Giáo án âm nhạc lớp 5

Chia sẻ: tc11k53

HS trình bày các bài hát đã học: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan. Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp hoặc theo tấu lời ca. Tập trình bày các bài hát đã học theo tổ, nhóm, cá nhân. Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chương trình âm nhạc lớp 5.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 5

Giáo án

Giáo án âm nhạc lớp
5
Ôn tập một số bài hát đã học.
Khối V
I. MỤC TIÊU
- HS trình bày các bài hát đã học: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình,
Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp hoặc theo tấu lời ca. Tập
trình bày các bài hát đã học theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong
chương trình âm nhạc lớp 5.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Chép lời ca của nhưng bài hát được ôn tập.
- Tập đệm đàn một số bài hát: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình,
Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan để tạo không khí học tập vui
tươi, sôi nổi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Ôn tập một số bài hát đã học. HS ghi bài
1. Quốc ca Việt Nam
GV hỏi: Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam ? HS trả lời
Nhạc sĩ Văn Cao
GV đệm đàn: Cả lớp đứng nghiêm hát Quốc ca HS hát Quốc ca
Việt Nam.
2. Em yêu hoà bình
GV hỏi: Ai là tác giả bài Em yêu hoà bình? HS trả lời
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
- GV giới thiệu lời ca của bài hát. HS thực hiện
GV hướng dẫn: Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình HS thực hiện.
kết hợp gõ đệm theo phách.
GV hướng dẫn: Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình HS thực hiện
kết hợp gõ đệm theo nhịp.
GV điều khiển: Từng tổ trình bày bài Em yêu hoà Các tổ thực hiện.
bình, GV đánh giá.
3. Chúc mừng
GV hỏi: Bài Chúc mừng là nhạc nước nào ? HS trả lời.
Đây là bài hát Nga, lời Việt Hoàng Lân.
- GV giới thiệu lời ca của bài hát.
GV hướng dẫn: Chia lớp thành hai nửa, một nửa
hát, một nửa kia gõ đệm theo phách. Phách mạnh
gõ tay phải, hai phách nhẹ gõ tay trái.
Đổi lại phần trình bày.
GV điều khiển: Từng tổ trình bày bài Chúc mừng, Các tổ thực hiện.
GV đánh giá.
4. Thiếu nhi thế giới liên hoan
GV hỏi: Ai là tác giả bài Thiếu nhi thế giới liên HS trả lời
hoan?
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
- GV giới thiệu lời ca của bài hát.
GV hướng dẫn: Cả lớp hát bài Thiếu nhi thế giới HS thực hiện.
liên hoan kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ phách, đoạn
2 gõ theo tiết tấu lời ca.
GV điều khiển: Từng tổ trình bày bài Thiếu nhi thế Các tổ thực hiện
giới liên hoan, GV đánh giá.
- GV tổng kết phần trình bày 3 bài hát của các tổ. HS theo dõi
Đánh giá, khen ngợi và động viên HS cố gắng học
tập môn Âm nhạc.
GV đệm đàn: Kết thúc. Cả lớp hát bài Em yêu hoà HS thực hiện.
bình kết hợp gõ đệm theo phách.
Nhận xét dặn dò

Rút kinh nghiệm tiết
dạy………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………..
Học hát : Bài Reo vang bình minh

I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Reo vang bình minh. Thể hiện đúng những
tiến hát luyến và ngân dài 3 phách.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo phách (đoạn
2).
- Góp phần giáo dục HS niềm lạc quan, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Reo vang bình minh
- Tranh ảnh minh hoạ bài Reo vang bình minh.
- Tập đệm đàn và hát bài Reo vang bình minh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung : Học hát HS ghi bài
Reo vang bình minh
1. Giới thiệu bài hát.
GV hỏi : - Các em đã học một số bài hát về phong
cảnh buổi sáng hoặc thiên nhiên nói chung. Em
nào có thể kể tên một số bài hát đó ?
Gà gáy, Bài ca đi học, Nắng sớm, Trời đã sáng rồi
...
- GV giới thiệu tranh minh hoạ.
GV giới thiệu : Hôm nay các em sẽ học bài Reo HS theo dõi
vang bình minh, bài hát diễn tả bức tranh phong
cảnh buổi sáng đầy màu sắc rực rỡ và âm thanh
lôi cuốn. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu
Phước, bài hát được ông sáng tác từ năm 1947, khi
đó nhạc sĩ mới 26 tuổi.
2. Đọc lời ca
GV chỉ định: Đoạn 1: Reo vang reo ... sáng ngập hồn 2 HS thực hiện.
ta.
- Đoạn 2: Líu líu lo lo ... sáng muôn năm.
GV hướng dẫn: Hs đọc lời ca theo tiết tấu đoạn 1,
gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1 và 3 giống nhau, tiết tấu
câu 2 và 4 giống nhau.
3. Nghe hát mẫu
GV thực hiện:
- GV đệm đàn, tự trình bày bài hát hoặc dùng băng, HS nghe bài hát
đĩa nhạc.
GV hỏi: HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 1-2 HS nói cảm nhận
4. Khởi động giọng
- Dịch giọng (-4).
- GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng Pha trưởng, HS HS khởi động giọng
nghe và đọc bằng nguyên âm La.
5. Tập hát từng câu
GV chia câu hát: Đoạn 1 chia làm 4 câu: HS nhắc lại.
Reo vang reo ... vang đồng.
La bao la ... hoa lá.
Cây rung cây ... hương nồng.
Gió đón gió ... ngập hồn ta.
GV đàn: Đàn giai điệu câu một khoản 2-3 lần. HS lắng nghe
GV thực hiện : Bắt nhịp (2-1) và đàn giai điệu để HS hát hoà theo
HS hát.
GV yêu cầu: HS lấy hơi ở đầu câu hát HS tập lấy hơi
GV chỉ định : HS khá hát mẫu. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chổ sai.
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV hướng dẫn : HS tập các câu tiếp theo tương HS tập câu tiếp.
tự.
GV yêu cầu: HS hát nối các câu hát, lưu ý thể hiện HS thực hiện.
đúng những tiếng ngân dài 3 phách.
Đoạn 2 chia làm 4 câu:
Líu líu ... say sưa.
Hát lên ... tươi sáng.
La la ... say sưa.
Hát lên ... muôn năm.
GV hướng dẫn: Tập đoàn 2 tương tự đoạn 1. HS tập đoàn 2.
6. Hát cả bài.
GV đàn: HS hát cả bài. HS hát cả bài
GV hướng dẫn: HS tiếp tục sửa những chỗ hát HS sửa chỗ sai
còn chưa đạt, thực hiện đúng những tiếng hát
luyến và tiếng hát ngân dài 3 phách.
GV yêu cầu: HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm HS hát, gõ đệm
theo nhịp (đoạn 1) và theo phách (đoạn 2).
GV hướng dẫn: HS tập hát đúng nhịp độ. Thể HS thực hiện.
hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát.
7. Củng cố, kiểm tra
GV hỏi: Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen HS trả lời
thuộc?
- Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào
trong bài hát ?
GV chỉ định, đánh giá: Trình bày bài hát theo nhóm, 4-5 HS xung phong
hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo
phách (đoạn 2).
GV dặn dò: HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ.
GV đàn: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS hát, gõ đệm.
Ôn tập bài hát : Reo vang bình minh
Khối V
Tập đọc nhạc: TĐN số 1
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sáng của bài Reo vang
bình minh.
- HS tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo
nhóm, cá nhân.
- HS đọc đúng gia điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 1.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Đàn organ ,Tập hát bài Reo vang bình minh kết hợp vận động theo nhạc.
- Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
a. Hoạt động 1 Ôn tập bài hát: Reo vang bình - HS ghi bài
minh
GV đệm đàn: HS hát bài Reo vang bình minh kết - HS hát, gõ đệm.
hợp gõ đệm.
GV hướng dẫn: - HS thực hiện.
- Trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng,
đồng ca kết hợp gõ đệm:
GV chỉ định : Trình bày theo nhóm. - HS trình bày
GV hướng dẫn: Trình bày bài hát bằng cách hát có - HS thực hiện
đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm: .
Trình bày theo nhóm.
GV chỉ định : HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - HS trình bày
+ HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận - HS trình bày
động theo nhạc. Em nào thể hiện động tác vận
động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập
theo.
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày.
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Hoạt động 2:Tập đọc nhạc TĐN số 1 - Cùng - HS ghi bài
vui chơi
1. Giới thiệu bài TĐN
- GV treo bài TĐN số 1 lên bảng.
GV giới thiệu: - HS theo dõi
GVhỏi: Bài TĐN viết ở loại nhịp gì ? Có mấy - HS trả lời.

2
nhịp ? Bài TĐN viết ở nhịp , gồm có 8 nhịp.
4
2. Tập nói tên nốt nhạc. - HS nhắc lại
GV chỉ định: HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. 1-2 HS xung phong
3. Luyện tập cao độ. - Cả lớp thực hiện.
GV chỉ định: HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp 1-2 HS xung phong
lên cao (Đô-Rê-Mi-Son).
GV hướng dẫn và đàn cao độ: các nốt Đô-Rê-Mi- - Cả lớp luyện cao độ.
Rê-Đô,
4. Luyện tập tiết tấu
GV làm mẫu: GV gõ tiết tấu làm mẫu. - HS lắng nghe
GVchỉ định: HS xung phong gõ lại 1-2 HS thực hiện.
GV bắt nhịp, cả lờp cùng đọc tiết tấu kết hợp gõ - Cả lớp luyện tiết tấu.
phách.
5. Tập đọc từng câu.
GV đàn giai điệu: GV đàn giai điệu cả bài. - HS lắng nghe
GV bắt nhịp: GV bắt nhịp và đàn để HS đọc từng - Cả lớp đọc câu 1.
câu .
GV chỉ định: HS xung phong đọc. 1-2 HS thực hiện.
GV nghe, sửa sai: Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe - HS đọc nhạc, sửa sai.
GV hướng dẫn: Đọc câu thứ hai tương tự. - Đọc câu 2
6. Tập đọc cả bài. GV đàn giai điệu cả bài - HS đọc cả bài
7. Ghép lời ca. - HS đọc nhạc .
GV chỉ định: 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát - 2 HS xung phong
lời.
8. Củng cố, kiểm tra
- GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát - Cả lớp thực hiện
lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp.
Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………
….
Khối V

Học bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Thể hiện đúng
chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo phách (đoan
2).
- Góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống hoà bình, lên án chiến tranh, bạo
lực.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Hãy giữ cho em bầu
trời xanh.
- Tranh ảnh minh hoạ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
- Tập đệm đàn và hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
a. Hoạt động 1: Học hát Hãy giữ cho em bầu HS ghi bài
trời xanh
1. Giới thiệu bài hát.
GV hỏi: Các em đã học một số bài hát về chủ đề HS trả lời
hoà bình. Em nào có thể kể tên một số bài hát đó ?
Hoà bình cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè
mình..
GV giới thiệu: Hôm nay các em học bài Hãy giữ HS theo dõi
cho em bầu trời xanh, bài hát nói lên ước mơ của
tuổi thiếu nhi, đó là được sống trong thế giới yên
vui, hạnh phúc, không có bạo lực, chiến tranh. Tác
giả bài hát là nhạc sĩ Huy Trân.
2. Đọc lời ca: Hs đọc lời ca
GV thực hiện: GV đệm đàn, tự trình bày bài hát HS nghe bài hát
hoặc dùng băng đĩa nhạc.
GV hỏi: HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 1-2 HS nói cảm nhận
4. Khởi động giọng
- Dịch giọng (-4)
GV đàn: GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng Son HS khởi động giọng.
trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La.
5. Tập hát từng câu.
GV chia câu hát: Tập hát lời 1:
GV đàn: Đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. HS lắng nghe
GV thực hiện: Bắt nhịp (2-1) và đàn giai điệu để HS hát hào theo
HS hát.
GV yêu cầu: HS lấy hơi ở đầu câu hát HS tập lấy hơi
GV chỉ định: HS khá hát mẫu. 1-2 HS thực hiện.
GV hướng dẫn: Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chỗ sai.
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV điều khiển: HS tập các câu tiếp theo tương tự. HS tập câu tiếp
GV yêu cầu: HS hát nối các câu hát, thể hiện đúng HS thực hiện
những nốt ngân dài và trường độ móc đơn chấm
dôi - móc kép.
GV hướng dẫn: Đoạn 2 chia làm 2 câu. Tập đoạn HS hát đoạn 2.
2 tương tự đoạn 1.
GV đàn: Tập hát lời 2 HS hát hoà tiếng đàn.
GV chỉ định: Hát lời 2 1-2 HS xung phong
6. Hát cả bài
GV đàn: HS hát cả bài. HS hát cả bài
GV hướng dẫn: HS tiếp tục sửa những chỗ hát HS sửa chỗ sai
còn chưa đạt, thể hiện đúng chỗ đảo phách và
trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép.
GV hướng dẫn: HS tập hát đúng nhịp độ. Thể HS thực hiện.
hiện sắc thái mạnh mẽ, sôi nổi của bài hát.
7. Củng cố- dặn dò
Gv dặn dò: HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ
GV đàn: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS hát, gõ đệm.

Rút kinh
nghiệm.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............Khối V Thứ 2 ngày 28 tháng 9 năm 2009

Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
Tập đọc nhạc: TĐN số 2
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện sự mạnh mẽ, thôi thúc của bài Hãy giữ cho
em bầu trời xanh.
- HS trình bày bài hát bằng cách đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận
động theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp vận động theo nhạc.
- Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1:Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em HS ghi bài
bầu trời ..
GV hướng dẫn: HS hát bài Hãy giữ cho em bầu HS thực hiện.
trời xanh bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp
gõ đệm (đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2
hát và gõ đệm theo phách). Sửa lại những chỗ hát
sai.
+ Nhóm 1: Hãy xua tan ... đen tối
+ Nhóm 2: Để bầu trời ... màu xanh
+ Nhóm 1: Hãy bay lên ... bồ câu trắng
+ Nhóm 2: Cho bầu em .. trời xanh
+ Đồng ca : La la ... la la la
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm. 4-5 HS trình bày
GV hướng dẫn: HS hát kết hợp vận động theo HS hát, vận động
nhạc.
+ HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận
động theo nhạc. Em nào có động tác vận động
đẹp, phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo.
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày.
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Hoạt động 2:Tập đọc nhạc : TĐN số 2 - Mặt
trời lên
1. Giới thiệu bài TĐN:
- GV treo bài TĐN số 2 lên bảng.
GV giới thiệu: Các em sẽ học bài TĐN số 2 mang HS theo dõi
tên Mặt trời lên.
GV hỏi: Bài TĐN viết ở loại nhịp gì ? Có mấy HS trả lời

3
nhịp ? Bài TĐN viết ở nhịp , gồm có 8 nhịp.
4
GV hướng dẫn: Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu HS nhắc lại.
có 4 nhịp.
2. Tập nói tên nốt nhạc
GV chỉ định: HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. 1-2 HS xung phong.
GV chỉ từng nốt: GV chỉ từng nốt ở khuông 2, cả Cả lớp thực hiện.
lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc.
3. Luyện tập cao độ.
GV chỉ định: HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp 1-2 HS xung phong
lên cao (Đô-Rê-Mi-Son-La).
GV viết lên bảng: Khuông nhạc có 5 nốt Đô-Rê- HS theo dõi
Mi-Son-La.
GV hướng dẫn và đàn cao độ: GV quy định đọc Cả lớp luyện cao độ.
các nốt Đô-Rê-Mi-Rê-Đô, rồi đàn để HS đọc hoà
theo.
- GV quy định đọc các nốt Đô-Rê-Mi-Son-La, rồi
đàn để HS đọc hoà theo.
- GV quy định đọc các nốt La-Son-Mi-Rê-Đô, rồi
đàn để HS đọc hoà theo.
4. Luyện tập tiết tấu
GV viết lên bảng: HS theo dõi
GV làm mẫu: GV gõ tiết tấu HS lắng nghe
GV chỉ định: HS xung phong gõ lại 1-2 HS thực hiện.
Gv hướng dẫn: GV làm mầu cách đọc tiết tấu kết HS theo dõi
hợp gõ phách.
- GV bắt nhịp (2-3), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết Cả lớp luyện tiết tấu
hợp gõ phách.
5. Tập đọc từng câu
GV đàn giai điệu: GV đàn giai điệu cả bài. HS lắng nghe
GV quy định: HS ghi nhớ
- Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần, lần thứ
nhất các em lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc
nhẩm theo.
- GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. Cả lớp đọc câu 1.
GV chỉ định : HS xung phong đọc 1-2 HS thực hiện
GV nghe, sửa sai: Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe HS đọc nhạc, sửa sai
(không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.
GV hướng dẫn: Đọc câu thứ hai tương tự. Đọc câu 2.
6. Tâp đọc cả bài.
GV quy định: GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc HS thực hiện.
nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt
nhịp.
GV chỉ định: HS xung phong đọc. 1-2 HS thực hiện
GV nghe, sửa sai: HS đọc cả bài. GV lắng nghe HS đọc nhạc, sửa sai.
(không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.
7. Ghép lời ca
GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa HS thực hiện.
kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách.
Gv bắt nhịp.
GV chỉ định: 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát 2 HS xung phong
lời.
GV đàn: Cả lớp hát lời và gõ phách. Cả lớp thực hiện.
8. Củng cố, dặn dò
GV chỉ định: HS xung phong trình bày. 1-2 HS thực hiện
GV điều khiển: GV chỉ định các tổ đọc nhạc, hát Tổ, nhóm trình bày.
lời và gõ phách. GV đánh giá.
GV hướng dẫn HS tập chép bài TĐN số 2. Tập chép nhạc.
Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………Khối V Thứ 2 ngày 5 tháng 10 năm 2009

Học hát : Bài Con chim hay hót
I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Con chim hay hót. Thể hiện đúng những
tiếng hát luyến và cao độ chuyển quảng 8 trong bài hát.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách.
- Góp phần giáo dục HS thêm gắn bó với thiên nhiên.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc bài Con chim hay hót
- Tập đệm đàn và hát bài Con chim hay hót.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Học hát HS ghi bài
Con Chim hay hót
1. Giới thiệu bài hát
GV thuyết trình: Đồng dao là những câu văn vần HS theo dõi
được truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em từ
xa xưa. Khi hát đồng dao, trẻ em thường kết hợp
với nhiều trò chơi thú vị. Dựa trên một bài đồng
dao, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác bài hát
Con chim hay hót. Bài hát có giai điệu vui tươi,
ngộ nghĩnh, sinh động.
2. Đọc lời ca
- HS đọc bài đồng dao trang 13. 2 HS thực hiện.
- HS đọc lời bài hát trang 12.
GV hướng dẫn: Chia câu hát: Chia bài thành 7 câu. HS ghi nhớ
GV đọc mẫu: HS đọc lời ca theo tiết câu 1, câu 2. HS thực hiện.
3. Nghe hát mẫu
GV thực hiện: GV đệm đàn, tự trình bày bài hát HS nghe bài bát.
hoặc dùng băng đĩa nhạc.
GV hỏi: HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 1-2 HS nói cảm nhận
4. Khởi động giọng. - Dịch giọng (-2)
GV đàn: GV đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Pha HS khởi động giọng.
trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La.
5. Tập hát từng câu
GV đàn: Đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. HS lắng nghe
GV thực hiện: Bắt nhịp (1-2) và đàn giai điệu để HS hát hoà theo
HS hát.
GV yêu cầu: HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS tập lấy hơi
GV chỉ định : HS khá hát mẫu. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chỗ sai
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV điều khiển: HS tập các câu tiếp theo tượng tự. HS tập câu tiếp
GV yêu cầu: HS hát nối các câu hát. HS thực hiện
6. Hát cả bài
GV đàn: HS hát cả bài. HS hát hoà tiếng đàn
GV hướng dẫn: HS tiếp tục sửa những chỗ hát HS thực hiện.
còn chưa đạt, thể hiện đúng những tiếng hát
luyến, tiếng hát ngân dài và cao độ chuyển quãng
7, quãng 8 trong bài hát.
GV hướng dẫn: HS trình bày bài hát kết hợp gõ HS hát, gõ đệm
đệm, nửa lớp gõ phách, nửa lớp gõ nhịp.
GV hướng dẫn : HS tập hát đúng nhịp độ. Thể HS thực hiện
hiện sắc thái nhí nhảnh, ngộ nghĩnh của bài hát.
7. Củng cố dặn dò
GV hỏi: Trong bài hát có tiếng le te, chúng ta đã HS trả lời
học bài hát nào cũng có tiếng le te ? Bài Gà gáy
- Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào
trong bài hát ?
Gv chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm với cách 4-5 HS xung phong
hát lĩnh xướng và hoà giọng.
GV dặn dò: HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ

Khối V Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm 2009
Ôn tập bài hát : Con chim hay hót
I. MỤC TIÊU
- HS trình bày bài Con chim hay hót với cách hát có lĩnh xướng và hoà
giọng. Thể hiện tình cảm hồn nhiên, nhí nhảnh của bài.
2
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 1 kết hợp tập đánh nhịp . HS đọc
4

3
nhạc, hát lời bài TĐN số 2 kết hợp tập đánh nhịp .
4
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
- Tập hát bài Con chim hay hót kết hợp vận động theo nhạc.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp bài TĐN số 1, số 2.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1:Ôn tập bài hát: Con chim hay hót HS ghi bài
GV yêu cầu: HS hát bài Con chim hay hót kết hợp HS thực hiện
gõ đệm với hai âm sắc. Sửa lại những chỗ hát sai.
GV hướng dẫn: HS trình bày bài hát bằng cách hát HS thực hiện
có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
Cách thứ nhất
+ Đồng ca: từ Con chim đến cành tre
+ Lĩnh xướng: từ Nó hót le te đến vô nhà
+ Đồng ca: từ Ấy nó ra đến ơi chim ơi.
Cách thứ hai (giống ở tiết 6): Một HS lĩnh xướng
câu 1, câu 3, câu 5. Cả lớp hát hoà giọng câu
2,4,6,7.
- Hát kết hợp vận động theo nhạc:
GV hướng dẫn: HS hát, vận động/
+ HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận
động theo nhạc. Em nào có động tác vận động
đẹp, phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo.
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Hoạt động 2:Ôn tập TĐN số 1 HS ghi bài
GV thực hiện: HS luyện cao độ.
+ GV quy định đọc các nốt Đô-Rê-Mi-Son, rồi đàn
để HS đọc hoà theo.
+ GV quy định đọc các nốt Son-Mi-Rê-Đô, rồi đàn
để HS đọc hoà theo.
GV yêu cầu: Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách. Đọc nhạc, gõ phách
Gv hướng dẫn: Đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh Đọc nhạc, đánh nhịp
nhịp:
+ GV làm mẫu.
GV chỉ định: HS học khá thực hiện. 1-2 HS thực hiện
GV điều khiển: Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp Cả lớp thực hiện
đánh nhịp.
Hoạt động 3:Ôn tập TĐN số 2 HS ghi bài
- Luyện tập cao độ:
GV thực hiện: HS luyện cao độ.
+ GV quy định đọc các nốt Đô-Rê-Mi-Rê-Đô, rồi
đàn để HS đọc hoà theo.
+ GV quy định đọc các nốt Mi-Son-La-Son-Mi, rồi
đàn để HS đọc hoà theo.
GV yêu cầu: Đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp Đọc nhạc, đánh nhịp

3
:
4
+ GV làm mẫu.
GV chỉ định: HS học khá thực hiện 1-2 HS thực hiện
GV điều khiển: Cả lớp thực hiện Cả lớp thực hiện.

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………
…………..
TIẾT 8
Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh
Hãy giữ cho em bầu trời
Nghe nhạc


I. MỤC TIÊU
- HS hát bài Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp
gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân.
- HS nghe bài hát Cho con, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
- Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Cho con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GVC ghi nội dung: Nội dung 1 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh
GV yêu cầu: HS hát bài Reo vang bình minh kết HS thực hiện.
hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp,
đoạn 2 hát và gõ đệm với hai âm sắc. Thể hiện
tình cảm hồn nhiên, trong sáng của bài hát.
GV hỏi: Nói cảm nhận về bài hát Reo vang bình HS trả lời
minh.
GV hỏi: Kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Lưu HS trả lời
Hữu Phước ?
Múa vui, Thiếu nhi thế giới liên hoan, Lên đàng ...
GV hướng dẫn : Trình bày bài hát bằng cách hát có HS thực hiện
lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Lĩnh xướng: Reo vang reo ... ngập hồn ta.
+ Đồng ca: Líu líu lo lo ... muôn năm.
GV chỉ định: Trình bày theo nhóm 4-5 HS trình bày
GV hướng dẫn: Trình bày bài hát bằng cách hát có HS thực hiện
đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Nhóm 1: Reo vang reo ... vang đồng.
+ Nhóm 2: La bao la ... hoa lá
+ Nhóm 1: Cây rung cây ... hương nồng.
+ Nhóm 2: Gió đón gió ... hồn t a
+ Đồng ca: Líu líu lo lo ... muôn năm.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 Hs trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung: Nội dung 2 HS ghi bài
Ôn tập bài bát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh
GV hướng dẫn: HS hát bài Hãy giữ cho em bầu
trời xanh bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp
gõ đệm. Đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2
hát và gõ đệm theo phách:
+ Nhóm 1: Hãy xua tan ...đen tối.
+ Nhóm 2: Để bầu trời ... màu xanh
+ Nhóm 1: Hãy bay lên ... bồ câu trắng
+ Nhóm 2: Cho bầy em ... trời xanh
+ Đồng ca: La la ... la la la
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm 4-5 HS trình bày
GV hỏi: Trong bài hát, hình ảnh nào tượng trưng HS trả lời
cho hoà bình ?
Chim bồ câu
GV hỏi: Kể tên một vài bài hát về chủ đề hoà bình HS trả lời
?
Hoà bình, cho bé, Bầu trời xanh, Tiếng hát bạn bè
mình, Em yêu hoà bình ...
GV yêu cầu: Hãy hát một câu hoặc một đoạn HS xung phong
trong những bài bát trên.
: Nội dung 3 Nghe nhạc: Cho con HS ghi bài
GV thực hiện: GV đàn giai điệu bài Cho con HS lắng nghe
GV hỏi: Em nào biết tên bài, tác giả, nội dung của
bài hát
Nếu HS không biết, GV giới thiệu tên bài tác giả,
nội dung của bài hát.
GV thực hiện: GV tự trình bày bài hát hoặc mở đĩa HS nghe, hát hoà theo
nhạc.
Học hát : Bài Những bông hoa những bài
Khối V
ca
I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Những bông hoa những bài ca. Thể hiện
đúng những chỗ cao độ chuyển quãng 6, quãng 7 trong bài hát.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách.
- Góp phần giáo dục HS thêm yêu mến mái trường và các thầy cô giáo.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Những bông hoa
những bài ca.
- Tranh ảnh minh hoạ bài Những bông hoa những bài ca
- Tập đệm đàn và hát bài Những bông hoa những bài ca.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ : HS hát ôn lại bài Hãy gữi cho em bầu trời xanh
3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Học hát: Những bông hoa những HS ghi bài
bài ca
- Giới thiệu bài hát
GV thuyết trình: Hôm nay các em học bài hát HS theo dõi
Những bông hoa những bài ca, bài hát nói về Ngày
nhà giáo Việt Nam 20-11. Bài hát có giai điệu tươi
vui, náo nức, thể hiện tình cảm biết ơn của các
em HS trong ngày hội tưng bừng của các thầy, cô
giáo. Tác giả của bài hát là nhạc sĩ Hoàng Long,
ông cũng là chủ biên cuốn SGK Âm nhạc 5 mà
chúng ta đang học.
- HDHS đọc lời ca theo tiết tấu
GV chỉ định HS đọc lời ca 1-2 HS xung phong
GV cho HS nghe băng hát mẫu HS nghe bài hát
GV hỏi: HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 1-2 HS nói cảm nhận
.- Khởi động giọng: Dịch giọng (-6)
GV đàn : GV đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Đô HS khởi động giọng
trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La.
- HDHS tập hát từng câu (lời 1)
GV đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. HS lắng nghe
GV thực hiện: Bắt nhịp (2-1) và đàn giai điệu để HS HS hát hoà theo
hát
GV yêu cầu: HS lấy hơi ở đầu câu hát HS tập lấy hơi
GV chỉ định: HS năng khiếu hát mẫu. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chỗ sai
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV hướng dẫn: HS tập các câu tiếp theo tương HS tập câu tiếp
tự.
GV yêu cầu: HS hát nối các câu hát
Tập hát lời 2 tương tự lời 1.
- GV đàn: HS hát cả bài HS hát cả bài
GV hướng dẫn: HS tiếp tục sửa những chỗ hát HS sửa chỗ sai
còn chưa đạt, thể hiện đúng những chỗ cao độ
chuyển quãng 6, quảng 7 và tiếng hát ngân dài 3
phách trong bài hát.
GV yêu cầu: HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, HS hát, gõ đệm
nửa lớp gõ phách, nửa lớp gõ nhịp.
GV hướng dẫn: HS tập hát đúng nhịp độ và thể HS thực hiện
hiện sắc thái tươi vui, náo nức của bài hát.
GV hướng dẫn: HS tập trình bày bài hát với các HS thực hiện
hát đối đáp. Nửa lớp hát câu 1,3,5, nửa lớp hát câu
2,4,6.
- GV nhận xét đánh giá
4. Củng cố - Dặn dò
- Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc ? HS trả lời
- Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào
trong bài hát ?
Liên hệ: Qua bài hát giáo dục HS kính trọng,lễ
phép với thầy cô giáo
GV dặn dò: HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ
GV đàn : Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm HS hát, gõ đệm

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
Khối V

Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm vui tươi, hồn nhiêu của bài Những
bông hoa những bài ca.
- HS tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát
theo nhóm, cá nhân.
- HS nhận biết hình dáng, biết đọc tên và được nghe âm sắc 4 nhạc cụ
nước ngoài: Sắc-xô-phôn, Tờ-rôm-pét, Phơ-luýt, Cờ-la-ri-nét.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
- Tập hát bài Những bông hoa những bài ca kết hợp gõ đệm với hai âm
sắc.
- Tập hát bài Những bông hoa những bài ca kết hợp vận động theo
nhạc.
- Tranh ảnh và băng đĩa nhạc để giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra trong quá trình ôn hát
3. Bài mới:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung : Nội dung 1 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
GV hướng dẫn: HS hát bài Những bông hoa HS thực hiện
những bài ca bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết
hợp gõ đệm theo phách:
+ Nhóm 1: Cùng nhau ... các cô
+ Nhóm 2: Lời ca ... đường phố
+ Nhóm 1: Ngàn hoa ... mặt trời
+ Nhóm 2: Náo nức ... yêu đời
+ Đồng ca: Những đoá hoa ... các cô
GV hướng dẫn: HS hát kết hợp vận động theo HS hát, vận động
nhạc.
+ 2-3 HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận
động theo nhạc. Em nào thể hiện đọc tác vận
động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập
theo.
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung : Nội dung 2 HS ghi bài
Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
- Giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của nhạc cụ:
GV hướng dẫn: HS tập đọc tên nhạc cụ. HS đọc tên
GV thực hiện: GV sử dụng tranh ảnh để giới HS theo dõi
thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của từng nhạc cụ.
GV giới thiệu về tư thế biểu diễn nhạc cụ. HS theo dõi
GV thực hiện: Nghe âm sắc: GV dùng đàn phím HS nghe âm sắc
điện tử giới thiệu âm sắc từng nhạc cụ. GV đàn
giai điệu 1-2 câu trong bài Những bông hoa những
bài ca.
4. Củng cố:
GV yêu cầu: HS giới thiệu từng nhạc cụ theo HS xung phong
tranh ảnh
GV điều khiển: + Trò chơi nghe âm sắc đoán tên HS tham gia
nhạc cụ.
+ Trò chơi nghe âm sắc, mô phỏng tư thế biểu
diễn nhạc cụ.
Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………………………
…………..


Tập đọc nhạc : TĐN số 3
Khối V
Nghe nhạc
I. MỤC TIÊU
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 3.
- HS nghe bài hát Đi học, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơ Minh Chính - Bùi Đình
Thảo.
- GD HS niềm vui được cắp sách đến trường.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe.
- Đọc nhạc và đàn giai điệu TĐN số 3
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em lên hát bài Những bông hoa nhưng bài ca
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Tập đọc nhạc: số 3 -Tôi hát Son
La Son HS ghi bài
+ Giới thiệu bài TĐN GV treo bài TĐN số 3 lên
bảng
Bài TĐN viết ở loại nhịp gì ? Có mấy nhịp ? HS trả lời:.
GV hướng dẫn: Bài TĐN chia làm 2 câu, câu 1 có HS nhắc lại
4 nhịp, câu 2 có 6 nhịp.
Gọi HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. 1-2 HS xung phong
+ Luyện tập cao độ. Cả lớp thực hiện.
Yêu cầu HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lên HS trả lời: Đô-Rê-Mi-Son-
cao. La
GV viết lên bảng: Khuông nhạc có 5 nốt Đ-R-M- HS theo dõi
S-L
GV hướng dẫn và đàn cao độ để HS đọc hoà theo. HS luyện cao độ.
+ Luyện tập tiết tấu GV viết lên bảng: HS theo dõi
GV gõ tiết tấu làm mẫu HS lắng nghe
GV chỉ định HS gõ lại 1-2 HS thực hiện
GV làm mẫu cách đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. HS theo dõi
GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết HS luyện tiết tấu
hợp gõ
- GV đàn giai điệu cả bài HS lắng nghe
GV quy định:
- GV đàn câu thứ nhất 3 lần, lần thứ nhất các em HS ghi nhớ
lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc nhẩm theo.
- GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1 Cả lớp đọc câu 1
GV chỉ định HS đọc câu 1. 1-2 HS thực hiện
GV nghe, sửa sai cho HS nếu có. HS đọc nhạc, sửa sai.
GV hướng dẫn đọc câu thứ hai tương tự. Đọc câu 2.
+ Tập đọc cả bài
GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, HS thực hiện
vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt nhịp.
GV chỉ định HS đọc hoàn chỉnh cả bài. 1-2 HS thực hiện.
GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. HS đọc nhạc, sửa sai
+ Ghép lời ca
GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa HS thực hiện
kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách.
GV chỉ định: 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát 2 HS xung phong
lời.
GV đàn : Cả lớp hát lời và gõ phách. Cả lớp thực hiện.
GV quy định: GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc Cả lớp thực hiện.
nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp.
GV chỉ định: HS xung phong trình bày. 1-2 HS thực hiện
Yêu cầu các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. GV Tổ, nhóm trình bày
NX.
Hoạt động 2: Nghe nhạc
Giới thiệu bài hát: Đi học HS nhắc lại tên bài hát, tác
giả.
GV mở băng đĩa nhạc cho HS nghe bài hát, khuyến HS nghe bài hát
khích HS nghe kết hợp với các hoạt động.
HS có thể nghe nhạc kết hợp với các hoạt động: HS thực hiện.
hát hoà theo, diễn tả cảm nhận về bản nhạc, vận
động theo nhạc như đu đưa, lắc lư, nhún nhảy,
múa, gõ nhịp ...
Củng cố- dặn dò
Yêu cầu HS đọc bài TĐN kết hợp hát lời ca. HS thực hiện.
Nêu tên bài hát và tác giả st bài hát vừa nghe? HS nêu.
Dặn dò HS về cép bài TĐN vào vở.

Rút kinh
nghiệm .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............


Học hát: Bài Ước mơ
KhốiV

I. MỤC TIÊU
-HS hát đúng giai điệu bài Ước mơ. Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và
ngân dài 2 phách, 4 phách.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và

4
mạnh vừa của nhịp ).
4
- Góp phần giáo dục HS thêm yêu cuộc sống bình yên và biết đem niềm vui
đến với mọi người.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Ước mơ.
- Tập hát bài Ước mơ kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Học hát Ước mơ HS ghi bài
+ Giới thiệu bài hát.
Bài hát nước ngoài duy nhất trong chương trình
Âm nhạc lớp 5 là bài Ước mơ, nhạc Trung Quốc,
lời Việt của tác giả An Hoà. Bài hát có giai điệu
du dương, tha thiết, diễn tả ước mơ của các bạn
nhỏ, đó là mong muốn nhiều điều tốt đẹp đến với
mọi người.
+ Đọc lời ca
Gọi HS đọc lời ca cá nhân. 2 HS xung phong
+ Nghe hát mẫu
- GV đệm đàn, tự trình bày bài hát. HS nghe bài hát.
Em hãy nêu cảm nhận ban đầu về bài hát? 1-2 HS nói cảm nhận.
+ Khởi động giọng
- Dịch giọng (-7)
HS khởi động giọng.
GV đàn.
+ Tập hát từng câu.
GV hướng dẫn: Chia bài thành 8 câu hát, mỗi câu 2 HS nhắc lại
nhịp.
Đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. HS lắng nghe
Bắt nhịp và đàn giai điệu để HS hát. HS hát hoà theo
GV yêu cầu HS lấy hơi ở đầu câu hát HS tập lấy hơi
GV chỉ định HS khá hát mẫu. 1-2 HS thực hiện
Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi HS sửa chỗ sai.
hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ
cần thiết.
GV điều khiển HS tập các câu tiếp theo tương tự. HS tập câu tiếp theo.
GV yêu cầu HS hát nối các câu hát, thể hiện đúng HS thực hiện.
những tiếng ngân dài 2 phách hoặc 4 phách.
+ Hát cả bài
HS hát cả bài
GV đàn.
GV hướng dẫn HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn HS sửa chỗ sai
chưa đạt, thể hiện đúng những tiếng hát luyến và
tiếng hát ngân dài 4 phách.
GV yêu cầu HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm HS hát, gõ đệm.
theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và phách mạnh

4
vừa của nhịp ).
4
GV hướng dẫn HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện HS thực hiện.
sắc thái thiết tha, trìu mến của bài hát.
Củng cố- dặn dò
- Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc ? HS trả lời
- Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào
trong bài hát?
GV chỉ định HS trình bày bài hát theo nhóm, hát 4-5 HS xung phong.
kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi.
Dặn dò HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ

Rút kinh
nghiệm .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........Ôn tập bài hát: Ước mơ
Khối V
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái thiết tha của bài Ước mơ.
- HS tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài theo
hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 4.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
- Tập hát bài Ước mơ kết hợp vận động theo nhạc.
- Đọc nhạc và đàn giai điệu bài Nhớ ơn Bác, có đoạn trích là bài TĐN số
4.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Ôn tập bài hát : Ước mơ HS ghi bài
Yêu cầu HS hát bài Ước mơ kết hợp gõ đệm theo Thực hiện cả lớp.
nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và mạnh vừa của
nhịp 4/4). Sửa lại những chỗ hát sai, thể hiện tính
chất thiết tha, trìu mến của bài hát.
GV Yêu cầu:
+ Trình bày theo hình thức đơn ca kết hợp gõ đệm. HS xung phong
+ Trình bày theo hình thức song ca kết hợp gõ HS xung phong
đệm.
GV hướng dẫn HS trình bày bài hát bằng cách hát HS thực hiện
có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Lĩnh xướng 1: Gió vờn ... dạo chơi
+ Lĩnh xướng 2: Trên cành ... mong chờ
+ Đồng ca: Em khao khát ... muôn nhà.
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo HS hát, vận động
nhạc.
GV yêu cầu HS xung phong trình bày bài hát kết 2-3 HS trình bày
hợp vận động theo nhạc. Em nào thể hiện động
tác vận động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả
lớp tập theo.
GV hướng dẫn. HS hát, vận động phụ họa
cho bài hát.
4-5 HS hát kết hợp vận
GV đàn.
động phụ họa.
Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 4 - Nhớ
ơn Bác
- GV treo bài TĐN số 4 lên bảng.
GV hỏi: Bài TĐN viết ở loại nhịp gì ? Có mấy HS trả lời: Bài TĐN viết ở
nhịp?
2
nhịp , gồm có 8 nhịp.
4
GV hướng dẫn: Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu
có 4 nhịp.
+ Tập nói tên nốt nhạc.
GV chỉ định HS nói tên nốt 1-2 HS thực hiện.
+ Luyện tập cao độ. HS thực hiện
GV yêu cầu HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp 1-2 HS xung phong
lên cao (Đô-Rê-Mi-Son-La-Đô).
Viết khuông nhạc có các nốt Đô-Rê-Mi-Son-La- HS theo dõi
Đô.
GV hướng dẫn và đàn cao độ: Đô-Rê-Mi-Son-La- HS luyện cao độ
Đô, rồi đàn để HS đọc hoà theo.
+ Luyện tập tiết tấu
GV viết lên bảng: HS theo dõi
GV làm mẫu, Yêu cầu HS xung phong gõ lại. 1-2 HS thực hiện
GV làm mẫu cách đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. HS theo dõi
GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết HS luyện tiết tấu
hợp gõ phách.
+ Tập đọc từng câu
GV đàn giai điệu cả bài HS lắng nghe
Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần, lần thứ HS ghi nhớ.
nhất HS lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc nhẩm
theo.
- GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. Cả lớp đọc câu 1.
GV chỉ định. 1-2 HS đọc câu 1
GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. HS đọc nhạc, sửa sai.
GV hướng dẫn đọc câu thứ hai tương tự. Đọc câu 2.
GV đàn giai điệu cả bài. HS đọc nhạc hoà theo, vừa
đọc vừa gõ tiết tấu.
GV chỉ định. 1-2 HS thực hiện
GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. HS đọc nhạc, sửa sai.
+ Ghép lời ca
GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa HS thực hiện.
kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách.
GV yêu cầu: 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát 2 HS xung phong
lời. Lưu ý hát đúng tiếng ấm được luyến từ nốt
La lên nốt Đô.
Củng cố- dặn dò
GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời HS thực hiện
kết hợp gõ phách.
GV hướng dẫn: HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ Tập gõ phách mạnh, nhẹ.
khi đọc nhạc và hát lời.
GV chỉ định HS trình bày. 1-2 HS thực hiện.
GV yêu cầu các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. Tổ, nhóm trình bày.
GV NX

Rút kinh
nghiệm..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................
...........
Ôn tập 2 bài hát:
Khối V
Những bông hoá những bài ca, Ước mơ
Nghe nhạc
I. MỤC TIÊU
- HS hát bài Những bông hoa những bài ca, Ước mơ kết hợp gõ đệm và
vận động theo nhạc. Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân.
- HS nghe bài hát Ca ngợi Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân.
- GD HS lòng yêu quê hương, đất nước.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Ca ngợi Tổ quốc.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
GV yêu cầu HS hát bài Những bông hoa những bài HS thực hiện
ca bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm
theo phách.
+ Nhóm 1: Cùng nhau... các cô
+ Nhóm 2: Lời hát ... đường phố
+ Nhóm 1: Ngàn hoa... mặt trời
+ Nhóm 2: Náo nức ... yêu đời
+ Đồng ca: Những đoá hoa ... các cô
Yêu cầu HS hát kết hợp vận động theo nhạc. HS hát, vận động
GV yêu cầu trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát: Ước mơ
GV yêu cầu HS hát bài Ước mơ kết hợp gõ đệm HS thực hiện
theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và mạnh vừa

4
của nhịp ).( Sửa lại những chỗ hát sai nếu có.)
4
GV yêu cầu HS trình bài hát bằng cách hát có lĩnh HS thực hiện
xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Lĩnh xướng 1: Gió vờn ... dạo chơi.
+ Lĩnh xướng 2: Trên cành ... mong chờ
+ Đồng ca: Em khao khát ... muôn nhà.
GV yêu cầu HS hát kết hợp vận động theo nhạc. HS hát kết hợp vận động
phụ họa.
GV yêu cầu trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày.
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Hoạt động 3: Nghe nhạc HS ghi bài
Ca ngợi Tổ quốc
Giới thiệu bài hát: Nhạc sĩ Hoàng Vân đã sáng tác HS theo dõi
nhiều bài hát rất hay cho tuổi thiếu nhi, đó là
những bài Em yêu trường em, Con chim vành
khuyên, Mùa hoa phượng nợ, Ca ngợi Tổ quốc ...
Hôm nay các em sẽ nghe bài hát Ca ngợi Tổ quốc,
đây là một trong số 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất
thế kỉ 20.
GV mở băng đĩa nhạc cho Hs nghe bài hát. HS nghe bài hát.
GV yêu cầu:.
+ HS nói cảm nhận về bài hát HS trả lời.
+ HS nói về những hình ảnh đẹp trong bài hát.
GV mở băng cho HS nghe lần thứ hai: HS có thể HS nghe kết hợp hoạt động.
nghe nhạc kết hợp với các hoạt động: hát hoà
theo, vận động theo nhạc như đu đưa, lắc lư, nhún
nhảy, múa, gõ nhịp...
Củng cố- dặn dò
GV đàn và yêu cầu HS hát ôn lần lượt từng bài. HS thực hiện.
Nêu tên bài hát vừa nghe và tác giả sáng tác bài hát
ấy?
Dặn dò HS chuẩn bị bài học sau.

Rút kinh
nghiệm........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...........
,......................................................................................................................................
..........
TIẾT 15
Ôn tập TĐN số 3, số 4
Kể chuyện âm nhạc

I. MỤC TIÊU
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 3, số 4 kết hợp gõ phách.
- HS nghe câu chuyện Nghệ sĩ Cao Văn Lầu, tập kể sơ lược nội dung
câu chuyện. HS làm quen với bản Dạ cổ hoài lang của Cao Văn Lầu.
- GD HS yêu quý và giữ gìn giá trị âm nhạc truyền thống.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ, máy nghe.
- Vẽ 3-4 bức tranh minh hoạ cho câu chuyện Nghệ sĩ Cao Văn Lầu.
Băng đĩa nhạc giới thiệu bản Dạ cổ hoài lang.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 HS ghi bài
Ôn tập TĐN số 3
- Luyện tập cao độ.
. GV đàn các nốt Mi-Son-La-Son-Mi để HS đọc HS luyện cao độ bài TĐN số
hoà theo. 3
- Luyện tiết tấu.
Yêu cầu HS gõ lại tiết tấu TĐN số 3. HS thực hiện
GV đàn và yêu cầu HS TĐN bài số 3
Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết tấu.
Đổi lại phần trình bày.
Yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách: HS thực hiện.
Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách.
Đổi lại phần trình bày.
Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
Hoạt động 2
Ôn tập TĐN số 4
- Luyện tập cao độ.
+ GV đàn các nốt Mi-Son-La-Đô để HS đọc hoà HS luyện cao độ
theo.
- Luyện tiết tấu. HS thực hiện.
Yêu cầu HS:
+ Gõ lại tiết tấu TĐN số
+ Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ tiết
tấu. Đổi lại phần trình bày.
GV hướng dẫn HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ HS thực hiện
phách:
+ Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách.
Đổi lại phần trình bày.
+ Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
Hoạt động 3 Kể chuyện âm nhạc: Nghệ sĩ Cao HS theo dõi
Văn Lầu
GV giới thiệu câu chuyện: Hôm nay các em nghe HS theo dõi
câu chuyện về danh nhân âm nhạc Việt Nam, đó là
nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Một trong những sáng tác
của ông là bản Dạ cổ hoài lang, bản nhạn này
được đồng bào Nam Bộ rất yêu thích và coi như
một tài sản tinh thần vô giá.
- GV kể chuyện theo tranh minh họa.
+ Giải thích: Gia Định là tên gọi xưa, hiện nay là HS nghe câu chuyện.
địa danh này thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
+ Em nào có thể nhắc lại khả năng âm nhạc của HS trả lời.
Cao Văn Lầu lúc còn nhỏ ?
+ Bản nhạc hay nhất của nhóm nhạc Huế tên là gì
?
+ Bản Dạ cổ hoài lang ra đời đến nay đã được
khoảng bao nhiêu năm ?
Củng cố - dặn dò
- HS tập kể chuyện
Các tổ thi xem tổ nào kể chuyện hay nhất bằng 1
trong 2 cách:
+ Tóm tắt nội dung từng đoạn theo tranh minh
hoạ.
+ Tóm tắt toàn bộ câu chuyện theo tranh minh
hoạ.
Mở băng cho nghe bài hát Dạ cổ hoài lang HS nghe bản nhạc
Giáo dục HS: HS ghi nhớ.
+ Gợi nên lòng tự hào với nền âm nhạc dân tộc
+ Yêu mến bảo vệ các làn điệu dân ca
+ Động viên HS cố gắng học tập âm nhạc
Học hát tự chọn: Vườn xuân
Khối V
I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài hát:Vườn xuân.
- Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc.
- Các em có thêm hiểu biết về những bài hát của địa phương.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập đàn giai điệu và đệm cho bài hát
- Tập trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, vận động theo nhạc hoặc tổ
chức trò chơi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Học hát Vườn xuân
GV giới thiệu tên, xuất xứ của bài hát HS theo dõi
GV yêu cầu HS tìm hiểu nội dung bài hát. HS thực hiện
Cho HS nghe băng mẫu HS lắng nghe
HD HS đọc lời ca HS đọc lời ca
HDHS Tập hát từng câu HS thực hiện
Dạy hát cả bài HS hát đồng thanh
GV hướng dẫn HS lưu ý hát đúng chỗ khó, thể HS học hát.
hiện sắc thái, tình cảm của bài. (GV gợi cho HS
niềm vui, niềm tự hào khi học bài hát).
Hoạt động 2: Trình bày bài hát.
GV hướng dẫn: HS hát kết hợp các hoạt động HS hát kết hợp hoạt động.
như gõ đệm, vận động theo nhạc hoặc tổ chức trò
chơi.
GV chỉ định: HS trình diễn bài hát theo tổ, nhóm, HS thực hiện.
cá nhân.
Củng cố- dặn dò
Yêu cầu HS nêu nội dung bài học.
GV đànDặn dò HS chuẩn bị bài học sau. Hát hoàn chỉnh bài hát.
Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

Tập biểu diễn 2 bài hát : Reo vang bình
Khối V
minh
Hãy giữ cho em bầu trời xanh
Ôn tập TĐN số 2

I. MỤC TIÊU
- HS hát bài Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp
gõ đệm và vận động theo nhạc.
3
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 2 kết hợp gõ phách và đánh nhịp
4
- GD HS mạnh dạn, tự tin trước tập thể.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1 Ổn định tổ chức:
2. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh
GV hướng dẫn HS hát bài Reo vang bình minh kết HS hát, gõ đệm.
hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp,
đoạn 2 hát và gõ đệmtheo phách. Thể hiện tình
cảm hồn nhiên, trong sáng của bài hát.
GV hướng dẫn trình bày bài hát bằng cách hát có HS thực hiện:
đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm:
GV hướng dẫn HS trình bày bài hát Reo vang bình HS hát, vận động
minh kết hợp vận động theo nhạc.
GV chỉ định HS trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Hoạt động 2
Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh
GV hướng dẫn HS hát bài Hãy giữ cho em bầu HS thực hiện.
trời xanh bằng cách hát nối tiếp, đồng ca kết hợp
gõ đệm. Đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2
hát và gõ đệm theo phách.

GV hướng dẫn HS hát bằng cách hát đối đáp, Thực hiện theo hướng dẫn.
đồng ca kết hợp gõ đệm.
GV yêu cầu: Trình bày bài hát theo nhóm. 4-5 HS trình bày
GV yêu cầu HS trình bày bài hát Hãy giữ cho em HS hát kết hợp vận động
bầu trời xanh kết hợp vận động theo nhạc. phụ họa.
Yêu cầu biểu diễn theo nhom và cá nhân. HS thực hiện
Hoạt động 3
Ôn tập TĐN số 2
Luyện tập cao độ.
+ GV đàn các nốt Mi-Son-La-Son-Mi để HS đọc HS luyện cao độ
hoà theo.
GV yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ HS thực hiện
phách.
+ Cả lớp thực hiện.
+ Tổ, nhóm, cá nhân thực hiện.
Yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời kết hợp đánh nhịp HS thực hiện cả lớp.
3/4.
Củng cố- dặn dò Hát ôn 2 bài hát đã học.
GV đàn TĐN theo nhóm và cá nhân.
Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.Rút kinh
nghiệm........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...........
.......................................................................................................................................
............
Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những
Khối V
bài ca
Ước mơ
Ôn tập TĐN số 4.
I. MỤC TIÊU
- HS hát bài hát Những bông hoa những bài ca, Ước mơ kết hợp gõ đệm
và vận động theo nhạc.
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 4 kết hợp gõ phách và đánh nhịp 2/4.
- GD HS lòng say mê, yêu thích âm nhạc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Bài TĐN số 4.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức :
2.Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Những bông hoa, những bài ca.
GV hướng dẫn HS hát bài những bông hoa những HS thực hiện
bài ca bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ
đệm theo phách.
+ Nhóm 1: Cùng nhau... các cô
+ Nhóm 2: Lời hát... đường phố
+ Nhóm 1: Ngàn hoa.... Mặt trời
+ Nhóm 2: Náo nức... yêu đời
+ Đồng ca: Những đoá hoa... các cô.
Yêu cầu HS hát kết hợp vận động theo nhạc. HS hát, vận động phụ họa.
GV yêu cầu HS biểu diễn. Biểu diễn theo nhóm.
Biểu diễn cá nhân.
Hoạt động 2
Ôn tập bài hát: Ước mơ
GV yêu cầu HS hát bài Ước mơ kết hợp gõ đệm HS thực hiện
theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và mạnh vừa
của nhịp 4/4).
Yêu cầu HS trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh HS thực hiện
xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Lĩnh xướng 1: Gió vờn... dạo chơi
+ Lĩnh xướng 1: Trên cành... mong chờ
+ Đồng ca: Em khao khát... muôn nhà.
Yêu cầu HS biểu diễn. Biểu diễn theo nhóm.
Biểu diễn cá nhân.
Hoạt động 3 HS ghi bài
Ôn tập TĐN số 4
- Luyện tập cao độ:
+ GV đàn các nốt Mi-Son-La-Đố để HS đọc hoà HS luyện cao độ
theo.
GV yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ đẹm Nửa lớp đọc nhạc và hát lời
theo tiết tấu. , nửa lớp gõ tiết tấu. Đổi lại
phần trình bày.
GV yêu cầu HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ HS thực hiện
phách:
+ Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ phách.
Đổi lại phần trình bày.
+ Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
Củng cố- dặn dò Hát ôn lần lượt từng bài.
Đọc hoàn chỉnh bài TĐN số
GV đàn
4
Dặn dò HS chuẩn bị bài học sau.Rút kinh
nghiệm……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………..
…………………………………………………………………………………………………
………..
Học hát: Bài Hát mừng
Khối V
I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Hát mừng. Thể hiện đúng chỗ
chuyển quãng 8 trong bài hát.
- HS trình bày hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
- Giáo dục HS yêu thích những làn điệu dân ca.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nhe, băng đĩa nhạc bài Hát mừng.
- Tập đệm đàn và hát bài Hát mừng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Học hát HS ghi bài
Hát mừng.
1. Giới thiệu bài hát
GV thuyết trình: Vùng đất Tây Nguyên có các dân HS theo dõi
tộc như Gia-rai, Ba-na, Xơ-đăng, Ê-đê, Hrê.., đồng
bào Tây Nguyên là những người yêu lao động và
rất lạc quan, yêu đời. Bài Hát mừng, dân ca Hrê
các em học hôm nay thể hiện tình cảm vui tươi
của người dân Tây Nguyên trước cảnh đổi thay
của buôn làng.
2. Đọc lời ca
3. Nghe hát mẫu ( GV cho HS nghe băng mẫu) - HS nghe bài hát
4. Khởi động giọng ( GV cho Hs luyện thanh ) - HS khởi động giọng
5. Tập hát từng câu.
GV đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. - HS lắng nghe
GV thực hiện bắt nhịp (1-2) và đàn giai điệu để - HS hát hoà theo
HS hát.
GV yêu cầu HS lấy hơi ở đầu câu hát. - HS tập lấy hơi
GV chỉ định HS khá hát mẫu. - 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn cả lớp hát, GV lắng nghe để phát
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV yêu cầu HS hát nối các câu hát. - HS thực hiện
6. Hát cả bài
GV đàn HS hát cả bài. - HS hát cả bài
GV yêu cầu HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện - HS sửa chỗ sai.
sắc thái rộn ràng, tha thiết của bài hát.
7. Củng cố, kiểm tra.
GV hướng dẫn HS trình bày bài hát kết hợp gõ - HS thực hiện
đệm: nửa lớp gõ đệm theo nhịp, nửa lớp gõ đệm
theo phách.
GV chỉ định HS trình bày bài hát theo nhóm. - HS thực hiện
GV hướng dẫn HS trình bày bài hát kết hợp gõ - 4-5 HS xung phong
đệm với hai âm sắc.
GV chỉ định HS học thuộc lời ca và tìm một vài - HS thực hiện
động tác phụ hoạ cho bài hát.
GV điều khiển cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ - HS ghi nhớ.
đệm với hai âm sắc.


Rút kinh nhgiệm
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…………..
Ôn tập bài hát: Hát mừng
Khối V
Tập đọc nhạc: TĐN số 5
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui của bài Hát mừng.
- HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm và
vận động theo nhạc.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 5.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
- Tập hát bài Hát mừng kết hợp vận động theo nhạc.
- Đọc nhạc và đàn giai điệu bài Năm cánh sao vui, có đoạn trích là bài
TĐN số 5.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Nội dung 1 Ôn tập bài hát: Hát mừng
GV hướng dẫn HS hát bài Hát mừng bằng cách hát HS thực hiện
đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo phách. Sửa
lại những chỗ hát sai, thể hiện tính chất rộn ràng,
tươi vui của bài
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo
nhạc.
GV chỉ định 2-3 HS xung phong trình bày bài hát 2-3 HS trình bày
kết hợp vận động theo nhạc. Em nào thể hiện
động tác vận động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn
cả lớp tập theo.
GV hướng dẫn cả lớp tập hát kết hợp vận động HS hát, vận động
GV chỉ định trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.,
Nội dung 2 Tập đọc nhạc:TĐN số 5 - Năm cánh
sao vui HS lắng nghe
1. Giới thiệu bài TĐN HS nói tên nốt
2. Tập nói tên nốt nhạc
3. Luyện tập cao độ HS luyện cao độ
GV chỉ định HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp
lên cao (Đô-Rê-Mi-Son-La-Đô).
4. Luyện tập tiết tấu: HS luyện tập tiết tấu
GV hướng dẫn: GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng gõ
tiết tấu
5. Tập đọc từng câu
GV quy định đọc câu 1: Gv đàn câu thứ nhất 3 lần, Cả lớp đọc câu 1
lần thứ nhất HS lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc
nhẩm theo.
GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu
GV chỉ định HS xung phong đọc. 1-2 HS thực hiện
GV nghe, sửa sai : Cả lớp câu 1, GV lắng nghe
(không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.
GV hướng dẫn đọc câu 2 tương tự.
6. Tập đọc cả bài.
GV quy định: GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc . HS đọc nhạc sửa sai
theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt nhịp nhạc
hoà.
7. Ghép lời ca HS tập ghép lời ca
8. Củng cố, kiểm tra
GV quy định: GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc HS thực hiện
nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp.
GV hướng dẫn: HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ Tập gõ phách mạnh, nhẹ
khi đọc nhạc và hát lời. GV bắt nhịp (không đàn),
cả lớp thực hiện.
GV chỉ định HS xung phong trình bày. 2 HS xung phong
GV điều khiển các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ Tổ, nhóm trình bày
phách. GV đánh giá.


Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
……….
Học bài hát : Bài Tre ngà bên Lăng Bác
Khối V

I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Tre ngà bên Lăng Bác. Thể hiện đúng trường
độ móc đơn chấm dôi, móc kép, những tiếng hát luyến, những tiếng
ngân dài 5 phách.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Giao dục HS biết tự hào về Bác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Tre ngà bên Lăng
Bác.
- Tập đệm đàn và hát bài Tre ngà bên Lăng Bác.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Học hát Tre ngà bên Lăng Bác HS ghi bài
1. Giới thiệu bài hát
2. Đọc lời ca HS theo dõi.
3. Nghe hát mẫu : HS nghe băng hát mẫu HS lắng nghe
4. Khởi động giọng : HS luyện thanh 1-2 phút HS luyện thanh
5. Tập hát từng câu.
GV đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. HS hát hoà theo
GV thực hiện: bắt nhịp (2-3) và đàn giai điệu để
HS hát
GV yêu cầu: HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS tập lấy hơi
GV chỉ định: HS khá hát mẫu 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chỗ sai
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV điều khiển HS tập các câu tiếp theo tương tự HS tập câu tiếp
GV yêu cầu HS hát nối các câu hát.
6. Hát cả bài
GV đàn HS hát cả bài. HS thực hiện
GV hướng dẫn HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn HS hát cả bài
chưa đạt, thể hiện đúng những tiếng hát luyến,
những chỗ cao độ chuyển quảng 6, quãng 8 trong
bài hát.
GV yêu cầu HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện HS sửa chỗ sai
tính chất tha thiết, tự sự của bài hát.
GV hướng dẫn HS trình bày bài hát kết hợp gõ HS hát gõ đệm
đệm theo nhịp.
7. Củng cố, kiểm tra
GV hỏi : Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen HS trả lời
thuộc?
- Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào
trong bài hát ?
GV chỉ định trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS xung phong
hợp gõ đệm theo nhịp và vận động nhẹ nhàng.
GV dặn dò: Học thuộc lời ca và chuẩn bị động tác Hs ghi nhớ
vận động cho bài hát.
GV điều khiển: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp HS hát, gõ đệm.
gõ đệm
Liên hệ: Qua bài hát giáo dục HS thêm biết ơn và
tôn kính vị lãnh tụ kính yêuRút kinh
nghiệm .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............
Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác
Khối V
Tập đọc nhạc: TĐN số 6
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm trìu mến, tha thiết của bài Tre ngà
bên Lăng Bác.
- HS tập hát kết hợp vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình
thức đơn ca, song ca, tốp ca.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 6.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
- Tập hát bài Tre ngà bên Lăng Bác kết hợp vận động theo nhạc
- Đọc nhạc và đàn giai điệu bài Chú bộ đội, có đoạn trích là bài TĐN số
6.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
III.
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Nội dung 1 Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng HS ghi bài
HS thưc hiện
Bác
GV đệm đàn: Cả lớp hát bài Tre ngà bên Lăng Bác
kết hợp gõ đệm theo phách, thể hiện tình cảm trìu
mến, tha thiết của bài hát.
+ Song ca: Rất mong ...tre ngà
GV hướng dẫn: Trình bày bài hát bằng hình thức 3 HS thực hiện
song ca, đồng ca kết hợp gõ đệm:
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo HS thực hiện
nhạc:
+ 2-3 HS làm mẫu.
GV chỉ định trình bày bài hát theo nhóm, hát kết HS hát, vận động phụ hoạ
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Nội dung 2: Tập đọc nhácố 6
1. Giới thiệu bài TĐN số 6 HS nghe
2. Xác định tên nốt HS xác định tên nốt
GV chỉ định HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp
lên cao (Đô-Rê-Mi-Son).
3. Luyện tập cao độ
4. Luyện tập tiết tấu HS luyện tập tiết tấu
5. Tập đọc từng câu. HS ghi bài
GV đàn giai điệu cả bài.
GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. HS lắng nghe
GV chỉ định HS xung phong đọc. 1-2 em thực hiện
GV nghe, sửa sai. Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe Cả lớp đọc đồng thanh
(không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.
GV hướng dẫn đọc câu thứ hai tương tự. HS thực hiện theo hướng
6. Tập đọc cả bài dẫn
GV quy định: GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc 1-2 HS thực hiện
nhạc hòa theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt
nhịp.
GV chỉ định HS xung phong đọc. HS xung phong đọc
GV nghe, sửa sai: HS đọc cả bài. GV lắng nghe HS đọc câu 1.
(không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.
7. Ghép lời ca
8. Củng cố, kiểm tra
GV quy định: GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc HS thực hiện
nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp
GV hướng dẫn HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ HS đọc nhạc, sửa sai
khi đọc nhạc và hát lời. GV bắt nhịp (không đàn),
cả lớp thực hiện.
GV chỉ định: HS xung phong trìnhbày 2 HX xung phong
GV điều kiện: các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ HS thực hiện
phách. GV đánh giá.
Nhận xét dặn dò


Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………………………
………….
Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác
Khối V
Ôn tập TĐN số 6

I. MỤC TIÊU
- HS hát bài Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác kết hợp gõ đệm và vận
động theo nhạc.
- Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân.
2
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 6 kết hợp gõ phách và đánh nhịp
4
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng
- Đàn giai điệu bài TĐN số 6.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
III.
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Nội dung 1 Ôn tập bài hát: Hát mừng HS ghi bài
GV hướng dẫn HS hát bài Hát mừng bằng cách hát HS thực hiện
đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc.
+ GV chia lớp thành hai nửa để hát đối đáp, cả lớp
gõ đệm với 2 âm sắc nhịp nhàng trong suốt bài hát.
Thể hiện sắc thái rộn ràng, tươi vui của bài hát.
GV chỉ định HS trình bày bài hát theo nhóm. 4-5 HS trình bày.
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo HS thực hiện
nhạc.
+ 2-3 HS làm mẫu.
+ Cả lớp hát từng câu kết hợp vận động
+ Cả lớp hát cả bài kết hợp vận động.
GV chỉ định trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày.
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Nội dung 2 Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng HS ghi bài
Bác
GV hướng dẫn HS hát bài Tre ngà bên Lăng Bác HS thực hiện.
kết hợp gõ đệm theo phách. GV phân công một tổ
gõ đệm nhẹ nhàng.
GV hướng dẫn trình bài hát bằng cách hát có lĩnh HS thực hiện
xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Đồng ca: Bên Lăng Bác Hồ ... thêu hoa
+ Lĩnh xướng: Rất trong ... ngân nga
+ Đồng ca: Một khoảng trời ... tre ngà
GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo HS hát, vận động
nhạc.
+ 2-3 HS làm mẫu
+ Cả lớp hát từng câu kết hợp vạn động.
+ Cả lớp hát cả bài kết hợp vận độn
GV chỉ định trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Nội dung 3 Ôn tập TĐN số 6 HS ghi bài
GV đàn, luyện tập cao độ: HS đọc cao độ
+ HS đọc cao độ các nốt Đô-Rê-Mi-Son
+ HS đọc cao độ các nốt Son-Mi-Rê-Đô.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu:
GV chỉ định gõ lại tiết tấu TĐN số 6 1-2 HS gõ tiết tấu
GV hướng dẫn nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa HS thực hiện
lớp gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày.
GV chỉ định nhóm, cá nhân trình bày. HS trình bày
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
GV hướng dẫn nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa HS thực hiện
lớp gõ phách. Đổi lại phần trình bày.
+ Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
GV chỉ định nhóm, cá nhân trình bày HS trình bày

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Học hát : Bài Màu xanh quê hương
Khối V

I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Màu xanh quê hương. Thể hiện đúng những
tiếng hát luyến.
- HS tập lấy hơi để thực hiện các câu hát nhanh, trình bày bài hát kết
hợp gõ đệm theo phách và gõ với hai âm sắc.
- Giáo dục HS thêm yêu thích các làn điệu dân ca
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc bài Màu xanh quê
hương
- Tranh ảnh minh hoạ bài Màu xanh quê hương
- Tập đệm đàn và hát bài Màu xanh quê hương
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Học hát HS ghi bài
Màu xanh quê hương
1. Giới thiệu bài hát
GV giải thích bài hát sử dụng kí hiệu âm nhạc là HS ghi nhớ
dấu ngân tự do và dấu luyến ngắt (tên tạm gọi),
tác dụng của dấu luyến ngắt là lời 1 không hát
luyến ở tiếng chào cây và đàn em, lời 2 hát luyến.
GV thực hiện:
3. Nghe hát mẫu HS nghe bài hát
- GV đệm đàn, tự trình bày bài hát hoặc dùng băng
đĩa nhạc.
GV hỏi HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát 1-2 HS nói cảm nhận
4. Khởi động giọng
GV đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Son trưởng, HS HS khởi động giọng
nghe và đọc bằng nguyên âm La.
5. Tập hát tưừn câu
Gv chia câu hát : Chia lời 1 gồm 6 câu hát: HS nhắc lại
GV đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. HS lắng nghe.
GV thực hiện bắt nhịp (2-4) và đàn giai điệu để HS hát hoà theo
HS hát.
GV yêu cầu HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS tập lấy hơi
GV chỉ định HS khá hát mẫu. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chỗ sai.
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV điều khiển HS tập các câu tiếp theo tương tự. HS tập câu tiếp
GV yêu cầu HS hát nối các câu hát HS thực hiện
GV đàn: Tập hát lời 2 HS hát hoà theo
6. Hát cả bài
GV đàn HS hát cả bài HS hát cả bài
GV hướng dẫn HS tiếp tục sửa những chô hát còn HS sửa chỗ sai
chưa đạt, tập lấy hơi để thực hiện các câu hát
nhanh, thực hiện đúng những tiếng hát luyến.
GV hướng dẫn HS trình bày bài hát kết hợp gõ HS hát, gõ đệm.
đệm: lời 1 gõ đệm theo phách, lời 2 gõ đệm với
hai âm sắc.
GV yêu cầu HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện HS thực hiện
tính chất vui tươi, rộn ràng, hơi nhanh của bài hát.
7. Củng cố, kiểm tra
GV hướng dẫn trình bày bài Màu xanh quê hương
theo cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm:
+ Hát đối đáp: nửa lớp hát câu 1 và câu 3, nửa lớp
hát câu 2 và câu 4, cả lớp cùng hát câu 5,6 (thực
hiện với cả 2 lời).
+ Gõ đệm: lời 1 gõ đệm theo phách, lời 2 gõ đệm
với hai âm sắc.
Gv chỉ định trình bày bài hát theo nhóm 4-5 HS xung phong
GV dặn dò HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ
GV đàn: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS hát, gõ đệm

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Ôn tập bài: Màu xanh quê hương
Khối V
Tập đọc nhạc: TĐN số 7
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bài Màu xanh
quê hương.
- HS tập hát gõ đệm. Trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, tam ca, tốp
ca.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõphách bài TĐN số 7.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 7.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương HS ghi bài
GV hướng dẫn: HS hát bài Màu xanh quê hương HS hát, gõ đệm
kết hợp gõ đệm: lời 1 gõ đệm theo phách, lời 2 gõ
đệm với 2 âm sắc. Sửa lại những chỗ hát sai,
thểhiện sắc thái rộn ràng, vui tươi của bầíht.
GV chỉ định: HS trình bày bài hát bằng cách hát có 3 HS trình bày
lĩnh xướng, song ca kết hợp gõ đệm:
Hát lời 2 tương tự
Tập đọc nhạc: TĐN số7 - Em tập lái ô tô HS ghi bài
1. Giới thiệu bài TĐN
GV treo bài TĐN số 7 lên bảng.
GV giới thiệu: Các em sẽ học bài TĐN số 7 mang HS theo dõi
tên Em tập lái ô tô, sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Phi.
GV hỏi: Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy HS trả lời
nhịp.
Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, gồm có 8 nhịp.
2. Tập nói tên nốt nhạc HS nhắc lại
GV chỉ định: HS nói tên nốt ở khuôn thứ nhất. 1-2 HS xung phong
GV chỉ từng nốt ở khuôn 2: Cả lớp đồng thanh nói HS thực hiện
tên nốt nhạc.
3 .Luyện tập cao độ
4. Luyện tập tiết tâu
GV chỉ định: HS xung phong gõ lại. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng gõ Cả lớp luyện tiết tấu
tiết tấu.
5. Tập đọc từng câu.
GV hướng dẫn đọc từng câu Đọc câu 2
6. Tập đọc cả bài
GV quy định: GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc HS thực hiện
nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu, GV bắt
nhịp.
GV chỉ định: HS xung phong đọc. 1-2 HS thực hiện
GV nghe, sửa sai: HS đọc cả bài, GV lắng nghe HS đọc nhạc sửa sai
(không đàn) để sửa cho sai cho HS.
7. Ghép lời ca.
GV quy định: GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc HS thực hiện
đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả kết hợp gõ
phách. GV bắt nhịp.
GV chỉ dịnh: 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát 2 HS xung phong
lời.
GV đàn: Cả lớp hát lời và gõ phách. HS thực hiện
8. Củng cố, kiểm tra.
GV quy định: GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc HS thực hiện
nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp.
GV hướng dẫn: HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ Tập gõ phách mạnh, nhẹ
khi đọc nhạc và hát lời. GV bắt nhịp (không đàn),
cả lớp thực hiện.
GV chỉ định: Hs xung phong trình bày. 1-2 HS thực hiện
GV điều khiển: Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ Tổ nhóm trình bày
phách, GV đánh giá.
Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa
Khối V
I. MỤC TIÊU
- Hs hát đúng giai điệu bài Em vẫn nhớ trường xưa. Thể hiện đúng
trường độ móc đơn chấm đôi, móc kép và trường độ 4 nốt móc kép.
- HS trình bày hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo phách
(đoạn 2).
- Góp phần giáo dục HS tình cảm yêu quý mái trường, bạn bè và thầy cô
giáo.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ queen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Em vãn nhớ trường
xưa.
- Tập đệm đàn và hát bài Em vẫn nhớ trường xưa.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Học hát Em vẫn nhớ trường HS ghi bài
xưa HS theo dõi
1. Giới thiệu bài hát HS đọc lời ca
2. Đọc lời ca
GV giải thích: Bài Em vẫn nhớ trường xưa gồm Hs ghi nhớ
hai đoạn, đoạn 1 từ Trừng làng em đến yêu gia
đình, đoạn 2 từ Tre xanh kia đến nhớ trường xưa.
Trong mỗi đoạn nhạc tác giả có sử dụng dấu
nhắc lại, vì vậy khi đọc lời ca và khi hát, các em
phải thực hiện đúng việc nhắc lại đó.
GV giải thích: Từ khó trong bài hát: dù cưuộc đời HS ghi nhớ
nhịp thoi đưa ý nói cuộc đời trôi nhanh.
3. Nghe hát mẫu.
GV thực hiện: GV đệm đàn, tự trình bày bài hát HS nghe bài hát
hoặc dùng băng đĩa nhạc.
GV hỏi: HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 1-2 nói cảm nhận
4. Khởi động giọng
Dịch giọng (-6).
Gv đàn: Gv đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Đô HS khởi động giọng
trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La.
5. Tập hát từng câu.
GV chia câu hát: Từ Trường làng em đến vui êm HS nhắc lại
đềm chia làm 4 câu hát ngắn.
GV đàn: Đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần. HS lắng nghe
GV thực hiện: Bắt nhịp (2-1) và đàn giai điệu để HS hát hoà theo
HS hát.
GV yêu cầu: HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS tập lấy hơi
GV chỉ định: HS khá hát mẫu. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chỗ sai
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại, GV hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV hướng dẫn: HS tập hát câu tiếp theo tương tự. HS tập câu tiếp
GV yêu cầu: HS hát nối các câu hát. HS thực hiện
GV đàn: Từ Tình quê hương đến yêu gia đình giai HS tự hát hoà tiếng đàn
điệu gần giống phần đã tập (chỉ khác ở 2 nhịp
cuối). GV đàn để HS tự hát phần này, sau đó tập
nhịp cuối một vài lần.
GV hướng dẫn: Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1. HS tập đoạn 2
GV đàn: HS hát cả bài. HS hát cả bài
GV hướng dẫn: HS tiếp tục sửa những chỗ hát HS sửa chỗ sai
còn chưa đạt, thể hiện đúng cao độ và trường độ
trong bài.
GV hướng dẫn: HS tập hát đúng nhịp độ. Thể HS thực hiện
hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát.
7. Củng cố, kiểm tra
GV hỏi: Bài hát có hình ảnh nào giống với ngôi HS trả lời
trường của em? Hình ảnh nào em thấy quen
thuộc?.
Em giải thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh
nào trong bài hát?.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS xung phong
hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo phách
(đoạn 2).
GV dặn dò: HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ
GV đàn: Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS hát, gõ đệm

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Ôn tập bài hát: Bài Em vẫn nhớ
Khối V
trường xưa
Tập đọc nhạc: TĐN số 8
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái vui tươi, tha thiết của bài Em vẫn nhớ
trường xưa.
- HS trình bày bài hát bằng cách hát có lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca kết hợp gõ
đẹm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo hình thức tốp ca.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 8.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập hát bài Em vẫn nhớ trường xưa kết hợp vận động theo nhạc.
- Đọc nhạc và đàn giai điêu bài TĐN số 8.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa HS ghi bài
GV hướng dẫn: HS hát bài Em vẫn nhớ trường HS hát, gõ đệm
xưa kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ đệm theo phách,
đoạn 2 gõ với 2 âm sắc. Sửa lại những chỗ hát sai,
thể hiện sắc thái vui tươi, tha thiết của bài hát.
GV hướng dẫn: HS trình bày bài hát bằng cách hát HS thực hiện
đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm:
GV hướng dẫn: HS hát kết hợp vận động theo HS hát vậ động
nhạc.
+ 2-3 HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận
động theo nhạc. Em nào thể hiện động tác vận
động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập
theo.
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung: Nội dung 2. HS ghi bài
Tập đọc nhạc: TĐN số 8 - Mây chiều
1. Giới thiệu bài TĐN
GV treo bài TĐN số 8 lên bảng.
GV hướng dẫn: Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu HS nhắc lại
có 4 nhịp.
GV chỉ định: 1-2 HS xung phong
2. Tập nói tên nốt nhạc.
HS nói tên nốt ở khuôn thứ nhất.
GV chỉ từng nốt: GV chỉ từng nốt ở khuôn thứ hai, Cả lớp thực hiện
cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc.
GV chỉ định: 1-2 HS xung phong
3.Luyện tập cao độ.
HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lên cao (Đô-
Rê-Mi-Pha-Son-La-Si-Đô).
4. Luyện tập tiết tấuGV viết lên bảng: HS theo dõi
GV làm mẫu: GV gõ tiết tấu làm mẫu. HS lắng nghe
GV chỉ định:HS xung phong gõ lại. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: GV bắt nhịp (2-3), cả lớp cùng gõ HS luyện tiết tấu
tiết tấu.
5. Tập đọc từng câu
GV hướng dẫn: Đọc câu thứ hai tương tự. Đọc câu 2
6. Tập đọc cả bài.
GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, HS thực hiện
vừa đọc vừa gõ tiết tấu, GV bắt nhịp.
GV nghe sửa sai: HS đọc cả bài. GV lắng nghe HS đọc nhạc, sửa sai
(không đàn) để sửa chỗ sai cho HS.
7. Ghép lời ca.
GV chỉ định: 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS đọc 2 HS xung phong
lời.
GV đàn: Cả lớp hát lời và gõ phách. HS thực hiện
8. Củng cố, kiẻm tra.
GV chỉ định: HS xung phong trình bày. 1-2 HS thực hiện
GV điều khiển: Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ Tổ, nhóm trình bày
phách, GV đánh giá.
GV hướng dẫn: HS tập chép bài TĐN số 8. Tập chép nhạc

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….


Ôn tập 2 bài hát:
Khối V Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ
trường xưa.
Kể chuyện âm nhạc
I. MỤC TIÊU
- HS hát bài Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa kết hợp gõ
đệm và vận động theo nhạc.
- HS nghe câu chuyện Khúc nhạc dưới trăng, tập kể sơ lược nội dung
câu chuyện. HS làm quen với bản Sô-nát Ánh trăng của Bét-tô-ven.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.Băng dĩa nhạc
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương HS ghi bài
GV hướng dẫn: HS hát bài Màu xanh quê hương HS thực hiện
kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc
GV hướng dẫn: HS hát đối đáp, đồng ca kết hợp HS trình bày
gõ đệm:
Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm 4-5 HS trình bày
và vận động theo nhạc.
Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa HS ghi bài
GV hướng dẫn: HS hát bằng cách hát có lĩnh HS thực hiện
xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
GV hướng dẫn: HS hát kết hợp vận động theo HS thực hiện
nhạc.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng HS theo dõi
GV hỏi: Vì sao Bét-tô-ven lại ghé vào thăm nhà HS trả lời
người thợ giày?.
- Vì ông nghe thấy tiếng đàn Dương cầm.
+ Tại sao Bét-tô-ven lại chơi đàn với sự xúc động
mãnh liệt?.
- Vì ông nhận ra con gái người thợ giày bị mù.
+ Giai điệu bản Sô-nát Ánh trăng xuất hiện khi
Bét-tô-ven nhìn thấy những gì?
Ông nhìn thấy ánh trăng vàng, những ngôi sao lấp
lánh trên nền trời, nóc nhà thờ cổ kính, hàng cây
dương liễu…
- HS tập kể chuyện:
- Củng cố nội dung: HS nghe câu chuyện
GV chỉ định: Các tổ thi xem tổ nào kể chuyện hay HS thực hiện
nhất bằng 1 trong 2 cách:
+ Tóm tắt nội dung từng đoạn theo tranh minh
hoạ.
+ Tóm tắt toàn bộ câu chuyện theo tranh minh
hoạ.
GV thực hiện: nghe nhạc minh hoạ. HS nghe bản nhạc
+ HS nghe đoạn trích bản Sô-nát Ánh trăng (1
phút)
+ Nếu còn thời gian, GV đàn một số giai điệu
ngắn để giới thiệu về sáng tác âm nhạc của Bét-
tô-ven.
- Giáo dục thái độ:
GV thuyết trình: HS ghi nhớ
+ Bét-tô-ven sáng tác nên bản nhạc nổi tiếng bởi
vì ông có tấm lòng nhân ái, biết đồng cảm với
người nghèo khó và ông biết cảm nhận, biết rung
động trước vẻ đẹp thiên nhiên.
+ Đông viên HS cố gắng học tập âm nhạc và tìm
nghe những sáng tác của Bét-tô-ven.

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Ôn tập TĐN số 7, số 8:
Khối V
Nghe nhạc
I. MỤC TIÊU
- HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 7, số 8 kết hợp gõ phách và đánh
nhịp.
- Trình bày 2 bài TĐN theo nhóm, cá nhân.
- HS nghe bài hát Khi tóc thầy bạc trắng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Đức.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn giai điệu bài TĐN số 7, số 8.
- Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Khi tóc thầy bạc trắng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung Nội dung 1 HS ghi bài
Ôn tập TĐN số 7
Luyện tập cao độ.
GV đàn: Đọc cao độ các nốt Đô-Rê-Mi-Pha-Son- HS đcọ cao độ.
La.
- Đọc cao độ các nốt La-Son-Pha-Mi-Rê-Đô.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tâu.
GV chỉ định: Gõ lại tiết tấu TĐN số 7. 1-2 HS gõ tiết tấu
GV yêu cầu: Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp HS thực hiện
gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày.
GV chỉ định: Nhóm, cá nhân trình bày. HS trình bày.
Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách:
GV yêu: Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp gõ HS trình bày
phách. Đổi lại phần trình bày.
- Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp fõ phách.
GV chỉ định: Nhóm cá nhân trình bày. HS trình bày
GV ghi nội dung: Nội dung 2. HS ghi bài
Ôn tập TĐN số 8.
Luyện tập cao độ.
GV đàn: Đọc cao độ các nốt Đô-Rê-Mi-Pha-Son- HS đọc cao độ
La-Si-Đố.
- Dọc cao độ các nốt Đố-Si-La-Son-Pha-Mi-Rê-
Đô.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu.
GV chỉ định: Đọc tiết tấu kết hợp gõ phách bài 1-2 HS gõ tiết tấu
TĐN số 8.
GV yêu cầu: Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp HS thực hiện
gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày.
GV chỉ định: Nhóm cá nhân trình bày HS trình bày
Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách
GV yêu cầu: Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp HS thực hiện
gõ phách. Đổi lại phần trình bày.
+ Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
GV chỉ định: Nhóm, cá nhân trình bày. HS trình bày
GV ghi nội dung: Nội dung 3 HS theo dõi
Nghe nhạc: Khi tóc thầy bạc trắng
GV thực hiện: Giới thiệu bài hát: Bài Khi tóc thầy HS theo dõi
bạc trắng của nhạc sĩ Trần Đức là một trong số
50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20. Bài hát
đựơc nhiều người yêu thích bởi nó miêu tả chân
thực về tấm lòng của những người thầy, về
những bài học mà thầy cô đã đem đến cho bao thế
hệ học sinh.
GV thực hiện: Nghe lần thứ nhất: GV mở băng, HS nghe bài hát
đĩa nhạc hoặc tự trình bày bài hát.
GV điều khiển: Trao đổi về bài hát: HS trả lời, thực hiện yêu
+ HS nói cảm nhận về bài hát. cầu
+ HS nói về những hình ảnh đẹp trong bài hát.
+ HS diễn tả lại một nét nhạc.
GV hướng dẫn: Nghe lần thứ hai: HS có thể nghe HS nghe kết hợp hoạt động.
nhạc kết hợp với các hoạt động, hát hoà theo, vẽ
tranh (đơn giản) diễn tả cảm nhận về bản nhạc,
vận động theo nhạc như đu đưa, lắc lư, nhún
nhảy, múa gõ nhịp…

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........


Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ
Khối V
Nhạc : Minh Châu
Lời: Minh Nguyên

I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu bài Dàn đồng ca mùa hạ. Thể hiện đúng những
tiếng hát đảo phách, hát luyến và ngân dài 2,3 phách.
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đẹm theo nhịp và theo phách.
- Góp phần giáo dục HS biết yếu quý và bảo vệ thiên nhiên.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Dàn đồng ca mùa
hạ.
- Tranh ảnh minh hoạ bài Dàn đồng ca mùa hạ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ HS ghi bài
1. Giới thiệu bài hát
GV giới thiệu tranh minh hoạ.
GV thuyết trình: Từ bài thơ của tác giả Nguyễn Hs theo dõi
Minh Nguyên, nhạc sĩ Lê Minh Châu đã phổ thơ,
tạo nên bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. Bài hát có
nhịp điệu sôi nổi, vui tươi nhưng cũng rất tha
thiết, trong sáng. Bài hát được bình chọn là một
trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20.
2. Đọc lời ca. 4 HS thực hiện
GV giải thích: Bài Dàn đồng ca mùa hạ Sử dụng Hsghi nhớ
một số kí hiệu âm nhạc như: dáu lăng đơn, dấu
nổi, dấu luyến và viết nhạc 2 bè (đoạn kết). Tuy
nhiên khi hát, chúng ta chỉ tập hát bè chính (bè
cao).
GV thực hiện: HS nghe bài hát
3 Nghe hát mẫu.
GV đệm đàn, tự trình bày bài hát hoặc dùng băng
đĩa nhạc.
GV hỏi: HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 1-2 HS nói cảm nhận
4. Khởi động giọng. HS khởi động giọng
5. Tập hát từng câu.
GV đàn: Đàn câu một khoảng 2-3 lần. HS lắng nghe
GV thực hiện: Bắt nhịp (2-1) và đàn giai điệu để HS hát hoà theo.
Hs hát.
GV yêu cầu: HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS tập lấy hơi
GV chỉ định: HS khá hát mẫu. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát HS sửa chỗ sai
hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. Gv hát
mẫu những chỗ cần thiết.
GV điều khiển: HS tập các câu tiếp theo tương tự HS tập câu tiếp
GV yêu cầu: HS hát nối các câu hát. HS thực hiện
6. Hát cả bài.
GV đàn: HS hát cả bài. HS hát cả bài
GV hướng dẫn: HS tiếp tục sửa những chỗ hát HS sửa chỗ sai.
còn chưa đạt, thực hiện đúng trường độ có đảo
phách và những tiếng hát luyến trong bài.
GV yêu cầu: HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm HS hát, gõ đệm
theo nhịp.
GV hướng dẫn: HS tập hát đúng nhịp độ. Thể HS thực hiện
hiện sắc thái vui tươi, trong sáng.
7. Củng cố, kiểm tra.
GV hỏi: Bài hát có hình ảnh nào, âm thanh nào em HS trả lời
thấy quen thuộc?.
- Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào
trong bài hát?.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS xung phong
hợp gõ đệm theo nhịp.
GV dặn dò: HS học thuộc bài hát. HS ghi nhớ
GV đàn: Cả lớp trình bày hát kết hợp gõ đệm. HS hát, gõ đệm.

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........


Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
Khối V
Nghe nhạc
I. MỤC TIÊU
- HS thuộc lời ca, thể hiện sắc thái rõ ràng, trong sáng của bài.
- HS tập hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát
theo hình thức tốp ca.
- HS nghe bài hát Em đi giữa biển vàng, nhạc Bùi Đình Thảo, lời
Nguyễn Khoa Đăng - Bùi Đình Thảo.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập hát bài Dàn đồng ca mùa hạ kết hợp vận động theo nhạc.
- Đàn giai diệu, đệm đàn và hát bài Em đi giữa biển vàng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ HS ghi bài
GV hướng dẫn: HS hát bài Dàn đồng ca mùa hạ HS thực hiện
kết hợp gõ đệm theo nhịp. Sửa lại những chỗ hát
sai, thể hiện sự rộn ràng, trong sáng của bài hát.
GV chỉ định: Từng tổ trình bày bài hát HS trình bày
+ Cá nhân trình bày bài hát.
GV hướng dẫn: HS trình bày bài hát bằng cách hát HS thực hiện
có lĩnh xướng, đối đáp,đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Đồng ca:Chẳng nhìn thấy… lá dày
+ Lĩnh xướng: Tiếng ve… tha thiết
+ Đồng ca: Lời ve… biếc xanh
+ Lĩnh xướng: Dàn đồng ca… mầm xanh
+ Đồng ca: Ve ve… ve ve ve.
GV hướng dẫn: HS hát kết hợp vận động theo HS hát, vận động
nhạc.
+ 2-3 HS làm mẫu.
+ Cả lớp tập hát kết hợp vận động.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung: Nội dung 2 HS ghi bài
Nghe nhạc: Em đi giữa biển vàng
GV thực hiện: Giới thiệu bài hát: Bài Em đi giữa Hs theo dõi
biển vàng là một trong số 50 ca khúc thiếu nhi hay
nhất thế kỉ 20. Bài hát được nhạc sĩ Bùi Đình
Thảo phổ từ bài thơ của tác giả Nguyễn Khoa
Đăng. Bài hát có giai điệu mềm mại, uyển
chuyển, miêu tả rất sinh động về hình ảnh thanh
bình, tươi đẹp của cánh đồng lúa quê hương.
GV điều khiển: Nghe lần thứ nhất: Gv mở băng HS nghe bài hát
đĩa nhạc hoặc tự trình bày bài hát.
GVhỏi:
- Trao đổi về bài hát.
- HS nói cảm nhận về bài hát.
-HS nói về những hình ảnh đẹp trong bài hát.
- HS diễn tả lại một nét nhạc.
GV hướng dẫn: Nghe lần thứ hai: HS có thể nghe HS nghe nhạc, hoạt động
nhạc kết hợp với các hoạt động: hát hoà theo, vẽ
tranh (đơn giản) diễn tả cảm nhận về bản nhạc,
vận động theo nhạc như đu đưa, lắc lư, nhún
nhảy, múa, gõ nhịp…

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Học bài hát tự chọn: Mùa hoa phượng nở
Khối V
Nhạc và lời: Hoàng Vân
I. MỤC TIÊU
- HS hát thuộc lời, đúng giai điệu bài hát tự chọn. Các em có thêm hiểu
biết về những bài hát của địa phương.
- Trình bày bài hát theo nhóm kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhạc.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập đàn giai điệu và đẹm cho bài hát tự chọn.
- Chọn hình thức trình bày của bài hát tự chọn: gõ đẹm hoặc vận động
theo nhạc.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức :
2.Kiểm tra bài cũ :
3.Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ghi nội dung: Học hát bài :Mùa hoa Phượng nở HS đọc cá nhân
1. Giới thiệu bài hát: Tên bài, nội dung, tác giả,tác
phẩm.
2. Nghe băng hát mẫu: HS lắng nghe
GV cho HS nghe bài hát qua băng,
3. Đọc lời ca và giải thích từ khó: GV chỉ định 1-2 HS đọc lời ca
HS đọc lời ca.
GV giải thích: GV giải thích từ khó ( nếu có)
HS lắng nghe
4. Đọc lời theo tiết tấu lời ca: GV hướng dẫn HS HS đọc lời ca
đọc lời ca theo tiết tấu 1 lần.
5. Luyện thanh: 1-2 phút ( GV đánh đàn) HS luyện thanh
6. Tập hát từng câu.
GV thực hiện: GV dùng nhạc cụ đàn giai điệu HS lắng nghe và tập hát
từng câu, hướng dẫn HS cách lắng nghe và hát hoà từng câu theo đàn
với tiếng đàn. GV bắt nhịp (1-2), HS vừa tập hát
từng câu vừa gõ tiết tấu lời ca.
GV yêu cầu: Tập xong 2 câu, GV cho hát nối liền HS thực hiện
2 câu, GV hướngdẫn các em chỗ lấy hơi, hát rõ
lời, hát diễn cảm hoặc sửa cho các em những chỗ
hát chưa đúng.
GV hướng dẫn: Tập những câu còn lại tương tự. HS tập hát theo hướng dẫn
7. Hát cả bài.
GV chọn tiết điệu disco, tốc độ khoảng 120.
GV đệm đàn, HS hát cả bài hát kết hợp gõ đệm HS hát kết hợp gõ đệm theo
theo tiết tấu lời ca. tiết tấu lời ca
8. Củng cố bài:
Liên hệ : Qua bài hát giáo dục HS thêm yêu quê
hương đất nước.
GV nhận xét đánh giá HS thực hành


Rút kinh
nghiệm.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............
.......................................................................................................................................
............
Ôn tập và kiểm tra 2bài hát: Tre ngà bên
Khối V
Lăng Bác,
Màu xanh quê
hương
Ôn tập TĐN số 6
I. MỤC TIÊU
- HS hát bài Tre ngà bên Lăng Bác, màu xanh quê hương kết hợp gõ
đệm và vận động theo nhạc.
- Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân
- Hs đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 6 kết hợp gõ phách và đánh nhịp 2/4.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn giai điệu bài TĐN số 6.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Nội dung 1 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác.
GV hướng dẫn: HS hát bài Tre ngà bên Lăng Bác HS thực hiện
kết hợp gõ đệm theo phách, GV phân công một tổ
gõ đệm nhẹ nhàng.
GV hướng dẫn: Trình bày bài hát bằng cách hát có HS thực hiện
lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Đồng ca: Bên lăng Bác Hồ… thêu hoa
+ Lĩnh xướng: Rất trong… ngân nga
+ Đồng ca: Một khoảng trời … tre ngà.
GV đàn: HS hát kết hợp vận động theo nhạc. HS hát, vận động
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết HS hát trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung: Nội dung 2 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương
GV hướng dẫn: HS hát bài Màu xanh quê hương HS thực hiện
kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc (lời 1 gõ
đệm theo phách, lời 2 gõ đệm với 2 âm sắc).
GV hướng dẫn: HS hát đối đáp, đồng ca kết hợp HS thực hiện
gõ đệm:
+ Nhóm 1: Xanh xanh… hàng cây.
+ Nhóm 2: Đang lớn dần… nơi đây.
+ Nhóm 1: Lung linh… mặt trời lên.
+ Nhóm 2: Cho cánh đồng… tươi thêm.
+ Đồng ca: Rung rinh… tới trường.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung: Nội dung 3 HS ghi bài
Ôn tập TĐN số 6.
Luyện cao độ:
GV đàn: HS đọc cao độ các nốt Đô-Rê-Mi-Son. HS đọc cao độ
+ HS đọc cao độ các nốt Son-Mi-Rê-Đô.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu.
GV chỉ định: Gõ lại tiết tấu TĐN số 6. 1-2 HS thực hiện
GV hướng dẫn: Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa HS thực hiện
lớp gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày.
GV chỉ định: Nhóm cá nhân trình bày. HS trình bày
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
GV hướng dẫn: Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa HS thực hiện
lớp gõ phách. Đổi lại phần trình bày.
- Cả lớp đọc nhạc, hát lờ kết hợp gõ phách.
GV chỉ định: Nhóm, cá nhân trình bày. HS trình bày

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ
Khối V
trường xưa,
Dàn đồng ca mùa hạ
Ôn tập TĐN số 8

I. MỤC TIÊU
- HS hát bài Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ kết hợp gõ
đệm và vận động theo nhạc.
- Trình bày 2 bài hát theo nhóm, và cá nhân.
- HS đọc nhạc, hát lời TĐN số 8 kết hợp gõ phách và đánh nhịp 3/4.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn giai điệu bài TĐN số 8.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Nội dung 1 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa
GV hướng dẫn: HS hát bài Em vẫn nhớ trường HS thực hiện
xưa kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ đệm theo phách,
đoạn 2 gõ với 2 âm sắc, thể hiện sắc thái vui tươi,
tha thiết của bài hát.
GV hướng dẫn: HS hát bằng cách hát nối tiếp, HS thực hiện
đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Nhóm 1: Trường làng em… yên lành.
+ Nhóm 2: Nhịp cầu tre… êm đềm
+ Nhóm 3: Tình quê hương… đến trường
+ Nhóm 4: Thầy cô… yêu gia đình
+ Đồng ca: Tre xanh kia… nhớ trường xưa.
GV yêu câu: HS hát kết hợp vận động theo nhạc. HS thực hiện
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 5-6 HS trình bày
hợp gõ đệm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung: Nội dung 2 HS ghi bài
Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
GV hướng dẫn: HS hát bài Dàn đồng ca mùa hạ HS thực hiện
kết hợp gõ đệm theo nhịp.
GV chỉ định: Từng tổ trình bày bài hát HS trình bày
- Cá nhân trình bày bài hát.
GV hướng dẫn: HS trình bày bài hát bằng cách có HS thực hiện
lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm:
+ Đồng ca: Chẳng nhìn thấy… lá dày
+ Lĩnh xướng: Tiếng ve.. tha thiết
+ Đồng ca: Lời ve.. biếc xanh
+ Lĩnh xướng: Dàn đồng ca… mầm cây
+ Đồng ca: Ve ve … ve ve ve.
HS hát kết hợp vận động theo nhạc.
2-3 HS làm mẫu.
Từng tổ hát kết hợp vận động.
GV chỉ định: Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết 4-5 HS trình bày
hợp gõ đẹm và vận động theo nhạc.
GV ghi nội dung: Nội dung 3 HS ghi bài
Ôn tập TĐN số 8
Luyện tập cao độ.
GV đàn: Đọc cao độ các nốt Đô-Rê-Mi-Pha-Son- HS đọc cao độ
La-Si-Đô.
- Đọc cao độ các nốt Đố-Si-La-Son-Pha-Mi-Rê-
Đô.
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp luyện tiết tấu.
GV chỉ định: Đọc tiết tấu kết hợp gõ phách bài TĐN số 1-2 HS thực hiện
8.
GV yêu cầu: Nửa lớp dọc nhạc và hát lời, nửa lớp HS thực hiện
gõ tiết tấu. Đổi lại phần trình bày.
GV chỉ định: Nhóm, cá nhân trình bày. HS thực hiện
- Đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
GV yêu cầu: Nửa lớp đọc nhạc và hát lời, nửa lớp HS thực hiện
gõ phách. Đổi lại phần trình bày.
- Cả lớp đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách.
GV chỉ định: Nhóm, cá nhân trình bày. HS trình bày
Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........


Tập biểu diễn các bài
Khối V

I. MỤC TIÊU
- HS được trình bày những bài hát đã học theo hình thức tốp ca, ta ca,
song ca, đơn ca.
- HS hát kết hợp vận động theo nhạc hoặc múa phụ hoạ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
- Nhạc cụ quen dùng.
- Phân công các nhóm trình bày bài hát đã học.
- Chỉ định HS dẫn chương trình.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GV ghi nội dung: Tập biểu diẽn các bài HS chuẩn bị
1. Phân công tiết mục (thông báo từ tiết học trước).
- Tổ 1:
+ Trình bày bài Reo vang bình minh (toàn bộ thành viên) hát
két hợp gõ đệm.
+ Trình bày bài Ước mơ (4-5 HS) hát kết hợp vận động
theo nhạc.
- Tổ 2:
+ Trình bày bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh (toàn bộ
thành viên) hát kết hợp gõ đệm:
+ Trình bày bài Tre ngà bên Lăng Bác (4-5 HS) hát kết hợp
vận động theo nhạc.
- Tổ 3:
+ Trình bày bài Con chim hay hót (toàn bộ thành viên) hát
kết hợp gõ đệm.
+ Trình bày bài Em vẫn nhớ trường xưa (4-5 HS), hát kết
hợp vận động theo nhạc.
-Tổ 4:
+ Trình bày bài Những bông hoa, những bài ca (toàn bộ
thành viên), hát kết hợp gõ đệm.
+ Trình bày bài Dàn đồng ca mùa hạ (4-5HS), hát kết hợp
vận động theo nhạc.
GV điều khiển, đệm đàn: HS biểu diễn
2. Biểu diễn các bài hát.
Biểu diễn bài hát theo trình tự:
+ Reo vang bình minh
+ Hãy giữ cho em bầu trời xanh
+ Con chim hay hót
+ Những bông hoa những bài ca
+ Ước mơ
+ Tre ngà bên Lăng Bác
+ Em vẫn nhớ trường xưa
+ Dàn đồng ca mùa hạ.
GV yêu cầu: Mỗi tổ cử HS giới thiệu tiết mục. HS thực hiện

Rút kinh
nghiệm………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
…….........
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản