Giáo án âm nhạc lớp 6

Chia sẻ: thienbaopvd

Giới thiệu về nhạc sĩ Phạm Tuyên và một số ca khúc của ông viết cho thiếu nhi.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 6

   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 2
Học bài hát: TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ
Bài đọc thêm: ÂM NHẠC Ở QUANH TA


I. MỤC TIÊU
- Giới thiệu về nhạc sĩ Phạm Tuyên và một số ca khúc của ông viết
cho thiếu nhi.
- HS hát đúng giai điệu, tiết tấu bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Qua bài hát, bước đầu cho học sinh nghe và phân biệt được tính
chất nhẹ nhàng, sâu lắng của giọng hát thứ, tính chất vui vẻ của giọng
trưởng.
- Qua bài hát phân tích cho học sinh biết: phải luôn nâng cao ngọn cờ
hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; lên án chiến
tranh phi nghĩa.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Một số bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên viết cho thiếu
nhi.
- Đàn và hát thuần thục bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Chép bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ ra bảng kẻ phụ.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 * Giới thiệu sơ lược về nhạc sĩ Phạm - HS lắng nghe
Học bài hát Tuyên
Tiếng Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, quê
chuông và xã Lương Ngọc, Bình Giang, Hải
ngọn cờ Dương và hiện cư trú tại Hà Nội. Ông
nguyên là Trưởng ban âm nhạc Đài tiếng
nói Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Hội
nhạc sỹ Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Tuyên
là tác giả của nhiều ca khúc được phổ

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 1 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
biến trong quần chúng nhân dân: Như có
Bác trong ngày vui đại thắng, Con kênh
ta đào, Gửi nắng cho em, ...
* Câu hỏi: - HS trả lời
Một em hãy kể tên một vài bài hát
mà em biết của Nhạc sĩ Phạm Tuyên
viết về lứa tuổi mẫu giáo?
- Âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên
trong sáng, giản dị, đằm thắm, dễ hát,
dễ thuộc. Nhiều ca khúc của ông viết về
trẻ em đã trở nên rất quen thuộc với các
thế hệ thiếu nhi như bài: Chiếc đèn ông
sao, Tiến lên đoàn viên...
- Hưởng ứng phong trào thiếu nhi quốc
tế năm 1983 ông đã sáng tác bài Tiếng
chuông và ngọn cờ. Bài hát nói lên ước
vọng của tuổi thơ mong muốn được
cuộc sống hòa bình, hữu nghị, đoàn kết
giữa các dân tộc trên toàn thế giới.


---
Nội dung 2 * Bài hát có cấu trúc 2 đoạn đơn, cả bài
Dạy bài hát có 2 câu.
- Cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe
- Treo bảng phụ có chép lời bài hát. - HS quan sát.
- Gọi 1 học sinh đọc lời ca,
- Nội dung bài hát: Tuổi thơ mong muốn - HS thực hiện
có cuộc sống hòa bình.
- Bài hát được chia thành 2 đoạn:
+ Đoạn a : có 2 lời.
• Câu 1: Trái đất...........tự hào.
• Câu 2: Một quả..........trời sao.
• Câu 3: Trái đất……...thiết tha.
• Câu 4: Và bạn............của ta.
+ Đoạn b:
• Câu 1: Boong.............khắp nơi.
• Câu 2: Trong .............sáng ngời.
• Câu 3: Boong.............ngân.
• Câu 4: Hãy.................hoà bình.
Làm điệp khúc.
- Luyện thanh: - HS thực hiện
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 2 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Mì ......................mà.
Nồ .......................nà.
* Tập đoạn 1:
+ GV hát mẫu câu 1 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẩm theo. - HS nghe & thực
+ GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp hiện
cho HS hát cùng với đàn.
+ GV hát mẫu câu 2 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ Tập tương tự với các câu tiếp theo.
+ Đàn từng câu cho HS hát theo lối
moóc xích đến hết đoạn 1.

* Tập đoạn 2, 3: tập tương tự như
đoạn 1 cho đến hết bài.
- HS hát hoàn chỉnh bài hát. - HS chú ý
- GV chỉ những chỗ sai.
* Lưu ý: Những chỗ HS dễ hát sai
trường độ: “ và bạn nhỏ ............ của ta”.
“ Trái đất ................. tha”. - HS thực hiện
- GV đệm đàn, cả lớp học hoàn chỉnh
cả bài lời 1+2.
+ Gọi từng dãy hát.
+ Gọi từng bàn, nhóm. cho điểm
+ Gọi cá nhân hát.
- Chia cả lớp làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát đoạn 1.
+ Nhóm 2: hát đoạn 2.
- Cho HS vừa hát, vừa đệm thanh phách:
+ Đoạn a: theo nhịp.
+ Đoạn b: theo phách.
- Gọi 1 nhóm hoặc 1 tốp hát nâng cao và
cho điểm.


Nội dung 3 ---
Bài đọc - HS thực hiện
thêm - Gọi 1 HS đọc trong SGK. - HS lắng nghe
Âm nhạc ở - GV tóm tắt phần đọc thêm.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 3 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
quanh ta

---
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 4 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6


4. Củng cố, dặn dò
- HS hát bài Tiếng chuông và ngọn cờ.
- Sưu tầm một số ca khúc do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác mà em
biết.
- Xem trước bài mới.
+ Ôn bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
+ Những thuộc tính của âm nhạc.
+ Các kí hiệu của âm thanh.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 5 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 3
Học bài hát: TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ
Nhạc lí : NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ÂM THANH
CÁC KÍ HIỆU CỦA ÂM NHẠC


I. MỤC TIÊU
- HS hát thuộc bài hát, biết thể hiện được sắc thái, tình cảm khác
nhau giữa hai đoạn a-b của bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
- HS vừa hát vừa gõ phách.
- Giới thiệu những thuộc tính của âm thanh - các kí hiệu âm thanh.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Bát nước, thanh sỏi, sắt.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 * Câu hỏi: Em nào nhắc lại nội dung - Gồm 2 phần:
Ôn bài hát của tiết học trước? + Học bài hát:
Tiếng Tiếng chuông và
chuông và ngọn cờ.
ngọn cờ + Bài đọc thêm:
Âm nhạc ở quanh ta.
- GV đệm đàn cả lớp hát ôn lại bài hát - HS thực hiện
Tiếng chuông và ngọn cờ.
+ Lần 1: nhạc dạo cả lớp hát từ đầu đến
hòa bình (đệm phách theo nhịp).
Phần điệp khúc đệm thanh phách theo
phách.
+ Lần 2: Chia lớp thành 2 dãy hát đuổi.
- Cả lớp cùng hát điệp khúc.
- Hoàn chỉnh bài hát.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 6 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- Gọi nhóm, bàn, cá nhân lên trình bày,
biểu diễn phần vừa minh hoạ  cho
điểm. - Bài hát vui vẻ, dễ
* Câu hỏi: Em có cảm nhận gì khi được hát, dễ thuộc, âm
học và hát bài hát Tiếng chuông và ngọn nhạc trong sáng,
cờ? giản dị, đằm thắm.

* Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ của
nhạc sĩ Phạm Tuyên là bài hát rất hay
viết cho thiếu nhi. Thông qua bài hát này
chúng ta cảm nhận được nét đẹp của giai
điệu, mà giai điệu là sự hài hòa của các
âm thanh có độ trầm bổng, dài ngắn hợp
lý đó là nội dung của phần 2 bài học hôm
nay.

Nội dung 2 - HS theo dõi
Những ---
thuộc tính * Những thuộc tính của âm thanh
của âm - Loại 1: Không có độ cao, thấp, trầm
thanh bổng rõ ràng (tiếng động).
+ Tiếng kẹt cửa, tiếng đá lăn.
+ Tiếng sóng, vỗ tay.
- Loại 2: Có độ cao thấp, trầm bổng rõ
rệt được dùng trong âm nhạc.
+ Tiếng hát, tiếng nhạc. - HS trả lời
+ Tiếng chuông.
* Câu hỏi: Em hãy nói cảm nhận của - HS theo dõi
mình khi nghe 2 loại âm thanh trên?
- Cao độ: Cho 2 HS hát cùng 1 bài hát
nhưng ở 2 cao độ cùng một câu hát bong
bính bong  HS rút ra khái niệm.
Cao độ là độ cao thấp, trầm bổng
của âm thanh.

- Trường độ: Hát một đoạn bài hát Hò
hơ, dòng sông chảy xiết lái thuyền chèo
đi  HS rút ra khái niệm.
Trường độ là độ dài, ngắn của âm
thanh.

- Cường độ: Giáo viên dùng thước gõ

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 7 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
nhẹ, mạnh lên bàn  Học sinh rút ra
khái niệm.
Cường độ là độ mạnh nhẹ của âm
thanh.
- Âm sắc: Cho HS nghe âm sắc của một
loại dụng cụ (trên đàn)  HS rút ra khái
niệm.
Âm sắc chỉ sắc thái khác nhau củ
âm thanh.
Nội dung 3
Các kí hiệu
của âm ---
nhạc - Người ta dùng 7 tên nốt để ghi cao độ
từ thấp lên cao:
- 5 dòng kẻ, 4 khe
Đồ rê mi pha son la si (đô)
- HS quan sát
- HS nhìn lên bảng và nhận xét khuông - Khóa Son bắt đầu
nhạc gồm mấy dòng kẻ, mấy khe? từ dòng kẻ 2, nó
- Cho HS quan sát khi GV viết khóa Son. dùng làm kí hiệu xác
+ Khóa Son bắt đầu từ dòng kẻ nào? định nốt son trên
 Như vậy, từ một nốt son ta có thể tìm khuông
được vị trí của các nốt nhạc khác, theo - HS thực hiện
thứ tự liền bậc ở khe, dòng đi lên hoặc đi
xuống.
- HS lên bảng viết khóa son.

---


4. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay có mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
- Về chuẩn bị bài cho tiết sau.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 8 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 5
Học bài hát: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu và lời ca điệu lý của Nam Bộ.
- Giúp HS hiểu biết về các bài lý của Nam Bộ.
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Vui bước trên đường xa.
- Bước đầu hướng dẫn cho HS biết đặt lời mới cho giai điệu có sẵn.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Chép bài hát ra bảng phụ.
- Một số bài lý của Nam Bộ.
- Băng catxét, đĩa có các bài lý.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
- Chơi một trò chơi tập thể.
2. Kiểm tra (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Cho cả lớp ôn lại bài TĐN số 1 - HS thực hiện
* Câu hỏi: Em nào hãy kể tên những - HS trả lời
điệu lý đã được học hoặc biết?
Lý cây bông, Lý chiều chiều, Lý
kéo chài, Lý dĩa bánh bò, Lý cây đa,…
- Cho HS nghe 3 điệu lý:
+ Lý cây đa
+ Lý cây bông
+ Lý dĩa bánh bò.
* Câu hỏi: Sau khi được nghe 3 bài lý
trên em có nhận xét gì về lời ca và giai
điệu của bài hát đó?
Ba điệu lý dễ hát, dễ nhớ, dễ
thuộc và lời ca rất mộc mạc, mỗi bài
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 9 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
thường được xây dựng trên 2 câu thơ
lục bát:

“Bông xanh, bông trắng... đố nàng mấy
bông”.
“Chiều chiều ra đứng lầu tây
Thấy cô tát nước...ngô đồng”


Nội dung ---- - HS quan sát
Giới thiệu * Dựa trên giai điệu của Lý con sáo gò
bài hát - Vui công của nhạc sĩ Trần Khiết Tường,
bước trên nhạc sĩ Hoàng Vân đã đặt lời mới thành
đường xa bài Vui bước trên đường xa mà hôm nay
các em sẽ được học. - HS thực hiện
- GV hát mẫu bài hát 1 đến 2 lần.
- GV yêu cầu HS quan sát trên bảng.
- HS đọc nội dung bài hát.
- Bài hát được chia làm 5 câu:
+ Câu 1: Đường ............ bước chân.
+ Câu 2: Ta hát ............ mùa xuân.
+ Câu 3: Vui .................thấy gần. - HS hát những chỗ
+ Câu 4: Muôn............. quyết tâm. có dấu luyến phải
+ Câu 5: Vai...................bước chân. mềm mại.
- Dạy HS từng câu theo nối móc xích
đến hết bài. - HS thực hiện
* Lưu ý: chỗ có dấu luyến hát chính
xác.
- Cả lớp hát (có gõ thanh phách) theo
phách.
- Cả lớp hát (có gõ thanh phách) theo
nhịp.
- GV yêu cầu bàn, nhóm, cá nhân hát 
cho điểm.
- GV hướng dẫn hát đuổi. Nhóm 1: hát
Đường dài thì nhóm 2 mới tiếp tục hát
câu Đường dài mà nhóm 1 đã hát.
- Cả lớp hát hoàn chỉnh lại bài hát.

---

4. Củng cố, dặn dò
- Các em về hát thuộc bài hát.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 10 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- Đặt lời mới cho giai điệu Con sáo Gò Công.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 11 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 6
Ôn tập bài hát: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA
Nhạc lí: NHỊP VÀ PHÁCH – NHỊP 2/4
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 2


I. MỤC TIÊU
- HS biết hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Vui bước trên đường xa,
thể hiện sắc thái bài hát, sôi nổi, rộn ràng.
- Trình bày hoàn chỉnh bài hát.
- HS trình bày phần đặt lời mới.
- Giúp HS tìm hiểu khái niệm nhịp và phách trong âm nhạc.
- HS hiểu được ý nghĩa số chỉ nhịp 2/4, cách đánh nhịp 2/4.
- Tập đọc nhạc so lời bài TĐN số 2_ Mùa xuân trong rừng.
- Làm quen cách đọc thang âm 7: đồ - rê - mi - pha - sol - la - si.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Chép bài TĐN số 2 lên bảng phụ.
- Chép một số câu nhạc để minh họa.
- Băng catxét, đĩa có bài TĐN số 2.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm đàn, HS hát ôn bài cũ. - HS thực hiện
Ôn bài hát - GV sửa sai cho HS ( nếu có).
- Gọi HS lên bảng trình bày bài hát 
Vui bước cho điểm.
trên đường - Yêu cầu HS trình bày phần đặt lời mới
xa  cho điểm.
- Cho HS hát đuổi 1-2 lần.
- Cho hát hoàn chỉnh bài hát


Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 12 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
---
Nội dung 2 1. Nhịp và phách:
Nhạc lí - Cho HS đọc đoạn nhạc. - HS thực hiện
  
>-
* Kí hiệu:
Phách mạnh >.
Phách nhẹ - .
* Câu hỏi: Vạch nhịp đã chia đoạn - HS trả lời
nhạc trên thành các phần như thế nào?
–> Các phần bằng nhau đó gọi là ô
nhịp. - HS theo dõi
- GV hướng dẫn cách đọc: phách đầu
nhịp mạnh hơn ( phách mạnh). - HS theo dõi
- Phách thứ 2 phách nhẹ hơn ( phách
nhẹ).
- Quan sát trên mỗi ô nhịp đều qui định
bằng 1 phách.
- HS lắng nghe & trả
2. Nhịp 2/4 và số chỉ nhịp: lờ i
- Cho HS hiểu số chỉ nhịp.
- GV cho HS nghe bài “Lí con Sáo Gò
Công” đã học và quan sát bản nhạc sau
đó nhận xét.
+ Số chỉ nhịp.
+ Số phách nhịp, ô nhịp.
+ Tính chất của bài hát. - HS trả lời
* Nhịp 2/4 là loại nhịp như thế nào?
Là loại nhịp trong mỗi ô nhịp có 2
phách, phách thứ nhất là phách mạnh,
phách thứ 2 là phách nhẹ, giá trị trường
độ của mỗi phách bằng 1 nốt đen. - HS lắng nghe
- Cho HS nghe một số bài hát có nhịp
2/4:
+ Tiếng chuông và ngọn cờ.
+ Hành khúc tới trường. - HS trả lời
* Câu hỏi:
1. Bài TĐN số 2 được viết ở nhịp
mấy?
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 13 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
2. Kể tên các hình nốt?
3. Tên các nốt được sử dụng? - HS thực hiện


- Cho HS đọc cao độ 7 nốt nhạc từ
thấp đến cao theo đàn từ 3- 5 lần.
- GV đánh giai điệu cả bài cho HS - HS trả lời
nghe.
- HS đọc tên nốt bài TĐN.
- Bài TĐN số 2 được chia làm mấy
câu?
+ Câu 1: pha.................son. - HS thực hiện
+ Câu 2: pha..................đồ.
+ Câu 3: đồ..................son.
+ Câu 4: son...................đồ.
- GV hướng dẫn HS đọc theo phương
pháp moóc xích đến hết bài.
- HS đọc cao độ có gõ phách.
- Đọc hoàn chỉnh bài TĐN.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: đọc lời ca.
+ Nhóm 2: đọc giai điệu.
- Gọi từng nhóm, bàn hát.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Cho HS hát lại bài hát Vui bước trên đường xa.
- Cho HS gõ phách bài hát Vui bước trên đường xa.
- Chuẩn bị bài mới.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 14 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 7
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 3 - CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ VĂN CAO
VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI


I. MỤC TIÊU
- HS đọc mẫu các thang âm 5: Đồ, Rê, Mi, Son, La.
- Tập gõ âm hình tiết tấu có hình nốt móc đơn.
- Tập đánh nhịp 2/4.
- Thông qua bài hát Làng tôi, giới thiệu cho HS khái quát về nhạc sĩ
Văn Cao - một nhạc sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc hiện đại
Việt Nam.
- Rèn luyện kĩ năng đặt lời mới của HS thông qua gia điệu TĐN số 3

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Chép bài TĐN số 3 ra bảng phụ.
- Băng catxét, đĩa có bài Làng Tôi.
- Ảnh nhạc sĩ Văn Cao.
- Hoàn thành phần đặt lời mới cho bài TĐN số 3.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Cả lớp ôn bài TĐN số 2 cùng với phần - HS thực hiện
đệm đàn của GV.
- HS lên trình bày bài TĐN số 2 có gõ
phách  cho điểm.
- HS lên trình bày phần sáng tác lời mới
của mình.
- Phần sáng tác lời giáo viên. - HS nghe

---
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 15 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6

Nội dung 1 * Cách đánh nhịp 2/4 - HS thực hiện
Cách đánh
nhịp 2/4,
T ậ p đọ c
nhạc số 3 1 2
Thật là hay

* TĐN số 3_ Thật là hay.
- Câu hỏi: - HS trả lời
1. Bài TĐN viết ở nhịp gì?
2. Nhắc lại nhịp 2/4?
3. Trong bài TĐN đã sử dụng những
hình nốt gì? -
4. Quan sát bản nhạc và cho biết bài hát - 5 câu
có mấy câu? - Giống nhau
5. Âm hình tiết tấu của bài? - HS thực hiện
- HS đọc cao độ từ ĐÔ  ĐỐ.
Đồ rê mi pha son la si (đô).

- HS đọc tên tiết tấu có gõ phách:

- GV đàn giai điệu cả bài cho HS nghe - HS lắng nghe.
từ 1-2 lần.
- Cho HS đọc tên nốt nhạc trong bài. - HS thực hiện
- Cho HS đọc giai điệu có tiết tấu.
- GV dạy theo nối móc xích  nối cả
bài.
- Cho HS vừa đọc cao độ, vừa kết hợp
gõ phách.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: đọc cao độ.
+ Nhóm 2: lớp ghép lời.
Ngược lại.
- GV đệm đàn và HS đọc hoàn chỉnh bài
TĐN.
- Gọi nhóm, bàn, cá nhân đọc  cho
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 16 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
điểm.
- HS vừa đọc, vừa chỉ huy theo nhịp 2/4.
Nội dung 2
Nhạc sĩ --- - HS nghe giảng
Văn Cao * Âm nhạc thường thức
và - Giới thiệu thân thế, sự nghiệp của
Bài hát nhạc sĩ Văn Cao.
Làng tôi - Nhạc sĩ Văn Cao sinh ngày 15/1/1923,
mất năm 1995 tại Hà Nội, là một trong
những nhạc sĩ lớn đầu tiên của Việt
Nam... - Tiến về Hà Nội.
- Câu hỏi: Em hãy kể tên những bài hát - Quốc ca.
mà em biết của nhạc sĩ Văn Cao sáng
tác?
... Tên khai sinh là Nguyễn Văn Cao, bí
danh là Văn, quê ở An Lễ, xã Liên Minh,
huyện Vụ Bản, Thành phố Nam Định,
trú quán: 108 phố Yết Kiêu, Hà Nội.
- Năm 1943, ông lên Hà Nội học trường
Mỹ thuật Đông Dương, làm thơ, viết
truyện... chính những năm tháng đó nhờ
sự giác ngộ cách mạng, Văn Cao đã
tham gia in sách, báo, truyền đơn... bí
mật.
- Năm 1945, bản nhạc Tiến quân ca của
Việt Nam.
- Ông là một nhạc sĩ đa tài vừa là nhà
thơ. Ông đã được Nhà nước tặng những
giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học
nghệ thuật năm 1997.
- Giới thiệu bài hát Làng tôi - HS trả lời
+ Cho HS nghe bài hát “ Làng tôi”.
+ Câu hỏi: Cảm nhận của em sau khi
nghe bài hát này?
Bài hát mô tả cảnh làng quê Việt
Nam đang yên vui, thanh bình thì giặc
Pháp đến tàn phá xóm làng nên tiêu
điều, tan hoang. Căm thù giặc, dân ta
quyết tâm đứng lên để bảo vệ quê
hương.
Âm nhạc nhịp nhàng, sâu lắng, ở đoạn
đầu sang đoạn hai sôi nổi, lạc quan vào
chiến thắng.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 17 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6

---
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 18 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6


4. Củng cố, dặn dò
- Cho HS đoc lại TĐN số 3.
- Bài học hôm nay gồm có mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 19 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 9
Học bài hát: HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG


I. MỤC TIÊU
- Dạy cho HS một bài hát của nước Pháp, thông qua bài hát giúp cho
HS biết sơ lược về nước Pháp.
- Qua bài hát giúp các em biết thêm thể loại hành khúc.
- Tập hát đuổi ca - nông thông dụng.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Quả địa cầu hoặc bản đồ thế giới.
- Ảnh về tháp Ép-phen biểu tượng của Paris.
- Chép bài hát Hành khúc tới trường ra bảng phụ.
- Đàn + hát thành thạo bài hát Hành khúc tới trường.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung - Cho HS xem quả địa cầu hoặc bản đồ - HS theo dõi
Giới thiệu thế giới.
bài hát * Đặt câu hỏi:
Hành khúc 1. Em nào lên bảng chỉ trên bản đồ tìm - Nước Pháp thuộc
tới trường địa danh nước Pháp. Châu Âu.
2. Biểu tượng của nước Pháp là công - Tháp Epphen.
trình kiến trúc gì?
- Cho HS tìm hiểu về nước Pháp và
những hình ảnh qua tranh... về văn hóa,
con người, phong tục, tập quán...
 Đây là bài dân ca Pháp đã được hai
nhạc sĩ Lê Minh Châu và Phan Trần
Bảng đặt lời mới là Hành khúc tới
trường mà hôm nay các em cùng cô tìm

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 20 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
hiểu.
- Cho HS nghe băng đĩa bài hát Hành
khúc tới trường. - HS nghe
- GV hát mẫu 1 lần bài hát này. - HS chú ý
- Treo bảng phụ có bài hát này lên bảng. - Có nhịp điệu phù
* Câu hỏi: Em hiểu thế nào về bài hát hợp với bước chân đi
hành khúc? đều, có thể vừa đi
vừa hát, có tính chất
sôi nổi, hùng tráng.


* Dạy hát - Miêu tả buổi sáng
- Cho HS tóm tắt nội dung lời bài ca từng tốp HS vui vẻ
Hành khúc tới trường nói về vấn đề gì? đến trường cất tiếng
hát lạc quan, yêu đời.

- HS theo dõi
- Bài hát này được chia làm 6 câu:
+ Câu 1: Mặt trời ..... xa.
+ Câu 2: Rộn ràng ... ca.
+ Câu 3: Non sông ... quê hương.
+ Câu 4: Vui như ....... mái trườn.g
+ Ghép 2 câu: La ...... la.
* Tập hát từng câu: - HS nghe & thực
+ GV hát mẫu câu 1 sau đó đàn giai hiện
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẩm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ GV hát mẫu câu 2 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ Tập tương tự với các câu tiếp theo.
+ Đàn từng câu cho HS hát theo lối
moóc xích đến hết bài.
- GV nghe và sửa sai.
* Lưu ý: chỗ chấm đôi, móc kép.
- Cho HS hát hoàn chỉnh bài hát.
- Chia 2 nhóm hát đuổi.
- Gọi tổ, nhóm, cá nhân hát  cho
điểm.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 21 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- HS đặt lời mới ngay trên lớp.

---


4. Củng cố, dặn dò
- Làm bài tập SGK trang 245.
- Hoàn thành phần đặt lời mới.
- Nhận xét, dặn HS về hát thuộc bài hát.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 22 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 10
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 4
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ LƯU HỮU PHƯỚC VÀ
BÀI HÁT LÊN ĐÀNG


I. MỤC TIÊU
- Ôn bài hát Hành khúc tới trường.
- Trình bày phần đặt lời mới.
- Khái quát cho HS về nhạc sĩ Lưu Hữu Phước - một tác giả âm nhạc
lớn của Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Chép bài TĐN số 4 ra bảng phụ.
- Tranh ảnh, băng nhạc liên quan đến nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
- Tìm một số bài hát do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác.
- HS học thuộc bài hát.
- Phần đặt lời mới cho bài hát Hành khúc tới trường.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Cả lớp ôn lại bài hát “Hành khúc tới - HS thực hiện.
Ôn bài hát trường”.
Hành khúc
tới trường

---
Nội dung 2 - GV treo bảng phụ bài TĐN số 4 và hát
Giới thiệu mẫu.
bài * Câu hỏi: - HS trả lời
TĐN số 4 1. Bài TĐN viết ở nhịp gì?
2. Nhắc lại khái niệm và tính chất nhịp

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 23 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
2/4?
3. Trong bài TĐN đã sử dụng hình nốt gì - HS trả lời
và kí hiệu âm nhạc gì?
4. Tên nốt có trong bài?
5. Nốt thấp nhất, nốt cao nhất.
- Luyện thanh - HS thực hiện
Đồ rê mi pha son la si (đô).

- HS quan sát bài TĐN  đọc tên nốt.
* Câu hỏi: Nhận xét hình tiết tấu trong - Dùng các móc đơn
bài có hình nốt gì? liên tiếp.
- GV đàn giai điệu cho HS nghe 1-2 lần. - HS nghe
- GV hướng dẫn HS đọc TĐN số 4 có - HS thực hiện
ghép tiết tấu.
- Hoàn chỉnh bài hát có gõ phách.
- GV đệm đàn cho HS hát.
- Đọc lời bài TĐN cho HS chép.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: đọc nhạc.
+ Nhóm 2: đọc lời.
- Gọi bàn, nhóm, cá nhân đọc bài TĐN.


---
Nội dung 2 * Âm nhạc thường thức
Nhạc sĩ - Giới thiệu nhạc sĩ Lưu Hữu Phước - HS theo dõi
Lưu Hữu + Xem ảnh.
Phước + Nghe một số bài hát do ông sáng tác.
và + Giới thiệu sơ lược tiểu sử nhạc sĩ Lưu
Bài hát Hữu Phước. Nhạc sĩ đã được Nhà nước
Lên đàng phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về
văn học nghệ thuật. - Bài hát có sức
- Giới thiệu bài hát Lên đàng mạnh mẽ, thúc giục
+ Cho HS nghe bài hát. lớp thanh niên lên
+ Câu hỏi: Em có cảm nhận gì khi nghe đường tham gia cách
bài hát này? mạng giải phóng
đất nước.
+ GV đệm đàn cả lớp hát.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 24 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
----


4. Củng cố, dặn dò
- Học thuộc bài TĐN số 4.
- Làm bài tập SGK trang.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 25 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 11
Ôn bài hát: HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 4
Âm nhạc thường thức: SƠ LƯỢC VỀ DÂN CA VIỆT NAM


I. MỤC TIÊU
- Ôn bài hát Hành khúc tới trường.
- HS trình bày phần sáng tác lời mới.
- Ôn bài TĐN số 4, tập đặt lời mới cho bản nhạc.
- Rèn luyện đọc thanh âm: đồ, rê, mi, fa, sol, la, si, đô.
- Giúp HS tìm hiểu sơ lược về dân ca Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập hát đuổi bài hát Hành khúc tới trường.
- Bảng phụ gồm một số tranh ảnh và sinh hoạt dân ca các miền.
- Một số băng, đĩa các bài dân ca chọn lọc.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm đàn. - HS hát ôn 2 – 3 lần.
Ôn bài hát - GV chỉ huy cho HS hát vận động nhẹ
Hành khúc tại chỗ theo nhịp.
tới trường - GV chỉ huy cho lớp hát đuổi.
+ Cách 1: nhóm 2 hát sau nhóm 1 một
nhịp.
+ Cách 2: nhóm 2 bắt vào sau nhóm 1
bốn nhịp.
- GV hướng dẫn: - HS thực hiện
+ Câu 1: Đưa tay phải dần ra xa.
+ Câu 2: Đưa tay trái dần lên cao.
+ Câu 3: Hai tay vẫy nhẹ lên cao.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 26 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
+ Câu 4: Hai tay đưa lên ngực.
+ Câu 5: Hai tay đưa lên cao.
+ Câu 6: Hai tay đưa qua đưa lại.
- GV cho gọi 2-3 em lên làm lại.
- Hát lại bài hát lần cuối.


---
Nội dung 2 - GV cho HS luyện thang âm 7: - HS thực hiện
Ôn bài TĐN
số 4Đồ rê mi pha son la si (đô).

- GV đánh đàn HS hát bài TĐN số 4 tay có
gõ phách.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
Nhóm 1 đọc 2 câu đầu, nhóm 2 đọc 2
câu tiếp (đảo lại).
- GV gọi nhóm, tổ, cá nhân  cho điểm.
- HS trình bày phần đặt lời mới  GV
sửa lại.
- Cho HS tham khảo một số bài. - HS nghe


---
Nội dung 3 * Sơ lược về dân ca Việt Nam.
Sơ lược về - Cho HS nghe 1 vài trích đoạn dân ca đại
Dân ca diện các vùng miền (Trống cơm, Cò lả,
Việt Nam Ví dặm nghệ tỉnh, Lý kéo chài, Ru con
Nam Bộ).
- Sau khi nghe một vài trích đoạn GV đặt
một số câu hỏi:
1. Dân ca do ai sáng tác - Nhân dân
2. Tại sao dân ca của mỗi dân tộc hay - Do sinh hoạt văn
mỗi vùng miền lại có âm điệu phong thái hóa khác nhau, do
riêng biệt? phong tục, tập quán
mỗi vùng khác nhau
nên dân ca được hình
thành với phong cách
khác nhau.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 27 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- Cho HS xem tranh vẽ các hình thức sinh
hoạt văn hóa các địa phương như: Quan
họ Bắc Ninh, Cải lương, Tuồng, hát
chèo... - Vì dân ca là sản
* Câu hỏi: Tại sao chúng ta phải giữ gìn, phẩm tinh thần quí
học tập và phát triển dân ca? giá của cha ông để
lại.

---


4. Củng cố, dặn dò
- Ôn lại bài hát 2 – 3 lần.
- Dặn các em học thuộc bài hát Hành khúc tới trường, TĐN số 4.
- Chuẩn bị bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 28 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 12
Học bài hát: ĐI CẤY


I. MỤC TIÊU
- Giúp HS hát đúng giai điệu bài hát Đi cấy.
- Qua bài hát giúp HS tìm hiểu thêm một vài nét về quê hương Thanh
Hóa.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa, băng có bài hát Đi cấy.
- Bản đồ Việt Nam.
- Sưu tầm và cho HS nghe vài trích đoạn trong các bài hát dân ca
Thanh Hóa.
- Tranh ảnh về tổ khúc múa đàn hoặc phong cảnh thiên nhiên.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 * Câu hỏi: Em nào cho cô biết quê - Thanh Hóa.
Giới thiệu hương của vị nữ anh hùng Bà Triệu nở
bài hát đâu?
Đi cấy - GV dùng bản đồ hành chính Việt Nam
gọi HS lên bảng chỉ địa danh tỉnh Thanh
Hóa trên bản đồ.
- Thanh Hóa là một tỉnh có đủ 3 vùng địa
dư: đồng bằng, trung du và miền núi, núi
sông Mã chảy qua. Thanh Hóa là quê
hương của những điệu hò nổi tiếng cả
nước.
- Cho HS nghe một số điệu hò sông Mã.
* Đặt câu hỏi: - Miêu tả cảnh lao
1. Nội dung các bài hát trích trong tổ động của người dân

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 29 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
khúc múa để nói về vấn đề gì? như: dệt cửi, đi cấy,
nhổ mạ, chèo
thuyền. - Mặc dù
2. Em có cảm nhận gì khi nghe các đoạn trong lao động vất
trích trên? vả nhưng người
nông dân vẫn lạc
quan yêu đời, yêu lao
động, yêu ca hát, vè
nên đã sáng tạo nên
những bài ca rất hay,
rất dí dỏm.
Nội dung 2 ---
Dạy bài hát - GV chơi trò đố chữ:
Đi cấy 1. Lên chùa bẻ một cành gì? - Cành hoa.
2. Bẻ cây gì là hay nhất? - Cây sen.
- Múa đèn là hình thức diễn xướng hát
núa, khi biểu diễn mỗi diễn viên đội
trên đầu 1 dĩa đèn dầu, các động tác múa
thể hiện các công việc lao động của
nông dân như: gieo mạ, đi cấy, dệt cửi.
Bài hát “ Đi cấy ”được trích trong tổ
khúc múa gồm 10 bài.
- Cho HS nghe bài hát. - HS nghe
- Hướng dẫn HS theo móc xích:
+ Câu 1: Lên chùa ...... trăng. - Đèn ở đây là đĩa
 GV giải thích câu: Ăn cơm bằng đèn dầu trấu, dầu
đèn. lạc của ông cha ta
 GV nhắc HS lấy hơi ngay chỗ cành ngày xưa không phải
sen đầu tiên. dầu như ngày nay.
+ Câu 2: Ba bốn cô ..... trăng.
 GV đàn giai điệu 1 – 2 lần cho HS
hát theo đàn.
 GV hát lại 2 câu.
+ Câu 3: Thắp đen ..... cầu cho.
- GV nhắc HS lấy hơi chỗ chơi trăng
ngoài thềm.
+ Câu 4: Cầu cho ..... ngoài êm.
 Ghép câu 3+4.
 Cho hát lại cả bài.
- Hát hoàn chỉnh cả bài, gọi bàn, nhóm,
cá nhân hát.
- Cho HS hát có gõ phách.
- Nhịp 2/4.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 30 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- GV chỉ huy cho cả lớp hát. - HS thực hiện
* Câu hỏi: Bài hát ở nhịp gì?
- GV cho HS vừa hát vừa vận động thep
nhịp 2/4.
- Gọi HS lên hát và biểu diễn  chấm
điểm.

---


4. Củng cố, dặn dò
- Nhóm 1 hát, nhóm 2 gõ phách.
- Dặn HS hát thuộc và đúng giai điệu bài Đi cấy.
- Làm bài tập SGK.
- Chuẩn bị bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 31 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 13
Ôn bài hát: ĐI CẤY
Ôn bài TĐN: TĐN SỐ 4
Âm nhạc thường thức: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ MỘT
SỐ
NHẠC CỤ DÂN TỘC PHỔ BIẾN Ở VIỆT
NAM


I. MỤC TIÊU
- Giúp HS oon bài hát Đi cấy, tập hát nhẹ nhàng, duyên dáng.
- HS thể hiện một vài động tác của bài hát.
- Gợi ý HS đặt lời mới.
- Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc phổ biến ở Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa, băng có phầm đệm bài hát Đi cấy.
- Tranh ảnh về nhạc cụ dân tộc Việt Nam.
- Bảng phụ ghi bài TĐN số 4.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.
Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV dạo nhạc, HS lên biểu diễn bài
Ôn bài hát “Đi cấy ”như đã dàn dựng thep tốp,
Đi cấy nhóm  cho điểm.
Và bài - GV gọi HS lên bảng trình bày bài TĐN HS thực hiện.
TĐN số 4 số 4. GV sửa sai
- HS lên trình bày phần đặt lời mới cho
bài TĐN  cho điểm.
---
Nội dung 2 * Âm nhạc thường thức
Giới thiệu - Cho HS xem mô hình các nhạc cụ dân - HS theo dõi
sơ lược cho tộc Việt Nam phổ biến: sáo, đàn bầu,
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 32 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
HS về một đàn tranh, đàn nhị, đàn nguyệt và trống.
số nhạc cụ - Cho HS xem băng độc tấu, hòa tấu
dân tộc phổ của dàn nhạc cổ truyền Việt Nam.
biến ở Việt * Câu hỏi:
Nam 1. Cảm nhận của em khi nge sáo trúc, - HS trả lời
đàn bầu độc tấu?
Tiếng sáo trong trẻo, bay bổng.
Tiếng đàn bầu du dương, đầm ấm,
thiết tha như tiếng mẹ, cha.

2. Cảm nhận của em khi nghe và xem
cả dàn nhạc cổ truyền hòa tấu?
Âm nhạc bay bổng, da diết, nó
làm cho ta càng thêm yêu quê hương,
đất nước.

3. Em có nhận xét gì khi được xem các
nhạc sĩ biểu diễn các nhạc cụ dân tộc?
- Đàn bầu: dùng que gảy tiếng đàn.
- Sáo: dùng hơi để thổi.
- Đàn tranh, đàn nguyệt: dùng móng
để gảy đàn.
- Đàn nhị: dùng vĩ để kéo.
- Trống: có cái bằng dùi trống đánh
phát ra tiếng, dùng đệm cho dàn nhạc.

---


4. Củng cố, dặn dò
- Ôn bài hát Đi cấy, có hát đuổi.
- Ôn bài TĐN số 4 có kết hợp đánh nhịp 2/4.
- Sưu tầm thêm 1 số bài nhạc cụ.
- Xem trước bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 33 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 14
Ôn tập bài hát: ĐI CẤY
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 5
Âm nhạc thường thức: SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ NHẠC CỤ
DÂN TỘC PHỔ BIẾN


I. MỤC TIÊU
- Ôn bài hát Đi cấy.
- Tập một vài động tác vận động nhẹ nhàng cho bài hát.
- HS trình bày phần đặt lời mới cho bài hát dân ca dựa vào bài Đi cấy.
- Giúp HS học bài TĐN số 5.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa có phần đệm bài Đi cấy.
- Bảng phụ gồm bài TĐN số 5.
- Chuẩn bị phần dàn dựng nâng cao cho bài hát Đi cấy.
- HS trình bày phần đặt lời mới.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ ( đan xen).
3. Học bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 34 -
Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - HS hát ôn bài hát theo nhịp tay của GV. - HS thực hiện
Ôn bài hát - GV sửa sai những chỗ HS hát chưa
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Đi cấy đúng.
Lôùp 6
- GV cho từng nhóm hát và thể hiện 
cho điểm.
- Hát phụ họa động tác:
+ Câu 1: Lên chùa .............. trăng.
Tay phải và tay trái thay phiên nhau đưa
lên, đưa xuống tay phải đưa trước.
+ Câu 2: Ba bốn ............... chăng.
Đưa tay lên xuống
+ Câu 3: Thắp đèn ............ cho.
Đưa ngón tay trỏ lên phía trên, mặt đồng
thời nghiêng đầu về phía phải và đổi tay
trái.
+ Câu 4: Cầu cho ............ ngoài êm.
Hai tay vòng trước ngực - HS thực hiện
- GV mời một vài em lên hát và một vài
em múa phụ họa.
- GV gợi ý cho HS đặt lời mới viết về
chủ đề như quê hương, lao động.
- GV treo bảng phụ nêu câu hỏi. GV ghi
bảng.
- GV đọc mẫu.


Nội dung 2 ----
Ôn tập * Đặt câu hỏi: - 2/4.
TĐN số 5 1. Bài TĐN viết ở nhịp mấy? - Mỗi ô nhịp có 2
2. Ý nghĩa nhịp 2/4? phách, phách đầu
mạnh, sau nhẹ giá trị
bằng 1.
- Thấp nhất là đồ.
3. Trong bài TĐN số 5 nốt là thấp nhất, Cao nhất là đố.
nốt nào là cao nhất?
- Mi, Sol, La.
4. Bài TĐN có những nốt nào?
-
5. Bài TĐN đã sử dụng hình nốt gì?
- HS thực hiện
- GV cho HS gam Đô trưởng:
Nguyeãn Thò Đồ rê mi pha son la si (đô)
Thu Thuûy
Trang - 35 -
- GV cho HS đọc, tay gõ thanh phách.
- GV đàn từng giai điệu và bắt nhịp.
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6

4. Củng cố, dặn dò
- Đọc thuộc cao độ, trường độ bài TĐN.
- Vừa đọc vừa đánh nhịp.
- Trả lời câu hỏi SGK.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 36 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 19
Học bài hát: NIỀM VUI CỦA EM


I. MỤC TIÊU
- Giúp HS hát bài hát Niềm vui của em đúng cao độ, trường độ và
luyến âm.
- Tập bài hát phải thể hiện được sắc thái triều mến, sắc thái nhẹ
nhàng.
- Qua bài hát HS cảm nhận được niềm vui của cả hai mẹ con bạn
nhỏ miền núi khi được đi học.
- Giới thiệu vài nét về nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng - tác giả của bài
hát Niềm vui của em.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa bài hát - chép bài hát ra bảng phụ.
- Tranh ảnh về rừng núi, dân tộc ít người.
- Thanh phách, mõ.
- Tham khảo thêm bài Đi học để giới thiệu cho HS nghe.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung * GV giới thiệu vào bài:
Học bài hát - Nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng, sinh năm - HS nghe & ghi bài
Niềm vui 1954, quê: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng
của em Nam. Ông làm việc ở Đài Phát thanh
Quảng Nam, phụ trách về phần âm
nhạc.
- Nội dung bài hát ( xem SGK).
- GV ghi bảng, treo bảng phụ.
- Mở băng hoặc GV tự trình bày bài
hát Niềm vui của em.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 37 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- Mời một em HS đọc lời bài hát.
- Gợi ý để HS chia bài hát thành 7 câu
(lời 1).
+ Câu 1: Khi ông .......... thức dậy.
+ Câu 2: Mẹ ............... đến trường.
+ Câu 3: Cùng .............. tiếng hát.
+ Câu 4: Hạt ................ trên vai.
+ Câu 5: Nụ ................. môi cười.
+ Câu 6: Đưa ............... ước mơ.
+ Câu 7: Đưa ............... ước mơ.
* Tập hát từng câu: - HS nghe & thực
+ GV hát mẫu câu 1 sau đó đàn giai hiện
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẩm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ GV hát mẫu câu 2 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ Tập tương tự với các câu tiếp theo.
+ GV đàn từng câu cho HS hát theo
lối moóc xích đến hết lời 1.
+ GV mời 1em hát.
+ GV đàn lời 2 qua 1 lần sau đó cho
HS ghép lời 2.
+ GV mời 1 em hát.
- HS hát hoàn chỉnh bài hát.
- GV chỉ những chỗ sai.
* Lưu ý: Chỗ có dấu luyến hát đúng
tiết tấu.
- GV hướng dẫn HS sử dụng
thanh phách.
- Mời nhóm, cá nhân hát dưới sự chỉ huy
của GV có đệm đàn.
- GV gợi ý HS trả lời câu hỏi và bài tập
trong SGK.
+ Đi học, Từ rừng xanh cháu về thăm
lăng Bác. - HS trả lời
* Câu hỏi: Em có nhận xét gì về giai
điệu sau khi học bài hát “ Niềm vui của
em ”.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 38 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Giai điệu bài hát mượt mà, đằm
thắm, đậm đà, thiết tha mang chất liệu
dân ca miền núi. Nét nhạc trong sáng,
nhẹ nhàng gợi cho người nghe tình cảm
yêu thương đối với những người bạn
nhỏ đồng bào trong sáng vươn tới ước
mơ đẹp.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Khuyến khích HS đặt lời mới.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 39 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 20
Ôn bài hát: NIỀM VUI CỦA EM
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6


I. MỤC TIÊU
- Yêu cầu HS hát thuộc bài hát, đúng cao độ, trường độ và luyến âm.
Đồng thời thể hiện được tình cảm yêu thương, đằm thắm với quê hương.
- Hát có gõ phách.
- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 6.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa mềm có phần đệm bài hát Niềm vui của em.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 6.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Đệm đàn cho HS hát ôn lại bài hát. - HS thực hiện
Ôn bài hát - HS hát có gõ thanh phách theo nhịp.
Niềm vui - GV mời HS biểu diễn tốp ca, đơn ca.
của em - Dạy HS hát bè một số câu theo bảng
nhạc.
+ Lần 1: Vừa hát đệm (la la) hát từ đầu
 hết cả lớp, hát theo bản nhạc trên có
hát bè.
- Nhạc dạo ...
+ Lần 2: ½ lớp hát đệm âm la...la. ½ hát
giai điệu đến từ hát.
+ Một bàn: hát Hạt sương long lanh
nhẹ thắm trên vai. Nụ hoa xinh tươi
luôn hé môi cười.
+ Cả lớp hát bè: Đưa em........ mơ.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 40 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
 Gọi nhóm, bàn vừa hát vừa trình bày
phần múa minh hoạ.


---
Nội dung 2 - GV treo bảng phụ có bài TĐN số 6. - HS theo dõi
TĐN số 6 - Cho HS quan sát bài TĐN số 6 và hỏi: - HS trả lời
1. Bài TĐN viết ở nhịp gì? Nhắc lại khái
niệm?
2. Tác giả đã sử dụng hình nốt gì?
-
3. Cao độ gồm nốt gì?
- Giới thiệu cho HS biết nốt son là nốt ở
- HS nghe
âm vực thấp dưới dòng kẻ phụ thứ 2.
- Cho HS đọc các thang âm trong bài.
- Đọc tên nốt bài TĐN số 6.
- HS nghe GV đàn mẫu bài TĐN.
- HS thực hiện
- HS đọc giai điệu theo tay chỉ huy của
GV.
- HS đọc giai điệu kết hợp gõ thanh
phách.
- Hoàn chỉnh bài TĐN.
- Lớp chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: Đọc giai điệu.
+ Nhóm 2: Đọc lời ca.
- Gọi cá nhân, nhóm  cho điểm.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Học thuộc bài hát và xem bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 41 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 21
Nhạc lí: NHỊP ¾ VÀ CÁCH ĐÁNH NHỊP ¾
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ PHONG NHÃ VÀ BÀI HÁT
AI YÊU HỒ CHÍ MINH HƠN THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG


I. MỤC TIÊU
- Cho HS có khái niệm về nhịp 3/4, hiểu sự khác giữa nhịp 2/4 và 3/4.
- Biết cách gõ phách nhịp 3/4: 1 phách mạnh, 2 phách nhẹ.
- Đọc đúng cao độ, trường độ: ví dụ nhịp 3/4 (SGK).
- Giới thiệu cho HS về nhạc sĩ Phong Nhã - bài hát Ai yêu Hồ Chí
Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có bài hát Ai yêu Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
- Tài liệu, tranh ảnh, bài hát mẫu giới thiệu nhạc sĩ Phong Nhã (Cùng
nhau ta đi lên, Đội ca, Kim Đồng, Nhanh bước nhanh nhi đồng ...).
- Một số bài hát có nhịp 2/4 và 3/4 chép vào bảng phụ.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ ( đan xen).
3. Học bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 42 -
Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Cho HS nghe một số bài hát như Đi ta
Giới thiệu đi lên, Bụi phấn.
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Nhịp ¾ * Em nào cho cô biết tính chất âm nhạc - Bài Đi ta đi lên chất
Lôùp 6
và loại nhịp và trích đoạn của 2 bài hát âm nhạc vui vẻ, phù
trên. hợp với bước đi
(nhịp 2/4).
- Bài Bụi phấn chất
âm nhạc nhịp nhàng,
uyển chuyển, mềm
mại (nhịp ¾).

- Gọi HS nhắc lại nhịp 2/4. - HS thực hiện
- Giới thiệu nhịp ¾: - HS nghe
Nhịp ¾ là nhịp mà trong mỗi ô nhịp
có 3 phách, phách đầu mạnh, 2 phách
sau nhẹ, giá trị là 1 nốt đen. Tính chất
âm nhạc uyển chuyển, mềm mại.
- Cách đánh nhịp ¾. GV thực hiện:
+ Gõ nhịp 2/4 (1+2, 1-2) nhẹ, 1 mạnh.
+ Gõ nhịp 3/4 (1+2-3,1-2,3): phách 1
mạnh, 2 -3 nhẹ.
- Chép ví dụ trong SGK vào vở.
* Câu hỏi: Các em hãy cho biết nhịp - HS trả lời
2/4 và 3/4 giống và khác nhau như thế
nào?
- Giống nhau: mỗi phách có giá trị
bằng 1 nốt đen, đều có 1 phách mạnh.
- Khác nhau:
+ 3/4 có 2 phách nhẹ.
+ 2/4 có 1 phách nhẹ.
+ Nhịp 3/4 nhịp nhàng, uyển
chuyển, mềm mại.
+ Nhịp 2/4 vui, khỏe, thường mang
tính chất nhịp chân bước đều. - HS thực hiện
- GV hướng dẫn HS đánh nhịp ¾ bằng
tay.


3
1


2

- Lấy tiết tấu điệu Valle trong đàn cho
HS gõ phách.
- Gọi HS đánh nhịp ¾ và cho điểm.
Nguyeãn Thò ết hợp đánh nhịp ¾ với bài hát Tiến
- K Thu Thuûy
Trang - 43 - lên đoàn viên, Con kênh xanh xanh.
- Mở bài “ Chơi đu” cho HS nghe và
đánh nhịp ¾.
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6

4. Củng cố, dặn dò
- Bài học gồm mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
- Học thuộc bài hát.
- Xem trước bài.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 44 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 22
Học bài hát : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC


I. MỤC TIÊU
- HS học thuộc bài hát Ngày đầu tiên đi học.
- HS hát đúng cao độ, trường độ và thể hiện tình cảm của bài hát.
- Gợi cho HS nhớ lại những kỷ niệm của ngày đầu tiên đến lớp, nhớ
ơn
mẹ cha, nhớ ơn người thầy đầu tiên của mình.
- Biết cách đánh nhịp ¾ và chú ý gõ thanh phách 2, 3 nhẹ, 1 phách.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Bảng phụ chép bài hát.
- Tài liệu, tranh ảnh về ngày đầu tiên đi học và băng đĩa có bài hát.
- Băng, đĩa có bài hát Ngày đầu tiên đi học.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ ( đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV kể cho HS nghe những kỷ niệm - HS nghe
Giới thiệu của mình về ngày đầu tiên đi học.
bài hát - Cho 1 HS kể lại kỷ niệm ngày đầu tiên
Ngày đầu đi học của mình cho cả lớp mà mình ghi - HS thực hiện.
tiên đi học nhớ nhất.
- GV tiếp: Cùng đồng cảm với chúng ta
về ngày đầu tiên đi học, nhạc sĩ Nguyễn - HS nghe
Ngọc Thiện đã mượn lời nhà thơ Viễn
Phương để viết bài hát Ngày đầu tiên đi
học. Bài hát có giai điệu mượt mà, tình
cảm yêu thương, trìu mến.
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, sinh ngày
20/11/1951 tại Sài Gòn, là Bác sĩ Viện

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 45 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
răng hàm mặt tạo Tp.HCM. Ông sáng tác
nhạc từ khi còn là sinh viên. Một số bài
hát của ông được nhiều người yêu thích:
Ơi cuộc sống mến thương, Cô bé dỗi
hờn, - HS theo dõi
- GV treo bảng phụ có bài hát. - HS nghe
- GV mở băng hoặc hát mẫu cho HS
nghe. - HS thực hiện
- Mời HS đọc lời ca.
- Luyện thanh:
Mì.........................mà.
Nồ........................ nà.
- Bài hát chia làm 8 câu:
+ Câu 1: Ngày đầu ............ trường.
+ Câu 2: Em ......................thương.
+ Câu 3 Ngày ....................ủi.
+ Câu 4: Chào................... tha.
+ Câu 5: Ngày ...................hiền.
+ Câu 6: Em ..................... tiên.
+ Câu 7: Ngày ................. về. - HS theo dõi & thực
- GV tập hát cho HS theo lối mooc xích hiện
cho đến hết bài.
- Đàn 2 lần cho các em cảm nhận giai
điệu sau đó HS hát theo.
- Khi đọc xong cả bài, GV cần phân tich
được xây dựng trên âm hình tiết tấu chủ
đạo là: nốt đen, nốt trắng.
- Trong bài hát nốt đầu tiên thuộc phách
thứ 2 của nhịp ¾ đây là nhịp lấy đà.
- Khi đánh nhịp ¾ hoặc gõ phách, phách
mạnh sẽ rơi vào tiếng đầu trong bài hát.
* Lưu ý: hát đúng những chỗ có nốt
họa mi và dấu luyến.
- GV cho HS vừa hát vừa đánh nhịp ¾
hoặc có đệm bằng cách gõ phách.
+ Phách mạnh (1) gõ xuống bàn
+ Phách nhẹ (2, 3) bàn tay gõ vào nhau.
- Sau đó gõ bằng thanh phách và vừa hát.
- HS vừa hát vừa tập chỉ huy.
- Gọi nhóm, tổ lên hát.
- Gọi HS hát và có đánh nhịp tay theo
nhịp ¾. - HS thực hiện
- GV hướng dẫn HS đặt lời mới dựa vào
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 46 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
giai điệu bài hát.
4. Củng cố, dặn dò
- Cho cả lớp vừa hát vừa chỉ huy.
- Nhận xét tiết học.
- Về chép bài hát vào vở.
- Chuẩn bị bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 47 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 23
Ôn bài hát : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 7


I. MỤC TIÊU
- HS hát thuần thục bài hát Ngày đầu tiên đi học.
- HS trình bày phần đặt lời mới cho bài TĐN số 7.
- HS đọc đúng nhạc và ghép được đúng lời bài TĐN số 7 - Chơi đu.
- Tiếp tục làm quen với nhịp ¾.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn và hát thuần thục bài hát Ngày đầu tiên đi học.
- Đàn và hát thuần thục bài TĐN số 7 - Chơi đu.
- Viết bài TĐN số 7 ra bảng phụ.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV giới thiệu vào bài. - HS theo dõi
Ôn bài hát - Cả lớp hát bài Ngày đầu tiên đi học - HS thực hiện
Ngày đầu theo sự chỉ huy của GV
tiên đi học - GV cho HS hát kết hợp với gõ phách
theo nhịp ¾ - chú ý chỗ mạnh, nhẹ.
- GV chia lớp 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát lời 1.
+ Nhóm 2: gõ phách.
Ngược lại
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Lần 1: hát từ đầu đến hết bài. - HS thực hiện
+ Lần 2:
• Nữ hát : Ngày ..... khóc.
• Cả lớp bè: Mẹ......... thương.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 48 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
• Nữ : Ngày ....... ủi.
• Cả lớp: Chao ôi  hết.
+ Nhóm 1: hát giai điệu.
+ Nhóm 2: hát âm la.
- GV cho từng bàn, nhóm hát  cho
điểm.
- GV cho HS trình bày phần đặt lời mới.


---
* Giới thiệu về nhạc sĩ Mộng Lân
Nội dung 2 * Đặt câu hỏi: - Em là mầm nong
TĐN số 7 + Nhắc đến nhạc sĩ Mộng Lân các em của Đảng.
có nhớ bài hát nào mà nhạc sĩ sáng tác
cho tuổi nhỏ chúng mình?
Nhạc sĩ Mộng Lân làm công tác biên
tập chương trình ca nhạc của Đài Tiếng
nói Việt Nam. Ông đã dành rất nhiều
tình cảm trong các tác phẩm của mình
khi viết cho thiếu nhi: Tấm ảnh Bác
Hồ, Nguyễn Bá Ngọc - Người thanh
niên dũng cảm...
Một trong những ca khúc được thiếu
nhi rất yêu thích chính là bài TĐN mà
hôm nay các em sẽ được học. - Nhịp ¾.
* Câu hỏi: - Nhịp ¾ là nhịp mà
1. Bài TĐN viết ở nhịp gì? trong mỗi ô nhịp có 3
2. Nhắc lại khái niệm nhịp 3/4? phách, phách đầu
mạnh, 2 phách sau
nhẹ, giá trị là 1 nốt
đen. Tính chất âm
nhạc uyển chuyển,
mềm mại.
-
3.BàiTĐN sử dụng hình nốt gì?
+ Bài hát gồm mấy câu?
+ Mỗi câu có mấy từ? - HS thực hiện
+ HS đọc tên nốt bài?
- Luyện thanh:
Mì..........................mà. - HS nghe
Nồ..........................nà. - HS thực hiện
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 49 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- GV đàn giai điệu bài TĐN 1 lần.
- HS đọc cao độ nhanh chậm theo tay
chỉ huy của GV.
- HS đọc cao độ phần TĐN kết hợp gõ
thanh phách bằng phách.
- Cả lớp ghép lời theo đàn GV đã đệm
sẵn cài vào đàn. - Bài hát có giai điệu
- Gọi cá nhân, nhóm đọc  cho điểm. nhẹ nhàng, uyển
* Câu hỏi: Các em có cảm nhận gì về chuyển tạo nên cảm
giai điệu lời ca của bài hát? xúc bâng khuâng, xao
xuyến về những kỷ
niệm thời ấu thơ khi
chơi đu.


- Mời 1 em lên đánh nhịp cho cả lớp hát.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay gồm mấy phần?
- Làm bài tập SGK.
- Xem trước bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 50 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 24
Ôn bài hát : NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC
Ôn tập đọc nhạc: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 7
Âm nhạc thường thức: GIỚI THIỆU NHẠC SĨ MÔ-DA


I. MỤC TIÊU
- Cho HS ôn bài hát hát thuần thục, có diễn cảm, dàn dựng nâng cao.
- HS nắm vững bài TĐN số 7, đọc đúng nhạc, lời kết hợp với chỉ huy
nhịp ¾.
- Giới thiệu nhạc sĩ Môda, thông qua một số câu chuyện nhỏ để HS
biết khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của một thần đồng âm nhạc thế
giới.
- Cho HS nghe trích đoạn giao hưởng số 40 của Mô-da, trích đoạn
Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa mềm có bài hát Ngày đầu tiên đi học và bài TĐN số 7 - Chơi
đu.
- Tranh ảnh và một vài mẫu chuyện và đĩa nhạc để giới thiệu về
nhạc sĩ Mô-da.
- HS trình bày phần đặt lời mới.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ ( đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm đàn cho HS hát ôn lại bài hát - HS nghe
Ôn bài hát Ngày đầu tiên đi học.
Ngày đầu - Thể hiện tình cảm, sắc thái, hát rõ lời.
tiên đi học + GV chỉ huy cho HS hát lại phần dàn
dựng đã nâng cao của tiết học trước.
+ HS sử dụng thanh phách đệm hát. - HS thực hiện
+ Gọi từng nhóm, bàn lên hát biểu diễn

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 51 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
động tác.

----
Nội dung 2 * Câu hỏi: Sau khi được học các bài - HS trả lời
Ôn bài TĐN hát nhịp 3/4 các em so sánh với nhịp 2/4
số 7 và rút ra nhận xét ý kiến của mình.
- Gọi HS lên trình bày phần đặt lời mới. - HS thực hiện
- GV đệm đàn bài TĐN số 7. HS hát 
cho điểm.
* Câu hỏi: Em có cảm nhận gì sau khi - HS trả lời
học giai điệu bài TĐN số 7.


---
Nội dung 3 - Cho HS nghe bài hát Khát vọng mùa - HS lắng nghe
Giới thiệu xuân của nhạc sĩ Mô-da.
về nhạc sĩ - Cho HS xem ảnh và giới thiệu.
Mô-da - Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của
nhạc sĩ Mô-da
Nhạc sĩ Mô-da sinh ngày 27/1/1756 tại
Jan Buốc (Áo) trong một gia đình âm
nhạc. Bố là nghệ sĩ biểu diễn đàn, đồng
thời cũng là người thầy dạy âm nhạc
giỏi, chính ông là người thầy dạy âm
nhạc cho Mô-da.
Ông được công nhận là thần đồng âm
nhạc khi mới 3 tuổi đã có thể lập lại
trên phím đàn tất cả các bản nhạc dù
chỉ nghe 1 lần. Năm 6, 7 tuổi Mô-da đã
đi biểu diễn nhiều nơi và đã có những
sáng tác đầu tay, 12 tuổi viết nhạc kịch.
Tác phẩm của ông gồm nhiều thể loại
từ ca khúc cho đến giao hưởng Xô-nat,
Côngxetto, nhạc kịch.
Mô-da được mệnh danh là mặt trời âm
nhạc vì âm nhạc của ông có tính chất
trong trẻo, tươi sáng và rực rỡ như mặt
trời. Tài năng và sự nghiệp của ông đã
đạt đến đỉnh cao.
Do điều kiện hoàn cảnh nghèo và sức
khỏe kém ông đã mất ngày 5/12/1791
tại Viên (Áo) khi mới 35 tuổi.
- Cho HS nghe đoạn trích Hành khúc - HS nghe
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 52 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Thổ Nhĩ Kỳ.
- GV đánh đàn và hát bài “ Khát vọng
mùa xuân”.
- Cho HS nghe trích đoạn giao hưởng số
40.
* Câu hỏi: Cảm nhận của em khi biết - HS trả lời
về nhạc sĩ Mô-da và nghe các trích
đoạn tác phẩm của nhạc sĩ?
- Kể một vài mẫu chuyện về Mô-da mà
em biết.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS sưu tầm thêm các câu chuyện về Mô-da.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 53 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 26
Học bài hát : TIA NẮNG HẠT MƯA
Âm nhạc thường thức: SƠ LƯỢC VỀ HÁT HÁT VÀ NHẠC
ĐÀN


I. MỤC TIÊU
- Dạy HS bài hát Tia nắng hạt mưa đúng tiết tấu, cao độ, sắc thái,
tình cảm của bài hát.
- Giúp HS nhận biết được nét đẹp tinh tế của lời thơ, đồng thời giới
thiệu về tài hoa của nhạc sĩ khi phổ lời thơ thành bài hát rất hay, vui tươi,
trong sáng, làm say mê bao lứa tuổi học trò.
- Cho HS nghe, giúp HS hiểu và phân biệt được nhạc hát và nhạc
đàn.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa, băng có bài hát và phần đệm bài hát Tia nắng hạt mưa.
- Bảng phụ đề ghi bài hát.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Nói đến tia nắng ta cảm nhận nó ấm - HS nghe & ghi bài
Học bài hát áp vào mùa đông, cảm thất nó nóng vào
Tia nắng mùa hè. Và ngược lại khi nói đến hạt
Hạt mưa mưa ta cảm nhận cái lạnh lẽo của mùa
đong và mát mẻ vào mùa hè. Như vậy,
tia nắng hạt mưa dường như là 2 sự đối
nghịch nhưng sự đối nghịch ấy lại có sự
thống nhất không thể thiếu và tách rời.
Nhà thơ Lê Bình đã khéo léo dùng biện
pháp nhân hóa hình ảnh tia nắng thành
những bạn trai vô tư, tinh nghịch, còn

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 54 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
hạt mưa tượng trưng cho các cô bé
duyên dáng hay giận hờn vô cớ. Lời thơ
được cánh bay bổng hơn khi nhạc sĩ
Khánh Vinh phổ nhạc thành bài hát có
giai điệu đẹp, lời ca hay.
Và bài hát “ Tia nắng, hạt mưa” được
giải A trong cuộc thi sáng tác ca khuc do
Báo Hoa Học Trò và Hội nhạc sĩ Việt
Nam tổ chức năm 1992.
Nhạc sĩ Khánh Vinh sinh ngày
1/10/1954, tốt nghiệp nhạc sĩ Tp.HCM
và hiện đang công tác tại Đài Truyền
hình Cần Thơ. Ông đã sáng tác rất nhiều
ca khúc, bài hát “ Tia nắng hạt mưa” là
tác phẩm cho lứa tuổi học trò. Bây giờ
chúng ta học bài này. - HS nghe
- Cho HS nghe 1 lần bài hát này.
- Cho HS nghe lại giai điệu bài hát trên
đàn. - HS thực hiện
- Chia bài hát làm 2 đoạn:
+ Đoạn 1:
 Câu 1: Đầu .................. bạn gái.
 Câu 2: Hình ................ lại.
+ Đoạn 2:
 Câu 1: Tia nắng ...........vô tư.
 Câu 2: Bạn hỡi ...........hết.
- Dạy từng đoạn  hết bài.
- Trước khi hát cho HS nhìn vào bảng
phụ và trả lời câu hỏi. - 2/4
1. Bài hát ở nhịp mấy? - Vui tươi, rộn rã,
2. Tính chất nhịp đó? nhí nhảnh.
- Ô nhịp thiếu, gọi
3. Quan sát ô nhịp đầu? lại ô nhịp lấy đà.

4. Các hình nốt được sử dụng trong
bài? - Dấu nhắc lại, dấu
5. Những kí hiệu âm nhạc trong bài? quay lại

* Lưu ý: bài hát có nhiều dấu luyến,
dấu lặng đơn, khi hát cần ngắn, nghỉ
đúng chỗ thể hiện sự nhí nhảnh, vui
tươi. - HS theo dõi

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 55 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- Cả lớp hát 2 lần đến câu cuối nhắc lại - HS thực hiện
3 lần.
* Chú ý: sửa sai, luyện kỹ những chỗ
đảo phách.
- Cho cả lớp hát cả bài 1 lần có đệm
nhạc.
- Cho nhóm, cá nhân hát. - Bài hát ca ngợi tình
- Chia lớp thành 2 mhóm: bạn vô tư, trong sáng
+ Nữ : Hình .............. trai. của lứa tuổi học trò
+ Nam: Hình .................gái. với nét nhạc vui
Tiếp tục hát đối đáp 2 bên, cho đến tươi, trong sáng.
đoạn điệp khúc Tía nắng ... hết cả lớp - HS nghe
cùng hát.
* Câu hỏi: Sau khi được học bài hát
Nội dung 2 “Tia nắng hạt mưa” em có cảm nhận và
Giới thiệu suy nghĩ gì?
về nhạc hát - Betoven.
và nhạc
đàn - Bài hát buồn, gợi
--- lên hình ảnh ánh
- Cho HS nghe bản sonate Ánh Trăng trăng lung linh trong
của nhạc sĩ Betoven. đêm thanh vắng.
1. Em nào cho biết tên tác phẩm này do - Thuộc thể loại đàn
ai sáng tác? vĩ cầm, chỉ nghe
2. Cảm nhận của em sau khi nghe xong thấy tiếng đàn.
bài hát này? Gợi cho em thấy hình ảnh
gì?
- Tác phẩm này có
3. Tác phẩm này thuộc thể loại gì? Vì lời ca.
sao? - Nhạc hát.
- Ca ngợi tình cảm
- Cho HS nghe bài hát Ba ngọn nến lung yêu thương và hạnh
linh của nhạc sĩ Ngọc Lễ. phúc đầm ấm của
1. Tác phẩm này khác tác phẩm trước ở gia đình bằng hình
điểm nào? ảnh 3 ngọn nến.
2. Tác phẩm này thuộc thể loại gì?
3. Tác phẩm này nói lên điều gì?
 Rút ra khái niệm
- Nhạc hát: là thể loại viết có thanh
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 56 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
nhạc. Nhạc hát hay thanh nhạc do giọng - Nhạc hát hình
người thể hiện. Nhạc hát gồm nhiều thành trước nhạc
thể loại: dơn ca, song ca, tam ca, tốp đàn.
ca,...

- Nhạc đàn: viết cho nhạc cụ (khí nhạc)
biểu diễn, độc tấu, hòa tấu.
* Câu hỏi: Theo các em nhạc hát và
nhạc đàn loại hình nào có trước?4. Củng cố, dặn dò
- Trả lời các câu hỏi SGK.
- Học thuộc bài hát.
- Dựa vào nhạc đặt lời.
- Chuẩn bị bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 57 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 27
Ôn bài hát : TIA NẮNG HẠT MƯA
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 8
Nhạc lý: NHỮNG KÍ HIỆU THƯỜNG GẶP
TRONG BẢN NHẠC


I. MỤC TIÊU
- Sửa chữa những sai sót và cao độ, trường độ trong bài hát Tia nắng
hạt mưa.
- Đọc đúng cao độ, tiết tấu bài TĐN số 8 có ghép lời, biết cách đọc
nốt lấy đà.
- Nắm vững những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Bảng phụ để chép bài TĐN số 8.
- Đàn, hát thuần thục bài hát Tia nắng hạt mưa.
- Dàn dựng hát nâng cao.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ ( đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm đàn, HS hát lại bài hát 1 lần - HS thực hiện
Ôn bài hát theo cách học trước.
Tia nắng - Kiểm tra 1 - 2 em lên hát.
Hạt mưa - Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Lần 1: Nhạc dạo cả lớp đồng ca từ
đầu .... đọng lại.
• Nhóm 1: Tia nắng .......... vô tư.
• Nhóm 2: Bạn hỡi ........ hạt
mưa.
+ Lần 2: ngược lại.
- Gọi một số em lên minh họa.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 58 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- Cho cả lớp hát lại 1 lần.

Nội dung 2 --- - HS thực hiện
Giới thiệu - Chép các ví dụ vào bảng phụ. - HS lắng nghe.
các kí hiệu - GV tấu đoạn nhạc trên đàn cho HS
thường gặp nghe hoặc đọc để HS thấy rõ tác dụng
trong bản của dấu nối.
nhạc  Khái niệm dấu nối: là kí hiệu hình
vòng cung để kéo dài trường độ của 2
hay nhiều nốt nhạc có cùng cao độ.
- GV hát ví dụ trong SGK để tạo cho HS
thấy rõ được tác dụng của dấu luyến.
 Khái niệm dấu luyến: dùng để liên
kết 2 hay nhiều nốt nhạc có cao độ khác
nhau.
- Dấu nhắc lại, dấu quay lại, khung
thay đổi các em sẽ quan sát bài Tia nắng
hạt mưa để thấy rõ tác dụng của nó.
Cho HS đọc các âm có trong bài.


--- - HS trả lời
- Quan sát bài TĐN và trả lời:
Nội dung 3 1. Bài TĐN viết ở nhịp gì?
TĐN số 8 2. Nhắc lại nhịp 2/4?
3. Bài TĐN sử dụng hình nốt gì?
4. Những kí hiệu trong bài hát? - HS thực hiện
- Quan sát ô nhịp đầu tiên, nhịp lấy đà.
- Cho HS đọc các tên nốt.
- GV đàn cho HS nghe giai điệu bài TĐN
số 8.
- GV hướng dẫn cho HS đọc cao độ bài
TĐN theo tay của GV.
- GV hướng dẫn cho HS vừa đọc cao
độ, vừa gõ phách. Đọc từng câu theo
móc xích đến hết bài.
- GV và HS đọc và gõ thanh phách.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: gõ phách.
+ Nhóm 2: đọc tiết tấu.
+ Nhóm 1: đọc tiết tấu.
+ Nhóm 2: đọc lời ca.
- Gọi bàn, nhóm hát bài TĐN.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 59 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- GV đàn cho cả lớp ôn lại bài Tia nắng
hạt mưa.


4. Củng cố, dặn dò
- Nội dung hôm nay gồm mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài mới.
- Học thuộc bài.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 60 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 28
Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 9
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ VĂN CHUNG VÀ
BÀI HÁT LƯỢN TRÒN LƯỢN KHÉO


I. MỤC TIÊU
- HS đọc đúng giai điệu, tiết tấu bài TĐN số 9 kết hợp nhịp ¾.
- Giúp HS hiểu biết về 1 nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của nền âm
nhạc mới Việt Nam đó là nhạc sĩ Văn Chung.
- Giúp HS cảm nhận được hình tượng đàn chim bay qua bài hát Lượn
tròn lượn khéo với nét nhạc mềm mại, nhẹ nhàng.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Chép bài TĐN số 9 ra bảng phụ.
- Băng, đĩa một số bài hát (Đếm sao, Lì và Sáo và Lượn trònlượn
khéo).
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ ( đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV cho HS luyện thanh. - HS thực hiện
TĐN số 9 - Đệm đàn cho HS ôn lại bài TĐN số 8
có ghép lời.
- GV đàn, cả lớp vừa hát, vừa chỉ huy
bài Ngày đầu tiên đi học.
- Quan sát bài TĐN và HS trả lời.
1. Bài TĐN viết ở nhịp gì? - Nhịp ¾.
2. Nhắc lại khái niệm nhịp ¾? - Nhịp ¾ là nhịp mà
trong mỗi ô nhịp có 3
phách, phách đầu
mạnh, 2 phách sau
nhẹ, giá trị là 1 nốt
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 61 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
đen. Tính chất âm
nhạc uyển chuyển,
mềm mại.

3. Bài TĐN có sử dụng hình nốt gì? - . .
4. Bài TĐN có sử dụng kí hiệu âm - Dấu luyến
nhạc nào đã học?
- HS đọc tên các hình nốt theo tay chỉ - HS thực hiện
huy của GV trên bảng.
- Đọc các âm trong bài.
- HS đọc giai điệu theo tay chỉ huy của
GV.
- HS đọc giai điệu kết hợp gõ phách.
- GV đệm đàn, HS đọc bài TĐN số 8
kết hợp góc phách.
- Gọi bàn, cá nhân hát.
- Câu hỏi: bài TĐN này là phần nào - Phần đầu bài Ngày
của bài hát trước? đầu tiên đi học.
- HS tự đọc cao độ, gõ đệm bằng thanh - HS thực hiện
phách, tự ghép lời.
- Gọi bàn, nhóm lên hát.


---
Nội dung 2 * Giới thiệu về nhạc sĩ Văn Chung
Nhạc sĩ - Ông tên là Mai Văn Chung, sinh ngày - HS nghe
Văn Chung 20/6/1914, quê Phù Tiên, Hưng Yên.
và Ông là thế hệ đầu của nền âm nhạc
bài hát Việt Nam. CMT8 thành công, ông công
Lượn tròn tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, năm
lượn khéo 1954 ông về Ban nghiên cứu nhạc vũ
Trung ương.
Năm 1964 ông là Giám đốc Nhà hát giao
hưởng - hợp xướng nhạc vũ kịch Việt
Nam. Ông là nhạc sĩ có những sáng tác
về đề tài nông thôn. Âm nhạc của ông
hồn hậu, chất phát, giàu âm điệu dân ca.
Ông mất ngày 27/8/1984 tại Hà Nội. - HS nghe
- Cho HS nghe bài hát Lượn tròn lượn
khéo. - HS trả lời
* Câu hỏi: Em có nhận xét gì về lời ca
và giai điệu của bài hát?
+ Giai điệu nhịp nhàng, uyển
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 62 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
chuyển, lúc vui tươi, nốt nhạc vút cao,
lúc dịu dàng nốt nhạc làm lắng đọng.
+ Lời ca gợi tả những cánh chim bồ
câu bay lượn trên bầu trời xanh như
muốn cùng múa vui với đôi bàn tay
mềm mại của em bé.
- Bài hát ra đời năm 1954 đó là thời kỳ
hòa bình lập lại trên đát nước ta.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Về làm bài tập SGK.
- Nhận xét tiết học.
- Xem trước bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 63 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 29
Học hát : HÔ – LA – HÊ, HÔ – LA - HÔ
Bài đọc thêm: TRỐNG ĐỒNG THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG


I. MỤC TIÊU
tính chất âm nhạc vui tươi, sôi nổi.
- Tập hát đúng giai điệu, biết phối hợp lĩnh xướng và đồng ca.
- Giúp HS thể hiện được tính chất âm nhạc vui tươi, sôi nổi của bài
hát.
- Giúp HS hiểu biết về Trống đồng - một hiện vật tiêu biểu cho đỉnh
cao văn hóa dân tộc Việt Nam.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa, băng bài hát Hô la hê, hô la hô.
- Tranh, ảnh nước Đức, bản đồ thế giới.
- Bảng phụ chép bài hát Hô la hê, hô la hô.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Học bài hát * Đặt câu hỏi: - Đi cấy - dân ca
Hô la hê 1. Em hãy kể tên những bài hát dân ca Thanh Hóa.
Hô la hô đã học trong chương trình? Hãy chỉ bài - Vui bước trên
hát đó thuộc địa danh nào trên bản đồ? đường xa (Dân ca
Nam Bộ (theo điệu Lý
Gò Công)
2. Dân ca do ai sáng tác? - Do nhân dân sáng tác
và lưu truyền từ đời
này sang đời khác.
Dân ca phản ánh cuộc
sống văn hóa của dân
tộc và của vùng miền
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 64 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
đó.

*Câu hỏi: - Nằm ở Châu Âu, có
1. Quan sát trên bản đồ một em cho nền văn hóa, kinh tế,
cô và lớp biết nước Đức nằm ở đâu? chính trị phát triển
Nước Đức là quê hương của những cao.
danh nhân thế giới về các lĩnh vực
chính trị, khoa hoc, văn học, nghệ
thuật. - Bettoven,
2. Vậy em nào cho cô biết tên những Suman,Bach, Brams,
nhạc sĩ tên tuổi trên thế giới là người Henđen.
nước Đức? - HS nghe
- Cho HS nghe bài hát qua đĩa.
- GV dạy từng câu theo móc xích.
- Bài hát chia làm 4 câu:
+ Câu 1: Một .................. hô la hô
+ Câu 2: Đồ .....................hô la hê.
+ Câu 3: Ta .................... hô la hê.
+ Câu 4: Nghe .................hê hô.
- Khi hát xong cho HS ghép nhạc hoàn
chỉnh bài hát. - HS thực hiện
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nữ : Một ngày ................. vang.
+ Nam: Hô ............................ hô.
+ Nữ : Để ........................... xang.
+ Nam: Hô ........................... hê.
- Cho HS vừa hát vừa đệm theo phách.
- Cho HS hát đệm theo tấu.
- Cho cả lớp vừa hát vừa vận động.


Nội dung 2 ---
Nhạc sĩ * Giới thiệu về Trống Đồng
Văn Chung - Cho HS quan sát 1 chiếc Trống Đồng
và bằng hình vẽ và đặt câu hỏi: - Ở tâm mặt trống là
bài hát 1. Các em thấy trên trống vẽ gì? ngôi sao, chung quanh
Lượn tròn là hình người, động
lượn khéo vật, thuyền ...

- Ta thấy các lễ hội
2. Các hình ảnh đó đã nói lên điều gì? tưng bừng, náo nhiệt.
Trống đồng là biểu tượng của nền văn
hóa Việt Nam, có từ thời các Vua Hùng
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 65 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
dựng nước cách ngày nay hàng mấy
ngàn4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Sưu tầm tranh ảnh về trống đồng Việt Nam.
- Xem trước bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 66 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 30
Ôn bài hát : HÔ – LA – HÊ, HÔ – LA - HÔ
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 10


I. MỤC TIÊU
- HS hát thuần thục, có cảm nhận và thể hiện rõ sắc thái bài hát.
- HS trình bày phần đặt lời mới dựa vào nhạc của bài dân ca Đức.
- HS đọc đúng nhạc, ghép được lời bài TĐN số 10.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn và hát thuần thục bài hát Hô la hê, hô la hô.
- Trình bày phần dặt lời mới.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm cả lớp hát lại bài hát Hô la - HS thực hiện
Ôn bài hát hê, Hô la hô, thể hiện rõ tình cảm, sắc
Hô la hê thái, hát rõ lời
Hô la hô - GV sửa sai cho HS ( nếu có).
- HS dùng thanh phách đệm hát.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ Nam:
Hô la hê, hô la hô
Hô la hê, hô la hô
Hô la hê, hô la hô
Hô la hê, hô la hô
+ Nữ:
Một .................. vang
Để ................... xang.
Ta .................... đi
Nghe ................ minh

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 67 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
- Chia lớp thành 2 nhóm, hát đuổi câu:
Một ................... vang.
- Trình bày bài hát hoàn chỉnh. - HS thực hiện
+ Lần 1: dạo nhạc nam hát hô ..... hô.
+ Cả lớp: hát hết bài.
+ Lần 2: nữa hát, nam đệm hô la hê,
dạo nhạc.
+ Lần 3: chia lớp thành 2 nhóm hát
đuổi.
- Gọi nhóm, cá nhân hát.


---
Nội dung 2 - GV cho HS xem ảnh, cho nghe bài - HS nghe & theo dõi
TĐN số 10 Con kênh xanh xanh, giới thiệu sơ qua
Con kênh cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Ngô
xanh xanh Huỳnh.
và - Tên khai sinh: Huỳnh Tấn Chữ, sinh
Nhạc sĩ ngày 31/12/1931, tại Sài Gòn. Nguyên
Ngô Huỳnh công tác tại Hội Âm nhạc Tp.HCM (đã
mất). Ông tham gia hoạt động âm nhạc
trong kháng chiến chống Pháp, tập kết
ra Bắc và tu nghiệp tại Liên Xô (cũ).
Những tác phẩm của ông phần lớn là
ca khúc và 1 số là khí nhạc, nhạc phum,
nhạc sân khấu, nhạc múa...
Tác phẩm tiêu biểu: Cửu Long cuộn
sáng (Hiệp Vướng), Con kênh xanh
xanh, Trở lại kênh xanh (ca khúc), Chị
Nhung (nhạc phim), Câu chuyện nàng
Sita (sân khấu)... và hôm nay cô sẽ giới
thiệu cho các em phần trích đầu bài hát
“ Con kênh xanh xanh”.
- Cho HS nghe lại bài hát và trả lời:
1. Bài TĐN số 10 viết ở nhịp gì? - Nhịp 3/4.
2. Thế nào là nhịp ¾? - Nhịp ¾ là nhịp mà
trong mỗi ô nhịp có 3
phách, phách đầu
mạnh, 2 phách sau
nhẹ, giá trị là 1 nốt
đen. Tính chất âm
nhạc uyển chuyển,
mềm mại.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 68 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
3. Bài TĐN đã sử dụng hình nốt gì?
4. Kể tên những kí hiệu trong bài - .
nhạc - Khuông nhạc, khóa
son, dấu nhắc lại.
5. Quan sát bài TĐN, em nào cho cô - 2 câu.
biết bài hát chia làm mấy câu?
- HS lắng nghe lại giai điệu bài TĐN - HS thực hiện
số 10.
- HS đọc cao độ có tiết tấu (đọc từng
câu theo nối móc xíc).
- HS đọc ghép đệm đàn.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát lời ca.
+ Nhóm 2: đọc giai điệu.
- HS đọc bài TĐN số 10 hoàn chỉnh.
- Gọi HS lên đọc TĐN số 10.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Bài học có mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
- Xem bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 69 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
Tiết 31
Ôn bài hát : HÔ – LA – HÊ, HÔ – LA - HÔ
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 10
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ NGUYỄN XUÂN KHOÁT
BÀI HÁT LÚA THU


I. MỤC TIÊU
- Ôn bài hát và TĐN số 10 để các em nắm vững giai điệu.
- Giới thiệu cho HS về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ
Nguyễn Xuân Khoát. Qua bài Lúa thu, phân tích để thấy nét độc đáo trong
âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn và hát thuần thục bài hát Hô la hê, hô la hô.
- Tư liệu, ảnh về nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ (đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm đàn HS hát lại bài hát Hô la - HS thực hiện
Ôn bài hát hô - hô la hê.
Hô la hê - Chia lớp thành 2 nhóm:
Hô la hô + Lần 1:
• Nam: hô la hô - hô la hê.
• Cả lớp hát từ đầu đến hết.
• Lớp chia làm 2 bè:
 Nhóm 1: ta .......... đi.
 Nhóm 2: hát bè 2 đến hết.
+ Lần 2: nam, nữ hát đuổi nhau.
• Nữ : hát lời .
• Nam: hát đệm hô la hô, hô la hê.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 70 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 6
+ Lần 3: hát đuổi.
• Nhóm 1: một ngày ..........
• Nhóm 2: mới hát một....

Nội dung 2 ---- - HS thực hiện
Ôn bài - GV đệm đàn cho HS hát lại bài TĐN
TĐN số 10 số 10 .
- HS trình bày phần ghép lời.


Nội dung 3 ---- - HS thực hiện
Nhạc sĩ * Âm nhạc thường thức
Nguyễn - Gọi HS đọc phần giới thiệu về Nhạc - HS lắng nghe
Xuân Khoát sĩ Nguyễn Xuân Khoát và bài hát Lúa
Bài hát thu. - Giai điệu bài hát vui
Lúa thu - GV cho HS nghe bài hát Lúa thu. tươi, trong sáng, giai
* Câu hỏi: điệu và lời ca đã vẽ
1. Em nào có nhận xét gì về giai điệu
lên phong cảnh đồng
và tình chất âm nhạc của bài hát? quê vào mùa thu, lúa
chín và nỗi niềm
mong đợi đất nước
thống nhất.
- Có 2 câu được nhắc
đi nhắc lại:
Nắng hanh ......... lúa
2. Em nào nhớ trong bài hát có nét chín
nhạc nào được nhắc đi nhắc lại? Vẫn mang.........cười
nắng
----


4. Củng cố, dặn dò.
- Bài học hôm nay gồm mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
- HS tự sáng tác giai điệu của mình dựa vào tiết tấu của bài hát.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 71 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản