Vỗ tay và gõ đệm theo luân phiên hát cho đến khi
thuộc bài
8’ phách
_ GV làm mẫu vỗ tay đệm theo phách.
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi … _HS vỗ theo.
12
X x x x

_ Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách:
giống như cách vỗ tay đệm đã học, HS _ Cho từng nhóm hát + gõ -Thanh
gõ đệm bằng nhạc cụ gõ. đệm theo phách. phách,
* Củng cố: song
_GV nhận xét
1’ loan
_ Cho cả lớp vừa hát vừa
gõ đệm theo phách với các
nhạc cụ gõ (thanh phách,
* Dặn dò: song loan và trống nhỏ).
_ Tập hát thuộc lời1 kết hợp gõ đệm
1’
theo phách.
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 7:

TÌM BẠN THÂN.
Học hát:
Nhạc và lời:Việt Anh.

I.MỤC TIÊU:
_HS Hát đúng giai điệu và thuộc cảlời 1, lời 2
_HS thực hiện được vài động tác phụ họa

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Hát chuẩn xác 2 lời ca, chú ý hát âm luyến (múa, vui) và ngân đủ 2 phách ở âm kết
_ Chuẩn bị vài động tác múa đơn giản
_ Nhạc cụ và băng tiếng

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy hát lời 2 bài “Tìm
bạn thân”
_ Mở máy _Nghe qua băng, GV hát -Băng
_ Nghe hát mẫu: mẫu. nhạc
_ Dạy đọc đồng thanh lời 2 rồi hát lại _ HS đọc đồng thanh theo
lời 1. lời GV
+ Dạy đọc từng câu theo tiết tấu và + Đọc từng câu theo tiết

13
tấu:

+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa Rồi tung tăng ta đi bên nhau
kịp thời. Bạn thân yêu ta còn ở đâu
Tìm đến đây ta cầm tay
Múa vui nào
_ Dạy hát từng câu của lời 2 và nối _ HS hát theo vài ba lượt.
các câu hát như cách dạy lời 1.
+GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
_ Chia thành từng nhóm,
cho HS
+Nối các câu hát trong quá trình dạy luân phiên hát cho đến khi
theo lối móc xích. thuộc bài
_ GV cần chú ý cách phát âm của các _ Cho HS hát lại cả bài: -Thanh
hát+ gõ đệm theo phách.
em. phách,
Hoạt động 2: Dạy hát kết hợp vận
8’ song
động phụ họa. loan
a) Thực hiện các động tác sau:
* GV hướng dẫn và làm mẫu: * HS thực hiện các động tác
_ Nhún chân theo phách: Mỗi phách có _Nhún chân theo phách:
1 lần nhún chân phách mạnh nhún chân trái,
Động tác nhún chân thực hiện suốt cả phách nhẹ nhún chân phải.
bài ca, phối hợp với động tác tay và
động tác thân mình.
_ Vẫy tay gọi bạn: _ Giơ tay về phía trước, vẫy
bàn tay theo phách.
+ Tay trái với câu: Nào ai
ngoan ai xinh ai tươi.
+ Đổi sang tay phải: Nào
ai yêu những người bạn
thân
_Giơ hai tay lên cao, 2 bàn
_ Vòng tay lên cao:
tay nắm vào nhau, 2 cánh
tay tạo thành vòng tròn.
Nghiêng mình sang trái rồi
sang phải tương ứng với
động tác nhún chân theo
phách.
_Thực hiện với câu: “Tìm
_ Quay tròn:
đến đây ta cầm tay”.
Thực hiện tương tự cho lần hát lời 2. - Tiếp tục vòng tay trên cao,
phối hợp động tác chân để
quay tròn tại chỗ.
Thực hiện với câu: “Múa
vui nào”.
b) Biểu diễn: _ Cho HS biển diễn trước
lớp với các hình thức: đơn
* Củng cố: ca, tốp ca, …
1’
_ GV hát mẫu lại 1 lần cả bài hoặc
cho nghe băng cát xét
* Dặn dò:
1’
14
_ Tập hát và gõ đệm theo phách.
_ Chuẩn bị: Học hát “Lí cây xanh”.
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 8:

Học hát: LÍ CÂY XANH
Dân ca Nam Bộ.

I.MỤC TIÊU:
_ HS biết bài hát “Lí cây xanh” là một bài dân ca Nam Bộ
_ HS Hát đúng giai điệu và lời ca
_ Hát đồng đều, rõ lời

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Học thuộc bài hát.
2. Đồ dùng dạy học:
_ Nhạc cụ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ
_ Máy cát xét và băng tiếng
_ Một số tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học ĐDDH
i sinh
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Lí cây xanh”
a) Giới thiệu bài hát:
_ GV giới thiệu tên bài hát _Lí cây xanh- dân caNam
Bộ.
_ Lí là những điệu hát dân gian rất phổ _ Cho HS xem tranh ảnh -Tranh
biến ở các vùng nông thôn Nam Bộ. Có phong cảnh Nam Bộ. ảnh
rất nhiều điệu lí: Lí cây bông, Lí con quạ, phong
Lí ngựa ô, Lí cây chanh, Lí chiều chiều, cảnh
… Lí cây xanh là một trăm hàng trăm bài lí Nam Bộ
được nhân dân ta sáng tác và lưu truyền
qua nhiều thế hệ. Bài lí cây xanh có giai
điệu mộc mạc, giản dị, lời ca được hình
thành từ câu thơ lục bát:
Cây xanh thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành chim hót líu lo
b) Nghe hát mẫu:
_ Mở máy hát

15
_ GV hát mẫu
c) Dạy hát:
_ GV cho HS đọc lời ca. _Nghe qua băng và lời ca -Băng
+ Dạy đọc từng câu theo tiết tấu + gõ của GV cát-xét
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa kịp
thời.
_ GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng cho _ HS đọc đồng thanh
theo từng câu
HS hát
_ Nối các câu hát trong quá trình dạy theo +Đọc theo tiết tấu:
lối móc xích. Cái cây xanh xanh thì lá
_ Chia thành từng nhóm cũng xanh
Chim đậu trên cành,
chim hót líu lo
Líu lo là líu lo
Líu lo là líu lo
_ Mỗi câu hát HS hát
theo vài ba lượt.
_ Cho HS hát lại cả bài. _ Các nhóm luân phiên
GV cần chú ý cách phát âm của các em. hát cho đến khi thuộc
* Chú ý: những tiếng có luyến 2 nốt nhạc bài
như: “đậu”, “trên”, “líu” nhắc HS phát âm _ Nhóm, lớp
rõ ràng, gọn tiếng …
Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động
8’
phụ họa.
_ Hướng dẫn HS vừa hát vừa kết hợp gõ _ Làm theo hướng dẫn -Song
phách đệm. Gõ phách phải thật đều đặn của GV loan,
nhịp nhàng, không nhanh, không chậm. thanh
_ GV hát và gõ theo tiết tấu lời ca Ví dụ: phách
Cái cây xanh xanh
Xxx x
_GV hướng dẫn HS đứng hát và kết hợp _ HS thực hiện:
vài động tác đơn giản. Hai tay chống hông vừa
hát vừa nhún chân, phách
mạnh nhún chân trái,
phách nhẹ nhún chân
phải, …
_ Biểu diễn _Cho từng nhóm hát +
vài động tác đơn giản
* Củng cố:
1’
_ Cả lớp đọc lại câu lục
bát:
“ Cây xanh thì lá cũng
xanh
Chim đậu trên cành chim
hót líu lo”

* Dặn dò:
_ Tập hát thuộc lời bài hát kết hợp gõ
1’
đệm theo phách.
16
XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Nhận xét của BGH Nhậb xét của TTCM
Phạm Thị Vân
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 9:
- Ôn tập bài hát: LÍ CÂY XANH
- Tập nói thơ theo tiết tấu (tiết tấu của bài Lí cây xanh)
I.MỤC TIÊU:
_HS Hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu
_Tập trình diễn bài hát kết hợp vận động phụ họa
_ Tập nói thơ theo âm hình tiết tấu bài “Lí cây xanh”


17
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Tranh ảnh phong cảnh Nam Bộ
_ Nhạc cu, máy nghe, băng nhạc (nếu có)
_ Sưu tầm một số bài thơ 4 chữ (mỗi dòng có 4 chữ- tiếng)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
14’ Hoạt động 1: Ôn bài hát “Lí cây
xanh”
_ Cho HS xem tranh ảnh phong
cảnh Nam Bộ.
_ Cho HS hát lại cả bài hát. _Hát tập thể, tổ, nhóm
* Hát kết hợp với vận động phụ
họa.
_ Hát và gõ phách đệm. _Thực hiện theo nhóm, lớp. -Thanh
_ Lần lượt tập vỗ tay hoặc gõ _Thực hiện cả lớp, nhóm. phách,
đệm theo nhịp 2, cuối cùng gõ theo song
tiết tấu lời ca. loan
_ Hát kết hợp nhún chân theo nhịp. _Cả lớp
* Cho HS tập trình diễn bài hát
trước lớp. * HS biển diễn trước lớp với các
Hoạt động 2: Tập nói thơ theo hình thức: đơn ca, tốp ca,
14’ tiết tấu:_Cho HS thể hiện tiết tấu
_Tập gõ theo nhịp
_HS nói theo tiết tấu bằng chính
lời ca của bài Lí cây xanh:
Cái cây xanh xanh
Thì lá cũng xanh
Chim đậu trên cành
_Từ cách nói theo âm hình tiết tấu Chim hót líu lo.
trên, GV cho HS vận dụng đọc _Cho HS đọc đồng thanh đoạn
những bài thơ khác: thơ
GV giảng: Đoạn thơ trên nói về _ Vừa đi vừa nhảy
các loài chim, gồm có: chim liếu Là anh sáo xinh
điếu, chim chìa vôi, chim chèo bẻo, Hay nói linh tinh
Là anh liếu điếu

Hay nghịch hay tếu
Là cậu chìa vôi
Hay chao đớp mồi
Là chim chèo bẻo…
(Trích thơ Trần Đăng Khoa)
+Đọc thơ kết hợp gõ theo âm

18
hình tiết tấu.
Vừa đi vừa nhảy. Là anh sáo xinh
x xxx xx xx

+Đọc thơ và gõ đệm theo nhịp 2.
Vừa đi vừa nhảy. Là anh sáo xinh
_ Từ cách đọc theo tiết tấu đã biết, x x x x
GV cho các em vận dụng để đọc _HS đọc các câu thơ sau:
các câu thơ khác: Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh …
2’
*Củng cố: (Trích thơ Tố Hữu)
2’
hát lại bài Lí cây xanh, vừa
_HS
*Dặn dò:
hát vừa gõ đệm thật nhịp nhàng
_ Tập hát và gõ đệm theo phách.
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 10:

Ôn tập 2 bài hát: - TÌM BẠN THÂN
- LÍ CÂY XANH

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
_Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời
ca
_Biết hát kết hợp với vài động tác phụ họa
_Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài Lí cây xanh

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát.
_ Một số nhạc cụ gõ đơn giản

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
12’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Tìm
19
bạn thân”
_ Ôn tập bài hát _ Cho hát theo nhóm, tổ, lớp.
_Cho HS vỗ tay (hoặc gõ) đệm _ HS Vừa hát vừa vỗ tay theo
theo phách hoặc theo tiết tấu lời tiết tấu lời ca theo: Nhóm, tổ
ca.
GV cần giúp các em thể hiện
đúng từng kiểu vỗ tay (hoặc gõ)
đệm.
_ GV cho từng nhóm HS tập biểu _ Cho từng nhóm lên biểu diễn:
diễn trước lớp. hát kết hợp với vài động tác
phụ họa.
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát “Lí
12’
cây xanh”
_ Ôn tập bài hát _ Cho hát theo nhóm, tổ, lớp.
_Cho HS tập hát kết hợp vỗ tay _ HS Vừa hát vừa vỗ tay theo
(hoặc gõ) đệm theo phách hoặc tiết tấu lời ca theo: Nhóm, tổ
theo tiết tấu lời ca.
GV cần giúp các em thể hiện đúng
từng kiểu vỗ tay (hoặc gõ) đệm.
_Cho HS tập biểu diễn kết hợp _ Cho từng nhóm lên biểu diễn:
vận động phụ họa. hát kết hợp với vài động tác
_ Tập nói thơ 4 chữ theo tiết tấu phụ họa.
của bài hát (như tiết 9)
*Củng cố:
2’
_Cho HS hát lại 2 bài hát _2 HS hát lại 2 bài hát kết hợp
vỗ tay theo tiết tấu
_ Trò chơi: Thi nói thơ 4 chữ theo
tiết tấu của bài Lí cây xanh.
*Dặn dò:
2’
_ Ôn lại 2 bài hát: Tìm bạn thân và
Lí cây xanh có kết hợp vỗ theo tiết
tấu.
_Chuẩn bị: Học hát “Đàn gà con”.
20
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 11:

Học hát: ĐÀN GÀ CON
Nhạc: Phi-Líp-Pen- Cô
Lời: Việt Anh

I.MỤC TIÊU:
_HS biết bài hát “Đàn gà con” do nhạc sĩ người Nga tên là Phi-líp-pen-cô sáng tác.
Lời bài hát (tiếng việt) do tác giả Việt Anh phỏng dịch.
_HS Hát đúng giai điệu và lời ca
_Hát đồng đều, rõ lời

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Đàn gà con.
2. Đồ dùng dạy học:
_ Nhạc cụ
_ Nhắc HS chuẩn bị nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
15’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Đàn gà
con”
a) Giới thiệu bài hát:
_ Bài hát Đàn gà con do nhạc sĩ
người Nga tên là Phi-lip-pen-cô sáng
tác. Phần lời ca (tiếng việt) do tác
giả Việt Anh phỏng dịch từ tiếng
Nga.
b) Nghe hát mẫu:
_ Nghe qua băng.
_ GV hát mẫu.

21
c) Dạy hát:
_ Dạy đọc lời ca. _HS đọc từng câu kết hợp gõ
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa nhịp theo phách
kịp thời. Trông kia đàn gà con lông vàng
x x x x
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
x x x x
Cùng tìm mồi ăn ngon ngon
x x x x
Đàn gà con đi lon ton
x x xx
Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
Uống nước vào là no căng diều
Rồi cùng nhau ta đi chơi
Đàn gà con xinh kia ơi
_HS hát theo vài ba lượt
_ GV hát mẫu từng câu rồi bắt
giọng cho HS. _Chia thành từng nhóm, luân
_Trong quá trình dạy nối các câu hát phiên hát cho đến khi thuộc bài
theo lối móc xích. _ Cho HS hát lại cả bài.

_GV cần chú ý cách phát âm của các
em.
Hoạt động 2: Vỗ tay hoặc vỗ đệm _HS vỗ đệm theo
10’
theo phách
_GV làm mẫu cho HS vỗ tay đệm _HS thực hiện theo nhóm, tổ
theo phách
_Cho HS gõ đệm theo phách bằng
nhạc cụ gõ _Cả lớp thực hành theo mẫu
*Củng cố: của GV
2’
_ GV hát lại 1 lần, vừa hát vừa vỗ
tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm
theo phách.
*Dặn dò:
2’
_ Tập hát thuộc lời bài hát kết hợp
gõ đệm theo phách.
22
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 12:
- Ôn tập bài hát: ĐÀN GÀ CON

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc 2 lời bài hát
_Tập trình diễn bài hát
_HS thực hiên một vài động tác vận động phụ họa

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Trình diễn bài hát (có đệm đàn theo)
_ Chuẩn bị một vài động tác múa đơn giản

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
10’ Hoạt động 1: Ôn tập 2 lời bài hát
“Đàn gà con”
_ Ôn luyện bài hát đúng giai điệu _HS hát tập thể, tổ, nhóm
và thuộc lời ca.
_ Luyện tập: Cho HS vừa hát vừa _Thực hiện theo nhóm, tổ.
vỗ tay theo tiết tấu lời ca

Hoạt động 2: Hướng dẫn vận
10’
động phụ họa.
_GV hướng dẫn từng động tác: _HS thực hiện theo
Miệng hát, tay vỗ đệm kết
hợp đung đưa thân người và
nhún chân theo phách.
_ Mô phỏng chú gà con: _ Hai tay, từ vai đến khuỷu tay
áp sát vào sườn, từ khuỷu tay
đến bàn tay nâng chếch lên giả
làm đôi cánh gà. Khi hát, người
hơi cúi về phía trước, đầu lắc
lư cùng thân mình và chân nhún
theo phách.
Hoạt động 3: Tổ chức HS biểu
6’
diễn trước lớp.
_Cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo _Thực hiện theo tổ, nhóm
tiết tấu lời ca.
_Cho HS vừa hát vừa vận động _ Cả lớp
phụ họa.
_ Biểu diễn _HS biển diễn trước lớp với
các hình thức: đơn ca, tốp ca, …

23
*Củng cố:
2’
_ GV hát mẫu cả bài kết họp gõ _HS hát lại bài Đàn gà con, vừa
phách theo hình tiết tấu. hát vừa gõ đệm thật nhịp nhàng.

*Dặn dò:
2’
_ Tập hát và gõ đệm theo phách.
_ Chuẩn bị học hát: Sắp đến Tết
rồi.
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Nhận xét của BGH Nhận xét của TTCM
Phạm Thị Vân
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 13:

Học hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI.
Nhạc và lời: Hoàng Vân.

I.MỤC TIÊU:
_ HS hát đúng giai điệu và lời ca


24
_ HS biết vừa hát vừa vỗ tay theo phách, vỗ tay theo tiết tấu lời ca (hoặc dùng
thanh phách, song loan, trống nhỏ)
_ HS biết hát kết hợp với vận động

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Sắp đến Tết rồi.
2. Đồ dùng dạy học:
_ Băng cát xét
_ Nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Đàn gà
con”
a) Giới thiệu bài hát:
1’
_ Bài hát “Sắp đến Tết rồi” là sáng _HS nhắc tên bài hát: “Sắp đến
tác của nhạc sĩ Hoàng Vân- nhạc sĩ Tết rồi”- Hoàng Vân.
có những bài hát nổi tiếng viết cho
tuổi thơ như: Em yêu trường em,
Con chim vành khuyên, Mùa hoa
phượng nở, Ca ngợi Tổ quốc, …
Ông đã được Nhà nước tặng giải
thưởng Hồ Chí Minh về văn học
nghệ thuật.
2’
b) Nghe hát mẫu:
_ Nghe qua băng.
17’ _ GV hát mẫu.
c) Dạy hát: _Đọc từng câu theo tiết tấu +
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca. gõ phách
Sắp đến Tết rồi đến trường
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa rất x x xxx x
kịp thời. x
vui
x
Sắp đến Tết rồi về nhà rất vui
Mẹ mua cho áo mới nhé! Ai
cũng vui mừng ghê
Mùa xuân nay em đã lớn, biết
đi thăm ông bà.
_HS hát theo vài ba lượt
_GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng
cho HS.
Chú ý: Tiếng cuối của mỗi câu hát
không ngân mà chỉ nghỉ bằng dấu
lặng đen (một phách)
_ Nối các câu hát trong quá trình dạy
25
theo lối móc xích.
_Chia thành từng nhóm hát _Các nhóm luân phiên hát cho
đến khi thuộc bài
_Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú _Cá nhân, lớp
ý cách phát âm của các em.
* Bốn nhịp cuối bài cho HS vỗ tay
hoặc gõ thanh phách) theo tiết tấu
7’
Hoạt động 2: Vỗ tay hoặc vỗ đệm
theo phách
_ Cho HS hát và vỗ tay theo phách _HS thực hiện theo nhóm, cá
(hoặc gõ thanh phách, song loan, nhân
trống nhỏ)
_ Cho HS hát kết hợp với gõ theo _HS thực hiện theo nhóm, tổ
tiết tấu lời ca.
_ Cho HS đứng hát và tập nhún chân _Cả lớp.
nhịp nhàng.
2’
* Củng cố:
_ GV hát lại 1 lần, vừa hát vừa vỗ _ Cho cả lớp thực hành theo
tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm mẫu của GV
theo tiết tấu.
1’
*Dặn dò:
_ Tập hát thuộc lời bài hát “Sắp
đến Tết rồi” kết hợp gõ đệm theo
tiết tấu.
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 14:
- Ôn tập bài hát: SẮP ĐẾN TẾT RỒI.

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
_Tập trình diễn bài hát kết hợp vài động tác vận động phụ họa

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Nhạc cụ (đàn quen dùng, thanh phách, song loan, trống nhỏ)
_ Một vài bức tranh mô tả ngày Tết với tuổi thơ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Ôn lại bài hát “Sắp
7’

26
đến Tết rồi”
_ GV treo 1 vài bức tranh quang
cảnh ngày Tết cho HS nhận xét nội
dung tranh.
_Cho HS hát kết hợp với vỗ tay theo _Thực hiện theo nhóm, tổ.
phách (hoặc gõ thanh phách, song
loan, trống nhỏ).

Hoạt động 2: Hướng dẫn vận
13’
động phụ họa.
_Cho HS hát kết hợp với vận động _Thực hiện theo tổ, nhóm
phụ họa.
+Câu 1:Sắp đến Tết rồi, đến trường +Vỗ hai tay vào nhau đối với
rất vui. tiếng:”rồi, vui”.
+Câu 2: Giống câu 1
+Câu 3: Mẹ mua cho áo mới nhé +Ngón trỏ (tay trái) từ đưa lên
ngang vai.
+Câu 4: Mùa xuân nay em đã lớn +Hai tay xoè ra từ từ đưa lên
ngang ngực
_Tổ chức HS biểu diễn trước lớp. _Cho từng nhóm, cá nhân.

Hoạt động 3:
7’
_GV hướng dẫn cho HS tập đọc
theo tiết tấu của câu hát trong bài
Sắp đến Tết rồi: Em đi đến trường
Vui bước trên đường
Chim ca chào đón
Ngàn hoa ngát hương
_ Chia lớp thành 4 nhóm _Nhóm 1: Đọc lời ca theo tiết
tấu.
_Nhóm 2, 3, 4: Đệm theo bằng
nhạc cụ gõ.
*Củng cố:
2’
_ GV hát mẫu cả bài kết hợp gõ _HS hát lại bài Sắp đến Tết
phách theo hình tiết tấu. rồi, vừa hát vừa gõ đệm thật
nhịp nhàng
*Dặn dò:
1’
_ Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu
“Sắp đến Tết rồi”
_ Chuẩn bị: Ôn 2 bài hát:
-Đàn gà con
-Sắp đến Tết rồi.
27
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Nhận xét của BGH Nhận xét của TTCM
Phạm Thị Vân
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 15:

Ôn tập 2 bài hát: - ĐÀN GÀ CON.
- SẮP ĐẾN TẾT RỒI.

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
_Biết kết hợp vừa hát vừa vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời
ca.
_Biết hát kết hợp với vài động tác phụ họa
_Biết đọc những câu thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài Sắp đến Tết rồi

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát
_ Một số nhạc cụ gõ đơn giản

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
12’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Đàn
gà con”
_ Cho HS tập hát thuộc lời ca. _ HS hát theo nhóm, tổ, lớp.
GV cần giúp các em thể hiện đúng _Tập vỗ tay (hoặc gõ) đệm
từng kiểu vỗ tay (hoặc gõ) đệm. theo phách hoặc theo tiết tấu
lời ca.
Trông kia đàn gà con lông
vàng

28
x x xx x x
x
_ Cho HS tập hát kết hợp vài động
tác diễn và vận động phụ họa (theo
HD ở tiết 12)
_ Biểu diễn _Từng nhóm lên biểu diễn:
đơn ca, song ca, tốp ca
_ Tập hát đối đáp: _Mỗi nhóm hát 1 câu
+Nhóm 1: Trông kia đàn gà con
lông vàng.
+Nhóm 2: Đi theo mẹ tìm ăn
trong vườn
+Nhóm 3: Cùng tìm mồi ăn
ngon ngon
Hát hết 1 lần đổi lại: Nhóm 2 hát +Nhóm 4: Đàn gà con đi lon ton
trước) _Một em hát: Trông kia đàn
_ Cho HS tập hát có lĩnh xướng gà…
+Cả lớp hát: Đi theo mẹ …
_Một em hát: Cùng tìm mồi …
+Cả lớp hát (đồng thời vỗ tay
theo tiết tấu lời ca): Đàn gà con
đi lon ton

Hát lời 1 sang lời 2 cũng tập hát như
trên.
Hoạt động 2: Ôn tập bài hát “Sắp
15’
đến Tết rồi” _Cá nhân, từng nhóm.
_ Cho HS tập hát thuộc lời ca. _Thực hiện theo tổ, nhóm
_ Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay
(hoặc gõ) đệm theo phách. _Thực hiện theo nhóm, tổ
_ Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay
(hoặc gõ) đệm theo tiết tấu lời ca. _Hát + vỗ tay
_ Hát kết hợp vỗ tay và làm động tác
(như HD ở tiết 14)
_ GV cho từng nhóm HS tập biểu
diễn kết hợp vận động phụ họa.
*Củng cố: _2 HS hát lại 2 bài hát kết hợp
2’
vỗ tay theo tiết tấu

_ Thi hát đối đáp
*Dặn dò:
1’
_ Ôn lại 2 bài hát: Đàn gà con và Sắp
đến Tết rồi có kết hợp vỗ theo tiết
tấu.
_Chuẩn bị: Nghe Quốc ca và Kể
chuyện âm nhạc.
29
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 16:
Nghe QUỐC CA - Kể chuyện âm nhạc

I.MỤC TIÊU:
_ HS được nghe Quố ca và biết rằng khi chào cờ có hát Quốc ca. Trong lúc chào cờ và
hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang
_ Qua một câu chuyện nhỏ để các em thấy được mối liên quan giữa âm nhạc với đời
sống (Câu chuyện Nai Ngọc)

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Bài Quốc ca, băng nhạc
_ Hiểu rõ nội dung Câu chuyện Nai Ngọc.
_ Tổ chức trò chơi “Tên tôi, tên bạn”

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Nghe Quốc ca
3’
_ Giới thiệu: Quốc ca là bài hát chung
của cả nước. Bài Quốc ca Việt Nam
nguyên là bài “Tiến quân ca” do nhạc
sĩ Văn Cao sáng tác. Khi chào cờ có hát
hoặc cử nhạc bài Quốc ca, tất cả mọi
người phải đứng thẳng, nghiêm trang
hướng về Quốc kì.
_ Nghe bài hát Quốc ca: _ Nghe băng - GV hát mẫu
_ GV tập cho cả lớp đứng chào cờ, _ Người thẳng, nghiêm trang,
nghe Quốc ca. mắt hướng về Quốc kì.

Hoạt động 2: GV kể Câu chuyện Nai
20’
Ngọc.
_ GV kể (hoặc đọc chậm, diễn cảm)
Câu chuyện Nai Ngọc.
_ GV nêu câu hỏi cho HS trả lời sau
khi nghe câu chuyện:
+ Tại sao các loài vật lại quên cả việc +Do mãi nghe tiếng hát tuyệt
phá hoại nương rẫy, mùa màng? vời của em bé.

30
+ Tại sao đêm đã khuya mà dân làng +Vì tiếng hát của em bé Nai
không ai muốn về? Ngọc vô cùng hấp dẫn.
_ GV kết luận để HS ghi nhớ: Tiếng
hát Nai Ngọc đã có sức mạnh giúp dân
làng xua đuổi được loài muông thú
đến phá hoại nương rẫy lúa ngô. Mọi
người đều yêu quí tiếng hát của em
bé.
Hoạt động 3: Trò chơi:
* GV tổ chức cho HS thực hiện trò
chơi “Tên tôi, tên bạn”, hướng dẫn _ Em thứ 1 nói: Tôi tên là
_ Em thứ 1 nói: Ví dụ “Tôi tên là Minh. Bạn tên là gì?
Minh” các tiếng này phải đúng với
tiết tấu “Sắp đến Tết rồi” (hoặc Cái
cây xanh xanh).
Sau đó chỉ vào 1 bạn khác và hỏi:
“Bạn tên là gì?” (nói theo đúng tiết _Em thứ 2 nói: Tôi tên là
tấu câu Tôi tên là Minh) Thanh, Bạn tên là gì?
_ Người được chỉ định lập tức đứng
lên trả lời và nói theo tiết tấu đã xác
định. Ví dụ: “Tôi tên là Thanh”
Sau đó Thanh chỉ vào 1 bạn khác
và hỏi “Bạn tên là gì?”
_ Trò chơi diễn ra liên tục. Các bạn
trong lớp vỗ tay đều theo phách để cổ
động cho bạn.
* Trò chơi có thể thay đổi như sau:
_ Hỏi về tên loài cây.
_ Hỏi về tên con vật.
* Yêu cầu trò chơi: Nói đúng theo tiết
tấu, hỏi- đáp đều phải kịp thời. Nếu
lung túng chậm trễ, không ứng xử
nhanh sẽ bị thua cuộc.
*Củng cố:
_ Cho HS nhắc lại tư thế đứng khi
chào cờ. Cho HS thực hành
*Dặn dò:
_ Tập đứng đúng tư thế khi chào cờ
_ Chuẩn bị: Tập biểu diễn các bài
hát đã học.
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 17:

31
TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT ĐÃ HỌC.
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC

I.MỤC TIÊU:
_Tập cho HS mạnh dạn tham gia biểu diễn bài hát trước lớp
_ Qua trò chơi âm nhạc giúp cho các em phát triển khả năng nghe và nhạy cảm với
tiết tấu trong âm nhạc

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Nhạc cụ, tập đệm các bài hát

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
10’ Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát đã học.
_Dùng các bài hát đã học, GV tổ chức
cho HS biểu diễn trước lớp. Khi biểu _ Cho HS biểu diễn theo
diễn có kết hợp vận động phụ họa. nhóm, tổ, cá nhân.
_ Từ 1 số bài hát, GV cho HS tự nghĩ ra
các động tác múa hoặc vận động phụ _ HS Vừa hát vừa vỗ tay
họa. Cho từng nhóm thi đua thể hiện và theo tiết tấu lời ca theo:
chọn ra nhóm khá nhất để biểu dương. + Nhóm
+ Tổ
_ Cho từng nhóm lên biểu
diễn: hát kết hợp với vài
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc động tác phụ họa.
Cho HS chơi trò chơi:
18’
a) Trò chơi 1: “Tiếng hát ở đâu?” “Đoán
tên” và “Bao nhiêu người hát?”
Ba cách chơi gần giống nhau:
_ Cho 1 em nhắm mắt.
_ GV chỉ định 1 hoặc nhiều em khác hát
1 câu (câu hát do GV qui định hoặc tự
chọn)
Em nhắm mắt phải phải định hướng
xem âm thanh phát ra từ phía nào (chỉ tay
về hướng đó); Tập phân biệt giọng hát
(nói tên bạn nào hát) hoặc tập phân

biệt số lượng giọng hát (nói rõ có 1 hay
nhiều bạn hát …)
b) Trò chơi 2: Hát và gõ đối đáp.
_ GV chọn bài hát các em đã học thuộc,
có phân chia câu hát rõ ràng. Cho cả lớp
hát câu thứ 1, khi gần hết câu, GV đưa
tay ra hiệu ngừng hát. GV gõ tiết tấu lời

32
ca câu hát thứ 2 rồi vẫy tay cho cả lớp
hát câu thứ 3. GV lại gõ tiết tấu câu 4.
Hết lần thứ nhất có thể tiếp tục lần thứ
hai.
_ GV chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm A: Hát
+ Nhóm B: Gõ
Rồi sau đó đổi bên
* Trò chơi này giúp các em biết nghe và
hát đúng tiết tấu của bài hát.
*Dặn dò:
_ Ôn tập – Kiểm tra học kì I.
2’
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 18

ÔN TẬP – KIỂM TRA HỌC KÌ I.
1. GV tổ chức cho HS ôn lại các bài hát đã học. Trong khi hát kết hợp trò chơi hoặc
gõ đệm. Có thể cho từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn một vài bài.
2. Cuối tiết học, GV khen các em tích cực tham gia giờ học hát, khen ngợi những em
hát tốt và nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt yêu cầu, cần phải cố
gắng nhiều.
33
DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Nhận xét của BGH Nhận xét của TTCM
Phạm Thị Vân
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 19:

Học hát: BẦU TRỜI XANH.
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Quỳ

I.MỤC TIÊU:
_ HS hát đúng giai điệu và lời ca
_ HS hát đồng đều, rõ lời
_ HS biết hát bài Bầu trời xanh do nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ sáng tác

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Bầu Trời xanh.
2. Đồ dùng dạy học:
_ Băng cát xét
_ Nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
_Một lá cờ hoà bình nhỏ (màu cờ nền xanh da trời, ở giữa có chim bồ câu trắng
bay)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

34
Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Bầu trời
xanh”
a) Giới thiệu bài hát: _HS nhắc tên bài hát: “Bầu trời
1’
_ Bài hát “Bầu trời xanh” là sáng tác xanh”- Nguyễn Văn Quỳ
của nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ-
b) Nghe hát mẫu:
2’
_ Nghe qua băng.
_ GV hát mẫu.
17’ c) Dạy hát:
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca. _Đọc từng câu theo tiết tấu +
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa gõ phách
kịp thời. Em yêu bầu trời xanh xanh
Yêu đám mây hồng hồng
Em yêu lá cờ xanh xanh
Yêu cánh chim trăng trắng
-Em yêu màu cờ xanh xanh
Yêu cánh chim hòa bình
Em cất tiếng ca vang vang
Vui bước chân tới trường
_GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng _HS hát theo vài ba lượt
cho HS.
_Nối các câu hát trong quá trình dạy _Các nhóm luân phiên hát cho
theo lối móc xích. đến khi thuộc bài
_Chia thành từng nhóm hát _Cá nhân, lớp
_Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú
ý cách phát âm của các em.
Hoạt động 2: Gõ đệm theo phách và
7’ -Thanh
tiết tấu lời ca gõ
_Gõ đệm theo phách
+GV làm mẫu:
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu +HS thực hiện theo nhóm, cá
x x x x x nhân
đám mây hồng hồng
x xx
_ Gõ theo tiết tấu lời ca.
+GV làm mẫu: +HS thực hiện theo nhóm, tổ
Em yêu bầu trời xanh xanh, yêu
xxx xx x x
đám mây hồng hồng
xx x x

_ Cho HS đứng hát và tập nhún chân _Cả lớp.
nhịp nhàng.
* Củng cố:
2’
_ GV hát lại 1 lần, vừa hát vừa vỗ _ Cho cả lớp thực hành theo
35
tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm mẫu của GV
theo tiết tấu.
*Dặn dò:
1’
_ Tập hát thuộc lời bài hát “Bầu
trời xanh” kết hợp gõ đệm theo tiết
tấu.
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 20:
- Ôn tập bài hát: BẦU TRỜI XANH

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời bài hát
_HS biết một vài động tác vận động phụ họa
_HS biết phân biệt âm thanh cao thấp

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_Hát đúng và có diễn cảm bài hát
_ Nhạc cụ quen dùng, thanh phách, song loan, trống nhỏ
_ Chuẩn bị một vài động tác vận động phụ họa

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Ôn lại bài hát “Bầu
7’
trời xanh”
_Cho HS hát kết hợp với vỗ tay _Thực hiện theo nhóm, tổ. -Trống
theo phách (hoặc gõ thanh phách, nhỏ,
song loan, trống nhỏ). thanh

Hoạt động 2: Phân biệt âm thanh
13’
cao, thấp
_GV hát âm hoặc đánh đàn 3 âm:
Mi (âm thấp), Son (âm trung), Đố
(âm cao) cho HS lắng nghe vài ba
lần

36
_GV làm mẫu _HS tập nhận biết
+Âm thấp: để tay lên đùi
+Âm trung: chắp tay trước ngực
+Âm cao: giơ hai tay lên cao
Hoạt động 3: Hát kết hợp vận
7’
động phụ họa
_Cho HS hát kết hợp với vận động
phụ họa.
+Câu 1:Em yêu bầu trời xanh xanh, +Thân người hơi nghiêng sang
trái, mắt hướng theo ngón tay chỉ
bầu trời và kết hợp nhún chân
-Yêu đám mây hồng hồng vào tiếng “xanh” thứ nhất
-Thân người hơi nhgiêng sang
phải, mắt hướng theo tay chỉ
“đám mây” và kết hợp nhún chân
+Câu 2: Em yêu lá cờ xanh xanh, vào tiếng “hồng” thứ hai
yêu cánh chim trắng trắng +Thực hiện động tác như ở câu
1,thêm động tác giang 2 tay làm
+Câu 3: Em yêu màu cờ xanh xanh, cánh chim bay
+Câu 3 và 4: Thân người đung
yêu cánh chim hòa bình
+Câu 4: Em cất tiếng ca vang đưa kết hợp vỗ tay theo nhịp, hai
vang, vui bước chân tới trường chân nhún nhẹ
_Tổ chức HS biểu diễn trước lớp.
*Củng cố: _Cho từng nhóm, cá nhân.
_ GV hát mẫu cả bài kết hợp gõ
2’
phách theo hình tiết tấu. _HS hát lại bài Bầu trời xanh,
vừa hát vừa gõ đệm thật nhịp
*Dặn dò: nhàng
_Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu
1’
“Bầu trời xanh”
_Chuẩn bị: Học hát: “Tập tầm
vông”
37
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 21:

Học hát: TẬP TẦM VÔNG.
Nhạc:Lê Hữu Lộc
Lời: Theo đồng dao

I.MỤC TIÊU:
_ HS hát đúng giai điệu và lời ca
_ HS hát đồng đều, rõ lời
_ HS được tham gia trò chơi theo nội dung bài hát

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Tập tầm vông
2. Đồ dùng dạy học:
_ Băng cát xét, nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
_Vật dụng để tổ chức trò chơi (một vài hòn bi, chiếc tẩy)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Tập tầm
vông”
a) Giới thiệu bài hát:
1’
_ Bài hát “Tập tầm vông” là sáng tác _HS nhắc tên bài hát: “Tập tầm
của nhạc sĩ Lê Hữu Lộc vông” –Lê Hữu Lộc
b) Nghe hát mẫu:
2’
_ Nghe qua băng.
_ GV hát mẫu.
17’ c) Dạy hát:
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca.
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần sửa _Đọc từng câu theo tiết tấu +
kịp thời. gõ phách
Tập tầm vông tay không tay có
Tập tầm vó tay có tay không
Mời các bạn đoán sao cho trúng
Tập tầm vó tay nào có đố tay
nào không
Có có không không
_HS hát theo vài ba lượt
_GV hát mẫu từng câu rồi bắt giọng

38
cho HS. _Các nhóm luân phiên hát cho
_Nối các câu hát trong quá trình dạy đến khi thuộc bài
theo lối móc xích. _Cá nhân, lớp
_Chia thành từng nhóm hát
_Cho HS hát lại cả bài. GV cần chú
ý cách phát âm của các em.
Hoạt động 2: Vừa hát vừa chơi
7’ -Vài
“Tập tầm vông” .Có hai cách chơi: viên bi
_Cách 1: GV là người “đố”, HS
“giải đáp” +Hát bài “Tập tầm vông”
+Đưa hai bàn tay ra sau lưng, trong
hai tay có một tay giấu đồ, một tay
không có gì, sau đó nắm chặt và giơ
ra trước, đố HS đoán xem tay nào có +HS đoán. Em nào đoán đúng
đồ vật và tay nào không có sẽ được lên trước lớp tổ chức
tiếp cuộc chơi
+Cả lớp hát tiếp bài hát, đến
chỗ “có có không không?” thì
“người giải đáp” chỉ tay vào
“người đố” nói “Tay này có”

_Cách 2: Từng đôi bạn HS chơi trò
đố nhau và cùng hát “Tập tầm vông”
* Củng cố:
_ GV hát lại 1 lần, vừa hát vừa vỗ _ Cho cả lớp thực hành theo
2’
tay hoặc sử dụng nhạc cụ gõ đệm mẫu của GV
theo tiết tấu.
*Dặn dò:
_ Tập hát thuộc lời bài hát “Tập
1’
tầm vông”
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 22:
- Ôn tập bài hát: TẬP TẦM VÔNG
-Phân biệt các chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang

I.MỤC TIÊU:

39
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
_Qua những ví dụ cụ thể, HS biết thế nào là chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi
ngang

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_Hát lại 2 bài: Tìm bạn thân, Sắp đến Tết rồi
_Nhạc cụ quen dùng, thanh phách, song loan, trống nhỏ
_Một số ví dụ để giải thích về chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
14’ Hoạt động 1: Ôn lại bài hát “Tập
tầm vông”
_Ôn lại bài hát _Thực hiện theo nhóm, tổ. -Trống
_Hát kết hợp trò chơi nhỏ,
_Cho HS hát kết hợp với vỗ tay _Đệm theo phách thanh
theo phách (hoặc gõ thanh phách, Tập tầm vông tay không tay có gõ
song loan, trống nhỏ), sau đó đệm xx xx x x xx
theo nhịp 2 _Đệm theo nhịp hai:
Tập tầm vông tay không tay có
x x x x
Hoạt động 2: Nghe hát, nghe
13’
nhạc để nhận ra chuỗi âm thanh đi
lên, đi xuống, đi ngang
_GV hát hoặc đánh đàn cho HS _Nghe và nhận ra:
nghe
+Mẹ mua cho áo mới nhé +Âm thanh đi lên
Mùa xuân nay em đã lớn
(Sắp đến Tết rồi)
+Biết đi thăm ông bà +Âm thanh đi xuống
(Sắp đến Tết rồi)
+Nào ai ngoan ai xinh ai tươi +Âm thanh đi ngang
Rồi tung tăng ta đi bên nhau
(Tìm bạn thân)

*Củng cố:
2’
_ GV hát mẫu cả bài kết hợp gõ _Cho từng nhóm, cá nhân.
phách theo hình tiết tấu.
*Dặn dò:
1’
_Tập hát và gõ đệm theo tiết tấu _HS hát lại bài tập tầm vông,
“Tập tầm vông” vừa hát vừa gõ đệm thật nhịp
_Chuẩn bị: Ôn hai bài hát: nhàng
-Bầu trời xanh
-Tập tầm vông40
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 23:

_ Ôn tập 2 bài hát: - BẦU TRỜI XANH.
-TẬP TẦM VÔNG.
_Nghe hát (hoặc nghe nhạc)

I.MỤC TIÊU:
_HS thuộc hai bài hát
_Biết hát kết hợp với vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo phách hoặc theo tiết tấu lời ca;
biết hát kết hợp trò chơi (bài Tập tầm vông)

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_ Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát
_ Một số nhạc cụ gõ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

41
Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
14’ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Bầu
trời xanh”
_Cho HS thể hiện theo phách _Cả lớp vỗ tay (dùng nhạc cụ
gõ) đệm theo phách hoặc theo
tiết tấu lời ca
_ Cho HS tập hát kết hợp vận động
phụ họa
_ Biểu diễn _Từng nhóm lên biểu diễn
14’ Hoạt động 2: Ôn tập bài hát “Tập
tầm vông”
_ Cả lớp ôn lại bài hát, hát thuộc lời _Cá nhân, từng nhóm.
ca
_Tổ chức trò chơi “Có- không” kết _Thực hiện theo nhóm, tổ
hợp bài hát
_Hát kết hợp gõ đệm theo phách _Hát + vỗ tay
hoặc theo nhịp 2
Hoạt động 3: Nghe hát (nghe nhạc)
2’
Cho HS nghe 1 bài hát thiếu nhi chọn
lọc hoặc trích đoạn một bản nhạc
không lời
*Củng cố:
2’
_2 HS hát lại 2 bài hát kết hợp
vỗ tay theo tiết tấu

*Dặn dò:
1’
_ Ôn lại 2 bài hát: “Bầu trời xanh”
và “Tập tầm vông” có kết hợp vỗ
theo tiết tấu.
_Chuẩn bị: Học hát “Quả”
42
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 24:

Học hát: QUẢ.
Nhạc và lời: Xanh Xanh

I.MỤC TIÊU:
_ HS hát đúng giai điệu và lời ca
_ HS biết vừa hát vừa vỗ tay (hoặc gõ) theo phách, theo tiết tấu lời ca
_ Biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Quả
2. Đồ dùng dạy học:
_ Băng cát xét, nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Quả”
a) Giới thiệu bài hát:
1’
_ Bài hát “Quả” nhạc và lời: Xanh _HS nhắc tên bài hát: “Quả” –
Xanh Xanh Xanh
b) Nghe hát mẫu:
2’
_ Nghe qua băng.

43
_ GV hát mẫu.
c) Dạy hát:
17’
_ Cho HS đọc đồng thanh lời ca. _Đọc từng câu theo tiết tấu + gõ -Vở
+ Nếu HS phát âm sai, GV cần phách bài hát
sửa kịp thời.
Lời 1: _Quả gì mà ngon ngon thế?
Xin thưa rằng quả khế
Ăn vào thì chắc là chua? Vâng
vâng! Chua thì để nấu canh cua
_Quả gì mà da cưng cứng?
Lời 2: Xin thưa rằng quả trứng
Ăn vào thì nó làm sao? Không
sao! Ăn vào thì người sẽ thêm
cao
_HS hát theo vài ba lượt
_GV hát mẫu từng câu rồi bắt
giọng cho HS.
_Nối các câu hát trong quá trình _Các nhóm luân phiên hát cho
dạy theo lối móc xích. đến khi thuộc bài
_Cá nhân, lớp
_Chia thành từng nhóm hát

_Cho HS hát lại cả bài. GV cần
chú ý cách phát âm của các em. _Hát + vỗ tay (hoặc gõ) đệm
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay
7’ theo phách
hoặc gõ đệm _Hát kết hợp với gõ theo tiết tấu
_GV cho HS ngồi hát: lời ca
_Đứng hát và tập nhún chân nhịp
_Cho HS đứng hát nhàng

* Củng cố:
2’
_Cho hát đối đáp: +Một em hát: Quả gì mà ngon
+Lời 1: ngon thế?
Cả nhóm hát: Xin thưa rằng quả
khế
Một em hát: Ăn vào thì chắc là
chua?
Cả nhóm hát: Vâng vâng! Chua
thì để nấu canh cua
+Lời 2: Hát đối đáp tương tự như
hát lời 1
*Dặn dò: _ Cho cả lớp thực hành theo mẫu
1’
_ Tập hát thuộc lời bài hát “Quả” của GV
44
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 25:

Học hát: QUẢ (tiếp theo)
Nhạc và lời: Xanh Xanh

I.MỤC TIÊU:
_ HS hát đúng giai điệu và lời ca (lời 3, 4)
_ Tập biểu diễn có vận động phụ hoạ

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1. Hát chuẩn xác bài hát Quả
2.Đồ dùng dạy học:
_ Nhạc cụ:Băng cát xét, nhạc cụ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
_Tranh vẽ hoặc vật thật quả bóng, quả mít
_Nắm vững cách hát kết hợp gõ theo tiết tấu lời ca

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
20’ Hoạt động 1: Dạy bài hát “Quả”
(lời 3, 4)
_Cho HS ôn lại lời 1, lời 2 _Lớp, cá nhân
_Đọc lời ca lời 3, lời 4 _Đọc từng câu theo tiết tấu + gõ -Vở
phách bài hát
Lời 3: _Quả gì mà lăn lông lốc? Xin
thưa rằng quả bóng
Sao mà quả bóng lại lăn? Do
chân! Bao người cùng đá trên sân
_Quả gì mà gai chi chít? Xin
Lời 4: thưa rằng quả mít
Ăn vào thì chắc là đau? Không
đau! Thơm lừng tận mấy hôm
sau
_HS hát theo vài ba lượt
_GV dùng tranh (mẫu vật) giới
thiệu quả bóng và quả mít _Các nhóm luân phiên hát cho
_Cho HS tập hát lời 3, lời 4 đến khi thuộc bài

45
_Nối các câu hát trong quá trình
dạy theo lối móc xích.
_Chia nhóm cho HS tập hát cả bài
(lời 1, 2, 3, 4)

GV cần chú ý cách phát âm của các
em.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận
động phụ hoạ _Một em hát: Quả gì mà lăn lông
_GV cho HS hát đối đáp: lốc?
Cả nhóm hát: Xin thưa rằng quả
bóng
Một em hát: Sao mà quả bóng lại
lăn?
Cả nhóm hát: Do chân! Bao
người cùng đá trên sân
_Đứng hát và tập nhún chân nhịp
_Cho HS đứng hát nhàng -Thanh
_Hát kết hợp với gõ đệm theo gõ
tiết tấu lời ca
_Cho HS hát
Quả gì mà ngon ngon thế …
xx x x xx

* Củng cố: _ Thi đua hát đối giữa các tổ
_Cho hát đối đáp
*Dặn dò:
_Tập hát thuộc lời bài hát “Quả”
_Chuẩn bị: Bài hát “Hoà bình cho
bé”
Thứ ,ngày tháng năm 20046
Tiết 26
Học hát: BÀI HÒA BÌNH CHO BÉ

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và lời ca
_HS biết đây là bài hát ca ngợi hòa bình, mong ước cuộc sống yên vui cho các bé
em. Bài hát do nhac sĩ Huy Trân sáng tác
_HS biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1.Hát chuẩn xác bài Hòa bình cho bé.
2.Đồ dùng dạy học:
_Đàn quen dùng, tập đệm theo bài hát
_Những nhạc cụ gõ cho HS
_Bảng chép lời ca
_Tranh ảnh minh họa: Hình ảnh chim bồ câu trắng, tượng trưng của hòa bình.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY _HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Dạy bài hát
a) Giới thiệu bài hát:
_GV hát mẫu hoặc dùng băng tiếng, _Quan sát -Băng
nhạc
băng hình.
_ Giới thiệu bảng lời ca.
_ Tìm hiểu thêm về bài hát Hòa bình
cho bé: Hòa bình cho bé là bài hát
được yêu thích về chủ đề ca ngợi
cuộc sống hòa bình. Bài có giai điệu
vui tươi và nhịp nhàng, có những hình
tượng đẹp và gợi cảm trong lời ca
b) Dạy hát:
_ HS đọc đồng thanh lời ca.
_ GV dạy hát từng câu. (Khi dạy hát, _Cờ hòa bình bay phất phới /
nếu thấy trẻ em khó hát được câu hát giữa trời xanh biếc xanh
dài thì có thể chia câu hát thành hai Kìa đàn bồ câu trắng trắng/
nửa câu để dễ truyền thụ, chú ý lấy mắt tròn xoe hiền hòa
hơi ở giữa câu hát) Hòa bình là tia nắng ấm/thắm
hồng môi bé xinh
Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát/
tay vòng tay bé ngoan.
_Cả lớp hát, sau đó chia nhóm, các
nhóm lần lượt tập hát cho đến khi
thuộc bài.
Hoạt động 2: Dạy vỗ tay và dạy gõ
đệm.

47
a)Vỗ tay đệm theo tiết tấu lời ca:
_Gõ đệm bằng nhạc cụ gõ: Cờ hòa bình bay phất -Thanh
Phối hợp các nhạc cụ gõ để vừa hát, x x x x x gõ
vừa đệm theo. Ví dụ cách phối hợp phới
như sau: dạo đầu bằng tiếng trống, gõ x
theo tiết tấu lời ca hết câu hát 1. Sau
đó hát và gõ đệm: Song loan và trống
thì gõ theo phách, thanh phách thì gõ
theo tiết tấu lời ca.
* Củng cố:
_Cho hát kết hợp gõ theo phách
*Dặn dò:
_Tập hát thuộc lời bài hát “Hoà bình
cho bé”
_Chuẩn bị: Bài hát “Hoà bình cho bé”
(tiếp theo)
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 27:
Học hát: BÀI HOÀ BÌNH CHO BÉ (tiếp theo)


I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng và thuộc bài
_HS biết một số động tác vận động phụ hoạ
_HS được giới thiệu về cách đánh nhịp


48
II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1.Hát chuẩn xác, có sắc thái biểu cảm.
2.Nhạc cụ và đồ dùng dạy học:
_Đàn và tập đệm
_Nhạc cụ gõ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát.
a) Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt.
b) Các nhóm luân phiên hát 2, 3
lượt.
c) Các nhóm hát nối tiếp nhau từng Chia nhóm
câu hát.
_Nhóm 1 hát câu 1. _Nhóm 1
_Nhóm 2 hát câu 2. _Nhóm 2
_Nhóm 3 hát câu 3. _Nhóm 3
_Cả lớp hát câu 4. _Cả lớp
d) Phối hợp hát với gõ đệm.
Hoạt động 2: Tập vận động phụ
hoạ.
*Nếu hát trong lớp học :
_Tư thế đứng, vỗ tay theo phách
_Câu 1 và 3:
khi hát
_Giơ tay lên cao theo hình chữ V,
_Câu 2 và 4:
nghiêng sang trái, sang phải nhịp
nhàng.
+Đến câu 4 +Cũng giơ tay lên cao nhưng
thêm: nắm 2 bàn tay, 2 cánh tay
thành vòng tròn; phối hợp chân
quay tròn tại chỗ, hết một vòng là
hết câu hát 4.
*Nếu hát trên sân: Đứng thành vòng tròn, tay nắm
tay, phối hợp với động tác đi
ngang với động tác cùng đánh tay
lên theo nhịp 2.
Động tác này thực hiện trong một
vài lần hát. Các lần hát sau đứng tại
chỗ thực hiện động tác cá nhân như
động tác đã thực hiện trong lớp học.
Hoạt động 3: Tổ chức cho HS biểu -Thanh
diễn, có vận động phụ gõ
hoạ, có đệm theo bằng
nhạc cụ gõ.
Hoạt động 4: Giới thiệu cách đánh
nhịp.
49
_GV giới thiệu với HS: +HS làm theo.
+Làm mẫu đánh nhịp 2/4 (bài Hoà +Cả lớp hát: nửa lớp hát vỗ tay
theo phách; nửa lớp đánh nhịp
bình cho bé).
Thể hiện bằng động tác tay, làm bằng tay phải rồi đổi phiên.
rõ 2 phách: 1 phách mạnh và 1 phách
nhẹ, giúp cho những người hát giữ
đúng phách và nhịp, giữ đúng tốc
độ.
Sơ đồ đánh nhịp 2/4 :
*Củng cố:
_Cả lớp hát:
+1 em đánh nhịp
+Nửa lớp vỗ theo phách
+Nửa lớp đánh nhịp
*Dặn dò:
_Tập hát thuôc lời bài hát
_Chuẩn bị ôn bài: “Quả” và “Hoà
bình cho bé”Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 28:
Ôn tập 2 bài hát: -QUẢ
-HOÀ BÌNH CHO BÉ

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
_Biết hát đối đáp (bài Quả) và hát kết hợp vận động phụ họa
_Nghe gõ tiết tấu, nhận ra bài hát (bài Hoà bình cho bé và Bầu trời xanh có tiết tấu
lời ca giống nhau)

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_Nhạc cụ, tập đệm bài hát
_Một số nhạc cụ gõ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Ôn tập bài Quả.

50
_Cả lớp ôn tập bài hát. _Tập hát theo hình thức đối đáp:
Đố và trả lời
_Tổ chức một vài nhóm biểu diễn _1 em đơn ca (câu hát đố: quả
trước lớp: gì?...)
Khi biểu diễn kết hợp với một vài +Cả nhóm hát trả lời…
động tác phụ hoạ, chân nhún nhịp
nhàng.
Hoạt động 2: Ôn bài hát Hoà bình
cho bé
_Hát kết hợp vỗ tay (hoặc gõ)
_Cho HS hát -Thanh
đệm theo phách hoặc đệm theo gõ
tiết tấu lời ca.
_Tổ chức cho vài nhóm HS biểu _HS biểu diễn có vận động phụ
diễn trước lớp hoạ
_GV vỗ tay (hoặc gõ) tiết tấu lời ca _HS nhận ra sự giống nhau về
của bài hát cho trong bài “Hoà bình tiết tấu lời ca của các câu hát
cho bé” với tiết tấu lời ca của các
câu hát trong bài “Bầu trời xanh”.
Qua đó giúp cho HS nhận thấy tất
cả những câu trong 2 bài đều có tiết
tấu hoàn toàn giống nhau
Hoạt động 3: Nghe hát (hoặc nghe -Băng
nhạc). nhạc
_GV chọn một bài hát thiếu nhi
hoặc trích đoạn một bài nhạc không
lời cho HS nghe qua băng nhạc.
Chú ý: Nội dung này chỉ thực hiện ở
những nơi có điều kiện.
2’
*Củng cố:
_Cho HS hát kết hợp với gõ tiết tấu
1’
*Dặn dò:
_Chuẩn bị: Học bài hát “Đi tới
trường”
51
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 29:
Học hát: ĐI TỚI TRƯỜNG


I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và lời ca
_HS biết bài hát do nhạc sĩ Đức Bằng sáng tác dựa trên lời thơ trong sách Học vần
lớp 1 (cũ)
_HS biết gõ đệm theo phách

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1.Hát chuẩn xác bài Đi tới trường, có thể hiện các âm luyến , láy . Hát có sắc thái
biểu cảm : nhịp nhàng , vui tươi.
2.Nhạc cụ và đồ dùng dạy học:
_Đàn quen dùng, tập đệm cho bài hát
_Nhạc cụ gõ (song loan, thanh phách, trống nhỏ)
_Chuẩn bị một vài tranh ảnh minh hoạ: cảnh núi rừng các tỉnh miền Bắc, có nhà
sàn, suối … có trẻ em vui vẻ đến trường

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Dạy bài hát “Đi tới
trường”
a) Giới thiệu bài hát: -Tranh
Mỗi sáng tới trường, có bạn đi qua minh
những hè phố thân quen, có bạn lại đi hoạ
trên bờ lúa xanh rờn, có bạn lại lội qua
một dòng suối nhỏ. Đến trường bằng
nhiều con đường khác nhau nhưng niềm

52
vui tới trường thì rất giống nhau: đó là
niềm vui gặp thầy, gặp bạn và có thêm
những bài học mới.
_GV hát mẫu.
_GV giới thiệu tranh ảnh minh hoạ:
Học vần lớp 1 có 4 câu như sau:
Từ nhà sàn xinh xắn
Chúng em đi tới trường
Lội suối lại lên nương
Nghe véo von chim ca.
Dựa trên lời ca đó, nhạc sĩ Đức Bằng
đã sáng tác một giai điệu đẹp, có màu
sắc dân ca miền núi phía Bắc.
Bài hát có tiết tấu nhịp nhàng, có
những nét luyến láy gợi nhớ âm hưởng
đàn tính của đồng bào Thái.
b) Dạy hát: _HS đọc đồng thanh lời ca
_GV dạy hát từng câu Từ nhà sàn xinh xắn đó
Chúng em đi tới trường
nào
Lội suối lại lên nương cao
Nghe véo von chim hót hay
Thật là hay hay

-Thanh
Hoạt động 2: Vỗ tay hoặc gõ đệm theo _HS dùng các nhạc cụ gõ gõ
đệm theo phách.
phách.
_GV hướng dẫn vỗ tay đệm theo phách.
Từ nhà sàn xinh xắn đó…
x x xx
2’
*Củng cố:
_Cho HS hát lại bài “Đi tới trường”
1’
*Dặn dò:
_Chuẩn bị: Ôn bài hát “Đi tới trường”
53
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 30:
Ôn tập bài hát: ĐI TỚI TRƯỜNG

I.MỤC TIÊU:
_HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca
_HS thực hiện được các động tác phụ hoạ

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1.Hát chuần xác bài ca, chú ý hát đúng các âm luyến láy
2.Chuẩn bị một vài động tác phụ hoạ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Đi tới
trường”.
a) Cả lớp hát lại bài 3, 4 lượt. Yêu
cầu đúng giai điệu, đúng lời ca, thuộc
bài. _HS làm theo
b) GV làm mẫu những tiếng hát luyến
láy -Thanh
c) Chia lớp thành 4 nhóm hát nối tiếp +Nhóm 1 gõ
+Câu hát 1, 3 +Nhóm 2
+Cả lớp cùng hát
+Câu hát 2, 4
+Câu hát 5
Trong khi hát, sử dụng nhạc cụ gõ
đệm theo.
Hoạt động 2: Tập vận động phụ hoạ _Nhún chân bước tại chỗ, tay
vung tự nhiên
_Câu hát 1, 2 và 3
_Lắng nghe chim hót: Giơ 2
_Câu hát 4: “Nghe véo von chim hót bàn tay sau 2 vành tay như lắng
nghe; nghiêng đầu sang trái rồi
hay”
sang phải nhịp nhàng
_Vỗ tay: Vỗ tay theo phách
_Câu hát 5: “Thật là hay hay!”.
1’
*Củng cố: _Một vài tốp ca lần lượt biểu
_Cho HS hát biểu diễn diễn vừa hát vừa vận động
phụ hoa
_Cả lớp gõ đệm bằng các nhạc
cụ gõ.
2’


54
*Dặn dò:
_Chuẩn bị: Học bài hát “Năm ngón tay
ngoan”
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 31:
Học hát: NĂM NGÓN TAY NGOAN
Nhạc và lời: Trần Văn Thụ


55
I.MỤC TIÊU:
_HS hiểu nội dung bài hát kể chuyện về 5 ngón tay mỗi ngón tay tượng trưng cho
một em bé có đức tính rất đáng yêu
_Hát đúng giai điệu và lời ca (lời 1)

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
1.Hát chuẩn xác bài hát Năm ngón tay ngoan
2.Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ, băng nhạc.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Dạy hát bài “Năm ngón
tay ngoan” (lời 1).
_Giới thiệu bài hát: GV kể chuyện dẫn
dắt vào bài hát.
Năm ngón tay ngoan là một bài hát kể
chuyện gồm có 3 lời ca.
+Ngón cái là ngón to nhất nên được gọi
là “anh béo”. Tác giả khen anh ta là một
em bé luôn luôn giúp đỡ mọi người.
+Ngón trỏ đứng cạnh “anh béo”. Anh
này tính tình thật thà nhưng không phải
là người cao nhất nhà.
+Ngón giữa là ngón cao nhất. Tác giả
khen anh ta cao là do chăm tập thể thao.
+Ngón thứ tư là bé chăm học nên biết
đọc chữ.
+Ngón út là em bé xinh và ngoan nhất
nhà. Em hay hát, múa và chăm chỉ giúp
việc gia đình.
_GV ghi tên bài, tên tác giả
_Hát mẫu.
_Đọc lời ca (lời1). _HS đọc đồng thanh.
_Dạy hát từng câu. Lời 1:
Xoè bàn tay đếm ngón tay
Một anh béo trông thật đến
hay
Cả ngay vui ai có việc
Là anh giúp luôn không ngồi
yên
Cạnh bên anh đứng thứ hai
Một anh tính thật thà đáng
yêu
Tưởng rằng anh cao nhất nhà
Thì anh lắc luôn cái đầu.
Chú ý: Trong bài có nhiều câu hát hoàn
56
toàn giống nhau về giai điệu. Chỉ khác
lời ca và nốt kết. GV giúp HS nhận biết
để dễ học hát.
_Sau khi hát đúng giai điệu, GV cho
luyện tập theo nhóm để các em thuộc
lời bài hát.
Hoạt động 2: Vừa hát vừa làm động tác
phụ hoạ
_Khi hát “ Xoè bàn tay đếm ngón tay”
các em giơ bàn tay trái, ngón trỏ của tay
phải chỉ vào các ngón theo nội dung lời
2’ ca.
*Củng cố:
1’ _Cho HS hát “Năm ngón tay ngoan”
*Dặn dò:
_Chuẩn bị: Học hát “Năm ngón tay
ngoan”
Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 32:
Học hát: NĂM NGÓN TAY NGOAN (tiếp theo)


I.MỤC TIÊU:
_HS thuộc và hát đúng giai điệu (lời 3)
_HS tập biểu diễn bài hát
_HS biết gõ đệm theo nhịp 2

II.GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_Hát thuộc lời 2, lời 3
_Tìm một vài động tác phụ hoạ cho bài hát
_Nhạc cu, băng nhạc

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

57
Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Dạy hát bài “Năm
ngón tay ngoan” (lời 2 và 3).
_Ôn tập lời 1.
_Dạy tiếp lời 2 và lời 3. Trước khi
dạy hát, cho HS đọc đồng thanh.
+Lời 2: Xoè bàn tay đếm ngón tay
Một anh giữa trông thật đến cao
Hỏi tại sao? Cao thế nào?
Thì anh nói anh căm thể thao
Cạnh bên anh đứng thứ tư
Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa
Thì anh thưa anh biết rồi
Rồi anh đứng nghiêm giơ tay
chào.
+Lời 3: _Rồi một anh đứng thứ năm
Người coi dáng trông thật đến
xinh
Hỏi rằng ai? Em út nhà
Thì anh hát luôn theo nhịp ca
Rằng là em bé rất ngoan
Thường hay khám tay sạch các
anh
Làm vệ sinh hay quét nhà
Và múa hát cho vui ông bà.
_Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2 _Chia các nhóm luyện tập luân -Thanh
Xoè bàn tay đếm ngón tay phiên gõ
x x
Một anh béo trông thật hay
x x
Hoạt động 2: Tập biểu diễn bài
hát.
_Hình thức thứ nhất: GV cho từng _Một nhóm 5 em tượng trưng cho
nhóm biểu diễn trước lớp.. 5 ngón tay, khi hát kết hợp làm
động tác phụ hoạcho sinh động
và tự nhiên
_Hình thức thứ 2: _Một nhóm 5 em biểu diễn. Mỗi
em đóng vai một ngón tay và hát
theo nội dung của từng ngón tay
Sau khi các vai hát xong, cả nhóm
cùng hát, vừa hát vừa vỗ tay đệm
theo nhịp 2.
*Củng cố:
1’
_Cho cả lớp hát lại cả 3 lời
*Dặn dò:
2’
_Chuẩn bị: Ôn tập 2 bài hát “Đi tới
58
trường” và “Năm ngón tay ngoan”
Thứ ,ngày tháng năm 200
Tiết 33:
-Ôn tập 2 bài hát: -ĐI TỚI TRƯỜNG
-NĂM NGÓN TAY NGOAN
-Nghe hát hoặc nghe nhạc

I. MỤC TIÊU:
_HS thuộc 2 bài hát
_Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, đệm theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. Các
em biết phân biệt 3 cách gõ đệm

II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
_Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Thờ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH
i
gian
Hoạt động 1: Ôn tập bài Đi tới trường
_Ôn tập bài hát _Cả lớp
_Gõ đệm bài hát theo phách, đệm theo nhịp
2.
_Tổ chức cho các nhóm biểu diễn kết hợp _Cá nhân, tổ, nhóm, lớp
vận động phụ hoạ
Hoạt động 2: Ôn tập bài Năm ngón tay
ngoan

59
_Ôn tập bài hát _Cả lớp
_Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
_Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2.
_Tập biểu diễn theo hình thức đã hướng _Cá nhân, tổ, nhóm, lớp
dẫn ở tiết 32.
Hoạt động 3: Nghe hát (hoặc nghe nhạc).
_Cho HS nghe băng nhạc một bài hát thiếu
nhi chọn lọc
*Củng cố:
_Hát 2 bài hát vừa ôn
*Dặn dò:
_Chuẩn bị: Ôn tập học kì II – Kiểm tra cuối
năm


Thứ ,ngày tháng năm 200

Tiết 34:

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II
1. GV cần giúp các em thuộc tất cả những bài hát đã học trong năm.
2. GV giúp các em phân biệt ba cách vỗ tay (ho ặc gõ đệm) đã đ ược t ập luy ện qua các
bài hát: đệm theo tiết tấu lời ca, đệm theo phách, đệm theo nhịp (nhịp 2/4)
3. GV đánh giá và khen ngợi những em học sinh hát đạt yêu c ầu. GV nh ắc nh ở nh ẹ
nhàng và động viên những em hát chưa đạt yêu cầu cần phải cố gắn hơnTiết 35:

KIỂM TRA HỌC KÌ II
1. GV cần giúp các em thuộc tất cả những bài hát đã học trong năm.
2. GV giúp các em phân biệt ba cách vỗ tay (hoặc gõ đệm) đã đ ược t ập luyện qua các
bài hát: đệm theo tiết tấu lời ca, đệm theo phách, đệm theo nhịp (nhịp 2/4)
3. GV đánh giá và khen ngợi những em học sinh hát đ ạt yêu c ầu. GV nh ắc nh ở nh ẹ
nhàng và động viên những em hát chưa đạt yêu c ầu cần phải c ố gắn h ơn. GV t ổng h ợp
kết quả học tập cụ thể của HS: những em đạt yêu c ầu, những em chưa đ ạt yêu c ầu, tính
tỉ lệ chung. Đối với các em HS lớp 1, việc động viên các em nhi ệt tình tham gia h ọc hát
và mạnh dạn tập biểu diễn là mục tiêu quan trọng nhất. Việc hát tốt, chưa tốt, hát đúng
hay còn những sai sót sẽ tiếp tục giúp các em khắc phục trong những năm học sau


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Nhận xét của BGH Nhận xét của TTCM


60
Nguyễn Hoàng Vi
61
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản