Giáo án Âm nhạc lớp 6 : Tên bài dạy : NHẠC LÍ: NHỊP

Chia sẻ: abcdef_26

CHUẨN BỊ: 1- Tài liệu tham khảo: viên Âm nhạc 6. - Nhạc lý cơ bản - NXB Giáo dục 1999; Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - Hà Nội 1997. 2- Đồ dùng dạy học: + Giáo viên:

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc lớp 6 : Tên bài dạy : NHẠC LÍ: NHỊP

NHẠC LÍ: NHỊP CÁCH ĐÁNH
3
4
N H ỊP 3
4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: Nhạc sĩ
I. MỤC TIÊU:

1- Kiến thức: - Hs biết khái niệm về nhịp điểm khác với
3
4nhịp và biết cách đánh nhịp 3 .
2
4 4
- Hiểu biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp

của Ns Phong Nhã và các bài hát của ông.

- đánh nhịp thuần thục, gõ phách theo
2- Kỹ năng: 3
4
nhịp nhịp nhàng, đồng thời tập cho Hs
3
4đánh đẹp.

- Nhận diện các bài hát của Ns Phong Nhã

nhanh chính và chính xác.

- Yêu thích các bài hát của Ns Phong Nhã nói
3- Thái độ:

riêng các bài hát thiếu nhi nói chung  hình
thành sự phấn khởi say mê khi tìm hiểu phân

môn Âm nhạc thường thức.II. CHUẨN BỊ:

1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo

viên Âm nhạc 6.

- Nhạc lý cơ bản - NXB Giáo dục

1999; Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - Hà Nội 1997.

2- Đồ dùng dạy học:

- Đàn Organ điện tử, bảng phụ, băng
+ Giáo viên:

nhạc, máy hát, thanh phách.

- Sách giáo khoa Âm nhạc 6, thanh
+ Học sinh:

phách.

1- Hát kết hợp động tác phụ họa cho
3. Kiểm tra bài cũ:

bài Niềm vui của em?

2- Đọc bài TĐN số 6 kết hợp thực

hiện tiết tấu?III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.

2- Kiểm tra bài cũ.

3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

- hãy cho biết ý nghĩa - Số ở trên chỉ số
Nội dung 1: Nhạc lí

của số chỉ nhịp trong phách có trong

một ô nhịp, số
bài hát?

dưới chỉ độ dài

của phách bằng

nốt tròn chia cho

chính số đó

1- Nhịp 3
4
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

* Ý nghĩa: Nhịp có
3
4
3 phách trong mỗi ô

nhịp, trị mỗi
giá - Có 3 phách

phách tương ứng với trong 1 ô nhịp,

một nốt đen, phách 1 mỗi phách tương

mạnh, 2 phách sau - Ứng dụng số chỉ ứng với 1 nốt

nhịp phân tích nhịp 3 ? đen.
nhẹ 4
- Cho Hs nghe điệu - Phách 1 mạnh ,
3
.
4
Walz và nhận xét phách 2, 3 nhẹ
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

- Giống: Phách 1
- So sánh nhịp và
2 3
4 4mạnh,phách 2

Nốt bằng 3 nốt , đủ nhẹ giá trị mỗi

phách tương ứng
ô nhịp 3
41

- Khác: có 2
2
4
phách, có 3
3
4phách, 3 có 2
4
phách nhẹ, có
2
41 phách nhẹ
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

- Hướng dẫn Hs rút ra - Nhịp
* Tính chất: Nhịp nhịp có
3 2
4 4
uyển ý nghĩa tính chất nhịp 3 phách trong 1
nhịp nhàng,

. Nghe vài đoạn trích ô nhịp, giá trị
3
chuyển phù hợp các 4
Em nhớ Tây nguyên, mỗi phách tương
bài hát trữ tình

Tiến lên Đồn viên ,... ứng 1 nốt đen -

Nhịp nhịp
3
4uyển
nhàng,

chuyển

2- Cách đánh nhịp 3
4
- Cho Hs quan sát sơ - Quan sát sơ đồ
(3)
(1)
đánh nhịp
đồ đánh nhịp 3
4


(2)
- GV thị phạm động - Theo dõi đánh

và nhịp theo cách
tác đánh nhịp 3
4đánh thực tế và
cho Hs thực hiện

thực hành theo

GV
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

- chia nhóm, tổ & cá - Luyện tập cách

nhân thực hiện đánh nhịp theo

tổ, nhóm, cá

nhân

- Cho Hs ứng dụng - Ứng dụng hát

vào các bài hát quen kết hợp đánh

thuộc: Con kênh xanh nhịp (mềm mại)

xanh, Tiến lên đồn

viên, ngày mùa,...

Nội dung 2: Âm - Cho Hs quan sát - Quan sát chân

chân dung nhạc sĩ nhạc sĩ
dung
nhạc thường thức

Phong Nhã

1- Nhạc sĩ Phong

Nhã

- Sinh năm 1924, quê - Gọi Hs đọc bài viết - Đọc, theo dõi

bài viết trong
Hà Nam trong SGK
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

SGK

- Ông được Nhà nước - Hãy tóm tắt về Ns - Tóm tắt về Ns:

tặng giải Phong Nhã? sinh năm 1924,
phong

thưởng Hồ Chí Minh quê ở Hà Nam

về văn học Nghệ

thuật

- Tác phẩm Đi ta đi - Kể tên các bài hát - Đi ta đi lên,

lên, Nhanh bước của ông Nhanh bước

nhanh nhi đồng, Cùng nhanh nhi đồng,

nhau ta đi lên, Kim Cùng nhau ta đi

đồng... lên, Kim đồng...

- Cho Hs nghe các - Lắng nghe các

trích đoạn tiêu biểu đoạn trích tiêu

biểu

2- Bài hát Ai yêu Bác - Cho Hs nghe băng - Lắng nghe bài

hát Ai yêu Bác
Hồ Chí Minh hơn
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

Hồ Chí Minh
thiếu niên nhi đồng

hơn thiếu niên

nhi đồng.

- bài hát sáng tác vào - Bài hát được

thời gian nào? sáng tác vào

cuối năm 1945

- Bài hát nói lên điều - Tình cảm của

thiếu nhi đối với
gì?

Bác Hồ Ai yêu

Bác Hồ... Việt

Nam,... mong

Bác sống muôn

đời,...

- Bài hát còn ẩn chứa - Tình yêu bao la

điều gì? của Bá dành cho

thiếu nhi Việt
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ

HS SUNG

Nam

-Mở băng cho Hs - Nghe băng và

nghe và hát theo hát theo

* Đánh giá kết quả học tập:

- Đa số Hs nhận xét được ý nghĩa so
3
4sánh với nhịp 2 .
4- Thực hiện đánh nhịp thuần thục.
3
4
- Hiểu biết rất nhiều về nhạc sĩ Phong Nhã.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

- Học thuộc ý nghĩa tính chất nhịp 3 .
1- Bài vừa học: 4
- Tập đánh nhịp thuần thục (ứng dụng
3
4vào 1 bài hát)

- Trả lời câu hỏi số 2 trang 44 SGK.

- Tìm hiểu về tác giả và bài hát Ngày đầu
2- Bài sắp học:

tiên đi học.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cho Hs tập làm chỉ huy - cách đánh nhịp
3
4- Cho Hs phát biểu tình cảm khi nghe bài

hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu

niên nhi đồng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản