Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn bài hát: BÀN TAY MẸ

Chia sẻ: abcdef_17

Tập đọc nhạc số 6: MÚA VUI MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh hát thuộc và truyền cảm bài Bàn tay mẹ. - Kĩ năng: Học sinh biết biểu diễn bài hát. Cho học sinh tập cách hát có luyến xuống, mỗi tiếng là hai móc đơn Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời bài TĐN số 6: Múa vui. - Thái độ: Qua bài hát giáo viên các em càng thêm biết ơn và kính yêu mẹ. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Hát chuẩn xác bài hát: Bàn tay mẹ - Nhạc cụ...

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 4: Ôn bài hát: BÀN TAY MẸ

Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 22


Môn: ÂM NHẠC
Khối lớp: BỐN
Tiết 22: Ôn bài hát: BÀN TAY MẸ
Tập đọc nhạc số 6: MÚA VUI

MỤC TIÊU:
I.
- Kiến thức: Học sinh hát thuộc và truyền cảm bài Bàn tay mẹ.
- Kĩ năng: Học sinh biết biểu diễn bài hát.
Cho học sinh tập cách hát có luyến xuống, mỗi tiếng là
hai móc đơn
Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời bài TĐN số 6:
Múa vui.
- Thái độ: Qua bài hát giáo viên các em càng thêm biết ơn và
kính yêu mẹ.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hát chuẩn xác bài hát: Bàn tay mẹ
- Nhạc cụ gõ đệm, máy hát, băng đĩa bài hát.
- Bảng phụ có chép bài TĐN số 6.
2. Học sinh:
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
A. Phần mở đầu (5’):
- Gọi vài học sinh hát lại Bàn tay mẹ, vỗ tay theo tiết tấu hoặc theo
phách.
Bài Bàn tay mẹ là sáng tác của ai? (Thơ của Tạ Hữu Yên, do nhạc
-
sĩ Bùi Đình Thảo viết lời)
- Nhận xét, cho điểm học sinh.
- Giới thiệu nội dung tiết học: Tiết học này chúng ta sẽ ôn lại bài hát
“Bàn tay mẹ”, học tiếp bài tập đọc nhạc số 6: Múa vui.
B. Phần hoạt động (25’):
1. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “Bàn tay mẹ” (10’):
- Mục tiêu: Học sinh biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.
Tập biểu diễn bài hát.
- Phương pháp: Làm mẫu và luyện tập theo nhóm, cả lớp, cá nhân.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 22


- Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, máy hát, thanh gõ đệm (nếu
có).

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Ôn bài hát Bàn tay mẹ:
Giáo viên mở đĩa nhạc cho học Lắng nghe.
sinh nghe lại bài hát “Bàn tay mẹ”.
Làm theo hướng dẫn của giáo
Cho học sinh hát đồng ca bài viên.
hát 2 lần. 1-3 học sinh hát.
Gọi vài học sinh hát lại bài hát
Nhận xét và sửa lỗi. Các nhóm hát
Chia lớp học thành 2 nhóm,
nhóm 1 hát, nhóm 2 gõ đệm theo
nhịp và ngược lại. Lắng nghe
b) Đọc vài bài thơ về mẹ cho học
sinh nghe:
Giáo viên đọc bài thơ Bàn tay
của mẹ của Tạ Hữu Yên cho học
sinh nghe
Hát hoặc mở băng cho học sinh
nghe 1 số bài như: Lòng mẹ, Người
mẹ của tôi, …

2. Hoạt động 2: Học bài tập đọc nhạc số 6 (15’):
- Mục tiêu: Đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời bài TĐN số 6: Múa
vui.
- Phương pháp: Đàm thoại, trực quan và luyện tập theo nhóm, cả lớp,
cá nhân.
- Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp 4, Nhạc cụ gõ đệm
Bảng phụ viết bài tập đọc nhạc số 4.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a) Giới thiệu bài TĐN số 6:
Tên bài tập đọc nhạc số 6: Múa Lắng nghe.
vui của tác giả Lưu Hữu Phước.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 22


Giáo viên treo bài TĐN số 6 lên Quan sát
bảng.
Bài TĐN số 6 được viết theo nhịp
2/4, mỗi ô nhịp có 2 phách. Đây là
đoạn trích trong bài hát Múa vui, một
giai điệu khá quen thuộc với các em 1-2 học sinh trả lời.
thiếu nhi.
b) Luyện tập cao độ bài TĐN:
Yêu cầu học sinh quan sát và nói Nốt cao nhất: Son, nốt thấp
trong bài có những nốt nhạc gì? nhất: Đồ
Kết luận: Bài TĐN này có 5 nốt:
Đồ – Rê – Mi – Son.
Nêu nốt cao nhất và thấp nhất
trong bài?
Treo khuông nhạc với 4 nốt: Đồ – Thực hiện theo hướng dẫn
của giáo viên.
Rê – Mi – Son.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc
cao độ theo 3 bước sau :
- Bước 1: Học sinh nói tên trên
khuông theo tay chỉ của giáo
viên.
- Bước 2: Giáo viên đọc mẫu 5
âm.
- Bước 3: Giáo viên chỉ nốt trên
khuông cho học sinh đọc đúng
cao độ. 1-2 học sinh đọc.
Ví dụ: Cho học sinh đọc cao độ
đi từ cao xuống thấp và ngược lại, Hình nốt đen, nốt trắng, nốt
sau đó đọc cao độ theo cặp 2 âm Đô móc đơn
Rê, Rê Mi, Mi Son
Lắng nghe và sửa sai cho học Học sinh vừa đọc tên nốt vừa
gõ theo tiết tấu được nghe.
sinh
Yêu cầu học sinh nhìn vào bài
TĐN và đọc tên hình nốt nhạc có
trong bài TĐN.
Trong bài có những hình nốt nhạc Lắng nghe
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 22


Thực hiện theo hướng dẫn
nào?
c) Tập tiết tấu bài TĐN: của giáo viên.
Giáo viên cho học sinh thực hành
gõ thanh phách nhiều lần:Đơn đơn đen đơn đơn đen đơn
đơn đen đơn đơn đơn đơn trắng
Cho học sinh tập gõ theo tiết tấu 1-2 học sinh đọc.
trên.
Hướng dẫn học sinh làm quen
với bài TĐN số 4 theo 4 bước sau:
- Bước 1: Học sinh nói tên nốt.
- Bước 2: Vỗ tay hoặc gõ tiết tấu
của bài
- Bước 3: Đọc kết hợp cả cao độ 1-2 học sinh hát lời.
và hình tiết tấu. Cả lớp hát lời.
- Bước 4: Học sinh tự ghép lời
ca.
Chú ý: Thực hiện các bước trên với
từng khuông nhạc.
Gọi vài học sinh đọc lại cả bài,
các học sinh khác nhẩm theo.
Chia lớp thành 2 nhóm và quy
định:
- Lần 1: Nhóm A đọc nhạc
đồng thời nhóm B ghép lời.
- Lần 2: Nhóm B đọc nhạc
đồng thời nhóm A ghép lời.
Chỉ định 1-2 học sinh hát lời bài
TĐN.
Bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài.
Lắng nghe và sửa sai cho học
sinh.
Trường Tiểu học Thụy Dương TUẦN 22


C. Phần kết thúc: (5’)
- Yêu cầu cả lớp hát lại bài hát “Bàn tay mẹ” và vỗ tay theo nhịp.
- Yêu cầu cả lớp hát lại bài tập đọc nhạc số 5 và gõ đệm theo tiết tấu.
- Dặn học sinh ôn lại bài hát “Bàn tay mẹ” và ôn lại bài TĐN số 6.

NHẬN XÉT TIẾT DẠY:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
RÚT KINH NGHIỆM:
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày………tháng………Năm………….
Ngày………tháng………Năm………….
Khối trưởng Ban giám
hiệu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản