Giáo án âm nhạc lớp 4: Học hát bài: CHIM SÁO

Chia sẻ: abcdef_17

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát. Học sinh biết cách hát khi có nốt hoa mĩ và thể hiện đúng độ dài hai phách rưỡi Biết bài hát Chim sáo là dân ca của đồn bào Khơ-me (Nam Bộ) - Kĩ năng: Hát đúng giai điệu và lời ca, biết vận động phụ hoạ theo bài hát. - Thái độ: Qua bài hát, các em thêm yêu thích các bài hát dân ca. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát chuẩn xác bài hát Chim sáo. - Các thanh...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 4: Học hát bài: CHIM SÁO

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 23


Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: BỐN
Tiết 23 : Học hát bài: CHIM SÁO

MỤC TIÊU:
I.
- Kiến thức: Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát.
Học sinh biết cách hát khi có nốt hoa mĩ và thể
hiện đúng độ dài hai phách rưỡi
Biết bài hát Chim sáo là dân ca của đồn bào Khơ-me
(Nam Bộ)
- Kĩ năng: Hát đúng giai điệu và lời ca, biết vận động phụ hoạ
theo bài hát.
- Thái độ: Qua bài hát, các em thêm yêu thích các bài hát dân ca.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài hát Chim sáo.
- Các thanh gõ đệm : thanh phách, song loan,…
- Máy hát, băng đĩa bài hát.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Phần mở đầu (5’):

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Kiểm tra bài cũ:
Bài hát Bàn tay mẹ do ai sáng tác? Bài hát Bàn tay mẹ do nhạc
sĩ Bùi Đình Thảo viết nhạc,
phổ từ thơ của Tạ Hữu Yên.
Gọi 2 học sinh hát lại bài hát Bàn 2 học sinh hát.
tay mẹ và gõ đệm theo phách?
Gọi 1 học sinh đọc lại bài tập đọc 1 học sinh đọc bài tập đọc
nhạc số 6: Múa vui và gõ đệm theo tiết nhạc
tấu.
Nhận xét, cho điểm. Nhận xét bạn hát.
b) Giới thiệu bài mới:
Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với Lắng nghe
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 23


1 bài hát dân ca của đồng bào Khơ-me
sinh sống tại Nam Bộ nước ta. Giáo
viên cho học sinh xem bản đồ hành
chính Việt Nam và chỉ cho học sinh
thấy vị trí Nam bộ trên bản đồ và một
số tỉnh có người Khơ-me sinh sống.
Tên của bài hát đó là: Chim sáo.
Bài hát này được viết theo nhịp 4/4,
còn được viết tắt là chữ C. Mỗi ô nhịp
có 4 phách. Sau đây chúng ta sẽ nghe
Lắng nghe bài hát.
bài hát này.
Giáo viên mở băng cho học sinh Học sinh nhận xét về bài
nghe. hát.
Yêu cầu nhận xét giai điệu bài hát
như thế nào? (vui tươi hay êm ái, nhẹ
nhàng).

B. Phần hoạt động (25’):
1. Hoạt động 1: Tập hát bài “Chim sáo”: (15’)
- Mục tiêu: Học sinh hát đúng và thuộc bài Chim sáo.
Học sinh biết cách hát khi có nốt hoa mĩ và thể hiện đúng độ
phách rưỡi
dài hai
Biết bài hát Chim sáo là dân ca của đồn bào Khơ-me (Nam
Bộ)
- Phương pháp: Hát mẫu, đàm thoại và luyện tập theo nhóm, cả lớp, cá
nhân.
- Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, Máy hát, băng đĩa bài hát.


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Phương pháp: Hát mẫu, đàm thoại, Hình thức: Cá nhân, nhóm,
luyện tập cả lớp
a) Tập đọc lời ca theo tiết tấu:
Bài hát này sử dụng dấu quay lại, Lắng nghe
giáo viên chỉ cho học sinh thấy, hướng
dẫn học sinh thứ tự hát các câu hát
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 23


1-3 học sinh đọc.
trong bài.
Gọi học sinh đọc lời ca của bài hát.
Giải thích: đom boong nghĩa là quả đa. Tập đọc lời ca từng câu
Tập cho học sinh đọc lời ca từng Đọc lời ca và gõ đệm theo
tiết tấu theo hướng dẫn của
câu:
Lời 1 giáo viên.
Câu 1: Trong rừng cây xanh sáo đùa
sáo bay.
Câu 2: Trong rừng cây xanh sáo đùa
sáo bay.
Câu 3: Ngọt thơm đom boong ơi,
đàn chim vui bầy la là la la.
Lời 2
Câu 1: Trong rừng cây xanh sáo tìm
trái thơm.
Câu 2: Trong rừng cây xanh tiếng
đùa líu lo.
Câu 3: Ngọt thơm đom boong ơi, Tập hát theo hướng dẫn của
đàn chim vui bầy la là la la. giáo viên
Làm mẫu và yêu cầu học sinh làm Các nhóm tập hát theo yêu
lại. cầu của giáo viên.
Nghe và sửa sai cho học sinh
b) Tập hát: “Chim sáo”: 1-4 học sinh hát.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tập Học sinh hát theo hướng
hát từng câu theo lối móc xích. dẫn
Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu
học sinh hát nối tiếp nhau từ đầu cho
đến hết bài.
Luyện hát theo dãy, nhóm, tổ.
Gọi vài học sinh hát để sửa lỗi cho
học sinh. Thực hiện theo hướngdẫn
Lưu ý những chỗ có dấu hoa mĩ phải của học sinh
hát luyến nhanh, chỗ luyến hai nốt
móc đơn phải hát mềm mại.
Những chỗ cuối câu hát, trường độ
ngân và nghỉ 2 phách rưỡi (nốt trắng
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 23


và lặng đơn).
c) Hướng dẫn học sinh gõ đệm theo
bài hát:
Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm
theo phách:
Luyện tập theo hướng dẫn
của giáo viên

Lắng nghe.

Học sinh tham gia trò chơi
Trong rừng cây xanh sáo tìm
trái thơm.
x x x x
x xx
Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm
theo nhịp:


Học sinh trả lời: Bài hát
Việt Nam quê hương tôi.

Trong rừng cây xanh sáo tìm
trái thơm.
x x x x x x
x x
Cho học sinh luyện tập theo nhóm,
tổ, cá nhân, cả lớp.
Giáo dục tư tưởng cho học sinh.
d) Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi:
Tên trò chơi: Thi viết tên các bài
hát dân ca.
Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội: A
và B, mỗi đội cử 2 học sinh lên viết
tên các bài hát dân ca.
Luật chơi: Giáo viên mở 1 bài hát,
khi hết bài hát, đội nào viết nhiều tên
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 23


bài hát và đúng nhất thì thắng cuộc.
Nhận xét 2 đội chơi, khen đọi có
nhiều hiểu biết về dân ca.
Hỏi học sinh bài hát vừa nghe là
bài hát gì?

Bài hát này là một sáng tác của
nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Ông là một nhạc sĩ
nổi tiếng với nhiều tác phẩm hay. Hôm
nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ông qua
bài đọc thêm “Tiếng sáo của người tù”

2. Hoạt động 2: Bài đọc thêm Tiếng sáo của người tù (10’):
- Mục tiêu: Học sinh hiểu biết thêm về tác giả Đỗ Nhuận
- Đồ dùng: Tranh ảnh nhạc sĩ Đỗ Nhuận và một số tư liệu về ông

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Phương pháp: Đàm thoại, trực Hình thức: Cá nhân, cả lớp
2 học sinh đọc
quan.
Yêu cầu 2 học sinh đọc bài đọc
Nhân vật chàng Tiêu.
thêm trong sách giáo khoa.
Giới thiệu: Trong bài đọc thêm có
nhân vật nào? Lắng nghe
Đó chính là nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
Ông sinh năm 1922 và mất năm 1991.
Ông có nhiều tác phẩm xuất sắc trong
nền âm nhạc cách mạng Việt Nam
như: Chiến thắng Điện Biên, Trên đồi
Him Lam, Việt Nam quê hương tôi, Học sinh trả lời
Nhớ Chiến khu, hành quân xa, …
Yêu cầu học sinh nói lên cảm nghĩ
của mình về nghị lực của những người
tù thời kháng chiến?
Chốt: những người chiến sĩ cách mạng
trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào
cũng lạc quan yêu đời và hoạt động
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 23


âm nhạc, luôn tin tưởng vào ngày mai
tươi sáng.

C. Phần kết thúc: (5’)
- Bài hát Chim sáo là dân ca của dân tộc nào?
- Yêu cầu cả lớp hát lại bài hát và gõ đệm theo phách.
- Cho học sinh nghe bài hát “Hành quan xa” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận
- Dặn học sinh ôn lại bài hát, chuẩn bị tiết học sau.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
RÚT KINH NGHIỆM:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản