Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_17

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Thuộc lời và hát chuẩn xác cả 2 lời của bài hát. - Kĩ năng: Hát đúng, đồng đều, rõ lời bài hát Những bông hoa những bài ca. Biết vừa đi đều vừa hát với bài “Những bông hoa những bài ca”. Thực hiện được bài tập đọc nhạc nhịp 3/4. - Thái độ: Giáo dục học sinh tình cảm , lòng kính yêu và biết ơn đối với những người đã dạy dỗ các em nên người. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tập hát chuẩn xác bài: “Những bông hoa...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA (tiết 2)

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 10


Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: NĂM
Tiết 10: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA (tiếp theo)

MỤC TIÊU:
I.
- Kiến thức: Thuộc lời và hát chuẩn xác cả 2 lời của bài hát.
- Kĩ năng: Hát đúng, đồng đều, rõ lời bài hát Những bông hoa
những bài ca.
Biết vừa đi đều vừa hát với bài “Những bông hoa
những bài ca”.
Thực hiện được bài tập đọc nhạc nhịp 3/4.
- Thái độ: Giáo dục học sinh tình cảm , lòng kính yêu và biết ơn
đối với những người đã dạy dỗ các em nên người.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tập hát chuẩn xác bài: “Những bông hoa những bài ca”.
- Chép bài tập đọc nhạc ra bảng phụ.
- Máy hát và băng bài hát “Những bông hoa những bài ca”
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Phần mở đầu (5’):
Bắt nhịp cho cả lớp hát bài “Bài ca đi học”.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Ôn bài cũ:
Gọi vài cá nhân lên hát lời 2 bài Nhận xét bạn hát.
Những bông hoa những bài ca.
Gọi 1 tốp 4 – 5 cả bài hát “những Lắng nghe.
bông hoa những bài ca”.
Giáo viên nhận xét, cho điểm.
b) Giới thiệu bài mới:
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 10


Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn Lắng nghe.
lại bài hát: Những bông hoa những
bài ca và học một bài tập đọc nhạc
nhịp 3/4

B. Phần hoạt động (25’):
1. Hoạt động 1: Ôn bài hát Những bông hoa những bài ca ( 10’ ):
- Mục tiêu: Thuộc lời và hát chuẩn xác cả 2 lời của bài hát.
Biết vừa đi đều vừa hát với bài “Những bông hoa những bài
ca”.
- Phương pháp: Làm mẫu và tổ chức đọc theo nhóm, cả lớp, cá nhân.
- Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Tập hát bài Những bông hoa
những bài ca Cả lớp hát.
Giáo viên cho học sinh hát ôn 2
lần lời 2 của bài. Lắng nghe
Cho học sinh nghe băng bài
Những bông hoa những bài ca. Học sinh tập hát cá nhân,
Yêu cầu học sinh hát lại cả 2 lời đồng thanh
của bài hát Những bông hoa những theo hướng dẫn của giáo viên.
bài ca.
Cho học sinh vừa hát và vỗ tay Học sinh hát và vỗ tay.
theo phách và theo tiết tấu theo cá
nhân, nhóm.
Giáo viên nghe sửa sai cho học
sinh.
b) Giáo viên hướng dẫn học sinh hát Thực hiện theo hướng dẫn
và dậm chân tại chỗ: của giáo viên.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 10


Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn
học sinh làm theo:
Đếm : 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
Hát : Cùng nhau cầm tay đi đến
thăm… Cả lớp hát.
Chân bước: Phải, trái, phải, trái… Từng nhóm lên thực hiện
Nhắc học sinh phát âm rõ ràng, Nhận xét nhóm bạn
gọn tiếng từng câu hát và nhấc chân
nhẹ nhàng.
Cả lớp cùng hát 2, 3 lượt.
Gọi vài nhóm lên thực hiện lại
Giáo viên sửa cho học sinh hát
thật đúng.

1. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc (15’).
- Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu, trường độ, cao độ bài tập đọc
nhạc.
- Phương pháp: Làm mẫu, đàm thoại và luyện tập theo nhóm, cả lớp,
cá nhân.
- Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 5.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Trước khi tập đọc nhạc, yêu cầu Đọc thang âm theo yêu cầu.
học sinh đọc thang âm: Đồ Rê Mi
Son Lá Đố.
Nghe và nhắc học sinh đọc đúng Tập đọc nhạc theo hướng dẫn
cao độ. của giáo viên.
Hướng dẫn học sinh đọc bài tập Học sinh theo dõi Sách giáo
đọc nhạc như sau: khoa
Giáo viên cho học sinh quan sát
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 10


về dấu quay lại và khung thay đổi
trong Sách giáo khoa để xác định
trình tự đọc các ô nhịp
Giáo viên đọc mẫu bài tập đọc
sau đó cho học sinh đọc theo,
giáo viên giữ nhịp bằng tay ( Tập đánh nhịp như sau:
đánh nhịp )

Khi học sinh đã đọc được bài, cho
3
các em tập đánh nhịp tay ( nhịp 4

)
2 – 3 học sinh hát.
Luyện tập theo hướng dẫn.Gọi vài học sinh đọc lại để sửa
lỗi.
Cho học sinh luyện tập theo dãy,
nhóm, tổ.
Nhận xét, sửa lỗi cho học sinh.

C. Phần kết thúc (5’):
- Gọi một học sinh hát lại bài “Những bông hoa những bài ca” và vỗ tay
theo phách.
- Bắt nhịp cả lớp đọc lại bài tập đọc nhạc.
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát “Những bông hoa, những bài ca”,
chuẩn bị bài “Reo vang bình minh”
- Nhận xét tiết học.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 10


------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
RÚT KINH NGHIỆM:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản