Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: XOÈ HOA

Chia sẻ: abcdef_17

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết bài hát “ Xoè hoa” là một bài dân ca của đồng bào Thái ở Tây Bắc. - Kỉ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái, nhẹ nhàng. Hát đồng đều, rõ lời, biết vừa hát, vừa vỗ tay theo phách - Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát. - Nhạc cụ (song loan, thanh phách,…) nếu có - Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát). - Tranh ảnh...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 2: Học hát bài: XOÈ HOA

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: HAI
TIẾT 4: Học hát bài: XOÈ HOA

MỤC TIÊU:
I.
- Kiến thức: Học sinh biết bài hát “ Xoè hoa” là một bài dân ca của
đồng bào Thái ở Tây Bắc.
- Kỉ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,
nhẹ nhàng.
Hát đồng đều, rõ lời, biết vừa hát, vừa vỗ tay theo
phách
- Thái độ: Học sinh yêu thích ca hát.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát.
- Nhạc cụ (song loan, thanh phách,…) nếu có
- Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
- Tranh ảnh về dân tộc Thái.
2. Học sinh:
- Tập bài hát lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Kiểm tra bài cũ (5’):
- Gọi 1 tốp 4 – 5 em lên biểu diễn bài hát.
- 1 vài em cá nhân hát kết hợp múa phụ họa.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
B. Giới thiệu bài (1’) :
Tiết hát nhạc hôm nay chúng ta sẽ học hát bài mới “Xoè hoa”.
C. Các hoạt động dạy học (25’):
1. Hoạt động 1: Dạy bài hát Xoè hoa (15’):
- Mục tiêu: Biết bài hát “Xoè hoa” là sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu
Phước.
Đọc đúng lời ca, hát đồng đều, hoà giọng với cả lớp.
- Phương pháp: Hát mẫu và luyện hát từng câu theo nhóm, cả lớp, cá
nhân.
- Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa).
Tập bài hát lớp 2.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4
Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
a) Giới thiệu bài hát:
Đồng bào Thái là đồng Lắng nghe và ghi nhớ.
bào dân tộc ít người, đại
đa số sống ở miền núi Tây
Bắc nước ta. “ Xoè hoa” là
một rong những bài dân ca
hay của dân tộc Thái. Xòe
tiếng Thái là múa, “ Xoè
hoa” là múa hoa.
Yêu cầu học sinh nhắc Lắng nghe.
lại bài hát “Xoè hoa” là
dân ca Thái, lời mới của Xướng theo mẫu âm.
Phan Huy.
b) Hát mẫu:
Hát mẫu hoặc mở băng
cho học sinh nghe Đọc lời ca từng câu theo
c) Khởi động giọng: hướng dẫn của giáo viên.
Hướng dẫn học sinh
xướng theo mẫu thang âm
Đô trưởng: đô rê mi pha
son la si đô (theo âm “a,
ô”)
d) Đọc lời ca: Học sinh đọc lời ca theo
Đọc mẫu từng câu cho yêu cầu của giáo viên.
học sinh nghe và hướng
dẫn học sinh đọc lời ca
theo tiết tấu. Lắng nghe.
Tập hát theo hướng dẫn
1. Bùng boong bính
boong ngân nga của giáo viên.
tiếng cồng vang
vang.
2. Nghe tiếng chiêng
reo vui rộn ràng.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 43. Theo tiếng khèn Luyện tập theo hướng
tiếng sáo vang lừng. dẫn của giáo viên.
4. Tay nắm tay ta cùng
xoè hoa.
Chia nhóm và yêu cầu
học sinh đọc lời ca theo
từng nhóm, đọc đối đáp,
cả lớp và một vài cá nhân.
e) Dạy hát từng câu:
Hát mẫu từng câu.
Hướng dẫn học sinh
hát câu 1, câu 2 và ôn lại 2
câu theo lối móc xích cho
đến hết bài.
Trong quá trình dạy
hát, kiểm tra vài học sinh
để điều chỉnh sai sót cho
học sinh.
f) Luyện tập:
Cho học sinh hát lại
nhiều lần theo nhóm, cả
lớp. Nhắc nhở học sinh
ngồi ngay ngắn, không tì
ngực vào bàn, hát rõ ràng,
nhẹ nhàng, hoà giọng với
cả lớp.

2. Hoạt động 2: Hát kết hợp với vỗ tay (gõ đệm) (10’):
- Mục tiêu: Tập cho học sinh biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách và
tiết tấu.
- Phương pháp: Làm mẫu và luyện tập theo nhóm, cá nhân, cả lớp.
- Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm và tâp bài hát lớp 2.

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
Yêu cầu học sinh vừa Lắng nghe và làm theo
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4hát vừa vỗ tay theo tiết tấu hướng dẫn của giáo viên.
như hướng dẫn:
Hát kết hợp với
vỗ tay theo phách. Giáo
viên vừa hát vừa chỉ
“boong”, “bính”, “boong”,
“ngân”, “tiếng”, “cồng”,
“vang”, được đánh dấu x ở
dưới.

Ví dụ: Bùng boong bính
boong ngân nga
x x
x x
tiếng cồng vang
vang.
Hát tiếng nào, vỗ tiếng
x x x
Vừa hát vừa gõ theo đó.
nhịp :
Ví dụ: Bùng boong bính Cả lớp vừa hát, vừa vỗ
boong ngân nga tiếng tay theo tiết tấu đệm theo
lời ca
x
x x
cồng vang vang
x x
Vừa hát vừa gõ theo
tiết tấu lời ca :
Giáo viên cho học sinh
nhắc lại gõ theo tiết tấu là Học sinh thực hiện theo
hướng dẫn của giáo viên.
gì ?
Giáo viên hướng dẫn Nhận xét tổ bạn
học sinh hát kết hợp với vỗ Học sinh 4 dãy hát, mỗi
tay theo tiết tấu lời ca. Chú dãy hát 1 câu.
ý học sinh những chỗ có Học sinh biểu diễn
dấu lặng phải dừng lại,
không vỗ tay nhưng vẫn
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4phải giữ nhịp đều. Vài học sinh hát theo
Ví dụ: Bùng boong bính yêu cầu.
boong ngân nga tiếng
x x x
x x xx
cồng vang vang
x x x
Giáo viên cho học sinh
thi đua hát và gõ đệm theo
dãy, tổ, cá nhân
Cho học sinh hát nối
tiếp.
Giáo viên gọi một vài
nhóm khá lên biểu diễn
trước lớp (dùng thanh
phách, trống để gõ đệm).
Gọi vài học sinh hát và
gõ đệm theo yêu cầu của
giáo viên.
Nghe và sửa lỗi kịp thời
cho học sinh.
D. Củng cố, dặn dò (5’):

Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
gian
a) Củng cố kiến thức:
Tổ chức trò chơi Chơi trò chơi theo hướng
“Truyền tin”: Chia lơp dẫn của giáo viên.
thfnh 4 tổ, mỗi tổ truyền
một tin. Sau khi dứt bài
hát “Nắng sớm”, tin Bài Xoè hoa là dân ca
truyên đến em nào thì em Thái, do nhạc sĩ Phan Huy
đó làm theo yêu cầu ghi viết lời mới.
Hát theo yêu cầu của tin.
trong tin?
Tin 1: Bài hát “Xoè
hoa”là dân ca của dân tộc
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4nào do ai viết lời mới?
Tin 2: Hat bài hát :Xoè
hoa và gõ đệm theo phách
bằng trống?
Tin 3: Hát và gõ đệm Cả lớp hát.
theo tiết tấu lời ca bài
Xoè hoa bằng thanh Lắng nghe
phách?
Tin 4: Hát và vỗ tay
theo nhịp bài Xoè hoa?
Nhận xét kết quả trò
chơi, công bố tổ chiên
thắng.
Bắt nhịp cho cả lớp
hát bài Xoè hoa.
b) Giáo dục tư tưởng:
Qua bài hát, cô hi
vọng các con sẽ cảm thấy
yêu thícch những bài dân
ca của những dân tộc ít
người ở nước ta.
c) Dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn học sinh về nhà
tập lại bài hát cho thuộc
và ôn lại các kiểu gõ đệm
đã học.


NHẬN XÉT TIẾT DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
RÚT KINH NGHIỆM:
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 4------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản