Giáo án âm nhạc lớp 2: Ôn hát bài: BẮC KIM THANG

Chia sẻ: abcdef_17

I.MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết bài hát: “Bắc kim thang” là một bài đồng dao trong kho tàng dân ca Nam Bộ, tính chất vui vẻ, hài hước. Trẻ em đồng bằng Nam Bộ thường hát kết hợp với trò chơi. - Kĩ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,nhẹ nhàng. - Thái độ: II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát Bắc kim thang - Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách,… - Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát). 2. Học sinh:...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 2: Ôn hát bài: BẮC KIM THANG

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31


Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: HAI
TIẾT 31: Ôn hát bài: BẮC KIM THANG


MỤC TIÊU:
I.
- Kiến thức: Học sinh biết bài hát: “Bắc kim thang” là một bài
đồng dao trong kho tàng dân ca Nam Bộ, tính chất vui
vẻ, hài hước. Trẻ em đồng bằng Nam Bộ thường hát
kết hợp với trò chơi.
- Kĩ năng: Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca, giọng hát êm ái,
nhẹ nhàng.
- Thái độ: Học sinh yêu thích hát dân ca
CHUẨN BỊ:
II.
1. Giáo viên:
- Hát thuộc, đúng nhạc, đúng lời bài hát Bắc kim thang
- Nhạc cụ gõ: song loan, thanh phách,…
- Máy cát-xét và băng tiếng (đĩa hát).
2. Học sinh:
- Tập bài hát lớp 2.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
III.
A. Kiểm tra bài cũ (5’): Bắc kim thang
- Trước khi kiểm tra, giáo viên cho học sinh hát lại 2 lần.
- Gọi vài 3 em lên trước lớp hát và vận động tại chỗ.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31


B. Giới thiệu bài (1’) :
Hôm nay chúng ta sẽ ônlại bài hát Bắc kim thang
C. Các hoạt động dạy học (30’):
1. Hoạt động 1: Ôn bài hát Bắc kim thang (10’):
- Mục tiêu: Học sinh biết bài hát: “Bắc kim thang” là một bài đồng dao
dân ca Nam Bộ, tính chất vui vẻ, hài hước.
trong kho tàng
Biết hát và vận động phụ hoạ theo bài hát một cách thành
thạo
- Đồ dùng: Băng nhạc, máy hát băng (đĩa), Tập bài hát lớp 2.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Phương pháp: Làm mẫu, luyện thức: Cá nhân,
Hình
tập nhóm, cả lớp
Cho học sinh nghe băng bài Bắc Lắng nghe
kim thang
Giáo viên nhắc nhở học sinh ngồi
ngay ngắn, không tì ngực vào bàn,
phát âm rõ ràng, không ê a, giọng hát
êm, nhẹ. Cả lớp
Giáo viên nghe và sửa cho học sinh
Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt.
Giáo viên cần lưu ý các dấu luyến ở Tập hát theo hướng dẫn của
nhịp thứ 7, 9 và 11 giáo viên
Giáo viên kết hợp vừa hát vừa vỗ
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31


tay, gõ đệm theo phách.



Bắc kim thang cà lang bí
Làm theo hướng dẫn của
rợ …
giáo viên
x x x
x
Các nhóm biểu diễn
Giáo viên cho cả lớp đứng tại chỗ
vừa hát, vừa bước đều tại chỗ, vung
tay nhịp nhàng.
Giáo viên gọi một vài nhóm khá lên
biểu diễn trước lớp.
Giáo viên nghe và sửa cho học sinh


2. Hoạt động 2: Dạy hát lời hát mới theo điệu Bắc kim thang (20’):
- Mục tiêu: Gíup học sinh biết hát lời hát mới theo giai điệu bài Bắc kim
thang.
- Đồ dùng: Nhạc cụ gõ đệm, Tâp bài hát lớp 2.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Phương pháp: Trực quan, thực Hình thức: Cá nhân, cả
lớp
hành
Giáo viên đưa bảng phụ chép bài hát Quan sát và làm theo
có lời hát mới theo điệu Bắc kim thang, hướng dẫn của giáo viên
hướng dẫn Học sinh đọc từng câu ngắn.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31


Nhắc nhở học sinh ngồi ngay ngắn, Lắng nghe
không tì ngực vào bàn, phát âm rõ ràng,
không ê a, hát êm, nhẹ.
Giáo viên nghe và sửa cho học sinh Cả lớp hát
Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt. 1-5 học sinh hát
Gọi vài học sinh hát lại lời mới Học sinh hát nối tiếp
Cho học sinh hát nối tiếp từng câu Các nhóm biểu diễn
Gọi một vài nhóm khá lên biểu diễn
trước lớp.


D. Củng cố, dặn dò (4’):
- Hát lại bài “Bắc kim thang”, kết hợp vỗ tay theo phách.
- 2 học sinh hát lại lời mới của bài Bắc kim thang
- Nhận xét tiết học.
NHẬN XÉT TIẾT DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
RÚT KINH NGHIỆM:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 31
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản