Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: MÚA VUI

Chia sẻ: abcdef_17

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết bài hát Múa vui là sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Kỉ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái, nhẹ nhàng. Hát đồng đều, rõ lời, biết vừa hát, vừa vỗ tay theo phách - Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát. - Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách,… - Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát). 2. Học sinh: - Tập bài hát lớp...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: MÚA VUI

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 6


Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: HAI
TIẾT 6: Học hát bài: MÚA VUI

MỤC TIÊU:
I.
- Kiến thức: Học sinh biết bài hát Múa vui là sáng tác của nhạc sĩ
Lưu Hữu Phước.
- Kỉ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,
nhẹ nhàng.
Hát đồng đều, rõ lời, biết vừa hát, vừa vỗ tay theo
phách
- Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát.
- Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách,…
- Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
2. Học sinh:
- Tập bài hát lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Kiểm tra bài cũ (5’):
- Gọi 1 tốp 4 – 5 em lên biểu diễn bài hát “Xoè hoa”.
- 1 vài em cá nhân hát kết hợp múa phụ họa bài “Xoè hoa”.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
B. Giới thiệu bài (1’) :
Tiết hát nhạc hôm nay chúng ta sẽ học hát bài mới “Xoè hoa”.
C. Các hoạt động dạy học (25’):
1. Hoạt động 1: Dạy bài hát Múa vui (15’):
- Mục tiêu: Biết bài hát “Múa vui” là sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu
Phước.
Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng với cả lớp.
- Phương pháp: Hát mẫu và luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cá
nhân.
- Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa).
Tập bài hát lớp 2.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 6


Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
a) Giới thiệu bài hát:
Giáo viên giới thiệu sơ Lắng nghe và ghi nhớ.
lược về bài hát : nhạc sĩ Lưu
Hữu Phước sinh năm 1921 –
1989 là một danh nhân âm
nhạc của nước ta. Ông có
những sáng tác rất nổi tiếng
như bài : “ Reo vang bình
minh, thiếu nhi thế gới liên
hoan”. “Múa vui” là bài hát
tươi vui, nhịp nhàng gợi lên
khung cảnh các em nhỏ đứng Lắng nghe.
thành vòng tròn đang ca hát,
nhảy múa hồn nhiên, vui vẻ. Xướng theo mẫu âm.
GV ghi tựa bài lên bảng
b) Hát mẫu:
Hát mẫu hoặc mở băng
cho học sinh nghe Đọc lời ca từng câu theo
c) Khởi động giọng: hướng dẫn của giáo viên.
Hướng dẫn học sinh
xướng theo mẫu thang âm Đô
trưởng: đô rê mi pha son la si
đô (theo âm “a, ô”)
d) Đọc lời ca:
Đọc mẫu từng câu cho
học sinh nghe và hướng dẫn
học sinh đọc lời ca theo tiết
tấu. Học sinh đọc lời ca theo yêu
1. Cùng nhau múa xung cầu của giáo viên.
quanh vòng. Cùng nhau
múa cùng vui.
Lắng nghe.
2. Cùng nhau múa xung
Tập hát theo hướng dẫn của
quanh vòng. Vui cùng
nhau múa đều. giáo viên.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 6


3. Nắm tay nhau, bắt nhau.
Vui cùng vui múa ca.
4. Nắm tay nhau, bắt tay
nhau. Vui cùng vui múa
đều. Luyện tập theo hướng dẫn
Chia nhóm và yêu cầu của giáo viên.
học sinh đọc lời ca theo từng
nhóm, đọc đối đáp, cả lớp và
một vài cá nhân.
e) Dạy hát từng câu:
Hát mẫu từng câu.
Hướng dẫn học sinh hát
câu 1, câu 2 và ôn lại 2 câu
theo lối móc xích cho đến hết
bài.
Trong quá trình dạy hát,
kiểm tra vài học sinh để điều
chỉnh sai sót cho học sinh.
f) Luyện tập:
Cho học sinh hát lại nhiều
lần theo nhóm, cả lớp. Nhắc
nhở học sinh ngồi ngay ngắn,
không tì ngực vào bàn, hát rõ
ràng, nhẹ nhàng, hoà giọng
với cả lớp.

2. Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) theo phách hoặc theo
nhịp(10’):
- Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và tiết tấu.
- Phương pháp: Làm mẫu và luyện tập theo nhóm, cá nhân, cả lớp.
- Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm và tâp bài hát lớp 2.

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Giáo viên hát kết hợp với vỗ tay Lắng nghe và làm
theo tiết tấu lời ca. Chú ý những chỗ theo hướng dẫn của giáo
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 6


có dấu lặng phải dừng lại, không vỗ viên.
tay nhưng vẫn phải giữ nhịp thật đều.
a) Hát kết hợp với vỗ tay theo phách:
Giáo viên vừa hát vừa chỉ các
tiếng: “Cùng”, “múa”, “quanh”, Tập vỗ tay theo hướng
“vòng”, được đánh dấu x ở dưới. dẫn của giáo viên.Cùng nhau múa xung
quanh vòng …
x x
x x
Hướng dẫn học sinh vỗ tay (gõ
đệm) theo phách.

b) Vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp :Cùng nhau múa xung
quanh vòng …
x
Học sinh thực hiện
x
theo hướng dẫn của giáo
Hướng dẫn học sinh vỗ tay (gõ
viên. Nhận xét tổ bạn
đệm) theo nhịp.
Học sinh 4 dãy hát,
Giáo viên cho học sinh thi đua
mỗi dãy hát 1 câu.
hát theo dãy, tổ, cá nhân
Giống nhau : về tiết
Cho học sinh hát nối tiếp.
tấu
Giáo viên cho học sinh nhận xét
Khác nhau: chút ít về
nhạc điệu của câu thứ 1 và 2, câu 3
các nốt nhạc cao thấp
và 4 giống và khác nhau ở điểm nào?
ở cuối mỗi câu.
1-3 học sinh hát và gõ
Gọi vài học sinh hát và gõ đệm.
đệm theo yêu cầu.
Giáo viên gọi một vài nhóm khá
Học sinh biểu diễn
lên biểu diễn trước lớp theo nhạc
đệm.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 6


Nghe và sửa lỗi kịp thời cho học Vài học sinh hát theo
yêu cầu.
sinh.

D. Củng cố, dặn dò (5’):

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
a) Củng cố kiến thức:
Yêu cầu học sinh nhắc lại Bài hát: Múa vui của tác giả
tên bài hát? Tên tác giả? Lưu Hữu Phước.
Cho cả lớp đứng lên hát Học sinh hát kết hợp vỗ tay
và vỗ tay theo nhịp, phách theo nhịp, phách bài hát.
của bài hát.
b) Dặn dò: Lắng nghe
Nhận xét tiết học
Dặn học sinh ôn lại bài
hát cho thuộc và các kiểu gõ
đệm đã học.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
RÚT KINH NGHIỆM:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 6


Khối trưởng Ban giám
hiệu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản