Giáo án âm nhạc lớp 7

Chia sẻ: thienbaopvd

- HS hát đúng giai điệu, trường độ và biết thể hiện sắc thái của bài hát Mái Trường Mến Yêu. - HS biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể, hát hoà giọng, hát lĩnh xướng. - Qua nội dung của bài hát hướng các em biết yêu mến mái trường, thầy cô giáo và rộng hơn là tình yêu quê hương đất nước. - Cung cấp cho các em biết sơ lược về nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi Học....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 7

   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 1
Học bài hát : MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bài đọc thêm: NHẠC SĨ BÙI ĐÌNH THẢO VÀ HÁT ĐI HỌC


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu, trường độ và biết thể hiện sắc thái của bài hát
Mái Trường Mến Yêu.
- HS biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể, hát hoà giọng, hát
lĩnh xướng.
- Qua nội dung của bài hát hướng các em biết yêu mến mái trường, thầy
cô giáo và rộng hơn là tình yêu quê hương đất nước.
- Cung cấp cho các em biết sơ lược về nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát
Đi Học.

II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có bài hát Mái Trường Mến Yêu.
- Ảnh của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo.
- Chép bài hát Mái Trường Mến Yêu ra bảng phụ.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Học hát bài 1. Giới thiệu bài hát: - HS lắng nghe
Mái Trường “Mái Trường Mến Yêu”
Mến Yêu Trong cuộc đời mỗi con người, hình
ảnh về mái trường thời thơ ấu và thầy
cô giáo luôn để lại trong lòng chúng ta
những tình cảm trong sáng và chân
thành nhất. Và đó cũng chính là nội
dung mà hôm nay, cô muốn giới thiệu
với các em thông qua bài hát Mái
Trường Mến Yêu của nhạc sĩ Lê Quốc

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 1 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Thắng.

----
2. Học hát
- Gọi HS đọc nội dung của bài hát Mái - HS thực hiện
Trường Mến Yêu.
- Cho HS nghe băng có bài hát Mái - HS nghe
Trường Mến Yêu hoặc GV tự trình
bày.
* Đặt câu hỏi
1. Bài hát được chia làm mấy đoạn, - HS trả lời
mỗi đoạn có mấy câu?
+ Đoạn 1: Ơi hàng..........thiết tha.
• Câu 1: Ơi .................mến yêu.
• Câu 2: Có ................như nói.
• Câu 3: Vì..................sức sống.
• Câu 4: Thầy.............thiết tha.
+ Đoạn 2: Khi.................dịu êm.
• Câu 1: Khi ..............ngủ yên.
• Câu 2: Khi ..............trên lá.
• Câu 3: Thầy.............ước mơ.
• Câu 4: Cho..............dịu êm.
+ Đoạn 3: Như...............sáng ngời.
Làm điệp khúc.
• Câu 1: Như.............tháng năm.
• Câu 2: Như.............cơn gió.
• Câu 3: Mang...........chúng em.
• Câu 2: Để ...............sáng ngời.
2. Trong bài có sử dụng những ký
hiệu âm nhạc nào? - HS thực hiện
- GV cho HS luyện thanh. - HS nghe
- GV đàn bài hát 1 lần.
- HS nghe & thực
* Tập đoạn 1: hiện
+ GV hát mẫu câu 1 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẩm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ GV hát mẫu câu 2 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 2 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
+ GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ Tập tương tự với các câu tiếp
theo.
+ Đàn từng câu cho HS hát theo lối
moóc xích đến hết đoạn 1. - HS thực hiện
* Tập đoạn 2, 3: tập tương tự như
đoạn 1 cho đến hết bài.
- HS hát hoàn chỉnh bài hát.
- GV chỉ những chỗ sai.
- Chú ý những chỗ có dấu luyến.
- Cho lớp chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1 : hát đoạn 1.
+ Nhóm 2 : hát đoạn 2.
+ Nhóm 1+2: hát đoạn 3.
+ Gọi bàn, cá nhân HS vừa hát vừa
đánh nhịp 2/4.
- Cho HS hát hoàn chỉnh cả bài(cả
lớp).


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò các em về xem trước bài mới.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 3 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 2
Ôn tập bài hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1
Bài đọc thêm: CÂY ĐÀN BẦU


I. MỤC TIÊU
- Học sinh ôn bài hát Mái Trường Mến Yêu.
- Đọc đúng và hát đúng bài TĐN số 1.
- Luyện tập kỹ năng hát tập thể và đơn ca.
- Giúp các em biết về cây đàn bầu.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tranh ảnh về cây đàn bầu.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 1.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.
Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Giáo viên đàn, học sinh hát lại bài - HS thực hiện.
Ôn hát bài hát Mái Trường Mến Yêu .
Mái Trường - Giáo viên phát hiện chỗ sai và sửa - HS lắng nghe
Mến Yêu sai.
- Chia lớp thành 2 nhóm:: - HS thực hiện.
+ Nhóm 1 : hát đoạn 1.
+ Nhóm 2 : hát đoạn 2.
+ Nhóm 1+2: hát đoạn 3.
- Gọi nhóm, bàn hát.
- Gọi học sinh vừa hát vừa múa phụ
hoạ (đã tập ở nhà).
- Đàn cho học sinh hát hoàn chỉnh bài - HS thực hiện.
hát lần cuối.
- Đàn 1 lần cho học sinh nghe bài

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 4 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
TĐN số 1.

---

Nội dung 2 - Giáo viên giảng giải: đoạn nhạc chia - HS lắng nghe.
TĐN số 1 làm 4 câu nhỏ, mỗi câu chia làm 2 ô
nhịp.
- Câu 1 và câu 3 có giai điệu giống
nhau.
* Đặt câu hỏi: - Nhịp 2/4.
1. Bài TĐN được viết ở nhịp mấy?
2. Bài TĐN sử dụng những hình nốt - .
gì ? - Đồ, rê, mi, fa, sol,
3. Những tên nốt được dùng trong bài đố.
TĐN số 1?
- HS thực hiện
- Cho học sinh đọc gam Đô trưởng
(dịch giọng = -2).
Đồ rê mi pha son la si (đô). - HS thực hiện
- Đàn từng câu để học sinh đọc.
- Hát theo lối moóc xích đến hết bài.
- Gọi nhóm, bàn đọc.
- Cho học sinh vừa đọc tiết tấu vừa
gõ phách.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: gõ tiết tấu.
+ Nhóm 2: hát lời và gõ nhịp.
Và ngược lại.
- Giáo viên nhận xét.
- Cho cả lớp hát lại bài TĐN số 1 một
cách hoàn chỉnh.

Nội dung 3 ---- - HS theo dõi
Học bài đọc - Cho học sinh đọc bài đọc thêm.
thêm - GV treo lên bảng ảnh có cây đàn
bầu và nói tóm tắt về cây đàn bầu. - HS thực hiện
- Gọi bàn, nhóm hát lại bài hát Mái
Trường Mến Yêu .

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 5 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
----
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 6 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7


4. Củng cố, dặn dò
- Gọi học sinh đọc bài TĐN.
- Bài học hôm nay gồm mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 7 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 3
Ôn tập bài hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ HOÀNG VIỆT VÀ
BÀI HÁT NHẠC RỪNG


I. MỤC TIÊU
- HS ôn tập và thể hiện được sắc thái của bài hát Mái Trường Mến
Yêu ; hát đúng, chính xác TĐN số 1.
- HS biết thêm về nền âm nhạc VN qua phần giới thiệu về nhạc sĩ
Hoàng Việt cùng bài hát Nhạc Rừng.
- GD HS phải biết trân trọng những nhạc sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp
âm nhạc của đất nước.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa catxet có bài hát “ Nhạc Rừng”.
- Tranh ảnh nhạc sĩ Hoàng Việt.
- Bản đồ VN.
2. Chuẩn bị của H
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm đàn cho cả lớp ôn lại bài hát. - HS thực hiện.
Ôn hát bài - Chia lớp thành 2 nhóm:
Mái Trường + Nhóm 1 : hát đoạn 1.
Mến Yêu + Nhóm 2 : hát đoạn 2.
+ Nhóm 1+ 2: hát đoạn 3.
- Gọi HS vừa hát vừa đánh nhịp 2/4.
- Gọi HS vừa hát vừa minh hoạ (đã
chuẩn bị ở nhà).
- Gọi nhóm, bàn, cá nhân cho điểm.
- Cả lớp hát cả bài một cách hoàn chỉnh.


Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 8 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
----

Nội dung 2 * Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Ôn TĐN số 1 1. Bài TĐN số 1 chia làm mấy câu?
+ Câu 1: Tương lai...........em.
+ Câu 2: Và nói................anh.
+ Câu 3: Tương lai...........em.
+ Câu 4: Đi xây................nhà.
2. Bài TĐN được sử dụng những hình -
nốt gì?
- Cho HS đọc gam ĐÔ trưởng. - HS thực hiện
Đồ rê mi pha son la si (đô).
- Chia lớp làm 2 nhóm: - HS thực hiện
+ Nhóm 1: đọc TĐN.
+ Nhóm 2: hát lời.
Và ngược lại.
- GV đàn và HS hát theo có gõ thanh
phách.
- Gọi một em lên chỉ huy bằng tay nhịp
2/4, cả lớp hát theo có sự vận động.
- Gọi bàn, cá nhân đọc tiết tấu, có gõ - HS thực hiện
phách theo nhịp, cho điểm.
- GV đàn, cả lớp hát giai điệu có gõ
phách theo nhịp.

---
Nội dung 3 - Gọi HS đọc diễn cảm phần giới thiệu - HS thực hiện
Học bài đọc nhạc sĩ Hoàng Việt.
thêm - GV tóm tắt lại phần giới thiệu. - HS nghe
- Cho HS nghe bài hát Nhạc Rừng.
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Các em có cảm nhận gì sau khi nghe
bài hát Nhạc Rừng ? Đồng thời GV chỉ
trên bảng đồ ( Đông Nam Bộ) nơi mà
Nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác bài hát
Nhạc Rừng.
Giai điệu vui vẻ, trong sáng, nhịp
nhàng, thể hiện vẻ đẹp của ĐNB, với
một bức tranh thiên nhiên sinh động, nổi
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 9 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
lên hình ảnh của các anh bộ đội yêu đời.
2. Bài học này gồm mấy phần?

Gồm 3 phần:
+ Ôn bài hát Mái Trường Mến Yêu.
+ Ôn TĐN số1.
+ Học: Âm nhạc thường thức.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xết tiết học.
- Dặn dò các em chuẩn bị tốt tiết sau.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 10 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 4
Học bài hát : LÝ CÂY ĐA
Bài đọc thêm: HỘI LIM


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu, cao độ bài hát Lý Cây Đa.
- HS biết đây là một bài dân ca Quan Họ Bắc Ninh.
- Qua nội dung của bài hát hướng các em biết yêu mến những làn điệu
dân ca và có ý thức bảo vệ những làn điệu đó.
- Giúp HS hiểu biết thêm về Hội lim.

II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có bài hát Lý Cây Đa.
- Chép bài hát Lý Cây Đa ra bảng phụ.
- Bảng đồ VN.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS:
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY:
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen)
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 1. Giới thiệu bài hát Lý Cây Đa. - HS nghe & ghi bài
Học hát bài Dân ca quan họ Bắc Ninh có hàng
Lý Cây Đa trăm bài khác nhau., Lý Cây Đa là một
trong những bài dân ca quen thuộc, với
chất nhạc vui tươi, mềm mại, bài hát
đã gợi tả nên không khí của ngày hội
quan họ. Đó là nội dung của bài Lý Cây
Đa mà cô muốn giới thiệu cho các em
trong tiết học này.
2. Học hát
- Gọi HS đọc nội dung của bài hát Lý - HS thực hiện
Cây Đa.
- Treo bảng phụ có bài hát Lý Cây Đa,

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 11 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Cho HS nghe băng có bài hát Lý Cây - HS lắng nghe
Đa hoặc GV tự trình bày.
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Bài hát được chia làm mấy câu?
• Câu 1: Trèo........cây đa.
• Câu 2: Rằng.......cây đa.
• Câu 3: Ai............hôm rằm.
• Câu 4: Rằng........cây đa.
2. Lời hát của câu 2 và câu 4 có gì
giống nhau?
3. Độ dài của bài hát có bằng nhau
không?
4. Trong bài có sử dụng những ký
hiệu âm nhạc nào? - HS thực hiện
- GV cho HS luyện thanh. - HS lắng nghe
- GV đàn bài hát 1 lần.

* Tập câu 1: - HS lắng nghe &
+ GV hát mẫu câu 1 sau đó đàn giai thực hiện
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ GV hát mẫu câu 2 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn. - HS lắng nghe &
* Tập câu 3, 4: tập tương tự như câu thực hiện
1, câu 2.
- Đàn từng câu cho HS hát theo lối
moóc xích đến hết bài.
- Chú ý những chỗ có dấu luyến.
- Cho HS hát hoàn chỉnh bài hát, GV
lắng nghe và sửa sai.
- Cho HS vừa hát vừa gõ phách theo
nhịp 2/4.
- Cho lớp chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1 : hát câu 1.
+ Nhóm 2 : hát câu 2.
+ Nhóm1+2: hát câu 3 + 4.
+ Nhóm 1 : hát giai điệu.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 12 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
+ Nhóm 2 : gõ tiết tấu. - HS thực hiện
- Cho cả lớp hát hoàn chỉnh cả bài.

Nội dung 2 ----
Bài đọc - HS nghe
thêm - Cho HS đọc bài đọc thêm.
Hội Lim - GV tóm tắt lại 1 lần.

----4. Củng cố, dặn dò
- Về nhà hát thuộc bài hát và hát đúng những chỗ có dấu luyến.
- Sưu tầm một số bài hát dân ca.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 13 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 5
Ôn bài hát : LÝ CÂY ĐA
Nhạc lí: NHỊP 4/4
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 2


I. MỤC TIÊU
- HS hát thuần thục, đúng giai điệu và thể hiện được sắc thái bài hát Lý
Cây Đa.
- Cung cấp cho HS những kiến thức âm nhạc cần thiết về nhịp 4/4.
- HS đọc đúng và hát đúng TĐN số 2.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Tập đánh nhịp 4/4 thuần thục.
- Bảng phụ để chép TĐN số 2.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đàn cho HS hát lại bài hát Lý Cây - HS thực hiện
Ôn bài hát Đa.
Lý Cây Đa - HS vừa hát vừa vận động theo nhịp 2/4.
- HS vừa hát vừa gõ phách theo nhịp.
- Gọi nhóm, bàn hát, cho điểm.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nam: hát câu 1.
+ Nữ : hát câu 2.
+ Nam: hát câu 3.
+ Nữ : hát câu 4.
- GV đệm đàn cho lớp hát hoàn chỉnh bài - HS thực hiện
hát.

----

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 14 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7


Nội dung 2 * Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Nhạc lí 1. Em nào biết nhịp 4/4 là nhịp như thế
Nhịp 4/4 nào?
Nhịp 4/4 là loại nhịp có 4 phách, 1
phách mạnh, 1 phách mạnh vừa, 2 phách
nhẹ, giá trị trường mỗi nốt là 1 nốt đen.

2. Em nào nhắc lại cho cô nhịp 2/4 và
nhịp ¾?
- Nhịp 2/4 là nhịp gồm 2 phách, 1 phách
mạnh, 1 phách nhẹ, giá trị mỗi phách là 1
nốt đen.
- Nhịp 3/4 là nhịp gồm 3 phách, 1 phách
mạnh, 2 phách nhẹ, giá trị mỗi phách là 1
nốt đen.

3. Nhịp 2/4, ¾, 4/4 giống nhau ở điểm
nào? Cho vd.
Đều có giá trị là nốt đen.
- Ví dụ
>
- HS đọc tên nốt trong vd trên. - HS thực hiện
- Kí hiệu > là dấu nhấn ( nhấn mạnh).
- Cách đánh nhịp 4/4.
- Nhịp 4/4 thường được dùng trong hành
- HS lắng nghe
khúc, các bài hát trang nghiêm hoặc các bài
trữ tình.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 15 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7


----
Nội dung 3
TĐN sô 2 - TĐN được chia làm 4 câu mỗi câu có 2 ô
Ánh Trăng nhịp.
* Đặt câu hỏi:
1. Bài TĐN được viết ở nhịp gì? - Nhịp 4/4

2. Tên nốt trong bài TĐN? - Đồ, rê, mì, son.
Là.
3. Trong bài TĐN có sử dụng những hình
nốt gì? -
- Giải thích nốt O = 4 nốt đơn. - HS lắng nghe
- Cho cả lớp đọc gam ĐÔ trưởng. - HS thực hiện
Đồ rê mi pha son la si (đô)
- Đọc TĐN từng câu theo lối moóc xích
đến hết bài.
- Cho HS đọc TĐN hoàn chỉnh.
- Cho HS ghép lời ca.
- GV đàn cho HS hát hoàn chỉnh bài TĐN.
- Cho HS hát lại bài hát Lý Cây Đa.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Dặn dò HS xem trước bài mới.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 16 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 6
Nhạc lí: NHỊP LẤY ĐÀ
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 3
Âm nhạc thường thức: SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI NHẠC CỤ
PHƯƠNG TÂY


I. MỤC TIÊU
- Cung cấp cho HS một số kiến thức âm nhạc cần thiết đó là nhịp lấy
đà.
- HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài TĐN số 3.
- HS biết được một số nhạc cụ nổi tiếng trên thế giới.

II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Lấy dẫn chứng về nhịp lấy đà ở một số bài hát như: Nhạc Rừng, Lí
Cây Đa,..
- Bảng phụ chép bài TĐN số 3.
- Băng, đĩa, catxet có bài TĐN số 3.
- Chuẩn bị một số tranh ảnh về nhac cụ của các nước phương Tây.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Thông thường các ô nhịp trong một bản - HS lắng nghe
Nội dung 1 nhạc đều phải đủ số phách theo qui định
Nhạc Lí của số chỉ nhịp. Tuy nhiên, riêng ô nhịp mở
Nhịp lấy đà đầu có thể đủ hoặc thiếu phách. Nếu ở ô
nhịp mở đầu thiếu thì gọi là ô nhịp lấy đà.
- Các em hãy cùng quan sát lên bảng. - HS theo dõi
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 17 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7

- HS trả lời- Ô nhịp đầu tiên thiếu mấy phách? - HS lắng nghe
* Khái niệm: Nhịp lấy đà là ô nhịp đầu
tiên trong bảng nhạc không đủ số phách
theo qui định của số chỉ nhịp. - Đồ, rê, mi, pha,
Nội dung 2 sol, la, si
TĐN số
3_Đất Nước ---- -
* Đặt câu hỏi:
1. TĐN có những tên nốt nào? - Dấu lặng, dấu
quay lại
2. TĐN có những hình nốt nào?

3. TĐN sử dụng những kí hiệu gì? - HS thực hiện

- TĐN có 5 câu.
- Cho HS luyện thanh.
- Cho lớp gõ tiết tấu - Có
- HS thực hiện

đọc 2 – 3 lần.
4. Bài TĐN có nhịp lấy đà không?
- Tập hát TĐN từng câu theo lối moóc
xích đến hết bài.
- Ch HS ghép lời ca.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát lời.
+ Nhóm 2: đọc TĐN.
Và ngược lại . - HS thực hiện
Nội dung 3
Âm nhạc
thường thức ----
- Cho HS đứng lên vận động và hát giai - HS quan sát
điệu + lời ca.
- Cho cả lớp vừa hát giai điệu vừa gõ - HS thực hiện
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 18 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
thanh phách. - HS lắng nghe
- Treo lên bảng có những tranh ảnh về
các nhạc cụ như: Piano, Ghi-ta, Vi-ô-
lông,...
- HS đọc bài: Sơ Lược Về Một Số Nhạc
Cụ Phương Tây .
- GV nhấn mạnh từng loại nhạc cụ.


4. Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay gồm mấy phần?
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 19 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 8
Học bài hát : CHÚNG EM CẦN HOÀ BÌNH


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Chúng Em Cần Hoà Bình.
- Qua nội dung của bài hát hướng các em có thái độ thân ái với mọi
người, biết yêu quí và bảo vệ nền hoà bình.
- Luyện tập kỹ năng hát đơn ca, đồng ca,...

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có bài hát Chúng Em Cần Hoà Bình.
- Chép bài hát Chúng Em Cần Hoà Bình ra bảng phụ.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Học hát bài 1. Giới thiệu bài hát và tác giả:
Chúng Em - Trong lịch sử phát triển nhân loại, - HS lắng nghe& ghi
Cần Hoà chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai là bài
Bình những mối đe doạ khủng khiếp đối với
cuộc sống con người. VN là một trong
những nước đã trải qua nhiều cuộc
chiến tranh nên chúng ta rất hiểu rõ về
điều đó.
- Hôm nay, chúng ta sẽ học một bài hát
với nội dung: mong ước một cuộc sống
hoà bình và mong rằng các em sẽ có thái
độ thân ái đối với mọi người, biết yêu
quí và bảo vệ nền hoà bình trên trái đất. - HS lắng nghe
- Cho HS nghe qua bài hát 1lần.
- Để hưởng ứng phong trào thiếu nhi
quốc tế, 2 tác giả Hoàng Lân và Hoàng

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 20 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Long đã viết bài hát Chúng Em Cần Hoà
Bình để nói lên ước mong của tuổi thơ
đó là mong muốn có cuộc sống yên vui,
hoà bình.

----
2. Học hát: - HS thực hiện
- Gọi HS đọc lời bài hát Chúng Em Cần
Hoà Bình.
* Câu hỏi: Em có cảm nhận như thế - Bài hát mang tính
nào sau khi nghe xong bài hát? hành khúc, giai điệu
vui tươi, trong sáng,
thể hiện khát vọng
hoà bình của thiếu
nhi.


* Tập hát: - HS trả lời
Bài hát được chia mấy đoạn, mỗi
đoạn có mấy câu?
- Đoạn 1:
+ Lời 1: Để loài...............thương
• Câu 1: Để loài..........hoà.
• Câu 2: Để đàn..........hành.
• Câu 3: Để ngàn........xanh.
• Câu 4: Bạn bè..........thương.
+ Lời 2: Một nụ...............ước.
• Câu 1: Một...............chào đời.
• Câu 2: Một...............người.
• Câu 3: Lời................nôi.
• Câu 4: Một...............ước.
Đoạn 2: Chúng em..........hành tinh.
• Câu 1: Chúng...........tranh.
• Câu 2: Đấu ..............hành tinh.
Làm điệp khúc. - HS thực hiện
- Cho HS luyện thanh:
Mì..............................mà.
Nồ..............................nà.
- GV đàn bài hát 1lần.
- HS lắng nghe &
* Tập đoạn 1: thực hiện
+ GV hát mẫu câu 1 sau đó đàn giai
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 21 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẩm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
+ GV hát mẫu câu 2 sau đó đàn giai
điệu câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
- HS thực hiện
* Tập đoạn 2: tập tương tự như đoạn - HS lắng nghe
1. - HS lắng nghe &
- Đàn từng câu cho HS hát theo lối moóc thực hiện
xích đến hết bài.
- Cho HS hát hoàn chỉnh bài hát, GV
lắng nghe và sửa sai.
- Chú ý phách nhịp.
- Cho HS gõ tiết tấu. - HS thực hiện


- Cho HS vừa hát vừa gõ phách tiết tấu.
- Cho HS hát lại bài hát hoàn chỉnh, GV
đệm đàn.
- Cho lớp chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1 : hát lời 1.
+ Nhóm 2 : hát lời 2.
+ Nhóm1+2: hát điệp khúc.
Và ngược lại.
- Cho HS hát hoàn chỉnh cả bài (cả
lớp).
- Gọi bàn , nhóm, cá nhân hát, cho
điểm.
- HS hát thể hiện được sắc thái của bài
hát và vận động theo nhịp 2/4.
- Gọi 1 HS lên chỉ huy nhịp 2/4 cho cả
lớp hát.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Các em chú ý về học thuộc và hát đúng bài hát.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 22 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 23 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 9
Ôn bài hát : CHÚNG EM CẦN HOÀ BÌNH
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 4
Bài đọc thêm: HỘI XUÂN “ SẮC BÙA”


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng, thuần thục giai điệu và trường độ của bài hát Chúng Em
Cần Hoà Bình.
- HS đọc đúng và hát đúng giai điệu bài TĐN số 4.
- Giúp HS hiểu biết thêm về hội xuân Sắc Xuân.
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có bài hát “ Chúng Em Cần Hoà Bình”.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 4.
- Tranh ảnh mùa xuân.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đàn cho lớp hát lại bài hát - HS lắng nghe
Ôn bài hát Chúng Em Cần Hoà Bình. Nếu sai GV
Chúng Em sửa ngay.
Cần Hoà - Chia lớp thành 2 nhóm: - HS thực hiện
Bình. + Nhóm 1 : đầu..............thương.
+ Nhóm 2 : một..............ước.
+ Nhóm 1+2: chúng...........tinh.
- Gọi cá nhân, nhóm hát, cho điểm.


----
* Đặt câu hỏi: - Nhịp 4/4
Nội dung 2 1. Bài TĐN được viết ở nhịp mấy?
TĐN số 4_ - Mi, pha, son, la, si,

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 24 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Mùa Hè Về 2. Bài TĐN có những hình nốt gì? đô

3. Bài TĐN có những tên nốt gì? - .
- 5 câu
4. Bài TĐN được chia làm mấy câu? - Có
5. Bài TĐN có nhịp lấy đà không?
- HS thực hiện
* Đọc gam ĐÔ trưởng.
Đồ rê mi pha son la si (đô)
- Cho HS gõ tiết tấu.
- Cho HS hát bài TĐN .
- Cho HS đọc hoàn chỉnh bài TĐN.
* Tập lời ca: - HS lắng nghe &
- Cho lớp hát bài TĐN. thực hiện
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát giai điệu.
+ Nhóm 2: hát lời ca.
Và ngược lại.
- Sau đó:
+ Nữ : hát câu 2+ 5.
+ Nam: hát câu 1+ 3+ 4.
- Cho lớp hát lại giai điệu bài TĐN
(1 lần) rồi hát lời ca.
- GV đàn HS hát hoàn chỉnh bài TĐN.


---- - HS thực hiện
- Gọi HS đọc bài đọc thêm.
- GV tóm tắt lại 1 lần. - HS quan sát
Nội dung 3
- Cho HS xem một số tranh ảnh về
Bài Đọc Thêm
mùa
xuân.

4. Củng cố, dặn dò

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 25 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Cho HS hát lại bài hát “ Chúng Em Cần Hoà Bình”.
- Cho HS hát bài TĐN (1 lần).
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò các em về chuẩn bị bài mới và học thuộc bài hôm nay.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 26 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 10
Ôn bài hát : CHÚNG EM CẦN HOÀ BÌNH
Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 4
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ ĐỖ NHUẬN VÀ
BÀI HÁT HÀNH QUÂN XA


I. MỤC TIÊU
- HS hát ôn lại bài hát Chúng Em Cần Hoà Bình và bài TĐN một cách
thuần thục, đúng giai điệu, tiết tấu, trường độ và thể hiện được sắc thái tình
cảm của bài hát.
- HS thực hiện một số động tác đơn giản minh họa cho bài hát thêm
sinh động.
- Cung cấp sơ lược về nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cho HS biết ông là một trong
những nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc VN và qua đó giới thiệu
về bài hát Hành Quân Xa.
- Giáo dục HS biết trân trọng các nhạc sĩ đã đóng góp vào nền âm nhạc
VN.

II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa, catxet có bài hát Hành Quân Xa .
- Tranh, ảnh về nhac sĩ Đỗ Nhuận.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài:( Đan xen)
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 * Luyện thanh: - HS thực hiện
Ôn bài hát Mì............................mà.
Chúng Em Nồ........................... nà.
Cần Hoà Bình - GV đàn cho HS hát hoàn chỉnh bài hát.
- GV sửa sai ( nếu có).
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1 : để......................thương.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 27 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
+ Nhóm 2 : một....................ước.
+ Nhóm 1+ 2: điệp khúc.
- Gọi HS lên múa phụ hoạ (đã chuẩn bị
trước ở nhà). GV xem và bổ sung cho
hoàn thiện.
- Gọi 1 em lên chỉ huy nhịp 2/4, cả lớp
vừa hát vừa gõ phách theo nhịp và hát bài
Chúng Em Cần Hoà Bình.
- Cho HS hát hoàn chỉnh bài hát.
- Cho cả lớp hát giai điệu 2 lần, ghép
lời 2 lần.


----
Nội dung 2 * Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Ôn TĐN số 4 1. Bài TĐN được chia làm mấy câu?
- Câu 1: Bong.........................binh.
- Câu 2: Chiêng......................vang.
- Câu 3: Theo..........................ngàn.
- Câu 4: Chiêng.......................về.
- Câu 5: Chiêng.......................xuân.

2. Bài TĐN sử dụng những hình nốt gì? - .
3. Đọc tên những hình nốt trong bài - HS trả lời
TĐN?

- Cho HS đọc gam ĐÔ trưởng. - HS thực hiện
Đồ rê mi pha son la si (đô)

- Cho HS đọc TĐN và ghép lời.
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Bài TĐN viết ở nhịp mấy và có
mấy nhịp, có nhịp lấy đà không?
2. Khái niệm nhịp 4/4? Cho điểm.
- Cho học sinh hát bài TĐN (2 lần). - HS thực hiện
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 28 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7

- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát giai điệu.
+ Nhóm 2: hát lời ca.
Nội dung 3 ----
Âm nhạc - Cho HS nghe băng bài hát Hành Quân - HS lắng nghe
thường thức Xa.
Nhạc sĩ Đỗ * Câu hỏi: Cảm nhận của em khi nghe - HS trả lời
Hồng Quân lời ca và giai điệu bài hát?
và bài hát “ - GV tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp - HS lắng nghe
Hành Quân của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
Xa” - Ngoài bài hát Hành Quân Xa, ông còn
sáng táccác bài hát nổi tiếng khác như:
Du kích Ca, Du kích Sông Thao,....

----


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 29 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 11
Học bài hát : KHÚC HÁT CHIM SƠN CA


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu, lời bài hát Khúc Hát Chim Sơn Ca.
- Qua nội dung của bài hát hướng các em biết yêu mến thiên nhiên và
tình yêu quê hương đất nước.
- Luyện tập kĩ năng hát tập thể.

II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có bài hát Khúc Hát Chim Sơn Ca .
- Chép bài hát Khúc Hát Chim Sơn Ca ra bảng phụ.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS:
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Học hát bài 1. Giới thiệu tác giả và bài hát:
Khúc Hát - Sơn ca là một danh ca của các loài - HS lắng nghe &
Chim Sơn Ca chim. Từ tiếng chim hót tuyệt vời đó ghi bài
mà nhạc sĩ Đỗ Hoài An đã liên hệ đến
các bạn nhỏ có giọng hát như chim sơn
ca.
- Tác giả mong cho tiếng hát của các
em vang khắp mọi nơi, để mọi người
cùng sống trong tình đoàn kết, thân ái.
Đó là nội dung mà hôm nay,các em sẽ
được học qua bài hát Khúc Hát Chim
Sơn Ca.

2. Học hát: - HS lắng nghe
- Cho HS nghe bài hát qua băng, đĩa
hoặc GV tự trình bày.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 30 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Cho HS đọc nội dung bài hát. - HS trả lời
* Đặt câu hỏi:
Bài hát được chia làm mấy đoạn?
+ Đoạn 1: Tiếng...........mê say.
• Câu 1: tiếng.................ngay.
• Câu 2: ngỡ...................vi vu.
• Câu 3: gọi ...................mà.
• Câu 4: tiếng.................mê say.
+ Đoạn 2: Ơi......................sơn ca.
• Câu 1: ơi.....................sơn ca.
• Câu 2: gọi...................tuổi thơ.
• Câu 3: ta ca ................sơn ca.
• Câu 4: để.....................của em. - HS thực hiện
- GV cho HS luyện thanh:
Mì...............................mà.
Nồ...............................nà. - HS lắng nghe
- GV đàn bài hát 1lần.

* Tập đoạn 1: - HS lắng nghe &
- GV đàn giai điệu câu này lần sau đó thực hiện
hát mẫu 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe và
hát nhẫm theo.
- GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp
cho HS hát cùng với đàn.
- GV đàn giai điệu câu này 1 lần sau
dó hát mẫu 2- 3 lần, yêu cầu HS nghe
và hát nhẫm theo.
- GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp cho
HS hát cùng với đàn.
- Cho HS ghép câu 1 và 2 với nhau
- Tập câu 3,4 tương tự như câu 1,
câu 2.
- HS thực hiện
* Tập đoạn 2: tương tự như đoạn 1.
- Đàn từng câu cho HS hát theo lối
moóc xích đến hết bài.
- Chú ý những chỗ có dấu luyến và
dấu nối.
- Cho HS hát hoàn chỉnh bài hát, GV
lắng nghe và sửa sai.
- HS thể hiện được sắc thái tình cảm
của bài hát. - HS theo dõi &

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 31 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Cho hS vừa hát vừa gõ phách theo thực hiện
nhịp 2/4.
- Cho lớp chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1 : hát đoạn 1.
+ Nhóm 2 : hát đoạn 2.
+ Nhóm 1 : hát lời ca.
+ Nhóm 2 : gõ thanh phách.
- Cho HS hát hoàn chỉnh cả bài (cả
lớp).

----


4. Củng cố, dặn dò
- Các em về hát thuộc bài hát và hát đúng những chỗ có dấu luyến và
dấu nối.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 32 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 12
Ôn bài hát : KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
Nhạc lí: CUNG VÀ NỬA CUNG - DẤU HOÁ


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng và thuần thục bài hát Khúc Hát Chim Sơn Ca.
- HS thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát.
- HS thể hiện được các điệu múa minh hoạ đã chuẩn bị sẵn.
- Cung cấp cho các em một số kiến thức về nhạc lí Cung và nửa cung.
dấu hoá.

II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có bài hát Khúc Hát Chim Sơn Ca.
- Bảng phụ chép phần nhạc lí để giảng giải.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV cho HS luyện thanh: - HS thực hiện
Ôn bài hát Mì...............................mà.
Khúc Hát Nồ...............................nà.
Chim Sơn Ca - GV đệm đàn cho cả lớp hát lại bài - HS lắng nghe &
hát. thực hiện
- Chia lớp thánh 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát lời ca.
+ Nhóm 2: gõ thanh phách.
Và ngược lại ( 2lần ). - HS thực hiện
- Gọi HS lên vừa hát vừa có động tác
phụ hoạ cho bài hát.
- GV bổ sung cho đúng và hay.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: tiếng.................đâu đây.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 33 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
+ Nhóm 2: đâu đây.
+ Nhóm 1: giữa.................thơ ngây.
+ Nhóm 2: thơ ngây.
+ Nhóm 1: ngỡ...................vi vu.
+ Nhóm 2: vi vu vi vu.
+ Nhóm 1: gọi...................trung thu.
+ Nhóm 2: sương mù.
+ Nhóm 1: tiếng..................cho đời.
+ Nhóm 2: cho đời.
+ Nhóm 1+2: khúc .............đến hết.
+ Nhóm 1 đổi cho nhóm 2 hát 2 lần.
- Cho lớp hát hoàn chỉnh bài hát (1
lần).


----
Nội dung 2 1. Cung và nửa cung:
Nhạc lí • Khái niệm: là đơn vị dùng để đo
cao độ trong âm nhạc, một cung bằng 2 - HS lắng nghe &
nửa cung. thực hiện
• Kí hiệu:
cung nửa cung

- Cho HS quan sát trong sách (trang - HS theo dõi & thực
31) trên phím đàn, 2 phím trắng ở gần hiện
nhau mà có phím đen ở giữa thì cách
nhau 1 cung, còn không có phím đen ở
giữa thì cách nhau nửa cung.
- Đệm đàn cho HS nghe.
- Treo bảng phụ có ghi thang âm 7 và - HS theo dõi
giải thích.
- Cho HS đọc 2 lần. - HS thực hiện

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 34 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
2. Dấu hoá:
• Khái niệm: là các kí hiệu dùng để - HS lắng nghe &
thay đổi cao độ của các nốt nhạc. thực hiện

• Kí hiệu:
Dấu thăng #
Dấu giáng b
Dấu bình
- HS lắng nghe &
- Chỉ vào các phím trên đàn và giảng thực hiện
giải.
Đồ - đồ (rê giáng b)
Rê (mi b) - HS trả lời
* Đặt câu hỏi:
1. Bài hát Khúc Hát Chim Sơn Ca có
dấu hoá không?
2. Tìm 1 cung trong ô nhịp đầu?
- Cho HS hát lại bài hát Khúc Hát
Chim Sơn Ca.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Dặn dò các em về học thuộc bài.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 35 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 13
Ôn bài hát: KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 5
Âm nhạc thường thức: GIỚI THIỆU NHẠC SĨ BEETHOVEN


I. MỤC TIÊU
- HS ôn lại bài hát Khúc hát chim sơn ca, thể hiện đúng sắc thái, tình
cảm bài hát.
- Cung cấp cho các em về kiến thức về lịch sử âm nhạc thế giới qua
phần giới thiệu nhạc sĩ Betoven.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 5.
- Tranh ảnh và 1 số bài giao hưởng của Betoven.
- Băng, đĩa, casset.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách gioá khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1.Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đàn, HS hát ôn bài hát 1 cách hoàn - HS thực hiện
Ôn bài hát chỉnh.
Khúc Hát - GV chia nhóm:
Chim Sơn + Nhóm 1: hát bài hát. - HS thực hiện
Ca + Nhóm 2: gõ thanh phách.
Rồi đổi lại.
- Gọi nhóm, bàn, cá nhân hát cho
điểm.
- Gọi học sinh lên hát có múa minh họa
(đã chuẩn bị sẵn)
- Gọi 1 học sinh lên chỉ huy cho lớp hát.
- Treo bảng phụ lên bảng.
* Đặt câu hỏi:
1. Bài TĐN viết ở nhịp mấy?

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 36 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
2. Khái niêm nhịp 4/4?
3. Bài TĐN có những hình nốt gì? -

4. Những tên nốt trong bài TĐN? - HS trả lời
5. Những kí hiệu dùng trong TĐN?
6. Có nhịp lấy đà trong TĐN không?
7. Có sử dụng dấu hóa không ?
- Bài TĐN chia làm 8 câu, mỗi câu đều
kết thúc bằng nốt trắng.
• Câu 1: em………………..mẹ.
• Câu 2:em ………………..cha.
• Câu 3: em…………………lạ.
• Câu 4: môi……………….hoa.
• Câu 5: trong ………………ngủ.
• Câu 6: em………………….thơ..
• Câu 7: em…………………..nhỏ.
• Câu 8:Bay ………………….qua. - HS thực hiện
- Cho lớp đọc gam đô trưởng.
Đồ rê mi pha son la si (đô)
- GV đàn giai điệu, học sinh đọc TĐN
từng câu theo lối móc xích cho đến hết
bài.
- Cho lớp đọc giai điệu hoàn chỉnh và
sau đó ghép lời ca.
- Chia nhóm:
+ L1:
• Nhóm 1:hát giai điệu.
• Nhóm 2: hát lời ca
+ L2 :
• Nhóm 1: hát giai điệu.
• Nhóm 2: gõ thanh phách.
+ L3:
•Nhóm 1: gõ thanh phách.
•Nhóm 2: hát lời ca.
- Cho lớp hát hoàn chỉnh bài TĐN có
ghép lời ca.


Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 37 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
----
- Gọi 1 HS lên đọc tóm tắt về cuộc đời - HS thực hiện
Nội dung 2 và sự nghiệp của Betoven.
Nhạc lí - HS nghe
- GV kể 1 mẫu chuyện về Betoven cho
lớp nghe: Buộc toàn thế giới phải nhắc
đến tên.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Cho lớp hát lại bài hát.
- Cho lớp hát lại TĐN số 5.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 38 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 19
Học bài hát: ĐI CẮT LÚA
Nhạc lí : SƠ LƯỢC VỀ QUÃNG

I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Đi Cắt Lúa.
- Luyện tập kỹ năng hát tập thể, hát đơn ca.
- Qua nội dung của bài hát hướng các em biết yêu mến người lao động,
yêu quê hương đất nước.
- Cung cấp cho học sinh kiến thức về quãng.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa, catxet có bài hát Đi Cắt Lúa.
- Tranh ảnh về cuộc sống của người dân Tây Nguyên.
- Bản đồ VN.
- Đĩa mềm có cài đệm bài hát Đi Cắt Lúa.
- Bảng phụ để chép nhạc lí.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của
HS
Nội dung 1 * Giới thiệu bài hát Đi Cắt Lúa. - HS nghe
Học hát bài: - Trong lớp mình, có bạn nào đã đến Tây
Đi Cắt Lúa Nguyên chưa?
- Tây Nguyên là một miền đất màu mỡ,
rừng núi bạc ngàn, rộng lớn và đó cũng
chính là nơi sinh sống của các đồng bào
dân tộc ít người: Bala, Girai, Êđê,
Xơđăng, Hrê,…
- Người Tây Nguyên cũng giông như
người kinh, họ cũng rất yêu quê hương,
yêu tự do, chính nghĩa. Họ đã vật lộn với

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 39 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
thiên nhiên, thú dữ để bảo vệ nương, rẫy,
lúa, ngô, chiến thắng giặc ngoại xâm giữ
cho buông làng yên vui.
- Người Tây Nguyên rất thích ca hát ,
nhảy múa nhất là vào các ngày hội, ngày
Tết như: mừng đầu năm.
- Và bài hát Đi Cắt Lúa là một trong
những bài hát thông dụng trong ngày hội
đầu mùa mà hôm nay cô sẽ giới thiệu với
các em. - HS nghe
- Cho học sinh nghe qua băng 1 lần. - HS thực hiện
- Cho học sinh luyện thanh.
- GV giảng giải:
* Bài hát chia làm 4 câu.
+ Câu1: Đàn…………lừng.
+ Câu2: Đón………….ê.
+ Câu3: Từng………...ê.
+ Câu4: Đón………….ê. - HS trả lời
* Câu hỏi:
1. Bài hát được viết ở nhịp mấy?
2. Có nhịp lấy đà không? - HS thực hiện
- Cho học sinh hát từng đoạn theo lối
moóc xích ( có đệm đàn ).
* Lưu ý : những chỗ có dấu nối và dấu
luyến.
- Cho học sinh hát hoàn chỉnh bài hát.
- Gọi bàn, nhóm, tổ,…lên hát, nhận xét.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát lời ca.
+ Nhóm 2: gõ thanh phách.
Và ngược lại.


Nội dung 2 ---- - HS theo dõi
Sơ Lược Về 1. Khái niệm: Quãng là khoảng cách về
Quãng cao độ giữa 2 nốt nhạc. Nốt nhạc thấp
được gọi là âm ngọn.
- Quãng có 2 âm vang lên lần lượt gọi là
quãng giai điệu.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 40 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Quãng có 2 âm vang lên cùng một lúc gọi
là quãng hoà âm.
2. Gọi tên quãng: Tên quãng là số âm
được tính từ âm gốc đến âm ngọn.
- Quãng 1: gồm 2 nốt cùng tên, cùng cao
độ.cao độ
- Quãng 2:gồm 2 nốt đi liền bậc.
- Quãng 3: gồm 2 nốt cách nhau 1 bậc âm
- HS thực hiện- Tương tự ta có quãng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,


- Cho học sinh đọc tên nốt trong 3 quãng
cho ví dụ trên.----


Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 41 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
4. Củng cố, dăn dò:
- Các em về học thuộc bài hát.
- Viết lại các quãng 1, 2, 3 với cách khác.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị trước phần múa phụ hoạ cho bài Đi Cắt Lúa .
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 42 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 20
Ôn bài hát: ĐI CẮT LÚA
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát đúng thuần thục bài hát Đi cắt lúa.
- Học sinh hát và thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Học sinh múa phụ họa đã được chuẩn bị.
- Đọc đúng lời ca và giai điệu bài hát TĐN số 6.
- Luyện kĩ năng hát đồng ca, đơn ca, hát đuổi, hát đệm….

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa mềm có cài sẵn phần đệm bài hát Đi cắt lúa.
- Bảng phụ có chép bài TĐN số 6.
- Hệ thống các câu hỏi.
- Chuẩn bị phần múa phụ họa để dạy cho lớp.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung - Đệm đàn cho học sinh ôn lại bài hát - HS thực hiện
1 bài Đi cắt lúa, GV sửa sai (nếu có).
Ôn bài hát - Gọi bàn, nhóm, cá nhân hát, cho điểm
Đi cắt lúa - Chia lớp làm 2 nhóm:
+ L1: nhóm 1 hát đàn em thì nhóm 2
mới bắt đầu hát đàn em và ngược lại
+ L2:
• Nhóm 1: hát câu 1.
• Nhóm 2: hát câu 2.
• Nhóm 3: hát câu 3.
• Nhóm 4: hát câu 4.
- Gọi 1 số HS lên trình bày phần múa
phụ họa đã chuẩn bị sẵn, GV góp ý.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 43 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Cho lớp hát lại lần cuối và có gõ thanh
phách.
----
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Nội dung 1. Em nào cho cô biết 1 số bài dân ca
2 Tây Nguyên?
TĐN số 6 2. Bài TĐN có những hình nốt gì?
3. Có những hình nốt gì?
4. Có nhịp lấy đà không?
5. Bài TĐN viết ở nhịp mấy? - HS thực hiện
- Gọi 1 HS đọc nốt của bài TĐN.
- Gọi 1 HS đọc lời ca của bài TĐN. - HS nghe
- GV giảng giải.
- Bài TĐN chia làm 4 câu:
+ Câu 1: nhịp………………ca.
+ Câu 2: si sắc……………..thắm.
+ Câu 3: kìa …………………lá.
+ Câu 4: đưa………………..về.
- Bài TĐN có 2 lời:
+ Lời1: nhịp……………………về.
+ Lời 2: Dập…………………..về.
- Mỗi câu gồm 4 ô nhịp. Bài kết thúc ở
nốt la nên có giọng la Am.
- Các em đọc gam la thứ.
Là si đô rê mi pha son (la)
- Cho lớp đọc TĐN từng câu theo lối
- HS thực hiện
móc xích đến hết bài sau đó ghép lời ca.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: đọc giai điệu
+ Nhóm 2: đọc lời ca.
Và ngược lại.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Chép TĐN vào vở.
- Đặt lời mới.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 44 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 21
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6
Âm nhạc thường thức: MỘT SỐ THỂ LOẠI BÀI HÁT


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng và thuần thục bài TĐN số 6 _Xuân đã về trên bản.
- HS thể hiện phần đặt lời mới.
- HS thể hiện đúng sắc thái bài hát.
- HS thể hiện phần múa phụ họa (nếu có).
- Giúp học sinh biết thêm 1 số thể loại các bài hát.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa có 1 số bài hát của các thể loại bài hát.
- Phần đặt lời mới.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 - Bài TĐN được chia làm mấy câu? - HS trả lời
Ôn bài TĐN - Cho HS đọc gam la thứ. - HS thực hiện
số 6


Là si đô rê mi pha son (la)
- Cho HS đọc TĐN. - HS thực hiện
- Cho HS ghép lời ca.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ L1:
• Nhóm 1: đọc lời ca.
• Nhóm 2: đọc giai điệu
Và ngược lại
+ L2:

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 45 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
• Nhóm 1 : đọc giai điệu.
• Nhóm 2: gõ thanh phách.
Và ngược lại
- Gọi học sinh trình bày phần đặt lời mới - HS thực hiện
(nếu có).
- Cho HS đọc hoàn chỉnh bài TĐN.
- Gọi bàn nhóm, cá nhân trình bày bài
TĐN, cho điểm.


----
Nội dung 2 * Một số thể loại bài hát: - HS lắng nghe
Một số thể 1. Hát ru:
loại bài hát - Là những bài hát có âm điệu khoan
thai, nhẹ nhàng, tiết tấu đu đưa như để ru
cho em ngủ. Lời ca trong bài hát thường
nói về tình cảm mẹ con: Ru con (Dân ca
nam bộ), Ru em (Dân Ca Xơ đăng TN),
Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý)
- Cho học sinh nghe 1 trong các bài trên.

2. Hành khúc:
- Có âm điệu khoẻ mạnh, hùng tráng,
tiết tấu phù hợp với bước chân đi: Hành
khúc tới trường (Dân ca Pháp), Tiến bước
dưới Quốc Kỳ (Doãn Nho), Tiến về SG,
Lên Đàng ( Lê Hữu Phước ).
- Cho học sinh nghe 1 trong các bài trên.

3. Bài hát lao động:
Nhịp điệu phù hợp với các động tác
lao động như chèo thuyền, léo thuyền, kéo
gỗ. Leo núi, dệt vải,…: Hò kéo lưới, Hò
leo núi, Hò giã gạo, Hò hụi Dân ca Trung
Bộ, Hò kéo pháo (Hoàng Vân).
- Cho học sinh nghe 1 số bài trên.

4. Bài hát sinh hoạt:
Vui chơi có nội dung và giai điệu vui
tươi có thể hát trong sinh hoạt, khi chơi,
cắm trại: Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ),
Tàu em đi trại hè (Phong Nhã), Em vui
chơi này hôm nay
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 46 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
( Phạm Tuyên ).

5. Bài hát tình ca, trữ tình:
Giàu tình cảm, nội dung thường đề
cập đến tình cảm, đất nước, con người:
Tình ca (Hoàng Việt), Chị tôi (Trần Tiến),
VN quê hương tôi (Đỗ Nhuận), Bụi phấn
(N.Vũ, Hoàng Lân, Lê Văn Lộc).
- Cho học sinh nghe 1 số bài trên.

6. Bài hát nghi lễ, nghi thức:
Có tình chất trang nghiêm dùng trong
nghi lễ, chào cờ, mạc niệm có khi là bài
hát riêng của 1 tổ chức, tập thể: Tiến
quân ca (Nam Cao), Hàn Tử Sĩ (Lưu Hữu
Phước), Đội ca (Phong Nhã).
- Cho học sinh nghe 1 số bài.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Các em hãy về sưu tầm 1 số bài hát của 6 loại trên.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 47 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 22
Học bài hát: KHÚC CA BỐN MÙA
Bài đọc thêm: TIẾNG SÁO VIỆT NAM


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Học sinh biết thêm mốt số loại sáo của VN.
- Rèn luyện cho HS kiểu hát đồng ca, đơn ca….

II.CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa mềm có phần đệm bài hát Khúc ca bốn mùa.
- Tranh ảnh các loại sáo, sáo thật (nếu có).
- Bảng phụ chép bài hát.
- Băng, casset.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 1. Giới thiệu bài hát:
Học hát bài Nắng mưa là hiện tượng của trời đất - HS lắng nghe
hát của thiên nhiên. Chuyện mưa nắng được
Khúc ca hình tượng hóa thành những hạt nắng,
bốn mùa. hạt mưa rồi liên hệ với mẹ, với các bạn
nhỏ, với cây lúa trên đồng, với vườn cây
bên nhà, đó là thông điệp của nhạc sĩ
Nguyễn Hải về bốn mùa đông, hạ, thu,
xuân mà tiết này cô sẽ giới thiệu cho các
em đó là bài hát Khúc ca bốn mùa.
2. Học hát:
- Bài hát chia làm 2 đoạn: HS thực hiện
+ Đoạn a:
• Câu 1: từ …………tơ bông.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 48 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
• Câu 2: hạt………...thêm xanh.
• Câu 3: khi……… ..sưởi ấm.
+ Đoạn b:
• Câu 1: bốn………....cây lớn.
• Câu 2: bốn..... ……..sinh sôi.
Làm điệp khúc.
* Đặt câu hỏi:
1. Bài hát có dấu hóa gì? - HS trả lời
2. Bài có nhịp lấy đà không ?
- Luyện thanh. - HS thực hiện
- Cho lớp tập hát từng đoạn theo lối
móc xích cho đến hết bài.
- Sau đó cho lớp hát lại có phần đệm.
- GV giảng giải: Bài hát viết ở nhịp 3/8
giống như nhịp ¾.
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Sau khi hát xong bài hát em nào cho
thầy biết cảm nhận của em về bài hát ?
Bài hát nhẹ nhàng, trong sáng đem
lại cho các em cảm giác thật thú vị về
thiên nhiên qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát lời ca
+ Nhóm 2: hát và gõ phách.
Và ngược lại
- Cho lớp hát hoàn chỉnh bài hát lần
cuối.

----
Nội dung 2 * Tiếng sáo Việt Nam:
Bài đọc - Gọi học sinh đọc phần đọc thêm. - HS thực hiện
thêm - GV tóm tắt lại 1 lần. - HS lắng ghe
- Cho HS xem tranh ảnh hoặc 1 số loại - HS theo dõi
sáo có thật và giới thiệu từng loại sáo.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Em nào kể cho cô và lớp biết một số bài hát viết về chủ đề mùa xuân,
hạ, thu, đông?
- Các em về hát thuộc bài hát.

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 49 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Chuẩn bị phần múa phụ họa trước ở nhà.
- Nhận xét tiết học.
- Cho học sinh nghe 1 số bài hát.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 50 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 23
Ôn bài hát: KHÚC CA BỐN MÙA
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 7


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát đúng giai điệu và thể hiện được sắc thái, tình cảm của
bài hát Khúc ca bốn mùa.
- Học sinh hát đúng giai điệu của bài TĐN số 7.
- Học sinh làm quen với lối hát đồng ca, đơn ca.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa mềm có phần đệm bài hát Khúc hát bốn mùa.
- Chép bài TĐN số 7 ra bảng phụ.
- Chuẩn bị hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - GV đệm đàn cho HS ôn lại bài hát. - HS thực hiện
Ôn bài hát - Chia lớp thành 2 nnhóm:
Khúc ca bốn + Nhóm 1: hát lời ca.
mùa. + Nhóm 2: gõ phách.
Và ngược lại.
+ L1:
• Nhóm 1: hạt…………..đồng.
• Nhóm 2: hạt ………….bông.
Hai nhóm hát nối từng câu 1 cho đến hết - HS thực hiện
bài.
+ L2: Nhóm 1 hát nắng đồng thì nhóm
2 mới hát hạt nắng đến cuối bài chữ sôi
nhóm 1 kéo dài theo 6 phách đên để chờ
nhóm 2 cùng kết thúc.
+ L3:
• Nữ: hạt …………đồng.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 51 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
• Nam: hạt………….bông.

- Gọi học sinh lên trình bày phần múa - HS thực hiện
phụ họa đã chuẩn bị sẵn ở nhà để GV sửa
sai hoặc bổ sung cho hay.
+ L1:
• Nhóm 1: hát…………..đồng.
• Nhóm 2: hạt ………….bông.
Hai nhóm hát nối từng câu 1 cho đến hết
bài.
+ L2: Nhóm 1 hát nắng đồng thì nhóm
2 mới hát hạt nắng đến cuối bài chữ sôi
nhóm 1 kéo dài theo 6 phách đên để chờ
nhóm 2 cùng kết thúc.
+ L3:
• Nữ: hạt …………đồng.
• Nam: hạt………….bông.
- Hát từng câu cho đến hết.
- Cho lớp hát hoàn chỉnh bài hát.


----
Nội dung 2 * Đặt câu hỏi:
TĐN số 7 1. Bài TĐN chia làm mấy câu? - HS trả lời
- Câu 1: đồng......... nhà
- Câu 2: dòng............ đêm
- Câu 4: bạch .......... bên bờ
- Câu 4: là............... đời
- Câu 3 và câu 4 được nhắc lại 2 lần.
2. TĐN viết ở nhịp mấy?
3. Khái niệm nhịp 3/4?
4. Bài TĐN có những hình nốt gì? - .
5. Bài TĐN có những tên nốt gì?

- Cho lớp đọc gam La thứ xây dựng trên - HS thực hiện
thang âm 7.
Là si đô rê mi pha son (la)
- Cho lớp đọc từng câu theo lối móc xích

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 52 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
đến hết bài.
- Sau đó ghép giai điệu có phần đệm đã
cài sẵn trong đàn.4. Củng cố, dặn dò
- Các em chép TĐN vào vở.
- Học thuộc bài TĐN.
- Đặt lời mới cho TĐN.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 53 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7

Tiết 24
Ồn bài hát: KHÚC CA BỐN MÙA
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 6
Âm nhạc thường thức: VÀI NÉT VỀ ÂM NHẠC
THIẾU NHI VIỆT NAM


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuần thục và đúng giai điệu bài hát Khúc ca bốn mùa.
- Học sinh biết kiểu dàn dựng.
- Múa đẹp và đúng các động tác múa minh họa của bài hát Khúc ca bốn
mùa.
- Học sinh hát đúng giai điệu bài TĐN số 6.
- Giúp học sinh biết thêm 1 số nét về âm nhạc thiếu nhi VN.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Phần đệm đã cài sẵn.
- Hệ thống các bài hát của thiếu nhi.
- Băng, đĩa, catsset có 1 số bài hát thiếu nhi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY:
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Cho lớp hát lại bài hát “ Khúc ca bốn - HS thực hiện
Ôn bài hát mùa”
Khúc ca - Múa phụ họa phần đã chuẩn bị sẵn và
bốn mùa đã thể hiện ở tiết trước.
- Cho lớp đọc giai điệu 1 lần rồi ghép lời
ca.


Nội dung 2 ----
Ôn tập bài - Chia lớp làm 2 nhóm.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 54 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
TĐN số 6. + L1:
• Nhóm 1: hát giai điệu.
• Nhóm 2: hát lời ca. - HS thực hiện
Và ngược lại
+ L2:
• Nhóm 1: hát lời ca.
• Nhóm 2: gõ phách.
Và ngược lại
- Gọi bàn, nhóm, cá nhân hát cho điểm.
- Gọi bàn, nhóm, cá nhân vừa hát vừa
đánh nhịp 3/4.
- Gọi học sinh trình bày phần đặt lời - HS nghe & sửa sai
mới.
- GV sửa sai và góp ý cho bài hát đúng - HS thực hiện
và hay.
- Cho lớp hát lại bài TĐN lần cuối.


Nội dung 3 ----
Âm nhạc * Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt
thường Nam: - HS thực hiện
thức - HS đọc phần thường thức âm nhạc. - HS lắng nghe
- GV tóm tắt lại 1 lần.
- Sau đó cho các em nghe 1 số các bài
hát thiếu nhi: Chiếc đèn ông sao (Phạm
Tuyên), Em yêu trường em (Hoàng Vân),
Tuổi hồng (Trương Quang Lục), Đi học
(Bùi Đình Thảo),...

----


4. Củng cố, dặn dò
- Các em về sưu tầm thêm 1 số bài hát về thiếu nhi.
- Hát thuộc bài hát và TĐN.
- Xem trước bài hát của tiết học tới.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 55 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7

Tiết 25 OÂN TAÄP VAØ KIEÅM TRA


I. MỤC TIÊU
- Ôn tập và củng cố những kiến thức vừa học.
- Luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hòa giọng, hát
lĩnh xướng và hát đối đáp.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn, hát và đọc nhạc thuần thục các bài ôn tập.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY:
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 1. Ôn bài hát
Ôn tập Trình bày hoàn chỉnh bài hát Đi
cắt lúa và Khúc ca bốn mùa theo các
cách hát hòa giọng, lĩnh xướng và
đối đáp.

2. Ôn nhạc lí: Quãng
Mở SGK (trang 45), khuông
nhạc cuối trong bài hát Khúc ca bốn - HS trình bày
mùa. Hãy đọc tên quãng giữa hai nốt
nhạc gần nhau? Ví dụ.
- Nốt 1 - 2: HS đọc La-Si, quãng hai.
- Nốt 2 - 3: HS đọc Si-Pha, quãng
bốn.
- Nốt 3 - 4: HS đọc Pha-Rê, quãng
ba.

3. Ôn TĐN: Bài TĐN số 6, số 7 - HS thực hiện
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 56 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Một nữa lớp đọc TĐN, nữa còn lại
hát lời.
- Sau đó đổi lại cách trình bày.
- GV nhận xét về những chỗ còn sai
rồi đánh đàn hoặc làm mẫu để HS
nghe và sửa cho đúng.


Nội dung 2 --- - HS thảo luận để
Kiểm tra - Kiểm tra thực hành. chuẩn bị kiểm tra.
- Hình thức kiểm tra:
+ Kiểm tra thực hành theo nhóm.
+ HS được tự chọn nhóm của mình
từ một đến sáu em.
+ HS trong mỗi nhóm đều được
điểm bằng nhau, nếu HS không
tham gia nhóm nào sẽ thực hiện thi
một mình.

----
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 57 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 26
Học bài hát: CA-CHIU-SA
Bài đọc thêm: BẢN HÀNH KHÚC CÁCH MẠNG


I. MỤC TIÊU
- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát Ca-chiu-sa.
- Học sinh biết giai điệu nhẹ nhàng, êm đềm sâu lắng và trữ tình của
bài hát Ca-chiu-sa.
- Giúp học sinh có thêm kiến thức về 1 số bài hát cách mạng và nhạc sĩ
tài hoa của nước Ý.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa, catsset về bài hát Ca-chiu-sa.
- Bản đồ thế giới.
- Hình ảnh một số cuộc sống sinh hoạt của người Nga.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 * Giới thiệu bài hát: - HS lắng nghe
Học bài hát Ca-chiu-sa là bài hát của nhạc sĩ
Cachiusa Blante (Nga) sáng tác trong cuộc chiến
tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên
Xô (cũ) chống phát xít Đức (1939 -1945).
Bài hát được phổ biến rộng rãi và nhiều
người tưởng đó là dân ca Nga.
- Các cô gái Nga đã hát Cachiusa để
động viên các chiến sĩ Hồng Quân nơi
chiến hào và bây giờ cả lớp cùng nghe
bài hát Cachiusa nhạc Blante lời việt:
Phạm Tuyên.

* Học hát:
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 58 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- GV mở băng cả lớp nghe. - HS lắng nghe
- GV treo bảng đồ thế giới lên bảng - HS theo dõi
và chỉ nước Nga.
- Bài hát chia làm 4 câu:
+ Câu 1: Dòng ……………đôi bờ.
+ Câu 2: lặng………………mờ.
+ Câu 3: kìa ……………….sa.
+ Câu 4: giữa………………hòa.
- Bài hát gồm 2 lời. Và được nhắc lại
2 lần ở câu 3 và 4.
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Bài hát được viết ở nhịp gì?
2. Có mấy dấu hóa ?
- Cho lớp luyện thanh: - HS thực hiện
Mì……………….mà.
Nồ……………….nà.
- Cho lớp tập bài hát từng câu theo lối
móc xích đến hết bài.
- GV giảng giải: ở câu 4 có sự nghịch - HS chú ý
phách GV đánh trên đàn và ghi lên bảng
tiết tấu và gõ cho HS gõ theo.
- Cho HS vừa hát vừa gõ phách. - HS thực hiện
- Cho lớp đứng dạy vận động nhịp
2/4.
* Chú ý: chỗ nghịch phách và hát lại
lần 2 chỗ kìa ……..hòa.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát lời ca.
+ Nhóm 2: hát âm la.


Nội dung 2 ----
Bài đọc thêm * Bản hành khúc cách mạng: - HS thực hiện
- Học sinh đọc phần đọc thêm. - HS nghe
- GV tóm tắt lại 1 lần

----


4. Củng cố, dặn dò
- Các em hát thuộc bài hát Ca-chiu-sa.
- Sưu tầm thêm một số bài hát của nước Nga.
- Chuẩn bị phần múa phụ họa.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 59 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 60 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 27
Ôn bài hát: CA-CHIU-SA
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 8


I. MỤC TIÊU
- Hát đúng và thuần thục bài hát Cachiusa.
- Học sinh hát đúng giai điệu bài TĐN số 8.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Phần đệm cài sẵn.
- Hệ thống câu hỏi
- Bảng phụ chép TĐN.
- Chuẩn bị 1 số điệu múa minh họa để dạy cho học sinh.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 - Cho lớp hát lại bài hát Cachiusa, sửa - HS thực hiện.
Ôn bài hát sai chỗ học sinh hát chưa đúng.
Cachiusa - Chia lớp thành 2 nhóm:
+ L1 :
• Nhóm 1: câu 1.
• Nhóm 2: câu 2.
Đến hết bài.
+ L2 :
• Nhóm 1: hát lời ca.
• Nhóm 2: gõ phách.
Và ngược lại
- Gọi học sinh lên trình bày phần múa
minh họa đã chuẩn bị sẵn.
- Gọi bàn, nhóm, tổ lên hát có sự vận
động theo nhịp.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 61 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
- Gọi 1 em lên chỉ huy nhịp 2/4 cho cả
lớp
ôn lại bài hát, có kết hợp phần đệm của
đàn.
Nội dung 2 - HS theo dõi
TĐN số 8 ----
- Treo bảng phụ có treo bài TĐN số 8 lên - HS trả lời
bảng.
* Đặt câu hỏi:
1. Em nào cho cô biết lớp chúng ta đã
học bài nào của nước Pháp?
2. Bài hát TĐN viết ở nhịp mấy? - .o
3. Bài TĐN có những hình nốt gì?
4. Bài TĐN đã sử dụng những kí hiệu
âm nhạc nào ?
5. Bài TĐN đã sử dụng những tên nốt
gì? - HS thực hiện

- Đọc gam đô trưởng.
Đồ rê mi pha son la si (đô)

- Cho lớp tập TĐN từng câu theo lối móc
xích đến hết bài.
- Cho lớp ghép lời Ca-chiu-sa.
- Lớp chia làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát giai điệu.
+ Nhóm 2: hát lời cachiusa.
Và ngược lại.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Về chép bài TĐN vào vở.
- Hát thuộc bài TĐN.
- Nhận xét tiết học.Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 62 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 28
Ôn tập TĐN: TĐN SỐ 8
Nhạc lí: GAM TRƯỞNG – GIỌNG TRƯỞNG
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ HUY DU VÀ
BÀI HÁT ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuần thục và đúng giai điệu bài TĐN số 8.
- Học sinh biết cách chia các câu trong bài TĐN.
- Giúp học sinh biết cách hát đối đáp, hát đồng ca, đơn ca.
- Giúp học sinh biết các kiến thức về gam trưởng và giọng trưởng.
- Giúp học sinh biết về nhạc sĩ Huy Du và 1 số bài hát của ông và bài
hát Đường chúng ta đi.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc quen dùng.
- Bảng kẻ phụ phần nhạc lí.
- Băng, đĩa, đài catsset có bài hát Đường chúng ta đi.
- Hệ thống câu hỏi.
- Ảnh nhạc sĩ Huy Du và 1 số bài hát của ông.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 * Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Ôn bài TĐN 1. Bài TĐN chia làm mấy câu?
số 8 - Cho HS hát lại bài ôn TĐN sau đó là
ghép lời ca.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ L1:
• Nhóm 1: đọc giai điệu.
• Nhóm 2: hát lời ca.
Và ngược lại
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 63 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
+ L2: hát đối đáp.
• Nhóm nữ : hát câu 1,3,5.
• Nhóm nam: hát câu 2,4,6
- Gọi bàn, nhóm, cá nhân hát, cho điểm


----
Nội dung 2 1. Gam trưởng - HS lắng nghe
Nhạc lí Là hệ thống của bậc âm được sắp xếp
Gam liền mạch (liền bậc) hình thành dựa trên
trưởng- công thức cung và nửa cung như sau:
Giọng
trưởng I II III IV V IV IV I

- Cho lớp đọc gam đô trưởng.
Đồ rê mi pha son la si (đô)
- Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm
chủ (bậc 1) -> đô.

2. Giọng trưởng
Các âm bậc trong gam trưởng được sử
dụng để xây dựng giai điệu một bài hát (1
bản nhạc) gọi đó là giọng trưởng kềm
theo tên âm chủ.
- Giảng giải:
+ Đoạn trên có âm chủ là đô nên gọi
là giọng đô trưởng.
+ Hóa biểu không có dấu hóa, nốt kết
thúc là nốt đô, nên có giọng đô trưởng.Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 64 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Nội dung 3 ----
Âm nhạc Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường
thường chúng ta đi.
thức - Cho HS đọc phần thường thức âm - HS thực hiện
nhạc trong SGK. - HS lắng nghe
- GV tóm tắt lại một lần.
- Cho học sinh nghe bài hát Đường
chúng ta đi.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Hãy sưu tầm bài hát TĐN viết ở giọng Đô trưởng.
- Kể tên 1 số bài hát của Huy Du.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 65 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 29
Học bài hát: TIẾNG VE GỌI HÈ
Bài đọc thêm: XUẤT XỨ MỘT BÀI CA


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát đúng giai điệu lời ca bài hát Tiếng ve gọi hè.
- Học sinh biết thêm 1 số bài hát viết về mùa hè của nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn.
- Học sinh thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát và vận động
theo nhịp bài hát.
- Học sinh biết về xuất xứ 1 số bài hát.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa, catsset và bài hát Tiếng ve gọi hè.
- Phần đệm của bài hát Tiếng ve gọi hè.
- Chép bài hát Tiếng ve gọi hè ra bảng phụ.
- Một số bài hát viết về mùa hè.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài (Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 * Giới thiệu bài hát Tiếng ve gọi hè
Học bài hát Đối với tuổi thơ mùa hè là những - HS lắng nghe
Tiếng ve ngày mong đợi, vì đó là lúc kết thúc một
gọi hè năm học, các em sẽ được nghỉ ngơi,
được đi tới bao miền đất mới vui chơi,
… đồng cảm với niềm vui đó, từ những
cảm xúc chân thật, các nhạc sĩ đã viết
nên các bài hát về mùa hè thật hay. Các
em hãy cùng nghe một số ca khúc về
mùa hè vui tươi như : Mùa hoa phượng
nở (Hoàng Vân), Mùa hè ước mong

Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 66 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
(Hoàng Lân), Hè đến rồi (Quốc Thông).
Hôm nay, các em cũng sẽ học 1 bài
hát về mùa hè đó là Tiếng ve gọi hè của
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

* Học hát.
- Mở băng hoặc GV hát mẫu cho HS - HS nghe
nghe qua bài hát 1 lần.
- GV treo bảng phụ. - HS theo dõi
- Bài hát chia làm 4 câu:
+ Câu 1: khắp………………….hè.
+ Câu 2: chạy …………………gió.
+ Câu 3: Giọt …………………cờ.
+ Câu 4: Em…………………...hè.
- Luyện thanh. - HS thực hiện
- Cho lớp hát từng câu theo lối móc
xích cho đến hết bài.
* Lưu ý: những móc đơn chấm đôi khi
hát phải dứt khoát và nghỉ cho đúng.
- Cho HS hát lại bài hát hoàn chỉnh,
GV chú ý sửa sai.
- HS vừa hát vừa gõ thanh phách theo
nhịp
- HS vừa hát vừa vận động.

----
- Gọi 1 học sinh đọc diễn cảm bài đọc - HS thực hiện
Nội dung 2 thêm.
Bài đọc - GV tóm tắt lại. - HS lắng nghe
thêm - Cho lớp hát bài hát “Như có Bác Hồ - HS thực hiện
Xuất xứ 1 trong ngày vui đại thắng” của Phạm
bài ca Tuyên.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Về hát thuộc và đúng giai điệu bài hát.
- Tập múa minh họa.
- Sưu tầm 1 số bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà em biết hoặc
nghe, thấy.
- Tìm những bài hát về chủ đề mùa hè.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 67 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 68 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 30
Ôn bài hát: TIẾNG VE GỌI HÈ
Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 9


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuần thục bài hát Tiếng ve gọi hè.
- Học sinh biết múa minh họa cho bài hát.
- Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca của bài TĐN số 9.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa mềm có cài sẵn phần đệm bài hát Tiếng ve gọi hè.
- Bảng phụ chép bài TĐN số 9.
- Hệ thống các câu hỏi.
- Chuẩn bị sẵn phần múa minh họa để chỉ cho HS.
- Biết cách tổ chức hát dàn dựng, nâng cao để chỉ cho HS.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III.TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Cho lớp ôn bài hát Tiếng ve gọi hè. - HS thực hiện
Ôn bài hát - Chia lớp thành 2 nhóm:
Tiếng ve + L1:
gọi về • Nhóm 1: hát câu 1.
• Nhóm 2: hát câu 2.
Cho đến hết bài.
+ L2 :
• Nam : khắp……………..ve.
• Nữ : hè hè hè.
• Nam: và ………………..ve.
• Nữ : hè hè hè.
• Nam : chạy ……………..về.
• Nữ : giọt ……………...gió.
• Nam : giọt ……………...cờ.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 69 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
• Nam+nữ: em…………...hè.
Đổi lại hát 2 lần.
+ L3:
• Một nữ : Khắp………….hè.
• Cả lớp: Và …………….cờ.
• Nữ : em ………………..mùa.
• Cả lớp: Và ……………..hè.
- Gọi bàn, nhóm, cá nhân hát bài hát và - HS thực hiện
nhận xét lẫn nhau.
- Gọi HS lên trình bày phần phụ họa đã
chuẩn bị sẵn.
- GV nhận xét và cho điểm.
- Cho lớp hát lại bài hát 1 lần.


----
Nội dung 2 - Treo bảng phụ bài TĐN lên bảng.
TĐN số 9 * Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Trường 1. Bài TĐN viết ở nhịp gì?
làng tôi 2. Em nào nêu khái niệm nhịp ¾ cho
cô nghe?
3. TĐN gồm những hình nốt gì? - .
4. TĐN gồm những tên nốt gì?

- Cho lớp đọc gam đô trưởng. - HS thực hiện
- Cho lớp đọc bài TĐN từng câu theo
lối móc xích đến hết bài. Sau đó cho
ghép lời.
- TĐN gồm 4 câu và 2 lời, mỗi lời có 2
câu.

----


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Học thuộc bài hát Tiếng ve gọi hè.
- Chép TĐN vào vở, tập đánh nhịp ¾ và đọc đúng giai điệu của
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 70 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
bài hát.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 71 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 31
Ôn bài hát: TIẾNG VE GỌI HÈ
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 9
Âm nhạc thường thức: VÀI NÉT VỀ DÂN CA MỘT SỐ
DÂN TỘC ÍT NGƯỜI


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuần thục bài hát Tiếng ve gọi hè.
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca TĐN số 9.
- Giúp học sinh tìm hiểu vài nét về dân ca của một số dân tộc ít người
và 1 số bài hát của họ.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa mềm cài sẵn phần đệm bài hát Tiếng ve gọi hè và TĐN số 9.
- Một số tranh ảnh về đời sống sinh hoạt của các dân tộc ít người.
- Một số bài hát của dân tộc ít người.
- Băng, đĩa, catsset có bài hát của dân tộc ít người.
- Hệ thống các câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 7.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài ( Đan xen).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ôn bài hát - Cho lớp hát ôn bài hát. - HS thực hiện
Tiếng ve gọi * Đặt câu hỏi.
về 1. Bài hát “Tiếng ve gọi hè” có mấy - HS trả lời
dấu hóa? - HS thực hiện
2. Bài hát viết ở nhịp mấy?
- Gọi 1 HS viết lên chỉ huy nhịp 2/4 cho
cả lớp hát, có kết hợp phần đệm của đàn.
- Cho HS múa minh họa.
- Cho lớp hát ôn bài hát lần cuối.Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 72 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
----

Nội dung 2 - Cho cả lớp đọc gam đô trưởng. - HS thực hiện
TĐN số 9
Trường làng
tôi

- Cho HS đọc giai điệu bài TĐN số 9 có
kết hợp gõ phách.
- Cho đọc lời ca TĐN số 9.
- Chia lớp làm 2 nhóm.
+ L1:
• Nhóm 1: đọc giai điệu.
• Nhóm 2: đọc lời ca.
Và ngược lại
+ L2:
• Nhóm 1: đọc giai điệu.
• Nhóm 2: gõ thanh phách.
Và ngược lại
- Cho từng tổ, bàn, nhóm hát, nhận xét,
cho điểm.


----
Vài nét về dân ca một số dân tộc ít
Nội dung 3
người.
Âm nhạc - HS thực hiện
- HS đọc phần âm nhạc thường thức
thường thức - HS theo dõi
- GV tóm tắt lại 1 lần.
- Treo tranh ảnh có 1 số nhạc cụ quen
thuộc của một số dân tộc ít người, tranh
ảnh nói về cuộc sống sinh hoạt văn hóa
của dân tộc ít người
- Giới thiệu 1 số bài hát của họ: Quê
hương đẹp tươi (dân tộc Nùng), Xoè hoa
(D.C thái).

* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Em nào cho cô biết 1 số bài hát của
dân tộc ít người?
Gà gáy (dân ca Cống Dao), Ru em (dân
ca Xơ - Đăng), Đi cấy lúa (dân ca Hrê).


Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 73 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
----
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 74 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7


4. Củng cố, dặn dò
- Các em về sưu tầm thêm 1 số bài hát của dân tộc ít người.
- Ôn bài TĐN và hát đúng giai điệu.
- Nhận xét tiết học.
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 75 -
   Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 7
Tiết 32: ÔN TẬP


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu và thuộc bài hát Ca-chiu-sa và Tiếng ve
gọi hè.
- Đọc đúng cao độ và trường độ bài TĐN số 8 và 9.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đàn và hát thuần thục những bài hát, bài TĐN đã hướng dẫn cho HS.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ ( Đan xen).

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Ôn Tập 1. Ôn tập: - HS theo dõi
Thi học kỳ - Bài hát Ca-chiu-sa và bài TĐN số 8_
Chú chim nhỏ dễ thương
- Tập trình bày theo hình thức song ca.
- Bài hát Tiếng ve gọi hè và bài TĐN số
9_ Trường làng tôi.
- Tập trình bày 2 bài trên theo nhóm.
- Mỗi em tự chọn hình thức song ca
hoặc nhóm.
- Mỗi em tự chọn hình thức song ca
hoặc nhóm, luyện tập và trình bày trước
lớp.
- HS thực hiện
2. Kiểm tra:
HS trình bày một bài sau khi luyện tập.

3. Dặn dò:
Ôn tập các bài hát, TĐN đã học trong
HK II để kiểm tra HK II.

----
Nguyeãn Thò Thu Thuûy
Trang - 76 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản