Giáo án âm nhạc lớp 1: Học hát bài: ĐÀN GÀ CON

Chia sẻ: abcdef_17

I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết bài hát : “Đàn gà con” là một bài do nhạc sĩ người Nga - Kĩ năng: tên là Phi – líp – pen – cô sáng tác. Hát đúng giai điệu và lời 1 của bài hát. Hát đồng đều, rõ lời, biết vỗ tay và gõ đệm theo phách. - Thái độ: II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát chuẩn xác bài Đàn gà con. - Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách, trống nhỏ. - Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát). 2. Học sinh: - Tập bài hát lớp...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 1: Học hát bài: ĐÀN GÀ CON

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 11


Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: MỘT
TIẾT 11: Học hát bài: ĐÀN GÀ CON


MỤC TIÊU:
I.
- Kiến thức: Học sinh biết bài hát : “Đàn gà con” là một bài do
nhạc sĩ người Nga tên là Phi – líp – pen – cô sáng tác.
- Kĩ năng: Hát đúng giai điệu và lời 1 của bài hát.
Hát đồng đều, rõ lời, biết vỗ tay và gõ đệm theo
phách.
- Thái độ: Biết yêu thích ca hát.
CHUẨN BỊ:
II.
1. Giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài Đàn gà con.
- Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách, trống nhỏ.
- Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
2. Học sinh:
- Tập bài hát lớp 1.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
III.
A. Kiểm tra bài cũ (5’) :
Bắt cho cả lớp hát bài “Lý cây xanh”.
Gọi vài học sinh đọc lại đoạn “Vè chim” đã học.
B. Giới thiệu bài (1’) :
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 11


Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ học bài hát “Đàn gà con” do nhạc
sĩ người Nga tên là Phi – líp – pen – cô sáng tác.
C. Các hoạt động dạy học (25’):
1. Hoạt động 1: Dạy hát bài Đàn gà con (15’):
- Mục tiêu: Biết bài hát Đàn gà con do nhạc sĩ người Nga tên là Phi-líp-
pen-cô sáng tác.
Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng với cả lớp.
- Phương pháp: Hát mẫu và luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cá
nhân.
- Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa)
Tập bài hát lớp 1.


Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
a) Giới thiệu bài hát:
Các em đã được học các bài hát, các Lắng nghe và ghi
bài dân ca của Việt nam. Trong bài nhớ.
hôm nay, các em sẽ được làm quen với
1 bài hát của Nga, bài Đàn gà con do
nhạc sĩ người Nga tên là Phi – líp – pen
– cô sáng tác, tác giả Việt Anh phỏng
dịch ra lời Việt.
Viết tựa bài lên bảng.
b) Hát mẫu:
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 11


Hát mẫu hoặc dùng băng (đĩa nhạc) Lắng nghe.
cho học sinh nghe.
c) Khởi động giọng:
Hướng dẫn học sinh xướng theo Xướng theo mẫu
mẫu âm: đô rê mi pha son, son pha mi âm.
rê đô.
d) Đọc lời ca:
Đọc mẫu từng câu cho học sinh Đọc lời ca từng câu
nghe và hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo hướng dẫn của
theo tiết tấu. giáo viên.
Lời 1
Câu 1: Trông kia đàn gà con lông vàng
Câu 2: Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
Câu 3: Cùng tìm mồi ăn ngon ngon
Câu 4: Đàn gà con đi lon ton.
Lời 2
Câu 1: Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều
Câu 2: Uống nước vào là no căng diều
Câu 3: Rồi cùng nhau ta đi chơi
Câu 4: Đàn gà con xinh kia ơi
Chia nhóm và yêu cầu học sinh đọc Học sinh đọc lời ca
lời ca theo từng nhóm, đọc đối đáp, cả theo yêu cầu của giáo
lớp và một vài cá nhân. viên.
e) Dạy hát từng câu:
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 11


Hát mẫu từng câu.
Hướng dẫn học sinh hát câu 1, câu Lắng nghe.
2 và ôn lại 2 câu theo lối móc xích cho Tập hát theo hướng
đến hết bài. dẫn của giáo viên.
Nhắc học sinh phát âm rõ ràng, gọn
tiếng từng câu hát.
Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt.
Giáo viên sửa cho học sinh hát thật
đúng.
f) Luyện tập: Luyện tập theo
Cho học sinh hát lại nhiều lần theo hướng dẫn của giáo
nhóm, cả lớp. Nhắc nhở học sinh hát viên.
nhẹ nhàng, không hát quá to, tốc độ vừa
phải, hoà giọng với cả lớp.


2. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách:
- Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Phương pháp: Làm mẫu và luyện tập theo nhóm, dãy, tổ, cá nhân.
- Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm
Tập bài hát lớp 1.


Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
gian sinh
a) Vừa hát vừa vỗ tay theo phách:
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 11


Hướng dẫn học sinh cách vỗ tay Lắng nghe và làm
theo phách ở các tiếng như sau: theo hướng dẫn của
Ví dụ: giáo viên.
Trông kia đàn gà con lông vàng
x x x x
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn
x x x x
Yêu cầu học sinh hát và vỗ tay theo
phách theo từng nhóm, cả lớp và cá Hát và vỗ tay theo
yêu cầu của giáo
nhân.
Nhắc học sinh gõ phách phải thật viên.
đều đặn nhịp nhàng, không nhanh,
không chậm.
Lắng nghe và sửa lỗi cho học sinh.
b) Vừa hát vừa gõ đệm theo phách:
Hướng dẫn học sinh cách gõ đệm
theo phách như trên. Quan sát giáo
Gọi vài học sinh gõ đệm theo viên làm mẫu.
phách.
Cho học sinh luyện tập theo nhóm, 1-3 học sinh thực
hiện
dãy
Giáo viên gọi một vài nhóm khá Các dãy, nhóm
lên biểu diễn trước lớp kết hợp gõ đệm thưc hiện theo hướng
bằng song loan, thanh phách, trống nhỏ dẫn.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 11


(theo nhạc đệm). Các nhóm lên
biểu diễn.


D. Củng cố, dặn dò (4):


Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
gian sinh
a) Củng cố kiến thức:
Yêu vầu học sinh nhắc lại tên bài Bài hát Đà gà con
hát và tên tác giả? do nhạc sĩ người Nga
Giáo viên hát lại một lần, vừa hát Phi-líp-pen-cô sáng
vừa gõ đêm theo phách. tác, lời việt của Việt
Yêu cầu học sinh đồng thanh hát lại Anh.
bài Đàn gà con và gõ tay theo phách. Lắng nghe
c) Dặn dò:
Dặn học sinh ôn lại bài hát Đàn gà Cả lớp hát.
con và các cách gõ đệm đã học.
Nhận xét tiết học
Lắng nghe
NHẬN XÉT TIẾT DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 11


------------------------------------------------------------------------------------------
RÚT KINH NGHIỆM:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày………tháng………Năm…………
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản