Giáo án âm nhạc lớp 8

Chia sẻ: tc11k53

Tài liệu về giáo án âm nhạc lớp 8, mùa thu ngày khai trường và cácc bài hát hay khác...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 8

TIẾT: 1 Ngày soạn: ____/__/200


Mùa Thu Ngày Khai Trường
BÀI: Học hát: Bài
Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Tập một bài hát với giai điệu nhanh đi liền với đảo phách.
- Hát ngân dài 3 phách trong nhịp 2 .
4
2- Kỹ năng: - Hát đúng giai điệu bài hát.
- Biết thể hiện đảo phách, ngân dài đủ 3 phách.
3- Thái độ: - Thông qua bài hát giáo dục HS tình yêu quê hương, trường lớp,
có tình cảm gắn bó với nhà trường.
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - Sách giáo khoa và giáo
viên Âm nhạc 8.
- Thiết kế bài giảng Âm nhạc 8.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, (song loan), băng
+ Giáo viên:
nhạc, máy hát, bảng phụ.
+ Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách.
2
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Nhắc lại ý nghĩa tính chất của nhịp
4
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
1
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Giới thiệu vắn tắc về nhạc - Lắng nghe giới thiệu về tác
Tìm hiểu bài sĩ Vũ Trọng Tường giả của bài hát
- Các tác phẩm: Lời ru của - Lắng nghe trích đoạn các bài
mẹ, Chị Hằng, Cây bàng mùa hát này
hạ,...
- Cho 02 Hs đọc lời ca bài hát - Đọc lời ca bài hát
- Bài hát nói lên điều gì? - Ta cảm nhận được không
khí tưng bừng của ngày khai
trường, tiếng trống trường
như rộn rã, nhộn nhịp, thúc
giục các em mau bước đến
trường chào mừng năm học
mới.
- Bài hát có thể chia làm mấy - Hai đoạn
đoạn?
Đoạn 1: "Tiếng trống
trường... trong
tiếng hát thu mùa"
Đoạn 2: "Mùa thu ơi... như
trời thu"
Nội dung 2: - Hãy nêu sắc thái bài hát? - Vui vẻ, trong sáng, rộn rã
Học hát
- Những từ nào được luyến - Các từ được luyến là: nắng,
tiếng, tâm.
trong bài?
- Trong tồn bộ tiết tấu bài hát - Trong bài hát có xuất hiện
có gì đặc biệt? đảo phách
- Những từ nào ngân dài 3 - Phải ngân dài 3 phách ở các
từ: thu, mơ, thắm, em, mới,
phách?
trường
- Lắng nghe bài hát
- Cho HS nghe bài hát
- Yêu cầu HS luyện thanh
khởi động giọng
- Tập hát từng câu đến hết
- Dạy hát từng câu → hết bài
bài theo đàn
- Cho HS hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn
- Lưu ý HS đảo phách - Tập hát đảo phách đúng
nhịp
- Cho Hs hát kết hợp gõ đệm - Hát theo đàn kết hợp gõ
2 đệm theo nhịp
theo nhịp
4
2
- Hát và đánh nhịp
- Hát kết hợp đánh nhịp
4
- Chia nhóm luyện hát - Luyện tập theo nhóm
- Đệm đàn cho HS hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn

* Đánh giá kết quả học tập:
- Thể hiện được sắc thái bài hát, kết hợp đánh nhịp chính xác.
- Còn vài HS chưa hát đúng đảo phách có trong bài.


2
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
2
1- Bài vừa học: - Hát thuộc lời kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp
4
- Trả lời câu hỏi số 1 trang 6 SGK.
2- Bài sắp học: - Phân tích bài TĐN số 1 về cao độ, trường độ.
- Tìm các kí hiệu âm nhạc có trong bài.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cho HS tập hát đảo phách nhiều lần cho chính xác.
- Nhắc HS khi hát chú ý sắc thái ở hai đoạn.
3
TIẾT: 2 Ngày soạn: ____/___/200


Mùa Thu Ngày Khai
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:

Trường
- TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 1


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Ôn bài hát Mùa thu ngày khai trường kết hợp với vận động phụ
họa.
- Làm quen với âm hình tiết tấu gồm móc đơn đứng trước 2 móc
kép trong bài TĐN số 1.
2- Kỹ năng: - Thể hiện đúng sắc thái bài hát - động tác phụ họa, có ý nghĩa.
- Đọc nhạc đúng cao độ, trường độ và tiết tấu.
3- Thái độ: - Có ý thức về ý nghĩa của ngày khai trường và đón chào ngày Lễ
khai giảng năm học mới với sự náo nức, hân hoan.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và giáo viên Âm nhạc 8; Thi ết k ế bài
giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc lý cơ bản và nâng cao - NXB Âm nhạc 2001.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, băng nhạc, bảng
+ Giáo viên:
phụ, máy hát.
+ Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu nội dung và thể hiện bài hát Mùa thu ngày
khai trường của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.


III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: Ôn - Hãy nhắc lại bố cục của - Bài hát gồm 2 đoạn:
tập bài hát Đoạn 1: "Tiếng trống
bài hát?
trường... trong
tiếng hát mùa
Mùa thu ngày
khai trường thu"
Đoạn 2: "Mùa thu ơi... như
trời thu"
N&L: Vũ Trọng - Sắc thái của từng đoạn Đoạn 1: Tình cảm vui hoạt
Trường như thế nào? trong sáng
Đoạn 2: Tình cảm tha
thiết, lắng đọng hơn
- Cho HS nghe lại tồn bài - Lắng nghe bài hát
hát
- Yêu cầu luyện thanh - Khởi động giọng theo đàn
khởi động giọng

4
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Cho HS hát ôn tồn bài - Hát ôn tồn bài theo đàn
- Cho HS vừa hát vừa gõ - Hát ôn kết hợp gõ phách
2
phách theo nhịp đánh nhịp
theo nhịp
2 4
4
- Chỉ huy cho HS hát đúng - Hát đoạn 1 với tình cảm
sắc thái từng đoạn vui hoạt, trong sáng, đoạn 2
tha thiết sâu lắng
- Cho HS hát kết hợp vận - Hát ôn kết hợp vận động
động theo nhịp hai
- Gợi ý cho HS thể hiện - Thể hiện các động tác
động tác phụ họa phụ họa
- Chia nhóm ôn tập - Hát ôn theo yêu cầu của
nhóm
- Trò chơi: Nghe giai điệu - Lắng nghe và nhận diện
đốn câu hát
Nội dung 2: - Trình bày bảng phụ bài - Quan sát bài TĐN số 1
Tập đọc nhạc TĐN số 1. - Bài TĐN được viết ở
2
số - Bài TĐN được viết ở
TĐN 1:
nhịp gồm 2 phách trong
Chiếc đèn ông nhịp nào? Ý nghĩa? 4
sao mỗi ô nhịp, giá trị mỗi
N&L: Phạm phách tương ứng với một
Tuyên nốt đen, phách 1 mạnh,
phách 2 nhẹ.
- Cao độ: Mi, - Các loại hình nốt nào - Có các hình nốt như: Nốt
La, xuất hiện trong bài? đen, móc đơn và móc kép.
Son,
Đô, rê, Mí
(viết ở
giọng Đô
gồm 5 âm
C-D-E-
G - A)
- Nêu các cao độ có trong - Gồm: Mi, Son, La, Đô,
- Trường độ:
bài? rê, Mí
- Ký hiệu: Dấu - Ký hiệu âm nhạc nào - Đó là dấu nhắc lại → tồn
nhắc lại, dấu xuất hiện trong bài. bài phải đọc hai lần
chấm đôi, dấu
luyến
- Thực hiện và cho HS gõ - Thực hiện tiết tấu của bài
tiết tấu TĐN số 1 (tay gõ - miệng
đọc)
- Cho HS luyện thanh - Luyện thanh thanh Cdur
theo đàn
- Đệm cho HS tập đọc - Tập đọc từng câu theo
từng câu đàn
- Cho HS đọc kết hợp gõ - Đọc tồn bài kết hợp gõ
tiết tấu tiết tấu5
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
2
- Yêu cầu HS đọc kết hợp
- Đọc kết hợp đánh nhịp
đánh nhịp 4
- Chia nhóm luyện tập - Luyện tập theo yêu cầu
từng nhóm
- Cho HS ghép lời ca - Hát lời ca bài TĐN

* Đánh giá kết quả học tập:
- Hát ôn rõ sắc thái của từng đoạn trong bài hát.
- Đọc nhạc đúng tiết tấu, cao độ, kết hợp đánh nhịp chính xác.
- Động tác phụ họa đẹp, có ý nghĩa.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát thuộc và thể hiện rõ sắc thái từng đoạn trong bài hát
Mùa thu ngày khai trường.
- Tập thuần thục tiết tấu và hát thuộc lời ca bài TĐN số 1
- Trả lời câu hỏi số 1 trang 8 SGK.
2- Bài sắp học: - Tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hồn.
- Tìm hiểu xuất xứ và nội bài hát Một mùa Xuân nho nhỏ.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Hát ôn chú ý GV đếm cho HS hát ngân đủ phách (3 phách).
- Cần hạ thấp hơn cao độ (-4) để HS đọc phù hợp tầm cử
giọng của các em.
6
TIẾT: 3 Ngày soạn: ____/___/200

Mùa Thu Ngày Khai
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
Trường
- ÔN TẬP: TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 1
- ÂNTT: NHẠC SĨ TRẦN HỒN VÀ BÀI HÁT MỘT MÙA
XUÂN NHO NHỎ


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Ôn luyện bài hát Mùa thu ngày khai trường dưới hình thức hát
đuổi - Ôn TĐN số 1.
- Nắm những nét chính về cuộc đời và ho ạt động âm nhạc c ủa
nhạc sĩ Trần Hồn.
2- Kỹ năng: - Hát ôn đúng sắc thái bài Mùa thu ngày khai trường - Hát đuổi
đúng nhịp
- Đọc ôn bài TĐN số 1 chính xác về cao độ, tr ường đ ộ và ti ết
tấu.
3- Thái độ: - Yêu quê hương, trường lớp, có ý thức vươn lên trong học tập
và rèn luyện.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8; Sách giáo viên; Thi ết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Phương pháp hát tập thể NXB Giáo dục 2000 - Nhạc
sĩ Việt Nam hiện đại NXB Hà Nội.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ, bảng phụ, thanh phách, băng nhạc, máy
+ Giáo viên:
hát.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Hãy hát bài Mùa thu ngày khai trường kết hợp thể
hiện các động ác phụ họa?
2- Đọc và hát lời ca bài TĐN số 1 kết hợp thực hi ện
tiết tấu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Cho Hs nghe lại bài hát - Lắng nghe bài hát
Ôn tập bài hát - Đệm đàn cho Hs hát ôn tồn - Hát ôn tồn bài theo đàn
bài
- Yêu cầu hát kết hợp động tác - Hát ôn kết hợp thể hiện
Mùa thu ngày
khai trường phụ họa các động tác phụ họa đã
tập
7
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
N&L: Vũ Trọng - Chia nhóm hát đối đáp - Hát đối đáp theo nhóm,
Trường mỗi nhóm 1 câu đến hết
bài
- Yêu cầu tập hát đuổi - Gv và - Cùng Gv hát đuổi, đoạn 1
Hs thực hiện mẫu (đuổi vào cùng hát với GV, đoạn 2
sau 1 nhịp - câu cuối "trong hát đuổi (nhóm đuổi hát
sáng thu") theo GV)
- Cho Hs thực hành hát đuổi - Đoạn 1: 2 nhóm cùng hát
- Đoạn 2: Nhóm 2 hát sau
nhóm 1 nhịp từ câu " Mùa
thu". Câu cuối chỉ hát
"trong sáng thu"
- Hát ôn tồn bài lần cuối - Hát ôn tồn bài
Nội dung 2: Ôn - Đệm cho Hs nhớ giai điệu - Lắng nghe để nhớ lại bài
tập: Tập TĐN số 1 TĐN
đọc số 1
nhạc
TĐN số 1: - Hãy thực hiện tiết tấu bài - Thực hiện lại tiết tấu bài
TĐN số 1 (cá nhân x → tập
TĐN
thể)
- Đọc gam Cdur và luyện
- Cho Hs luyện thanh
trụ
- Cho Hs đọc bài TĐNN số 1 - Đọc ôn bài TĐN số 1
- Yêu cầu Hs đọc giai điệu kết - Đọc giai điệu bài TĐN số
hợp tiết tấu, gõ phách 1 kết hợp thực hiện tiết
tấu, gõ phách
- Cho ôn luyện theo nhóm - Đọc ôn theo nhóm
- Cho Hs đọc kết hợp đánh - Đọc ôn kết hợp đánh
nhịp 2 nhịp 2
4 4

Nội dung 3: Âm
nhạc thường
thức
1- Nhạc sĩ Trần - Cho Hs xem ảnh tác giả - Quan sát chân dung nhạc
Hồn sĩ
- Tên thật là - Em hãy tóm tắt về tác giả - Ns tên thật là Nguyễn
Nguyễn Tăng Hích (bút danh Hồ
Tăng
Thuận An) sinh năm 1928,
Hích, sinh năm
1928, ở quảng ở quảng Trị. Nguyên là Bộ
Trị. Nguyên là trưởng Bộ Văn hóa Thông
Bộ trưởng Bộ tin.
Văn hóa Thông
tin. Mất năm
2003.
- Tác phẩm: Sơn - Ns có những tác phẩm tiêu - Sơn nữ ca, Lời người ra
nữ ca, Lời Bác biểu nào? đi, Lời ru trên nương, Lời
dặn trước lúc đi Bác dặn trước lúc đi xa,
xa, Lời ru trên Thăm bến nhà Rồng,...
nương, Giữa
Mạc Tư Khoa

8
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
nghe câu hò ví
dặm,...
- Cho Hs nghe các trích đoạn - Nghe trích đoạn các bài
tiêu biểu hát
2- Bài hát Một
mùa xuân nho
nhỏ - Lắng nghe và cảm thụ
- Cho Hs nghe bài hát
- Sáng tác (phổ - Phân tích bố cục bài hát - Nắm bố cục bài hát 2
thơ) năm 1980 đoạn là 2 tính chất khác
nhau: Am và Cdur.
- Bố cục: Am,
Adur
- Nội dung: SGK - Nội dung bài hát? - Hợi tả bức tranh xuân
đầm ấm với nhiều cảm
xúc chan chứa tình người
- Phân tích ca từ và cho hát - Lắng nghe và hát theo
theo băng băng

* Đánh giá kết quả học tập:
- Ôn tập bài hát hồn chỉnh về sắc thái, nhịp điệu.
- Đọc ôn TĐN số 1 đa số chính xác về các yêu cầu, còn một
số ít Hs chưa thể hiện được tiết tấu 2 nốt móc đơn.
- Hs rất hứng thú khi nghe các tác phẩm của Ns trần Hồn , đặc
biệt là bài Một mùa xuân nho nhỏ.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát thuộc bài hát Mùa thu ngày khai trường và đọc đúng bài
TĐN số 1.
- Nắm sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của Ns Trần Hồn.
- Trả lời câu hỏi số 2 trang 11 SGK.
2- Bài sắp học: - Lí là gì? Được xây dựng như thế nào?
- Phân tích bài hát Lí dĩa bánh bò (Dân ca Nam bộ).

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cần cho Hs hát ôn lời ca bài TĐN số 1.
- Có thể cho Hs nghe và nhận diện các tác phẩm tiêu biểu của
Ns Trần Hồn.
9
TIẾT: 4 Ngày soạn: ____/__/200

Lí Dĩa Bánh Bò
HỌC HÁT BÀI
BÀI:
Dân ca Nam bộ
I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hiểu biết về Nam bộ nói chung (dân ca) và bài Lí dĩa bánh bò
nói riêng.
- Học hát bài Lí dĩa bánh bò với sắc thái vui, dí dỏm.
2- Kỹ năng: - Hát đúng giai điệu của bài hát, đặc biệt biết thể hiện được sắc
tháu của bài hát.
3- Thái độ: - Yêu quý, đồn kết với bạn bè, biết giúp đỡ bạn lúc khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Tập "Dân ca ba miền" - NXB Cà Mau 1998.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ, bảng phụ, băng nhạc, máy hát, thanh
+ Giáo viên:
phách.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách, song loan.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Em hãy thể hiện bài hát Mùa thu ngày khai trường
và nêu nội dung?
2- Nêu tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp c ủa Ns Tr ần
Hồn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Lí là những khúc hát
- Lí là gì?
Tìm hiểu bài ngắn gọn, xúc tích
nhưng có nội dung cụ
thể
- Lí được xây dựng như thế nào? - Lí thường được xây
Ví dụ cho Hs thấy dựng từ các cây thơ lục
bát
- Lí có vị trí như thế nào trong - Lí chiếm vị trí quan
cuộc sống? trọng trong sinh hoạt
tinh thần của đồng bào
Trung bộ và Nam bộ
- Hãy nêu một số điệu Lí của - Lí cây bông, L1 cây
Nam bộ xanh, Lí ngựa ô, Lí con
sáo gò công, Lí chiều
chiều,...
-Nêu câu thơ lục bát của bài hát - "Hai tay bưng dĩa bánh
Lí dĩa bánh bò bò

10
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Giấu cha giấu mẹ cho
trò đi thi"
- Yêu cầu Hs đọc lời ca - Đọc lời ca bài hát
- Lời ca bài hát nói lên điều gì? - Biết thương yêu, đùm
bọc cho bạn bè lúc khó
khăn, đặc biệt là trong
học tập và biết thể hiện
tinh thần tương thân
tương ái với bạn bè
- Lắng nghe và cảm thu
- Cho Hs nghe bài hát
Nội dung 3: - Em có nhận xét gì về nhịp của - Bài hát viết ở nhịp 2 4
Học hát bài hát
nhịp đầu tiên là nhịp lấy
đà
- Trong bài có những điểm khó - Là những chỗ nốt móc
đơn chấm đôi đi liền với
nào?
nốt móc kép và chỗ có
đảo phách
- Từ nào hát đảo phách? - Đó là "tang tang"
- Giải thích từ "dĩa", "bánh bò" - Lắng nghe
- Gv hát mẫu bài hát - Nghe GV hát mẫu
- Luyện thanh khởi động
- Cho Hs luyện thanh giọng theo đàn
- Cho Hs thực hiện tiết tấu bài - Thực hiện tiết tấu bài
hát hát
- Đệm đàn cho Hs học hát từng - Tập hát từng câu ngắn
câu theo đàn
- Cho Hs hát tồn bài + tiết tấu - Hát tồn bài kết hợp
thực hiện tiết tấu
- Hát theo đàn kết hợp
- Yêu cầu Hs hát và đánh nhịp 2
4
đánh nhịp 2 4
- Nhắc Hs có sự xuất hiện khung - Hát hết lần 1, quay lại
thay đổi hát từ đầu
- Thực hiện yêu cầu của
- Hát theo nhóm
nhóm
- Đệm cho Hs hát tồn bài - Hát tồn bài kết hợp gõ
phách hoặc song loan
* Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số Hs hát đúng giai điệu, thể hiện được sắc thái bài hát.
- Còn một số Hs chưa thể hiện được từ đệm "i"

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc bài hát Lí dĩa bánh bò.
- Tự tìm các động tác phụ họa thích hợp cho bài hát.
- Trả lời câu hỏi số 1, 2 trang 13 SGK
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu xem: Gam thứ là gì? Giọng thứ là gì?
- Xác định công thức xác lập nên giọng thứ?
- Phân tích bài TĐN số 2 về cao độ, trường độ.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Nên cho Hs tập hát câu có đảo phách nhiều lần cho chuẩn.
- Cho Hs tập riêng các từ đệm "i".
11
TIẾT: 5 Ngày soạn: ____/___/200

Lí Dĩa Bánh Bò
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
- NHẠC LÍ: GAM THỨ - GIỌNG THỨ
- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Biết thể hiện bài hát Lí dĩa bánh bò với tích chất vui, dí dỏm.
- Nhận biết cấu tạo gam thứ, giọng thứ - Làm quen bài TĐN
giọng La thứ (Am)
2- Kỹ năng: - Biết thể hiện bài hát Lí dĩa bánh bò chính xác về giai điệu và
sắc thái
- Thiết lập được một gam thứ bất kì. đọc giọng nhạc Am chuẩn
xác.
3- Thái độ: - Yêu và thích phân môn nhạc lí thông quan vi ệc làm bài tập xác
định gam, giọng

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc lí cơ bản và nâng cao - NXB Âm nhạc 2001
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, bảng phụ, thanh phách, băng
+ Giáo viên:
nhạc, máy hát,
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách, tập ghi nhạc.
3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thể hiện bài hát Lí dĩa bánh bò và nêu nội
dung câu thơ lục bát của bài hát?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Cho Hs nghe lại bài hát Lí dĩa
- Lắng nghe để nhớ lại
Ôn tập bài hát giai đoạn điệu bài hát Hò
bánh bò
Ba Lí
- Cho Hs khởi động giọng - Khởi động giọng theo
Lí dĩa bánh bò
đàn
Dân ca Nam bộ - Đệm đàn cho Hs hát ôn - Hát ôn theo đàn
- Cho Hs hát kết hợp gõ đệm - Hát ôn theo đàn kết hợp
gõ đệm theo phách hoặc
theo nhịp
- Chia nhóm hát ôn - GV đệm - Hát ôn theo mỗi nhóm
- Tập cho Hs một vài động tác - Tập các động tác phụ
phụ họa họa theo GV
12
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Đệm đàn cho Hs hát kết hợp - hát tồn bài theo đàn kết
thể hiện các động tác phụ họa hợp thể hiện các động tác
vừa tập phụ họa
Nội dung 2: - Cung, nửa cung là gì? - Là đơn vị chỉ độ cao giữa
Nhạc lí 2 âm thanh đi liền bậc.
1- Gam thứ: Là Một cung bằng hai nửa
hệ thống 7 bậc cung
âm được sắp xếp
liền bậc theo
công thức cung
và nửa cung:
- Gam là hệ thống 7 bậc
- Gam là gì?
I II III IV V VI V II (I )
âm được sắp xếp liền bậc
theo công thức cung và nửa
1 c 1 /2 c 1 c 1 c 1 /2 c 1c 1c
cung
- Em hãy nêu công thức gam - I II III IV V VI VII
VD: Gam am
thứ? (I)
() 1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c
1c
1 c 1 / 2 c 1 c 1 c 1 / 2 c 1 c - Có gì khác so với gam trưởng - Khác ở bậc II - III: 1/2c;
1c
và V VII

1/2c và VII (I) là 1c
- Em hãy thử thành lập gam - A B C D E F
Am GA
2- Giọng thứ: - Giọng thứ là gì? - Là một bài hát, hay bản
Các bậc âm trong nhạc được xây dựng từ các
gam thứ được sử bậc âm trong gam thứ. Lấy
dụng để xây tên âm chủ để gọi là giọng
dựng giai điệu thứ
một bài hát gọi là
giọng thứ kèm
theo tên âm chủ
- Đàn cho Hs nghe và nhận xét - Các bài hát viết ở giọng
về gam thứ so với gam trưởng thứ có màu sắc êm dịu hơn
so với giọng trưởng: Niềm
(Cdur)
vui của Em, Lượn tròn,
lượn khéo (Si thứ).....
Nội dung 3: tập
đọc nhạc
TĐN số 2: Trở - Cho Hs quan sát và nhận xét - Nhịp bài TĐN là 3 , hình
4
về Su - Ri - En - bài TĐN
nốt   

- Các tên nốt có trong bài ? - Gồm C - D - E - F - A - B
(Bài hát Italia)
- Cao độ: C - D -- Bài TĐN viết ở giọng gì? - Bài TĐN viết ở giọng
- Cho hs thực hiện tiết tấu bài Am
E-F-A-B
(giọng Am) - Dùng thanh phách thực
TĐN
hiện tiết
tấu bài TĐN
- Trường độ:  
- Cho Hs luyện thanh gam Am - Đọc gam Am và âm trụ

theo đàn

13
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Ký hiệu: lặng - Đệm đàn cho Hs tập đọc - Đọc từng câu theo đàn
từng câu
đen
- Tiết tấu: - Cho Hs đọc - gõ tiết tấu - Đọc kết hợp gõ tiết tấu
- luyện tập theo nhóm - Luyện tập theo nhóm
3   
4
- Yêu cầu Hs đọc, hát lời ca, - Đọc, hát lời ca, đánh nhịp
đánh nhịp 4
4
* Đánh giá kết quả học tập:
- Ôn bài hát và thể hiện tốt các động tác phụ họa.
- Phân biệt được sự khác nhau giữa giọng trưởng, gam trưởng
và giọng thứ, gam thứ.
- Ứng dụng đọc đúng tính chất giọng am, mềm mại, tha thiết.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lời kết hợp thể hiện thuần thục các động tác phụ
họa bài Lí dĩa bánh bò.
- Học thuộc công thức gam thứ và cách thức xây dựng gam
thứ.
- Đọc đúng giai điệu bài TĐN số 2.
2- Bài sắp học: - Tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp nhạc sĩ Hồng Vân.
- Nêu nội dung bài Hò kéo pháo.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cần cho Hs nghe 02 bài hát: Một ở giọng trưởng và một ở
giọng thứ để Hs phân biệt rõ hơn.
14
TIẾT: 6 Ngày soạn: ____/___/200

Lí Dĩa Bánh Bò
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
- ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
- ÂNTT: NHẠC SĨ HỒNG VÂN VÀ BÀI HÁT HÒ KÉO
PHÁO

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Tập thể hiện bài Lí dĩa bánh bò theo nhóm, Ôn bài TĐN số 2 để
quen giọng La thứ.
- Biết sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ
Hồng Vân và nghe bài Hò kéo pháo.
2- Kỹ năng: - Trình bày sắc thái bài hát theo tính chất vui, hóm h ỉnh, nhí
nhảnh.
- Đọc đúng cao độ và tính chất giọng Am: mềm mại, nhẹ nhàng.
3- Thái độ: - Yêu thích nhạc sĩ Hồng Vân, cùng các tác phẩm của ông cũng
như thích nghe và hát bài Hò kéo pháo.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc sĩ hiện đại - NXB Âm nhạc Hà Nội.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, băng
+ Giáo viên:
nhạc, máy hát.
- Chân dung nhạc sĩ Hồng Vân.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, tập ghi nhạc, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Gam thứ là gì? Giọng thứ là gì? Cho ví dụ.
2- Hãy thể hiện bài: Bài TĐN số 2 kết hợp với gõ ti ết
tấu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
HS
Nội dung 1: Ôn tập bài - Cho Hs nghe lại bài hát - Lắng nghe để
nhớ lại giai
hát
điệu bài hát
15
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
HS
- Khởi động
- Dùng đàn cho Hs khởi
Lí dĩa bánh bò
giọng
động giọng
Dân ca Nam Bộ - Yêu cầu Hs hát ôn kết - hát ôn theo đàn
hợp thể hiện các động tác kết hợp thể
phụ họa hiện các động
tác phụ họa đã
tập
- Nhắc Hs về sắc thái bài - Tập thể hiện
tính chất vui
hát
hóm hỉnh của
bài hát
- Ôn luyện theo nhóm tập - Từng nhóm
thể hiện trình bày bài hát
trước lớp
- Đệm đàn cho Hs hát tồn - Hát tồn bài
bài theo đàn
Nội dung 2: Ôn tập - Đệm đàn tồn bài TĐN - Nghe và nhớ
Tập đọc nhạc: TĐN số 2 lại giai điệu bài
số 2 TĐN số 2
Trở về Su -Ri - En - Tô - Cho Hs thực hiện lại - Thực hiện tiết
tiết tấu bài TĐN tấu bài TĐN
Nhạc Italia - Dùng đàn cho Hs khởi - Đọc gam Am
động giọng và âm trụ
- Cho Hs đọc tồn bài 2 - Đọc ôn bài
lần theo đàn TĐN theo đàn
- Yêu cầu Hs đọc kết hợp - Đọc bài TĐN
gõ tiết tấu kết hợp thực
hiện tiết tấu bài
TĐN
- Cho Hs đọc và đánh nhịp - Đọc kết hợp
3 đánh nhịp 3
4 4
- Ôn luyện theo nhóm - Đọc ôn theo
nhóm
- Đệm cho hs đọc - Đọc bài TĐN
theo đàn
Nội dung 3: Âm nhạc
thường thức
1. NS Hồng Vân
1- Tên thật: Lê Văn - Cho Hs quan sát tranh - Quan sát chân
Ngọ (Y-na) chân dung nhạc sĩ Hồng
dung hạc sĩ
Hồng Vân
Vân
- Sinh năm: 1930, tại Hà - tên thật của NS Hồng
- NS tên thật là
Nội Lê Văn Ngọ,
Vân là gì?
cón có bút danh
là Y-na
- Nhà nước trao tặng - Năm sinh, quê quán của - NS sinh năm
giải thưởng Hồ Chí nhạc sĩ? 1930, tại Hà
Minh về Văn học Nghệ - Giải thưởng mà NS đã Nội.
thuật đạt? - Nhà nước đã

16
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
HS
trao tặng cho Ns
giải thưởng Hồ
Chí Minh về
Văn học - Nghệ
thuật.
- Tác phẩm: Quảng - Nêu tác phẩm của nhạc - Hai chị em,
Bình quê ta ơi, Tôi là sĩ? Quảng Bình quê
người thợ mỏ, Tình ca ta ơi, Tôi là
Tây nguyên, Ca ngợi Tổ người thợ mỏ,
quốc, Em yêu trường Tình ca Tây
em,... nguyên,... và các
ca khúc viết cho
thiếu nhi như:
Em yêu trường
em, Mùa hoa
phượng nở, Ca
ngợi Tổ
quốc, ...
- Lắng nghe và
- Cho Hs nghe các trích
đoạn tiêu biểu cảm thụ
2- Bài hát Hò kéo pháo - Cho Hs nghe bài hát và - Quan sát tranh
miêu tả nội
quan sát tranh
dung và lắng
nghe bài hát
- Bài hát được sáng tác ở
- Sáng tác năm 1954 - Sáng tác năm
1954 ở Điện
đâu? năm nào?
Biên Phủ
- Nội dung (SGK) - Yêu cầu Hs nêu nội - Nêu nội dung
bài hát dựa vào
dung bài hát
SGK
- Cho Hs nghe và nêu cảm - Lắng nghe và
nhận nêu cảm nhận

* Đánh giá kết quả học tập:
- Thể hiện bài hát hồn chỉnh, tự tin trước tập thể.
- Đọc nhạc chuẩn xác về giai điệu, tiết tấu.
- Hs hứng thú khi học về Ns Hồng Vân, bài hát Hò kéo pháo
cũng như khi được nghe các tác phẩm của Ns Hồng Vân

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc bài hát Lí dĩa bánh bò.
- Tập tiết tấu và đánh nhịp bài TĐN số 2 thuần thục.
- Nắm sơ lược về tiểu sử nhạc sĩ hồng vân.
- Trả lời câu hỏi số 1, 2 trang 18 SGK.
2- Bài sắp học: - Ôn 02 bài hát Mùa thu ngày khai trường và Lí dĩa bánh bò.
- Ôn tập 2 bài hát TĐN số 1 và số 2.
- Xem lại kiến thức về gam thứ, giọng thứ và giọng La thứ.

V. RÚT KINH NGHIỆM:


17
- Có thể cho Hs nghe các bài hát của Ns Hồng Vân (thiếu
nhi) và cho Hs nhận diện để tạo hứng thú cho cá em.
18
TIẾT: 7 Ngày soạn: ____/____/200

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
BÀI:

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca hai bài hát Lí dĩa bánh bò và
Mùa thu ngày khai trường.
- Hiểu cấu tạo gam thứ và bài nhạc viết theo giọng thứ - Đọc
đúng bài TĐN số 1, số 2.
2- Kỹ năng: - Hát đúng giai điệu, sắc thái của từng bài hát.
- Xác lập gam thứ bất kì, chính xác. Đọc TĐN số 1, 2 đúng về
cao độ, tiết tấu.
3- Thái độ: - Tích cực khi ôn tập và nghiêm túc, cố gắng khi kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc lí cơ bản và nâng cao NXB Âm nhạc 2001
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, băng nhạc, máy hát,
+ Giáo viên:
bảng phụ.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, tập ghi nhạc, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thể hiện những hiểu biết của em về nhạc sĩ
hồng vân và thể hiện một ca khúc do ông sáng tác?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Cho Hs nghe lại hai bài hát - Lắng nghe để nhớ lại
Ôn tập bài hát giai điệu bài Mùa thu
ngày khai trường và Lí
dĩa bánh bò
- Cho Hs khởi động giọng - Khởi động giọng theo
Bài Mùa thu ngày
đàn
khai trường - Cho Hs hát ôn mỗi bài hai - Hát ôn từng bài 2 lần
lần theo đàn
Bài Lí dĩa bánh - Yêu cầu hát kết hợp động - Hát từng bài kết hợp thể
tác phụ họa hiện các động tác phụ

họa
- Tổ chức cho từng nhóm biểu - Từng nhóm biểu diễn
diễn kết hợp các động tác phụ
họa
Các nhóm còn lại nhận
xét
Nội dung 2: Ôn - Em hãy viết công thức gam - Công thức gam thứ
tập nhạc lí thứ? I II III IV V VI
VII (I)
19
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG

1c 1/2c 1c 1c 1/2c
1c 1c
Gam thứ, giọng - Em hãy kể tên các bài hát Bài Cachiusa, Mái trường
thứ giọng Am viết ở giọng thứ để học? mến yêu, bài TĐN quê
hương, trở về Surientô,...
- Sự khác nhau giữa giọng - Giọng trưởng mạnh mẽ,
trưởng và giọng thứ về tính sôi nổi, trong sáng
chất là gì?
- Giọng thứ mềm mại,
nhẹ nhàng, êm dịu
- GV đàn 12 giọng trưởng và - Lắng nghe để cảm nhận
giọng thứ cho Hs sự khác nhau giữa giọng
thứ và giọng trưởng.
Nội dung 3: Ôn - GV đệm đàn 2 bài TĐN Lắng nghe và nhớ lại giai
tập tập đọc nhạc: điệu 2 bài TĐN số 1, 2
TĐN số 1,2
- Cho Hs nhận diện tiết tấu - Quan sát trên bảng phụ
để nhận diện chính xác
tiết tấu của từng bài TĐN
- Cho hs thực hiện tiết tấu - Theo đàn để thực hiện
từng bài TĐN - GV đệm giai tiết tấu của từng bài TĐN
điệu
- Đệm gam Am cho Hs luyện - Đọc gam Am và âm trụ
thanh theo đàn
- Cho Hs đọc ôn 2 bài TĐN + - Đọc ôn 2 bài TĐN theo
tiết tấu, gõ phách hoặc đánh đàn kết hợp thực hiện tiết
nhịp tấu, gõ phách hoặc đánh
nhịp
- Yêu cầu Hs thể hiện nhóm, - Thể hiện theo nhóm, cá
cá nhân tập thể nhân tập thể
Số còn lại chú ý nhận xét
- Đệm đàn cho Hs hát lời ca - Hát lời ca bài TĐN theo
đàn
20
* Đánh giá kết quả học tập:
- Hát ôn cũng như đọc nhạc đúng giai điệu.
- Xác lập gam thứ nhanh - tìm các bài hát ở giọng thứ chính
xác.
- Còn một số Hs chưa mạnh dạn khi kiểm tra cũng như nhận
xét.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc các bài hát, các bài TĐN vừa ôn
- Nắm vững công thức gam thứ và tập xác định các gam thứ
khác.
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu về nhạc sĩ Trương Quang Lục.
- Sưu tầm và kể tên các bài hát của nhạc sĩ Trương Quang
Lục
- Nêu nội dung bài hát Tuổi hồng.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cần cho Hs phân tích kỹ giọng Am và tập đọc gam Am
nhiều lần.
- Đối với những em đọc nhạc yếu có thể kiểm tra hát lời ca.
- Cần cho hs làm bài tập xác định các gam thứ.
21
TIẾT: 8 Ngày soạn: ___/___/200

Tuổi Hồng
HỌC HÁT BÀI
BÀI:
Nhạc và lời: Trưng Quang Dục

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Nắm sơ lược về tiểu sử nhạc sĩ Trưng Quang Dục và các tác
phẩm tiêu biểu.
- Tập một bài hát hay viết về lứa tuổi học trò, tập hát n ẩy và hát
liền tiếng .
2- Kỹ năng: - Tập hát chính xác về nhịp điệu, cao độ cũng như ti ết tấu bài
hát.
- Tập và phân biệt được cách hát liền tiếng và hát nẩy.
3- Thái độ: - Giáo dục cho Hs biết giữ gìn sự trong sáng của tuổi hồng; cố
gắng học giỏ, làm việc tốt bà biết mơ ước vươn tới tương lai
tươi đẹp.
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - NXB Hà Nội 1997.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, băng
+ Giáo viên:
nhạc, máy hát,
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ:

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: Tìm - Cho Hs nghe vài hát Trái đất - Bài hát Trái đất này
này là của chúng em → tác là của chúng em của
hiểu bài
nhạc sĩ Trương Quang
giả?
Lục
Ns Trương - Em còn biết bài hát nào - Có các bài như: Màu
1-
Quang Lục mực tím, tuổi mười
của ông nữa?
lăm, Vàm cỏ đông.
- Sinh năm: 1933, - Ngồi ra ông còn là tác giả - Lắng nghe
quê ở Quảng của các bài: Cô gái Lâm Thao,
Ngãi, hội viên Hoa sen Tháp Mười,...
Hội nhạc sĩ
Việt Nam
đồng thời là
hội viên Hội
nhà báo Việt
Nam.
- Tác phẩm: Vàm - Giới thiệu về nhạc sĩ -Nắm bắt những nét
cỏ đông, Xỉa cá mè, chính về cuộc đời và
Màu mực tím , Trái sự nghiệp của nhạc sĩ
đất này là của - Cho Hs nghe vài trích đoạn

22
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Lắng nghe và cảm
chúng em
thụ
2- Bài hát tuổi - Yêu cầu Hs đọc lời ca - Đọc lời ca bài hát
hồng Tuổi hồng
- Lời ca bài hát nói lên điều gì - Sự trong sáng ủa lứa
tuổi hồng và những
ước mơ tươi đẹp
- Nhịp của bài hát? - Nhịp 4 4
- cho hs nghe bài hát Tuổi - Lắng nghe bài hát và
hồng cảm thụ
- Sắc thái của bài hát như thế - Âm nhẹ nhưng không
buồn mà trong sáng
nào?
Nội dung 2: Học - Cho Hs nhận xét về bài hát - Quan sát và trả lời
câu hỏi của GV
hát
- Hãy nhận xét ô nhịp đầu - Ô nhịp đầu chỉ có 1
nốt đen là nhịp lấy đà
tiên?
- Tồn bài có kí hiệu gì đặc - Bài hát có dấu quay
biệt. lại
- Từ ngân dài nhất bao nhiêu - 2,5 phách: này, ngày,
em, lá, lên, mơ, ơi,...
phách?
- Trong bài có đoạn nào khó ? - Đoạn 2: có đảo
phách, cách hát khác
đoạn 1
- Đoạn 1: Hát liền tiếng, đoạn - Lắng nghe
2 hát nẩy.
- Đệm đàn cho Hs khởi động - Khởi động giọng theo
giọng đàn
- GV hát lại tồn bài - Hát nhẩm lời theo
GV
- Đệm đàn cho Hs tập từng - Tập hát từng câu theo
câu đàn
- Đệm đàn cho Hs hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn
- Cho Hs hát - gõ phách theo - Hát theo đàn kết hợp
gõ phách theo nhịp,
nhịp, đánh nhịp 44
hoặc đánh nhịp 4 4
- Chia nhóm luyện tập - Hát theo nhóm, tổ
hoặc cá nhân
- Đệm cho Hs hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn


* Đánh giá kết quả học tập:
- Biết thể hiện sắc thái bài hát đặc biệt là đoạn 12.
- Những từ hát luyến còn một số ít Hs thể hiện chưa chính xác
về cao độ.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc bài hát Tuổi hồng
- Trả lời câu hỏi số 2 trang 21 SGK.
2- Bài sắp học: - Giọng song song là gì?
- La thứ hòa thanh khác La thứ ở điểm nào?

23
- Phân tích bài TĐN số 1 về cao độ, trường độ.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cần cho Hs nghe và tập nhiều lần các từ được luyến.
- Cho tập riêng cách hát nẩy.
24
TIẾT: 9 Ngày soạn: ____/___/200

Tuổi Hồng
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
- NHẠC LÍ: GIỌNG SONG SONG, GIỌNG LA THỨ HÒA
THANH
- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát thuộc và tập thể hiện nội dung của từng đoạn, bi ết hát n ẩy
và hát liền tiếng.
- Biết thế nào là giọng song song và giọng thứ hòa thanh, ứng
dụng đọc nhạc Am hòa thanh.
2- Kỹ năng: - Thể hiện rõ cách hát nẩy và hát liền tiếng.
- Đọc la thức hòa thanh chính xác ở nốt Son thăng (bậc 7 c ủa Am
hòa thanh)
3- Thái độ: Củng cố tình yêu đối với bạn bè, quí trọng tình bạn ở lứa tu ổi
trong sáng.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc lí cơ bản và nâng cao NXB Âm nhạc 2001 -
Phương pháp hát
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, băng nhạc, máy hát, bảng phụ,
+ Giáo viên:
thanh phách.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, tập ghi nhạc, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Nêu hiểu biết về Ns Trương Quang Lục và thể hiện
bài hát Tuổi hồng.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Trình bày bảng phụ - Yêu cầu Hs - Quan sát bài hát
Ôn tập bài hát nhắc lại nội dung bài hát
Tuổi hồng - Cho Hs nghe lại bài hát - Nhắc lại nội dung
của bài hát
Lươn - Dùng đàn cho Hs khởi động giọng - Lắng nghe và nhớ
N&L:
Quang Lục lại giai điệu bài hát
- Cho Hs hát ôn tồn bài - Khởi động giọng
theo đàn
- Yêu cầu hát kết hợp đánh nhịp - Hát ôn tồn bài theo
đàn
- Đoạn 1: Từ đầu → tương lai: hát - Hát tồn bài kết hợp
nẩy đánh nhịp 4 4
"Tuổi hồng.... rực lên" - Tập hát nẩy và liền

25
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
hát liền tiếng theo từng đoạn,
chú ý sắc thái của bài
hát
- Chia nhóm ôn tập - Hát ôn theo nhóm,
tổ
Nội dung 2:
Nhạc lí
1. Giọng song - Hãy nhận xét hóa biểu giọng - Giọng Cdur ở hóa
biểu không có dấu
song: Cdur?
lặng hay dấu giáng
Là một giọng - Và giọng Am - Tương tự hóa biểu
trưởng và một Cdur?
giọng thứ có cùng
hóa biểu
VD: Cdur và Am - vậy 2 giọng này có quan hệ gì? - Am và Cdur là 2
giọng song song, có
(không #, b)
chung hóa biểu
- Phân tích giọng Fdur và Dm - Theo dõi và phân
tích
2- Giọng la thứ - Hãy nhắc công thức giọng Am? AH CDE F
hòa thanh GA
1c 1/2c 1c 1c 1/2c
1c 1c
- La thứ hòa thanh khá gì Am? - Ở la thứ hòa thanh
bậc VII tăng lên nửa
cung so v71i la thứ ⇒
G#
- Đàn gam Am hòa thanh Hs đọc - Tập đọc gam Am
hòa thanh theo đàn
Nội dung 3: Tập - Trình bày bảng phụ - Quan sát bài TĐN
đọc nhạc TĐN
số 3
Hãy hát Chú chim - Nhịp của bài TĐN số 3? - Bài TĐN số 3 viết ở
non nho nhỏ nhịp 34
Nhạc: Ba Lan - Các cao độ có trong bài? - cao độ: C - D - E -
G# - A
Lời: Anh Hồng - Vậy viết ở giọng gì? - Giọng Am hòa thanh
vì nốt Son bị thăng
- Các nốt có trong bài? - Các nốt:    
- Có kí hiệu gì xuất hiện? - Dấu chấm đôi
- Cho Hs thực hiện tiết tấu - Thực hiện tiết tấu
theo đàn
- Đệm đàn cho Hs khởi động giọng - Đọc gam Am và Am
hòa thanh
- Đệm đàn cho Hs tập đọc từng câu - tập đọc từng câu
theo đàn
- Cho Hs đọc + gõ tiết tấu - Tập đọc nhạc kết
hợp thực hiện tiết
tấu
- Cho Hs ghép lời ca - Ghép lời a bài TĐN

26
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Luyện tập theo nhóm - Luyện tập theo
nhóm.

* Đánh giá kết quả học tập:
- Hát ôn đúng yêu cầu: Hát nẩy và hát liền tiếng.
- Phân biệt giọng Am và Am hòa thanh.
- Ứng dụng đọc nhạc ở giọng am hòa thanh chuẩn xác.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc các bài hát Tuổi hồng.
- Tìm các cặp giọng song song.
- Học thuộc giai điệu bài TĐN số 3.
- Trả lời câu hỏi số 1 trang 23 SGK
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (cuộc đời và sự
nghiệp)
- Tìm hiểu nội dung bài hát Bóng cây Kơ nia.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cho Hs nghe nốt Son thăng nhiều lần để đọc nhạc chính xác
hơn.
27
TIẾT: 10 Ngày soạn: ____/___/200

Tuổi Hồng
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
- ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3
- ÂNTT: NHẠC SĨ PHAN HUỲNH ĐIỂU VÀ BÀI HÁT
BÓNG CÂY KƠ-NIA

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Tập hát có sắc thái biểu hiện những tình cảm khác nhau trong
một bài hát có nhiều phần.
- Ôn TĐN số 3 kết hợp ôn giọng Am hồ thanh; n ắm sơ l ược về
NS Phan Huỳnh Điểu.
2- Kỹ năng: - Học ôn chính xác về sắc thái, đặc biệt là cách hát bẩy và hát
lồng tiếng.
- Đọc ôn cũng như tập nghe chính xác nốt Son thăng trong gi ọng
Am hòa thanh.
3- Thái độ: Thấy được niềm tin mãnh liệt của nhân dân ta khi phải chiến
đấu chống quân thù.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc lí Việt Nam hiện đại - NXB Âm nhạc 1997.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, băng nhạc, máy hát, bảng phụ,
+ Giáo viên:
thanh phách, tranh chân dung nhạc sĩ
Phan Huỳnh Điểu
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, tập ghi nhạc, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Hãy hát bài hát Tuổi hồng của nhạc sĩ Trương
Quang Lục?
2- Hãy đọc bài TĐN số 3 kết hợp gõ tiết tấu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Mở băng cho HS nghe lại bài - Lắng nghe để nghe
Ôn tập bài hát lại giai điệu bài hát
hát
- Cho HS khởi động giọng
Tuổi hồng - Khởi động giọng
theo đàn
N&L: Trương quang - Cho cả lớp hát lại - - Cả lớp hát lại vài
Lục lần theo hướng dẫn
của GV.
- Nhắc HS kỹ thuật hát và sắc - Chú ý kỹ thuật hát
nẩy, hát liền tiếng và
thái
sắc thái của từng
đoạn
4 - Hát ôn theo đàn kết
- Cho HS hát ôn + đánh nhịp
4
28
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
4
hợp đánh nhịp
4
- Chia nhóm hát ôn - Hát ôn theo nhóm,
tổ
- Đệm cho tập thể hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn
Nội dung 2:
Ôn tập Tập đọc
nhạc
TĐN số 3 - Đệm bài TĐN số 3 - Lắng nghe và nhớ
lại giai điệu bài TĐN
số 3
- Cho HS luyện thanh - Luyện thanh theo
đàn
- Cho HS thực hiện tiết tấu - Thực hiện tiết tấu
theo đàn
- Yêu cầu HS đọc nhạc + tiết tấu - Đọc ôn kết hợp gõ
tiết tấu
- Cho HS ghép lời ca - Ghép lời ca bài TĐN
- Bài TĐN số 3 viết ở Am hòa - Viết ở Am hòa
thanh, điều đó căn cứ vào yếu tố thanh vì bậc VII (nốt
son) bị thăng.
nào?
- 2 giọng trưởng, thứ song song Đo là giọng F dur
mà hóa biểu có 1b là 2 giọng nào? song song với giọng
Dm (hố biểu có 1
dấu giáng)
Nội dung 3:
Âm nhạc thường
thức
1-NS Phan Huỳnh - Cho HS quan sát chân dung - Quan sát chân dung
Điểu nhạc sĩ NS Phan Huỳnh Điểu
- Cho HS tóm tắt về nhạc sĩ Phan - Tóm tắt về NS Phan
Huỳnh Điểu huỳnh Điểu dựa theo
SGK
- Các tác phẩm tiêu biểu của - Đó là: Đồn về quốc
ông? quân, Tình trong là
thiếp, Thuyền và
Biển, Anh ở đầu sông
em cuối sông, Những
em bé ngoan, Nhớ ơn
Bác, Đội kèm tí
hon,...
- Cho HS nghe các trích đoạn - Lắng nghe các trích
đoạn
-Lắng nghe bài hát
2. Bài hát Bóng cây - Cho HS nghe bài hát
Kơ-nia
- Bài hát sáng tác năm nào? - Sáng tác năm 1971
- Phân tích bối cảnh ra đời - Lắng nghe
- Nội dung của bài hát? - Nêu nội dung bài hát
dựa vào SGK
- Phân tích ca từ - Lắng nghe và cảm
29
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
thụ
- Cho HS nghe và hát theo - Nghe băng và hát
theo

* Đánh giá kết quả học tập:
- HS hứng thú trong hát ôn
- Có sự hứng thú và chú ý trong khi tìm hiểu và nghe bài hát
Bóng cây Kơ-nia.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc bài hát và TĐS số 3.
- Học thuộc về NS Phan Huỳnh Điểu và nội dung bài hát Bóng
cây Kơ-nia.
- Trả lời câu hỏi số 1 trang 26 SGK
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu Hò là gì? Các điệu hò trên đất nước chúng ta?
- Xô, xướng trong khi hát các bài hò như thế nào?
- Phân tích bài hát Hò ba lì - Dân ca Nam bộ.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cần giải thích bài Bóng câu Kơ-nia sáng tác bằng chất liệu
âm nhạc Tây Nguyên (dân ca Hrê).
30
TIẾT: 11 Ngày soạn: ___/__/200

HỌC HÁT BÀI Hò Ba Lí
BÀI:
Dân ca Quảng Nam

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hs biết và thuộc một điệu hò quen thuộc của tỉnh Quảng Nam.
- Hs hiểu "hò" là loại dân ca độc đáo của dân tộc ta, biết đặc
điểm của hò và cách thể hiện.
2- Kỹ năng: - Phân biệt được các câu hát xô và xướng trong bài hát.
- Hát luyến 3 nốt, 2 nốt chính xác, hát dân ca mềm mại.
3- Thái độ: - Yêu thích và biết ý thức gìn giữ các làm điệu dân ca. Qua bài hát
giáo dục tinh thần đồn kết.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Dân ca ba miền - NXB Cà mau.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, băng nhạc, máy hát,
+ Giáo viên:
bảng phụ.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách, (song loan).
3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ
Phan Huỳnh Điểu.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: Tìm - Dùng một trích đoạn bài - Lắng nghe
hiểu bài Hò Đồng Tháp để nhập bài
- Hò là một khúc dân ca,
1. Hò là gì? - Hò là gì?
thường được hát trong khi
lao động
- Tác dụng khi hát các điệu - Hò để thúc đẩy nhịp độ
lao động, để động viên cổ
hò?
vũ, để giải trí khi mệt, để
bày tỏ tình cảm
- Hò thường được xây - Hò thược được xây
dựng như thế nào? dựng từ các câu thơ lục
bát. Nêu các VD trong
SGK
- Cấu trúc của các bài hò? - Hò thường có phần xô
và xướng.
+ Xướng: Dành cho 1
người có giọng tốt
+ Xô: dành cho tập thề
vừa làm vừa hát theo
động tác lao động
- Cách đặt tên các điệu hò? - Đặt tên theo phương

31
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
cách lao động hoặc theo
địa phương, theo câu xô,...
- Cho Hs nghe các trích - Lắng nghe
đoạn Hò
- Nơi xuất xứ bài Hò ba lí? - Là dân ca tỉnh Quảng
2. Bài Hò Ba lí
Nam
- Câu thơ lục bát của bài? - "Trèo lên trên rẫy khoai
lang ...."
- Nêu các câu xô và xướng - Các câu xô: "Ba lí...
tang" (2 lần)
trong bài?
"Là hố"
- Câu xướng: "Trèo
lên...khoai lanh"
"Chẻ
tre...đon mạ"
"Cho ....
phơi khoai"
- Nội dung bài hát - Bày tỏ tình cảm lứa đôi
Nội dung 2: Học - Cho Hs đọc lời ca bài hát - Đọc lời ca bài hát
hát
- Mở băng cho Hs nghe bài - Lắng nghe bài hát
hát
- Nhịp của bài? - Nhịp 2 4
- Các từ được luyến? - Các từ: Lí, mà, trên, rẫy,
khoai, chẻ, là, cho, phơi,

- Từ ngân dài nhất trong - Từ "khoan" 3 phách (từ
bài? "tang" 2,5 phách)
- Cho Hs khởi động giọng - Khởi động giọng theo
đàn
- Đệm đàn cho Hs tập từng - Tập hát từng câu ngắn
câu theo đàn
- Cho hát tồn bài - gõ phách - Hát tồn bài theo đàn + gõ
phách theo nhịp
- Tập cho Hs hát xô, xướng - Tập hát xô, xướng theo
đàn
* Đánh giá kết quả học tập:
- Hát đúng các từ được luyến nhưng từ "mà" câu xô thứ 2
nhiều Hs hay hát luyến.
- Hát câu có đảo phách chính xác.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc các bài Hò ba lí
- Tập hát xô, xướng theo nhóm, tổ.
- Đặt lời mới và hát theo điệu Hò ba lí
2- Bài sắp học: - Dấu thăng, dấu giáng là gì?
- Hóa biểu là gì? Giọng cùng tên là gì?
- Phân tích bài TĐN số 4 về cao độ, tiết tấu.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Nhắc Hs hát đúng nhịp lấy đà.
- Tập câu xô thứ 2 nhiều lần cho chính xác.

32
TIẾT: 12 Ngày soạn: ____/___/200

Hò Ba Lí
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
- NHẠC LÍ: THỨ TỰ CÁC DẤU THĂNG, GIÁNG Ở HÓA
BIỂU, GIỌNG CÙNG TÊN
- TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát ôn bài Hò ba lí, biết cách hát câu xô và xướng trong các
điệu hò.
- Biết hóa biểu có 2 loại: dấu thăng và dấu giáng và đ ược ghi
theo trình tự đọc nhạc có móc kép.
2- Kỹ năng: - Hát đúng sắc thái mềm mại và hát đúng câu xô, câu xướng.
- Biết trình tự viết dấu thăng, giáng ở hóa biểu, đọc nhạc chuẩn
xác.
- Củng cố ý thức học môn Nhạc lí → hứng thú khi đàn tìm hóa
3- Thái độ:
biểu.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.

2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, băng nhạc, máy hát,
+ Giáo viên:
bảng phụ.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách (song loan),
tập ghi nhạc.

3. Kiểm tra bài cũ: 1- Hãy nêu nội dung và thể hiện bài Hò ba lí dân ca
Quảng Nam?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Mở băng cho Hs nghe lại bài - Lắng nghe để nhớ lại
Ôn tập bài hát giai điệu bài Hò ba Lí
hát
- Khởi động giọng theo
- Cho Hs khởi động giọng
Hò ba lí
đàn
(Dân ca Quảng - GV hát lại bài hát - Lắng nghe và cảm
thụ
Nam)
- Đệm đàn cho Hs hát ôn - Hát ôn tồn bài theo
đàn và theo sự chỉ huy
của GV
- Cho Hs hát xô, xướng - Theo nhóm, tập hát
xô và hát xướng
- Cho Hs hát kết hợp vận động - Hát theo đàn kết hợp
tại chỗ vận động tại chỗ theo
nhịp hai

33
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Chia nhóm luyện tập - Luyện tập theo nhóm
- Đệm cho Hs hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn
- Cho Hs hát lời mới - Tự thể hiện lời mới
mà Hs tự đặt
Nội dung 2:
Nhạc lí
1. Thứ tự dấu - Dấu hóa suốt là gì? - Là các dấu hóa được
thăng dấu dáng ở đặt ở đầu khuông
hóa biểu nhạc, sau khóa gọi là
* Dấu thăng hóa biểu, được ghi
cùng lại từ 1 - 7 dấu
- Tác dụng của dấu hóa suốt? - Tác dụng đến tất cả
các nốt cùng tên trong
tồn bộ bài hát bản
nhạc.
- Hãy quan sát và rút ra cách - Dấu thăng thứ nhất ở
viết dấu thăng ở hóa biểu vị trí nốt Pha, viết dấu
thăng tiếp theo tính lên
một quãng 5 (5 bậc)
- Đối với dấu giáng? - Dấu giáng đầu tiên ở
vị trí nốt Si, viết dấu
giáng tiếp theo tính lên
một quãng 4 (4 bậc)

2- Giọng cùng - Cho Hs quan sát hóa biểu Am - Am không có dấu
tên: Là một giọng và Adur? thăng hay dấu giáng
trưởng và giọng - Adur ở hóa biểu có 3
thứ có cùng âm dấu thăng
chủ nhưng khác
hóa biểu
- Cho Hs rút ra khái niệm giọng - Rút ra khái niệm
giọng cùng tên dựa vào
cùng tên
SGK
Nội dung 3: tập
đọc nhạc
TĐN số 3: Chim - Đàn cho Hs nghe bài TĐN - Lắng nghe và cảm
hót đầu xuân - Cho Hs nhận xét bài TĐN thụ
- Cao độ: C - D - E - F -
G-A
N&L: Nguyễn Đình (Giọng Cdur)
Tấn - Trường độ: , , ., ,

- Đệm đàn Cdur cho Hs luyện - Luyện thanh gam
thanh Cdur
- Cho Hs thực hiện tiết tấu - Tập tiết tấu của bài
TĐN số 4
- Đệm đàn cho Hs tập từng câu - Tập từng câu ngắn
theo đàn
34
* Đánh giá kết quả học tập:
- Hát ôn bài Hò ba lí mềm mại, nhẹ nhàng.
- Hs rút ra nguyên tắc viết dấu thăng, dấu giáng ở hóa biểu
chính xác.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc bài Hò ba lí kết hợp động tác phụ họa.
- Tập ghi hóa biểu có 1 - 7 dấu thăng và dấu giáng.
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu xem cồng, chiêng, đàn T'rưng, đàn đá có cấu tạo
như thế nào?
- Tìm tranh ảnh về các loại nhạc cụ dân tộc.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cần cho Hs tập xác định giọng cùng tên nhiều lần.
- Nốt Đô trắng trong bài TĐN Hs ngân chỉ 1 đến 1,5 phách.
35
TIẾT: 13 Ngày soạn: ____/___/200

Hò Ba Lí
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
- ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 4
- ÂNTT: MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC.

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Ôn bài hát Hò ba lí, Ôn tập tập đọc nhạc TĐN số 4 và ghép lời
ca chuẩn xác.
- Giới thiệu cho Hs biết một số nhạc cụ dân tộc: T'rưng, đàn đá,
cồng, chiêng.
2- Kỹ năng: - Hát ôn hồn thiện về ca từ, sắc thái, động tác phụ họa.
- Đọc thành thạo bài TĐN số 4 có ghép lời ca.
3- Thái độ: - Hình thành ở Hs sự yêu thích các nhạc cụ dân tộc, có sự trân
trọng các nhạc cụ lâu đời.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Tập lịch 2004 - Nhạc cụ dân tộc phổ biến.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, băng nhạc, máy hát.
+ Giáo viên:
- Tranh ảnh nhạc cụ.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách, tập ghi
nhạc,.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Viết bộ khóa có 6 dấu thăng và 6 dấu giáng?
2- Giọng cùng tên là gì? Ví dụ?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Cho Hs nghe lại bài hát - lắng nghe và nhớ lại
Ôn tập bài hát giai điệu bài Hò ba lí
- Khởi động giọng theo
- Cho Hs khởi động giọng
Hò Ba lí
đàn
Dân ca Quảng Nam - Đệm đàn cho Hs hát ôn tồn bài - Hát ôn tồn bài theo đàn
2 lần
- Cho Hs hát ôn kết hợp đánh - Hát ôn tồn bài kết hợp
nhịp 2 đánh nhịp 2 theo đàn
4 4
- Yêu cầu Hs hát xô và hát xướng - Nhóm 1 hát xô, nhóm 2
hát xướng và hốn đổi
- Chia nhóm luyện tập - Luyện tập theo nhóm,
tổ hoặc bàn
- Gọi 01 Hs hát xướng, tổ hát xô - Cá nhân hát các câu
xướng, tổ hát câu xô
- cho hs hát lời mới tự đặt - Thể hiện lời ca mới
hát theo điệu Hò ba lí

36
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 2: Ôn
tập
Tập đọc nhạc - Cho Hs nghe lại giai điệu bài - Lắng nghe để nhớ lại
TĐN số 4 giai điệu bài TĐN số 4
TĐN
- Đệm đàn cho Hs luyện thanh - Luyện thanh theo đàn
- Cho Hs ôn lại tiết tấu - Thể hiện tiết tấu của
bài TĐN
- Đệm đàn cho cả lớp đọc ôn - Cả lớp đọc ôn theo đàn
- Yêu cầu Hs đọc ôn + tiết tấu - Đọc ôn tồn bài theo
đàn kết hợp thực hiện
tiết tấu
-Cho Hs hát ôn lời ca kết hợp - Hát ôn lời ca bài TĐN
số 4 theo đàn kết hợp
đánh nhịp 24
đánh nhịp 2 4
- Chia nhóm luyện tập - Đọc ôn theo nhóm, tổ
hoặc theo bàn
- Yêu cầu hát lời ca và vận động - Hát ôn lời ca tồn bài
kết hợp vận động nhẹ
tại chỗ
nội dung 3: Âm
nhạc thường thức
Một số nhạc cụ - Cho Hs nghe 1 đoạn nhạc độc - Nhạc cụ vừa độc tấu
dân tộc tấu đàn T'rưng để Hs nhận diện trong đoạn nhạc là đàn
T'tưng
1. Cồng chiêng - Giới thiệu: Cho Hs quan sát - Cồng, chiêng: Có loại
2. Đàn T'rưng tranh và nhận xét to, nhỏ khác nhau, và
được làm bằng đồng, ở
giữa có hoặc không có
núm
- Kích thước to nhỏ có tác dụng - Cồng, chiêng càng to
3. Đàn đá
thì tiếng càng trầm, càng
gì?
nhỏ thì tiếng càng cao.
- Đàn T'rưng làm bằng chất liệu - Đàn T'rưng làm bằng
tre, hoặc nứa, một đầu
gì?
giữ nguyên mấu, đầu
kia vót nhọn
- Em có nhận xét gì về âm thanh? - Nghe ta cảm giác như
tiếng thác đổ, tiếng
suối, tiếng gió,...
- Đàn đá cũng cho Hs quan sát và
nhận xét
- Cho nghe trích đoạn độc tấu - Lắng nghe âm thanh
của các nhạc cụ vừa
học

* Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số Hs các lớp hát ôn và đọc nhạc thuần thục.
- Biết nhận xét và nhận diện âm thanh của các loại nhạc cụ
dân tộc nhanh và chính xác.

37
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát thuộc bài Hò ba lí (Lời tự đặt và lời cổ)
- Học và đọc thuộc bài TĐN số 4.
- Nắm về chất liệu và cấu tạo các loại nhạc cụ dân tộc
- Trả lời câu hỏ số 2 trang 32 SGK
2- Bài sắp học: - Hát ôn lại 2 bài hát Tuổi hồng và Hò ba lí.
- Xem lại 2 bài TĐN số 3 và số 4 về cao độ, tiết tấu và lời ca
- Xem lại các kiến thức về giọng song song, giọng cùng tên,
giọng Am hòa thanh, thứ tự dấu thăng, dấu giáng ở hóa biểu.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Có thể cho hs quan sát mô hình thu nhỏ đàn T'rưng, cồng, chiêng
trong thực tế để tăng hứng thú học tập.
38
TIẾT: 14 Ngày soạn: ___/__/200

- ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
BÀI:I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát đúng giai điệu 2 bài hát Tuổi hồng và Hò ba lí - Đọc đúng
cao độbài TĐN số 3, 4.
- Nắm vững giọng song song, giọng cùng tên, Am hòa thanh và
thứ tự dấu thăng, giáng ở hóa biểu.
2- Kỹ năng: - Hát ôn thuần thục kết hợp thể hiện các động tác phụ họa.
- Đọc nhạc đúng cao độ, trường độ, xác định gi ọng song song,
cùng t tên nhanh và chính xác.
3- Thái độ: - Có ý thức và thái độ tích cực, nghiêm túc trong khi kiểm tra.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc lí cơ bản và nâng cao NXB Âm nhạc Tp Hồ Chí
Minh 2001.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, băng nhạc, máy hát,
+ Giáo viên:
bảng phụ,
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách, tập ghi nhạc.
3. Kiểm tra bài cũ: - Hãy nêu những hiểu biết của em về đàn T'rưng.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Cho Hs nghe lại 2 bài hát- Lắng nghe 2 bài
Ôn tập bài hát hát Tuổi hồng và Hò
ba lí
Tuổi hồng - Đệm đàn cho Hs khởi động - Khởi động giọng
giọng theo đàn
- Cho hs hát ôn bài Tuổi hồng với - Hát ôn bài Tuổi
Hò Ba lí
sắc thái vui, sôi nổi hồng theo đàn thể
hiện sắc thái vui
tươi, sôi nổi.
- Đệm đàn cho Hs hát bài Hò ba lí - Hát ôn bài Hò ba lí
theo đàn với sắc thái
nhẹ nhàng, tình cảm
- Cho Hs hát xô và xướng bài Hò ba - Tập hát câu xô,
câu xướng theo

nhóm
- Chia nhóm ôn luyện - Luyện tập hát ôn

39
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
từng bài theo nhóm,
tổ
- Gọi nhóm 4 - 6 Hs để kiểm tra - Kiểm tra theo
nhóm
Nội dung 2:
Ôn tập tập đọc - Đệm đàn 2 bài TĐN số 3, 4 - Lắng nghe để nhớ
nhạc lại giai điệu 2 bài
TĐN số 3, số 4 TĐN
- Đệm đàn cho Hs khởi động giọng - Khởi động giọng
theo đành bằng
giọng Am hòa thanh
và giọng Đô trưởng
- Cho Hs ôn lại tiết tấu từng bài - Ôn tiết tấu bài
TĐN số 3,4 theo đàn
- Cho Hs đọc ôn từng bài TĐN theo - Đọc ôn từng bài
đàn TĐN theo đàn
- Yêu cầu Hs đọc nhạc kết hợp gõ - Đọc ôn bài TĐN
tiết tấu (từng bài) theo đàn
kết hợp thực hiện
tiết tấu
- Cho đọc nhạc kết hợp đánh nhịp - Đọc bài TĐN số 3
kết hợp đánh nhịp
3 bài TĐN số 4 kết
4
hợp đánh nhịp 2
4
- Cho Hs hát lời ca - Hát ôn lời ca từng
bài TĐN
- Kiểm tra nhóm 4 - 5 Hs - Trình bày theo
nhóm
Nội dung 3: - Nhận xét hóa biểu Cdur và Am? - Cdur và Am ở hóa
Ôn tập nhạc lí biểu không có dấu
thăng, dấu giáng và
là 2 giọng song song
- Giọng cùng tên là gì? VD? - Là 2 giọng trưởng
và thứ có cùng âm
chủ nhưng khác hóa
biểu.
Giọng Đô
VD:
trường - Đô thứ; La
trưởng và la thứ
- Am hòa thanh khác Am như thế - Am hòa thanh nốt
Son (bậc VII) tăng
nào?
1/2 cung
- Cho Hs thi viết thứ tự dấu thăng, - Thi viết để tập xác
dấu giáng định nhanh dấu
thăng, giáng ở hóa
biểu.

* Đánh giá kết quả học tập:

40
- Ôn tập các bài hát, các bài TĐN chính xác theo yêu cầu.
- Tham gia trò chơi xác định khóa tạo cho Hs khả năng xác
định nhanh.
- Phân biệt các giọng chính xác.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát ôn lại 2 bài hát Tuổi hồng và Hò ba lí
- Đọc ôn kết hợp thể hiện tiết tấu 2 bài TĐN số 3, số 4
- Ôn lại kiến thức nhạc lí
2- Bài sắp học: - Học bài hát tự chọn
- Phân tích bài hát Chiều thu nhớ trường của nhạc sĩ Cao
Minh Khanh (trang 76)
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Có thể cho Hs kiểm tra cá nhân để đánh giá chính xác hơn.
41
TIẾT: 15 Ngày soạn: ___/__/200

HỌC HÁT BÀI HÁT TỰ CHỌN Chiều Thu
BÀI:
Nhớ Trường
Nhạc và lời: Cao Minh Khanh


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Học và tập một bài hát viết về tình cảm đối với mái tr ường
dấu yêu, với hóa biểu có một dấu giáng và các d ấu hóa b ất
thường.
2- Kỹ năng: - Thể hiện bài hát đúng nhịp, phách, đúng các từ có dấu hóa b ất
thường và thể hiện được sắc thái bài hát.
3- Thái độ: - Củng cố tình cảm của Hs đối với mái trường, biết lưu gi ữ
những tình cảm đẹp về mái trường yêu dấu.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.
- Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - NXB Hà Nội 1997.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ,bảng phụ, máy hát, băng nhạc.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
3. Kiểm tra bài cũ: - Dấu hóa suốt là gì? Tác dụng của nó.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.


NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: Tìm hiểu bài - Cho Hs quan sát chân - Quan sát chân dung
dung của tác giả nhạc sĩ Cao Minh
Khanh
- Giới thiệu sơ lược - Nắm những nét
1. Tác giả?
về tiểu sử của nhạc sĩ chính về cuộc đời và
sự nghiệp của nhạc
Cao Minh Khanh
sĩ Cao Minh Khanh
- Trình bày bảng phụ bài - Quan sát bảng phụ
2. Bài hát
hát
Chiều thu nhớ trường - Gọi Hs đọc lời ca - Đọc lời ca bài hát
- Bài hát gợi lên trong - Qua ca từ của bài
em điều gì? hát, giúp chúng ta nhớ
đến những kỷ niệm
đẹp dưới mái trường
dấu yêu (hặc nêu theo
cảm nhận của học
sinh)
- Ta phải thể hiện bài - Ta cần thể hiện

42
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
hát như thế nào? bằng tình cảm trong
sáng, tha thiết nhưng
không buồn
- Sắc thái bài hát thay - Đoạn 1: Nhẹ nhàng,
đổi như thế nào? êm ái.
- Đoạn 2: Linh hoạt,
nhộn nhịp hơn, thể
hiện tình cảm dạt dào
hơn
- Cách hát như thế nào - Hát Legarto ở đoạn
để thể hiện được sắc 2, Statato ở đoạn 1
thái đó?
Nội dung 2: Học hát - Cho Hs nghe qua bài - Lắng nghe và cảm
thụ
hát
- Bài hát có điều gì đặc - Ở hóa biểu của bài
biệt? hát có một dấu giáng
- Trong bài còn có các kí - Dấu quay lại, dấu
hiệu nào khác nữa? côđa, âm hoa mĩ và
dấu hóa bất thường ở
từ "chiều",
các
"trường", "mộng",
"chiều"
- Cho Hs khởi động -Khởi động giọng
giọng theo đàn
- Gv hát mẫu bài hát - Lắng nghe bài hát
qua giọng ca của Gv
- Đệm đàn từng câu cho - Tập hát từng câu
Hs tập hát đến hết bài theo đàn
- Tập ghép nối đến
hết bài
- Chia nhóm luyện tập - Luyện tập,tập hát
theo nhóm, tổ
- Trò chơi "Chim Sơn - Từng tổ cử 1 Hs thể
Ca" (thi hát theo các tổ) hiện bài hát theo đàn
- Chia cả lớp hát tồn bài - Hát tồn bài kết hợp
kết hợp gõ phách theo gõ phách theo nhịp
nhịp
- Yêu cầu Hs đúng hát - Hát tồn bài kết hợp
và vận động nhẹ theo vận động nhẹ theo
nhịp. nhịp (nhín tại chỗ)

* Đánh giá kết quả học tập:
- Các em hầu hết thực hiện đúng nhịp, phách nhưng vẫn còn
vài Hs chưa thể hiện được sắc thái bài Trống
- Một số HS chưa hát ngân đủ số phách qui định.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lòng bài hát, luyện tập đúng sắc thái ở từng đoạn.

2- Bài sắp học: - Xem lại và tập động tác minh họa cho các bài hát đã học (4
bài)

43
- Ôn tập tiết tấu 4 bài TĐN đã học.
- Học và ôn lại tiểu sử của các nhạc sĩ Trần Hồn, Hồng vân,
Phan Huỳnh Điểu.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Đếm và yêu cầu HS ngân đủ số phách qui định.
- Hướng dẫn kĩ cách hát Stacto và Legarto.
44
TIẾT: 16 Ngày soạn: ___/__/200
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ
BÀI:


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Giúp HS nhớ lại sắc thái 4 bài hát, tiết tấu 4 bài TĐN đã học.
- Ghi nhớ lại các điểm về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà
nhạc sĩ đã học.
2- Kỹ năng: - Hát ôn thuộc lời, đúng sắc thái, trường độ đã học.
- Đọc ôn các bài TĐN đúng cao độ, tiết tấu.
3- Thái độ: - Có ý thức nghiêm túc trong khi ôn tập để ki ểm tra cuối h ọc kỳ I
đạt hiệu quả cao.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và Sách giáo viên Âm nhạc 8; Thiết kế
bài giảng Âm nhạc 8.

2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ,máy hát, băng nhạc, thanh phách.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thể hiện bài hát Chiều thu nhớ trường của
nhạc sĩ Cao Minh Khanh?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
45
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: Ôn - yêu cầu Hs luyện thanh khởi động - Luyện thanh khởi
tập bài hát giọng động giọng theo đàn
- Cho Hs nghe mỗi bai hát 01 câu - Lắng nghe để nhận
- Mùa thu ngày
khai trường diện và nêu tên bài hát
ngắn để nhận diện bài hát
chính xác
- Cho Hs ôn tập từng bài hát theo các - Ôn tập các bài hát
- Lí dĩa bánh bò
trình tự: hát ôn, hát ôn kết hợp gõ theo sự hướng dẫn của
- Hò ba lí
giáo viên với trình tự:
phách
- Tuổi hồng theo nhịp, vận động,... + Hát ôn tập thể theo
đàn
+ Hát ôn kết hợp gõ
phách theo nhịp
+ Hát ôn kết hợp thể
hiện các động tác phụ
họa đơn giản hoặc có
thể cho Hs đứng hát
kết hợp đánh nhịp theo
số chỉ nhịp của từng
bài.
Nội dung 2: Ôn - Giọng Am và Cdur có điểm gì chung - Giọng Amall và Cdur
tập Tập đọc và riêng làm sao để phân biệt được là 2 giọng có cùng hóa
nhạc biểu (không có dấu
chúng?
thăng, dấu giáng) khác
TĐN số 1, 2, 3, 4
ở nốt kết thúc bài:
Cdur thường kết thúc
ở Đồ và Amoll thường
kết thúc ở La
- Trong các bài TĐN đã học, hãy phân - Giọng Cdur: TĐN số
loại giọng Amoll và Cdur? 1 và 4
Giọng Amoll: TĐN số
2 và 3
- Đệm đàn lại các bài TĐN đã học cho - Lắng nghe 04 bài
TĐN đã học để phân
Hs nghe
biệt rõ hơn Amoll và
Cdur và nhớ lại 04 bài
TĐN đã học.
- Luyện thanh Cdur và ôn tập TĐN số - Đọc gam Cdur và ôn
tập 2 bài TĐN: Đọc cao
1 và 4
độ, tiết tấu, hát lời ca.
- Luyện thanh Amoll và ôn tập TĐN số - Đọc gam Amoll và ôn
tập 02 bài TĐN số 2, 3
2, 3
tương tự như trên
Nội dung 2: Âm - Yêu cầu Hs quan sát chân dung của - Quan sát và nhận
nhạc thường nhạc sĩ và nêu tóm tắt về tiểu sử nhạc diện chân dung của
thức từng nhạc sĩ nêu sơ

lược về tiểu
- Ns Trần Hồn, sử của từng nhạc sĩ đã
đó.
Hồng học.


46
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
- Cho Hs nghe lại các bài hát đã học - Lắng nghe
Vân, Phan Huỳnh
Điểu
- Các bài hát đã
ngheĐánh giá kết quả học tập:
- Đa số Hs hăng hái và cố gắng trong ôn luyện.
- Một số Hs nam vỡ giọng nên khó khăn trong ôn tập.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lòng các bài hát đã ôn.
- Luyện tập các bài TĐN đã luyện.
2- Bài sắp học: - Kiểm tra học kỳ (thực hành)

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Những Hs vỡ giọng nên động viên các em để tránh việc nhụt
chí trong học môn Âm nhạc.
47
TIẾT: 17, 18 Ngày soạn: ___/__/200
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
BÀI:


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Ghi nhớ và thể hiện các bài hát - TĐN đã học.

2- Kỹ năng: - Thể hiện bài hát / TĐN trước lớp chính và tự tin

3- Thái độ: - Nghiêm túc trong khi kiểm tra và tôn trọng phần trình bày của
bạn.
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.

2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.

3. Kiểm tra bài cũ:

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Kiểm tra học kỳ I - Gọi từng nhóm 02 Hs lên trình bày - 02 Hs/ nhóm lên
bảng trình bày tồn bộ
các bài hát, TĐN đã ôn
các bài hát TĐN đã
học
- Các Hs còn lại nhận
xét
- GV đánh giá, xếp loại cho kiểm tra
1/2 lớp ở tiết 17 và 1/2 còn lại ở tiết
18
Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số Hs có ý thức tự giác ôn tập và nghiêm túc trong khi
kiểm tra

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học:

2- Bài sắp học: - Tìm hiểu bài hát Khát vọng mùa xuân (Môda)

V. RÚT KINH NGHIỆM:


48
- Những Hs không thực hiện cho các em thực hiện lại (nhưng
không được xếp loại giỏi).

TIẾT: 19 Ngày soạn: ___/__/200


Khát Vọng Mùa Xuân
HỌC HÁT: BÀI
BÀI:
Nhạc: Môda
Lời Việt: Tô Hải

I. MỤC TIÊU:
6
1- Kiến thức: - Làm quen một bài hát viết ở nhịp 8 với lời ca trong sáng, giai
điệu nhịp nhàng, uyển chuyển; Nhớ lại đôi nét về nhạc sĩ Môda
thiên tài âm nhạc của thế giới.
2- Kỹ năng: - Hát diễn cảm và diễn tả được sắc thái của bài hát.
3- Thái độ: - Qua bài hát Hs có cảm nhận về mùa xuân tươi đẹp được thể
hiện qua giai điệu trong sáng và giàu chất trữ tình.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Nhạc lý cơ bản và nâng cao - NXB Âm nhạc.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, máy hát, băng nhạc, thanh phách.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ:

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Yêu cầu HS quan sát chân dung - Quan sát chân dung và
Tìm hiểu bài nhạc sĩ Môda và nêu những hiểu nêu những hiểu biết về
1- Tác giả: biết về nhạc sĩ nhạc sĩ Môda đã học
được: Ông là một thiên
- Các tác phẩm của ông đều thể tài âm nhạc của thế
hiện sự lạc quan, trong sáng, nhân giới; 3 tuổi đi lưu diễn
ái, hướng con người đến những tình cùng chị gái; có thể chơi
cảm cao thượng. nhiều loại nhạc cụ; ông
là tác giả của nhiều tác
phẩm nổi tiếng ở nhiều
thể loại: nhạc hát, nhạc
đàn, nhạc kịch...
2- Bài hát:
Khát vọng mùa - Gọi HS đọc lời ca bài hát - Đọc diễn cảm lời ca
xuân bài hát
- Bài hát (lời ca) gợi cho em điều - HS nêu cảm nhận của
bản thân
gì?
- Nội dung bài hát? - Bài hát diễn tả cảnh

49
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
đẹp của thiên nhiên
trước mùa xuân và
những ước mơ tươi đẹp
trước mùa xuân và cuộc
sống.
- Mở băng bài hát cho HS nghe. - Lắng nghe và cảm thụ.
Nội dung 2: Học - Em hãy phân tích bài hát ? - 2 đoạn - đoạn 1: Từ
đầu... bừng
hát
- Đoạn 2: Khát khao ...
hết bài
- Giọng hát của bài hát? - Đô trưởng (hố biểu
không có dấu # hoặc b,
nốt kết thúc bài là Đồ)
- Cho HS khởi động giọng. - Khởi động giọng theo đàn
- Đệm từng câu hát theo HS tập hát - Tập hát theo đàn từng
đến hết bài. câu đến hết bài
- Cho cả lớp hát tồn bài theo đàn - Hát tồn bài theo đàn
- Chia nhóm luyện tập. -Luyện tập bài hát theo
từng nhóm, tổ
- Gọi cá nhân trình bày - Cá nhân thể hiện bài
hát theo đàn
- Cho cả lớp đứng hát và nhún nhẹ - Đứng hát theo đàn kết
nhàng tại chỗ hợp nhún nhẹ tại chỗ
6
theo nhịp
8
- Cho HS hát kết hợp gõ phách vào - Hát tồn bài theo đàn
6 kết hợp gõ phách vào 2
2 trọng âm của nhịp 6
8 trọng âm của nhịp
8


* Đánh giá kết quả học tập:
- HS hát đúng nhịp, phách và thể hiện được sắc thái ủa bài hát.
- Những từ có dấu hóa bất thường hầu hết HS hát chính xác.
- Từ "niên" các em thực hiện luyến chưa mềm mại.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lòng bài hát Khát vọng mùa xuân.
- Trả lời câu hỏi số 1, 2 trang 39 SGK.
6
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu nhịp (dựa trên khái niệm số chỉ nhịp đã học)
8
- Phân tích bài TĐN số 5 về cao độ, trường độ.
- Thử làm bài tập 1 trang 42 SGK.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Từ "niên" cho HS nghe cao độ trên đàn và tập hát nhiều lần
cho mềm mại và chính xác.50
TIẾT: 20 Ngày soạn: ___/__/200
Khát Vọng Mùa Xuân
HỌC HÁT: BÀI
BÀI:
6
NHẠC LÍ: NHỊP
8
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 5

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát đúng giai điệu và thuộc bài lời ca bài hát Khát vọng mùa
xuân.
6
- Có khái niệm sơ lược về nhịp , biết cấu tạo và tính chất nhịp
8
6
, ứng dụng vào bài TĐN.
8
2- Kỹ năng: - Thể hiện nhịp nhàng, vui vẻ khi ôn bài Khát vọng mùa xuân.
6
- Xác định 2 trọng âm trong nhịp và ứng dụng vào bài TĐN
8
chính xác.
3- Thái độ: - Qua học nhạc lí, ứng dụng đọc nhạc để c ủng c ố hứng thú
nhạc, đặc biệt là phân môn tập đọc nhạc ở Hs.
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Nhạc lý cơ bản và nâng cao - NXB Âm nhạc.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ, bảng phụ, máy hát, băng nhạc, thanh
+ Giáo viên:
phách.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ:
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Mở băng cho Hs nghe lại bài - Lắng nghe bài hát
Ôn tập bài hát để nhớ lại giai điệu
hát
- Đệm đàn cho Hs khởi động - Khởi động giọng
giọng theo đàn
- Cho cả lớp hát ôn tồn bài - Hát ôn cả lớp bài
hát theo đàn
- Hát ôn tồn bài theo
- Chia nhóm hát theo đàn
nhóm, tổ
- Gọi Hs thể hiện cá nhân - Cá nhân hát tồn bài
theo đàn

51
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
- Cho cả lớp đứng hát kết hợp - Cả lớp đứng hát
theo đàn kết hợp
đánh nhịp 3 (giống nhịp 8 )
6
4
đánh nhịp
Nội dung 2: Nhạc lí
- Dựa vào ý nghĩa số nhịp - Nhịp Nhịp 6 có 6
6
nhịp 8 8
6
phân tích nhịp 8 ? phách, trong một ô
nhịp, mỗi phách
tương ứng
- Nhịp 8 trong mỗi ô nhịp có 2 một nốt móc đơn
6 6
* Nhịp 8 có 6 phách, mỗi
(nốt tròn chia cho 8
phách tương ứng một nốt trọng âm: ở phách thứ 1 và bằng một nốt móc
móc đơn, mỗi nhịp có 2 phách thứ 4 đơn)
trọng âm: Ở phách thứ 1 - Yêu cầu HS phân tích trên - Ô nhịp đầu là ô
và thứ 4 bài hát Một mùa xuân nho nhỏ nhịp thiếu (4 phách),
(Trần Hồn) trọng âm thứ 2:
giữa, ô nhịp thức 2:
trọng âm ở từ
"xanh" và từ "bông",
ô nhịp thứ : "biếc",
"con"; ô nhịp thứ 4:
"chiện", "chi"
- Cho Hs nghe/ nhắc lại bài - Hát lại bài hát
hát Khát vọng mùa xuân Khát vọng mùa
xuanâ
- Em có nhận xét gì về nhịp - Nhịp của bài hát
của bài hát? nhịp nhàng, uyển
chuyển gần giống
với nhịp 34
Nội dung 3: Tập đọc - Cho Hs quan sát bài TĐN - Quan sát và nhận
nhạc số 5 xét bài TĐN
+ Cao độ: C - D - E
-F-G-A-H
+ Trường độ:
., ,
- Giọng: Cdur, nhịp
6
8
- GV đệm cho Hs nghe tồn bài - Lắng nghe
- Cho hs thực hiện tiết tấu bài - Thực hiện tiết tấu
TĐN bài TĐN
- Dùng đàn cho Hs đọc gam - Đọc gam Cdur
theo đàn
- Đệm từng câu cho Hs đọc - Đọc từng câu ngắn
theo đàn
- Đệm đàn cho Hs đọc tồn bài - Đọc tồn bài TĐN
theo đàn


52
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
- Chia nhóm luyện tập - Đọc tồn bài TĐN
theo nhóm, tổ
- Cho Hs đọc cá nhân - Cá nhân đọc bài
TĐN theo đàn
- Đệm đàn cho Hs ghép lời ca - Hát lời ca theo đàn
53
* Đánh giá kết quả học tập:
6
- Phân tích nhịp 8 nhanh và chính xác (số phách, trọng âm)
- Hát ôn bài Khát vọng mùa xuân đúng về nhịp, phách, sắc
thái.
6
- Ứng dụng đọc nhạc ở nhịp 8 đúng tính chất,thể hiện nhịp
nhàng mềm mại.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát thuộc lời kết hợp tự lập một vài động tác phụ họa đơn
giản cho bài hát Khát vọng mùa xuân.
6
- Nắm vững kiến thức về nhịp 8 .

- Tập hát lời ca bài TĐN số 5 nhịp nhàng, uyển chuyển.
2- Bài sắp học: - Tập tìm hiểu về nhạc sĩ Nguyễn Đức Tồn (Cuộc đời, sự
nghiệp)
- Tập hát bài Biết ơn chị Võ Thị Sáu.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Có thể đọc nhạc bài TĐN số 5 ứng dụng kết hợp đánh nhịp
3
4
54
TIẾT: 21 Ngày soạn: ___/__/200


Khát Vọng Mùa Xuân
- ÔN TẬP BÀI HÁT
BÀI:
- ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 5
Biết
- ÂNTT NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TỒN VÀ BÀI HÁT

Ơn Võ Thị Sáu
I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát thuộc bài Khát vọng mùa xuân và tập hát diễn cảm; đọc
đúng bài TĐN số 5 và hát lời ca.
- Có những hiểu biết về NS Nguyễn Đức Tồn và bài hát Biết ơn
Võ Thị Sáu.
2- Kỹ năng: - Hát diễn cảm bài Khát vọng mùa xuân; Đọc nhạc bài TĐN số 5
và ghép lời ca chính xác.
3- Thái độ: - Yêu thích các nhạc sĩ Việt Nam và các tác phẩm tiêu bi ểu, c ụ
thể là bài hát Biết ơn chị Võ Thị sáu ⇒ Ghi nhớ công ơn sự hi
sinh của chị.
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - NXB Hà Nội - 1997.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Em hãy hát diễn cảm bài Khát vọng mùa xuân của
Môda?
2- Hát lời ca bài TĐN số 5 kết hợp đánh nhịp 3 ?
4

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Mở băng cho Hs nghe lại bài
- Lắng nghe để nhớ lại
Ôn tập bài hát giai điệu bài hát
hát
- Đệm đàn cho Hs khởi động - Khởi động giọng theo
giọng đàn
- Yêu cầu Hs hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn
- Chia nhóm luyện tập - Ôn luyện từng nhóm
theo đàn, các nhóm còn
lại lắng nghe và nhận
xét
- Gọi cá nhân thể hiện - Cá nhân thể hiện bài
hát theo đàn
- Yêu cầu hs hát diễn cảm bài hát - Hát diễn cảm tồn bài
theo đàn
Nội dung 2: Ôn - Đệm một câu nắn cho Hs thực - Lắng nghe và thực
tập hiện tiết tấu hiện tiết tấu câu vừa

55
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Tập đọc nhạc nghe
- Cho Hs luyện thanh - Đọc gam và các âm trụ
của giọng Cdur
- Đệm đàn cho Hs đọc ôn tồn bài - Đọc ôn tồn bài TĐN sộ
theo đàn
- Yêu cầu đọc ôn kết hợp đánh - Đọc tồn bài TĐN kết
nhịp hợp đánh nhịp 3 (hoặc
4
6
nếu Hs có thể)
8
- Chia nhóm ôn luyện - Từng nhóm đọc ôn bài
TĐN
- Cho Hs hát ôn lời ca - Hát ôn lời ca bài TĐN
theo đàn
- Yêu cầu cả lớp hát kết hợp vận - Cả lớp đứng hát theo
động nhẹ theo nhịp đàn kết hợp vận động
nhẹ tại chỗ theo nhịp
Nội dung 3: Âm
nhạc thường
thức
1. Ns Nguyễn Đức - Cho Hs quan sát chân dung nhạc - Quan sát chân dung
Tồn nhạc sĩ

- Yêu cầu Hs tóm tắt về tiểu sử - Dựa vào bài viết trong
- Sinh năm 1929,
vừa là của nhạc SGK tóm
nhạc sĩ, vừa là sĩ Nguyện Đức Tồn tắt về cuộc đời và sự
họa sĩ nghiệp của
- Ông được Nhà nhạc sĩ.
nước trao tặng - Nêu tác phẩm tiêu biểu? - Quê em, Nguyễn Viết
giải thưởng Hồ Xuân, Biết ơn Võ Thị
Chí Minh về Văn Sáu,...
học - Nghệ thuật
- Tác phẩm (SGK) - Cho Hs nghe các trích đoạn - Lắng nghe các tác
ngắn các tác phẩm tiêu biểu phẩm tiêu biểu của Ns
Nguyễn Đức Tồn
2. Bài hát Biết ơn - Mở băng bài hát - Lắng nghe và cảm thụ
Võ Thị Sáu nội dung, sắc thái bài hát
- Ra đời năm 1958 - Em có cảm nhận gì? - Hs nêu cảm nhận của
bản thân
- Nội dung (SGK) - Cho hs nghe lại và yêu cầu Hs - Hát theo bài hát trong
băng nhạc
hát theo

* Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số Hs hát ôn, đọc ôn bài TĐN đúng yêu cầu.
- Hs rất hứng thú khi nghe bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu và có
những cảm nhận sâu sắc.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lời ca bài hát Khát vọng mùa xuân.

56
- Học thuộc lời ca bài TĐN số 5.
- Nắm những nét chính về nhạc sĩ Nguyễn Đức Tồn và tập
hát bài Biết ơn Võ Thị Sáu
2- Bài sắp học: - Xem trước bài Nổi trống lên các bạ ơi.
- Phân tích nội dung bài hát.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Có thể cho Hs hát 2, 3 lần bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu để
thuộc bài hát.
57
TIẾT: 22 Ngày soạn: ___/__/200


Nổi trống lên các bạn ơi?
HỌC HÁT: BÀI
BÀI:
Nhạc và lời: Phạm Tuyên
I. MỤC TIÊU:
2
1- Kiến thức: - Tập hát một bài hát ở nhịp với tiết điệu nhanh, sôi nổi.
4
- Nắm sơ luợc về tác giả bài hát: NS Phạm Tuyên.
2- Kỹ năng: - Hát đúng giai điệu bài hát, thể hiện được sắc thái nhanh, sôi
nổi, tự hào.
- Thể hiện được sắc thái trong 02 đoạn của bài hát.
3- Thái độ: - Giáo dục cho HS tinh thần đồn kết của đại gia đình các dân t ộc
Việt Nam qua ca từ của bài hát.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - NXB Hà Nội - 1997.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, máy hát,
+ Giáo viên:
băng nhạc.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy tóm tắt về nhạc sĩ Nguyễn Đức Tồn và hát
một đoạn tác phẩm của ông mà em thích?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Cho HS quan sát chân dung nhạc - Quan sát chân dung
Tìm hiểu bài sĩ Phạm Tuyên nhạc sĩ Phạm Tuyên
1- Tác giả: - Giới thiệu vắn tắt về nhạc sĩ: - Lắng nghe và có thể
NS Phạm Tuyên + Là tác giả của a nhạc thiếu nhi nêu các bài hát mà NS đã
+ Có nhiều tác phẩm quen thuộc viết cho HS mà các em
biết: Chiếc đèn ông sao,
Rước đèn tháng tám,
Thằng cuội...
2- Bài hát Nổi - Cho HS nghe bài hát - Lắng nghe bài hát và
trống cảm thụ.
lên các
bạn
ơi!
- Em có cảm nhận gì về giai điệu - Nhịp điệu bài hát rộn
- Sáng tác
rã, vui vẻ và có sự tự
bài hát?
hào.
- Em hãy đọc lời ca bài hát - Đọc diễn cảm lời ca
bài hát.
- Bài hát nói lên điều gì? - Bài hát nói về cội
nguồn của các dân tộc
58
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
trên đất nước Việt Nam,
ngợi ca tình đồn kết của
đại gia đình các dân tộc.
Tất cả đang sát vai nhau
bảo vệ, xây dựng đất
nước hồ bình và phát
triển.
- Giọng của bài hát? - Bài hát viết ở giọng
Amall và gồm 2 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ đầu đến
"....là còn một nhà"
+ Đoạn 2: "Nổi trống
lên...cắc tùng tung tung
tung "
Nội dung 2: - Bài hát có kí hiệu ậm nhạc khó - Dấu
Học hát nào?
→ đây là dấu coda → tồn bài hát - Tồn bài hát 2 lần - lần
2 chỉ hát 1 lần "tung
mấy lần
tung tung"
- Dùng đàn khởi động giọng - Khởi động giọng theo
đàn
- Đệm từng câu ngắn cho HS tập - Tập hát từng câu ngắn
hát theo đàn
- Cho HS ghép nối tồn bài - Ghép nối tồn bài theo
đàn
- Yêu cầu HS hát kết hợp gõ phách - Hát tồn bài theo đàn
kết hợp gõ phách theo
nhịp (trọng âm → mạnh
2
- nhẹ của nhịp )
4
- Chia nhóm luyện tập - Từng nhóm ôn luyện
theo đàn
- Cho HS hát tồn bài kết hợp vận - Đứng tại chỗ hát tồn
động nhẹ theo nhịp bài theo đàn kết hợp vận
động nhẹ theo nhịp.
* Đánh giá kết quả học tập:
- HS rất hứng thú khi học - tập hát bài hát.
- Biết thể hiện được sắc thái tồn bài, cũng như từng đoạn .
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lời ca bài hát.
- Tập hát sôi nổi, nhanh vui khi ôn tập.
- Trả lời câu hỏi số 2 trang 47 SGK.
2- Bài sắp học: - Phân tích bài TĐN số 6 về cao độ, trường độ.
2
- Tập đánh nhịp (với tốc độ nhanh) vào bài hát Nổi trống
4
lên các bạn ơi!
V. RÚT KINH NGHIỆM:


59
2
- Nhắc HS về cường độ của phách mạnh - nhẹ trong nhịp .
4
60
TIẾT: 23 Ngày soạn: ___/__/200
Nổi trống lên các bạn ơi!
ÔN TẬP BÀI HÁT:
BÀI:
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu bài hát Nổi trống lên các bạn
ơi!
6
- Qua đọc nhạc, HS hiểu rõ hơn về nhịp .
8
2- Kỹ năng: - Thể hiện rõ sắc thái của hai đoạn.
- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN và ghép lời ca chính xác.
3- Thái độ: - Củng cố tình yêu đồn kết; thêm yêu quý người mẹ.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.

2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, máy hát,
+ Giáo viên:
băng nhạc.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thể hiện bài hát Nổi trống lên các bạn ơi !

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Mở băng cho HS nghe lại bài - Lắng nghe, cảm thụ
Ôn tập bài hát để nhớ lại nội dung
hát
bài hát.
- Yêu cầu HS nhắc lại sắc thái? - Bài hát có sắc thái
rộn rã, nhanh, sôi nổi
- Cho HS khởi động giọng. - Khởi động giọng
theo đàn
- Đệm đàn cho HS hát ôn - Hát ôn tồn bài theo
đàn
- Chia nhóm ôn luyện - Từng nhóm hát ôn
tồn bài, các nhóm còn
lại lắng nghe và nhận
xét.
- Gọi cá nhân thể hiện - HS thể hiện cá nhân
theo đàn
- Tập cho HS hát đuổi: chia nhóm - Đoạn 1: Cả 2 nhóm
và hướng dẫn hát đuổi hát.
- Đoạn 2: nhóm hát
đuổi vào sau 2 nhịp và
cùng kết ở câu "của
mẹ Việt Nam" (có thể
cho HS thi hát đuổi)
61
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Cho 1 HS hát lĩnh xướng, số - Cá nhân lĩnh xướng
còn lại chia 2 nhóm hát đuổi , số còn lại lại giữ
vững bè của từng
nhóm - chú ý kết cùng
nhau ở câu hát cuối
cùng: "của mẹ Việt
Nam"
Nội dung 2:
Tập đọc nhạc số 6 - Đệm đàn cho HS nghe bài TĐN - Lắng nghe tồn bài
TĐN
- Em hãy nhận xét bài TĐN ? - Cao độ: C-D-E-F-G-
A-H

.,
- Trường độ:
,
- Nhịp của bài TĐN
6
nhịp
8
Yêu cầu HS nhắc lại ý nghĩa - Nếu lại ý nghĩa của
6 6
nhịp nhịp đã học
8 8
- Xác định giọng của bài TĐN? - Bài TĐN được viết
ở giọng Ddur (hoa
1biểu không có dấu
#, hoặc b, nốt kết bài
là C)
- Cho HS luyện thanh - Đọc gam Cdur và
các âm trụ theo đàn
- Yêu cầu HS thực hiện tiết tấu - Thực hiện tiết tấu
bài TĐN từ 1-2 lần
- Đệm đàn cho HS tập đọc từng - Tập đọc từng câu
ngắn theo đàn đến
câu
hết bài
- Cho HS đọc tồn bài - Đọc tồn bài TSĐN
theo đàn
- Chia nhóm ôn luyện - Luyện đọc tồn bài
theo nhóm, tổ
- Gọi cá nhân HS đọc - Cá nhân đọc tồn bài
theo đàn
- Cho HS ghép lời ca - Ghép lời ca bài TĐN
62
* Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số HS hát ôn đúng yêu cầu; đọc nhạc đúng cao độ,
trường độ
- Một số HS còn đọc luyến ở nốt Mi cuối bài.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lòng bài Nổi trống lên các bạn ơi !
- Hát thuộc lời ca bài TĐN số 6.
2- Bài sắp học: - Hát bè là gì?
- Có mấy kiểu hát bè?
- Có mấy loại giọng nam và giọng nữ?

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cho HS đọc nốt Mi nhiều lần, đọc châm để không đọc
luyến.
63
TIẾT: 24 Ngày soạn: ___/__/200


Nổi trống lên các bạn ơi!
ÔN TẬP BÀI HÁT:
BÀI:
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 6
ÂM NHạC THƯỜNG THỨC: HÁT BÈ


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Ôn tập bài hát và tập biểu diễn tốp ca; đọc đúng và thu ộc giai
điệu bài TĐN số 6.
- Hiểu biết sơ lược về hát bè và tác d5ng c ủa hát bè trong ngh ệ
thuật âm nhạc.
2- Kỹ năng: - Biểu diễn bài hát truyền cảm và chính xác; Hát lời ca TĐN nhẹ
nhàng, tình cảm.
- Tập 2 kiểu hát bè đơn giản.
3- Thái độ: Yêu thích hát bè và có ý thức khi tập hát bè.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ, thanh phách, bảng phụ, máy hát, băng
+ Giáo viên:
nhạc.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Hãy diễn cảm bài Nối trống lên các bạn ơi !?
2- Hát lời ca bài TĐN số 6.?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Mở băng cho HS nghe - Lắng nghe bài hát để
Ôn tập bài hát cảm thụ và nhớ lại lời ca
bài hát.
- Dùng đàn cho HS khởi - Khởi động giọng theo
động giọng. đàn
- Đệm đàn cho HS hát - Hát ôn tồn bài theo sự
hướng dẫn của GV.
ôn
- Yêu cầu HS hát đuổi - Chia nhóm hát đuổi theo
từng nhóm
- Cho hát kết hợp vận - Đứng hát theo đàn kết
động nhẹ hợp vận động nhẹ tại
chỗ theo nhịp.
- Cho từng nhóm biểu - Từng nhóm tập biểu
diễn diễn bài hát trước lớp.
Nội dung 2: Ôn tập - Lắng nghe bài TĐN
- Đàn cho HS nghe bài
TĐN số 6
Tập đọc nhạc -Yêu cầu HS gõ tiết tấu - Thực hiện tiết tấu tồn
bài theo đàn
- Đệm đàn cho HS luyện - Đọc gam Đô trưởng theo

64
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
thanh đàn
- Cho HS đọc ôn bài - Đọc ôn bài TĐN theo
đàn từ 2-3 lần
TĐN
- Chia nhóm ôn luyện - Từng nhóm đọc ôn bài
TĐN theo đàn
- Yêu cầu HS hát lời ca - Hát lời ca bài TĐN
Nội dung 3: Âm - Cho HS đọc bài viết - Đọc và tìm hiểu bài viết
nhạc thường thức trong SGK trong SGK: Hát bè.
Hát bè - Khi nào có thể hát bè? - Khi có từ 2 người trở lên
người ta có thể hát bè.


- Điều kiện khi hát bè là - Có bè chính và bè phụ - Có thể hát
họa và các bè phải hòa 2, 3, 4... bè
gì?
quyện với nhau
- Cho HS nghe các trích - Lắng nghe các trích
đoạn đoạn về hát bè
- Cho HS luyện tập hát - Luyện tập hát bè: 2 bài

+ Con chim non (trích) + Chia nhóm hát bè cao và
bè thấp sau khi cả lớp đã
luyện tập 2 bè.
+ Hành khúc tới trường + hia nhóm hát đuổi.
(trích)
- Có mấy loại giọng hát. - Giọng nam: cao, trung,
trầm.
Giọng nữ: cao, trung,
trầm
- Cho HS nghe trích - Lắng nghe để phân biệt
đoạn về các loại giọng các loại giọng hát.
hát.
- Nếu hát hợp xướng, có - Có các loại như sau:
thể tổ chức làm mấy + Hợp xướng giọng nữ.
loại?
+ Hợp xướng giọng nam.
+ Hợp xướng giọng nam
và nữ.
+ Hợp xướng thiếu nhi.
65
* Đánh giá kết quả học tập:
- HS hát ôn cũng như hát đuổi chính xác.
- Đa số HS rất hứng thú và tích cực khi tập hát bè.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc bài hát Nổi trống lên các bạn ơi!
- Hát thuộc lời ca bài TĐN số 6.
- Tập hát bè 2 bài hát (trích) đã tập.

2- Bài sắp học: - Xem lại 2 bài hát Nổi trống lên các bạn ơi! và Khát vọng
mùa xuân.
- Ôn tập 2 bài TĐN số 5, 6.
6
- Xem lại kiến thức về nhịp
8
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Có thể cho HS nghe 1 trích đoạn hợp xướng (thiếu nhi).
66
TIẾT: 25 Ngày soạn: ___/__/200

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
BÀI:


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Ôn luyện 2 bài hát, 2 bài TĐN đã học từ đầu HK 2.

2- Kỹ năng: - Tự tin khi thể hiện các bài hát, TĐN trước lớp.

3- Thái độ: - Nghiêm túc khi thể hiện bài kiểm tra cũng như có ý th ức tôn
trọng phần trình bày của bạn.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.

2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, máy hát, băng nhạc.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ:

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: Ôn - Cho HS khởi động giọng - Khởi động giọng
tập theo đàn
- Yêu cầu HS hát ôn 2 bài hát. - Hát ôn bài hát đã
học theo sự hướng
dẫn của GV
- Đệm đàn cho HS đọc gam - Đọc gam Cdur và
các âm trụ theo đàn
Ddur.
- Đệm từng bài TĐN cho HS - Đọc ôn 2 bài TĐN
đọc ôn số 5 và số 6 theo đàn.
Sau khi đọc ôn tiến
hành ghép lời ca
Nội 2: - Gọi mỗi nhóm 3 HS lên lần - Mỗi nhóm 3 HS lên
dung
Kiểm tra lượt thể hiện 2 bài hát, đọc 2 thực hiện yêu cầu
của GV.
bài TĐN.
- Số HS còn lại lắng
- HS + GV nhận xét → GV
nghe và nhận xét.
xếp loại

* Đánh giá kết quả học tập:
- 100% HS thực hiện đạt yêu cầu.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học:

67
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu vê bài hát Ngôi nhà của chúng ta.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Có thể khi kiểm tra yêu cầu HS thể hiện cách hát đuổi.
68
TIẾT: 26 Ngày soạn: ___/__/200
Ngôi nhà của chúng ta
HỌC HÁT BÀI :
BÀI:
Nhạc và lời: Hình
Phước Liên

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Tiếp tục làm quen một bài hát viết ở giọng Amoll.
- Hiểu sơ bộ về nhạc sĩ Hình Phước Liên.
2- Kỹ năng: - Thể hiện đúng giai điệu bài hát, đặc biệt là các từ có dấu chấm
dôi.
- Hát ngân đúng, đủ số phách.
3- Thái độ: - Cảm nhận về vẻ đẹp của trái đất, giáo dục HS tình thân ái, đồn
kết bảo vệ màu xanh cho trái đất, ghét chiến tranh, thù hận...
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và giáo viên Âm nhạc 8.
- Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - NXB Hà Nội, 1997.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, (song loan), băng
+ Giáo viên:
nhạc, máy hát, bảng phụ.
+ Học sinh: Sách giáo khoa Âm nhạc 8, thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ:

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Quan sát chân dung nhạc sĩ
- Cho HS quan sát chân dung
Tìm hiểu bài nhạc sĩ Hình Phước Liên Hình Phước Liên
1- Tác giả - Em nào còn nhớ bài hát - HS có thể hát một đoạn của
"Năm 2000 của chúng em" bài hát quen thuộc này.
- Giới thiệu về tác giả Hình - Lắng nghe
Phước Liên sinh năm 1954 tại
Ninh Hòa, Khánh Hòa - Sáng
tác âm nhạc từ năm 1972 - có
nhiều tác phẩm như: Năm
2000 của chúng em , Cây đàn
ghita của Lốt-ca,...
- Cho HS nghe các trích đoạn - Lắng nghe các tác phẩm
các tác phẩm tiêu biểu (trích) của NS Hình Phước
Liên
2- Bài hát:
Ngôi nhà của - Yêu cầu HS tìm lời ca. - Đọc lời ca của bài hát
chúng ta
- Lắng nghe bài hát qua băng
- Cho HS nghe bài hát.
nhạc
- Hãy nêu cảm nhận của em? - HS nêu cảm nhận của bản

69
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
thân
- Bài hát nói lên điều gì? - Mô tả trái đất với vẻ đẹp của
màu xanh: núi rừng, biển cả, ...
đó là một bức tranh tuyệt đẹp, và
ở đó con người chung sống trong
sự yêu thương , đồn kết dưới
một mái nhà chung, tất cả đều
hướng tới một cuộc sống tốt
đẹp.
Nội dung 2: Học
hát
- Cho HS khởi động giọng. - Khởi động giọng theo đàn
(đọc âm Mi, ma, Mô)
- Hãy xác định giọng của bài - bài hát viết ở giọng La thứ.
hát?
- Đệm đàn ch HS tập hát từng - Tập hát từng câu ngắn theo
câu: chú ý đảo phách. đàn đến hết bài.
- Đệm cho HS hát tồn bài - Hát tồn bài theo đàn
- Yêu cầu HS thể hiện mềm - Hát tồn bài theo đàn với sắc
mại thái mềm mại, nhẹ nhàng.
- Chia nhóm luyện tập. - Từng nhóm, tổ hát tồn bài
theo đàn
- Gọi cá nhân thể hiện - Cá nhân Hs thể hiện bài hát
theo đàn
- Yêu cầu cả lớp hát kết hợp - Hát tồn bài theo đàn kết hợp
2
gõ phách theo nhịp, hoặc vận
gõ phách theo nhịp , hoặc
động nhẹ. 4
vận động nhẹ tại chỗ.
* Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số HS hát đúng giai điệu, sắc thái của bài hát.
- Một số HS chưa thể hiện chính xác các từ hát đảo phách.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát thuộc lời bài hát Ngôi nhà của chúng ta.
- Trả lời câu hỏi số 1, 2 trang 54 SGK.
- Đọc bài đọc thêm "Cây cối với âm nhạc" trang 55 SGK.
2- Bài sắp học: - Phân tích bài TĐN số 7 về cao độ, trường độ.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cho HS tập riêng các từ hát đảo phách nhiều lần.
70
TIẾT: 27 Ngày soạn: ___/__/200


Ngôi nhà của chúng ta
ÔN TẬP BÀI HÁT:
BÀI:
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát thuộc lời ca và tập biểu diễn bài hát Ngôi nhà của chúng ta.
- TĐN làm quen và tập đọc đảo phách: đúng cao độ, trường độ.
2- Kỹ năng: - Thể hiện sắc thái bài hát, rèn luyện kĩ năng biểu di ễn trước tập
thể .
- Đọc thuần thục các đảo phách nhưng vẫn chính xác về cao độ,
trường độ.
3- Thái độ: - Tiếp tục củng cố ở HS tình yêu thương, đồn kết, yêu chuộng
hòa bình, có ý thức xây dựng

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Nhạc lí cơ bản và nâng cao, phương pháp hát tập thể.

2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, máy hát,
+ Giáo viên:
băng nhạc.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thể hiện bài hát Ngôi nhà của chúng nhạc và
lời của nhạc sĩ Hình Phước Liên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
Nội dung 1: - Hãy cho biết sắc thái của bài - Bài hát viết về giọng
Ôn tập bài hát hát và những điểm cần lưu ý Amoll nên cần thể hiện
tốc độ vừa phải, mềm
trong bài/
mại và thiết tha. Trong
bài có 4 đảo phách cần
thể hiện chính xác: mai,
reo, hoa, tha (lời 1); ta,
lên, trong, ca (lời 2)
- Hát cho HS nghe lại bài hát - Lắng nghe và cảm thụ
- Cho HS khởi động giọng - Khởi động giọng theo
đàn
- Đệm đàn cho HS hát tập thể - Hát ôn tồn bài theo đàn,
sửa chữa những chỗ chưa chính chú ý thực hiện đúng yêu
cầu; sửa chữa những chỗ
xác.
hát chưa chính xác.
- Yêu cầu HS hát kết hợp động - Hát ôn kết hợp với thể
tác phụ họa: nhún nhẹ tại chỗ hiện động tác phụ họa
theo yêu cầu của GV.

71
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ SUNG
- Ôn tập theo nhóm: cho HS biểu - Từng nhóm thể hiện bài
diễn hát kết hợp biểu diễn.
- Gọi cá nhân lĩnh xướng với các - Cá nhân thể hiện đơn ca
các câu hát theo sự hướng
câu:
Lần1: "Mặt trời lên... bức tranh dẫn của GV - Số còn lại
đẹp xinh" hát tốp ca.
Lần 2: "Ngôi nhà chung... hiền
hòa"
Nội dung 2:
Tập đọc nhạc - Quan sát kỹ bài TĐN
- Cho HS quan sát bài TĐN
Bài TĐN số 7 - GV đọc qua bài TĐN - Lắng nghe bài đọc mẫu
của GV.
2
Dòng suối chảy - Em hãy nhận xét bài TĐN?
- Bài TĐN viết ở nhịp ,
về 4
đâu giọng Đô trưởng, gồm có
Nhạc: Nga 7 âm:C-D-E-F-G-A-H
Đặt lời ca:
Hồng Lân
- Bài nhạc có thể chia làm mấy - Gồm 4 câu với 1 tiết tấu
chỉ đạo
câu?
.
2
4
- Trong mỗi câu có điều gì đặc - Mỗi câu đều có hiện
biệt? tượng đảo phách.

- Cho HS tập qua tiết tấu 1 lần -Thực hiện tiết tấu bài
TĐN
- Đệm gam cdur và âm trụ để HS - Đọc gam Cdur và các âm
luyện thanh trụ theo đàn
- Đệm từng câu cho HS tập đọc - Tập đọc từng câu theo
đàn
- Tập đọc ghép nối đến hết bài - Tập đọc theo từng câu
đến hết bài. Đọc tồn bài
1,2 lần
- Cho HS đọc tồn bài kết hợp gõ - Tập đọc kết hợp gõ
phách đều ph1ch, tránh gõ sai khi
gặp đảo phách.
- Chia nhóm luyện tập. - Luyện tập theo nhóm, tổ
- Cho HS ghép lời ca - Ghép và hát lời ca bài
TĐN
- Đệm đàn và yêu cầu HS đọc - Đọc tồn bài theo đàn chú
tồn bài ý sắc thái của bài hát
72
* Đánh giá kết quả học tập:
- HS hát hồn thiện bài hát Ngôi nhà của chúng ta, tuy nhiên
còn 1 số ít HS hát nhầm tiết tấu ở 2 câu đầu
- Đọc nhạc đúng cao độ, trường độ, đặc biệt là thực hiện
thuần thục các đảo phách.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lòng bài hát Ngôi nhà của chúng ta.
- Tập đảo phách trong bài TĐN số 7 cho thuần thục.
- Hát thuộc lời ca bài Dòng suối chảy về đâu?
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Sô-panh.
- Tìm hiểu nội dung của bản nhạc Nhạc buồn (Sô-panh)

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- GV cho HS thực hiện tiết tấu từng câu hát để HS tránh đánh
nhầm lẫn.
- Cho HS tập đảo phách nhiều lần cho thuần thục để đọc
nhạc không bị sai.
73
TIẾT: 28 Ngày soạn: ___/__/200


Ngôi nhà của chúng ta
ÔN TẬP BÀI HÁT:
BÀI:
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 7
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ SÔ-PANH VÀ
Nhạc buồn
BẢN

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Thuộc bài hát, tập hát diễn cảm; Đọc đúng cao độ, tr ường đ ộ,
ghép lời ca và hát đúng.
- Biết về Sô-panh, người sĩ người Ba Lan là một tài năng Âm
nhạc thế giới.
2- Kỹ năng: - Thể hiện bài hát diễn cảm, hồn thiện.
- Đọc nhạc hồn thiện theo các yêu cầu: chính xác về trường độ,
cao độ và tiết tấu .
3- Thái độ: - Qua bản nhạc Nhạc buồn HS cảm nhận được vẻ đẹp trong
một sáng tác của Sô-panh, tác phẩm rất quen bi ết với nh ững
người yêu nhạc ở Việt Nam.
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Tư liệu "Chân dung các nhạc sĩ nổi tiếng"
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, máy hát,
+ Giáo viên:
băng nhạc.
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Em hãy thể hiện bài hát Ngôi nhà của chúng ta?
2- Em hãy đọc bài TĐN số 7 kết hợp thực hiện ti ết
tấu?
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Cho HS nghe lại bài hát - Lắng nghe bài hát
Ôn tập bài hát
- Cho HS luyện thanh - Luyện thanh khởi động
giọng theo đàn
- Đệm đàn cho HS hát ôn - Hát ôn theo đàn, chú ý thể
hiện tình cảm sắc thái
- Chia nhóm ôn luyện - Luyện tập theo nhóm, tổ
- Gọi cá nhân HS thể hiện - Cá nhân hát tồn bài theo đàn
- Đệm đàn cho HS hát tốp ca - Tập biểu diễn tốp ca theo
đàn
Nội dung 2:
Ôn tập Tập - Đàn lại giai điệu bài TĐN số 7 - Lắng nghe bài TĐN
đọc nhạc
TĐN số 7 - Yêu cầu HS thực hiện tiết tấu. - Ôn luyện tiết tấu bài TĐN theo
đàn

74
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
- Đệm đàn Cdur và các âm trụ cho - Đọc gam Cdur và các âm trụ
HS luyện thanh theo đàn
- Đệm đàn cho HS đọc ôn - Đọc ôn tồn bài TĐN theo
đàn, chú ý 4 đảo phách.
- Yêu cầu HS đọc kết hợp gõ - Đọc bài TĐN kết hợp gõ
phách phách
- Chia nhóm ôn luyện - Luyện tập theo nhóm, tổ
- Gọi cá nhân thực hiện - Cá nhân đọc tồn bài TĐN
- Đệm đàn cho HS hát lời ca - Hát ôn lời ca theo đàn
Nội dung 3:
nhạc - Cho HS quan sát chân dung nhạc - Quan sát chân dung NS Sô-
Âm
t sĩ panh
h
ư

n
g
t
h

c
- Gọi 2, 3 HS đọc bài viết ở SGK - Đọc bài viết về NS Sô-panh
1- NS Sô-panh
trong SGK
- Yêu cầu HS tóm tắt về NS - Sô-panh (1810-1849) là
người Ba Lan. Ông tiếp xúc
với âm nhạc và phát triển
năng khiếu âm nhạc từ rất
sớm.
Ông sáng tác nhiều bản nhạc
cho đàn Pianô, 1 số ít là ca
khúc. Ngồi sáng tác còn là một
nghệ sĩ biểu diễn pianô xuất
sắc.
- Cho HS nghe 1, 2 trích đoạn tiêu - Lắng nghe
biểu
2. Khúc luyện
tập số 3
Nhạc buồn - Cho HS đọc biết viết trong SGK - Đọc bài viết trong SGK
- Đệm/mở băng bản Nhạc buồn - Lắng nghe
- Bài hát có sắc thái như thế nào? - Buồn man mác, khi ÂN dâng
lên trong tình cảm mãnh liệt
khi dần dần lắng xuống như
gợi nhớ, luyến tiếc với một
nỗi buồn day dứt không nguôi.
- GV kết luận


75
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Hướng dẫn HS đọc Bài đọc thêm
76
* Đánh giá kết quả học tập:
- Hát ôn thuần thục, diễn tả được s8ác thái bài hát.
- Đọc nhạc hồn thiện, đặc biệt là 4 đảo phách cần có trong
bài.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc lời ca và diễn cảm bài Ngôi nhà của chúng ta
- Hát thuộc lời ca và luyện tập tiết tấu bài TĐN ố 7 thuần
thục
- Trả lời câu hỏi số 1, 2 trang 59 SGK.
2- Bài sắp học: - Tìm hiểu bài hát Tuổi đời mênh mông của NS Trịnh Công
Sơn

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Có thể nêu cho HS biết về ý nghĩa cuộc thi Sô-panh.
77
TIẾT: 29 Ngày soạn: ___/__/200
Tuổi đời mênh mông
HỌC HÁT BÀI:
BÀI:
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát đúng giai điệu, tiết tấu đồng thời có cảm nhận về gi ọng
trưởng và giọng thứ cùng tên trong giai điệu bài hát (Ddur và
Dm)
2- Kỹ năng: - Tập hát đúng giai điệu, sắc thái của bài hát.
- Biết chuyển giọng trưởng ⇔ thứ chính xác.
3- Thái độ: - Qua nội dung bài hát, HS cảm nhận vẻ đẹp của tuổi thơ v ới
những khát vọng, mơ ước chân thành về cuộc sống, tình yêu quê
hương và tình yêu thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại - NXB Hà Nội, 1997.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, máy hát, băng nhạc.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu những hiểu biết của em về nhạc sĩ Sô-panh?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Cho HS quan sát chân dung và - Quan sát và nhận diện
Tìm hiểu bài nhận diện NS Trịnh Công Sơn (đã
học ở lớp 7)
1- Tác giả - Em có nhớ điều gì về nhạc sĩ? - NS Trịnh Công Sơn là
người Huế, sinh năm
1939 mất năm 2001 tại
Tp Hồ Chí Minh. Là tác
giả của nhiều ca khúc
nổi tiếng như: Quỳnh
Hương, Diễm xưa, Biển
nhớ, Nối vòng tay lớn...
Ngồi ra ông còn các ca
khúc thiếu nhi như: Em
là bông hồng nhỏ, Tiếng
ve gọi hè, Tết suối
hồng...
78
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
- Âm nhạc của Trịnh Công Sơn - Lắng nghe các trích
ung dị, nhẹ nhàng, giai điệu mượt đoạn ngắn
mà, phóng khống, lời ca trau chuốt
ó nhiều chất thơ (cho nghe trích
đoạn).
2- Bài hát
- Lắng nghe bài hát
- Cho HS nghe bài hát
- Hãy phân chia bố cục bài hát.- 3 đoạn:
Đoạn 3 giống đoạn 1 chỉ khác ở + Đoạn 1: "Mây và tóc...
môtíp cuối "đùa biển khơi" tình yêu"
+ Đoạn 2: "Thời thơ
ấu... thiết tha"
+Đoạn 3:"Bao đường
phố...biển khơi"
- Trong bài có sự chuyển điệu: -Nhận thấy tính chất âm -Lưu ý:
Đoạn 1: Ddur, đoạn 2: Dm, Đoạn nhạc giữa các đoạn HS
tương phản rõ rệt. chuyển
3: Ddur.
- Đoạn 1: trong sáng, giọng
tươi tắn. nốt pha
- Đoạn 2: mềm mại, diu bình ⇒
dàng Dm.
- Đoạn 3: giống đoạn 1
Nội dung 2: Học
hát
- Cho HS đánh dấu các từ ngân - 2,5 phách: từ, ấu
3,5 phách: nắng, do, đùa
dài 2,5 phách và 3,5 phách
- Cho HS luyện thanh - Luyện thanh khởi động
giọng theo đàn
- Đệm đàn từng câu cho HS tập - Tập hát từng câu ngắn
theo đàn
- Cho HS tập từng đoạn → ghép - Tập hát từng đoạn và
ghép nối tồn bài
nối
- Cho HS hát + gõ phách theo nhịp - Hát kết hợp gõ phách
theo nhịp
- Chia nhóm ôn luyện - Luyện tập theo nhóm,
tổ
- Gọi cá nhân thể hiện - Thể hiện theo đàn
- Đệm đàn cho HS hát + vận động - Hát theo đàn kết hợp
vận động nhẹ
- Cho HS bình chọn câu hát - Chọn câu hát thích
nhất và lí giải

* Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số HS hát hồn thiện bài hát, thể hiện được tình cảm qua
thể hiện bài hát.
- Một số HS chưa thấy rõ đoạn chuyển giọng.
IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Học thuộc bài hát Tuổi đời mênh mông.

79
- Trả lời câu hỏi số 2 trang 61 SGK.
2- Bài sắp học: - Phân tích bài TĐN số 8.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Đoạn chuyển từ Ddur sang Dmoll cần phân tích cho HS thấy
rõ → hát cho chính xác,
80
TIẾT: 30 Ngày soạn: ___/__/200
Tuổi đời mênh mông
ÔN TẬP BÀI HÁT:
BÀI:
TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 8

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - HS biết thể hiện thuần thục bài hát Tuổi đời mênh mông.
- Đọc nhạc và thể hiện trôi chảy lời ca bài Thầy cô cho em mùa
xuân .
2- Kỹ năng: - Hồn thiện cách thể hiện bài hát, đặc biệt là đoạn chuyển giọng.
- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 8, đặc biệt là các đảo
phách cân.
3- Thái độ: - Yêu thích cuộc sống thiên nhiên và có ý thức giữ gìn thiên nhiên.
- Yêu quý và kính trọng các thầy cô giáo.
II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- "Kỹ thuật hát tập thể"
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thể hiện bài hát Tuổi đời mênh mông, nhạc và
lời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cho bi ết đôi nét v ề
nhạc sĩ?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Hát lại bài Tuổi đời mênh - Lắng nghe
Ôn tập bài hát - Khởi động giọng theo đàn
mông.
- Dùng đàn cho HS khởi động
giọng
- Điểm nào cần lưu ý trong bài - Điểm chuyển giọng từ
giọng trưởng sang giọng
thứ: "... thời thơ ấu, bướm
hoa và chim,..."
- Đệm đàn cho HS hát ôn cả bài - Hát ôn tồn bài theo đàn
(có thể kết hợp đánh nhịp)
- Chia nhóm ôn luyện - Luyện tập theo từng
nhóm, tổ - hát thi giữa các
nhóm.
- Gọi cá nhân hát tồn bài - Cá nhân thể hiện tồn bài
theo đàn
- Chia câu cho HS hát đối đáp và Đoạn a: Mỗi nhóm hát 1
hát đơn ca. GV chỉ huy. câu
Đơn ca: "thời thơ ấu...
thiết tha"
Đoạn á: mỗi nhóm hát một

81
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
câu
Chú ý vào bài theo chỉ huy
của GV
- Cho HS nghe tiết tấu đốn câu - Lắng nghe tiết tấu để
nhận diện câu hát thật
hát
chính xác.
- Cho HS hát kết hợp vận động - Hát ôn theo đàn và vận
nhẹ theo nhạc động nhẹ tại chỗ theo nhịp,
có thể tập thể hiện một vài
dộng tác phụ họa đơn giản.
Nội dung 2: - Đàn cho HS nghe bài TĐN số 8 - Lắng nghe
Tập đọc nhạc
TĐN số 8 - Xác định giọng của bài TĐN? - Bài TĐN số 8 được viết ở
giọng Đô trưởng.
2
- Cho HS phân tích bài TĐN
- Số chỉ nhịp
4
- Cao độ: C-D-E-F-A-G
Kí hiệu: dấu luyến, dấu
nối
- Cho HS đọc gam Cdur và âm - Thực hành tiết tấu bài
trụ TĐN.
- Đàn từng câu ngắn cho HS tập - Tập đọc từng câu ngắn
đọc theo đàn, ghép nối đến hết
bài.
- Đàn cho HS đọc tồn bài - Đọc tồn bài theo đàn kết
hợp thực hiện tiết tấu
- Gọi một vài HS đọc bài TĐN - Cá nhân đọc tồn bài theo
đàn
- Chia nhóm luyện tập - luyện đọc theo nhóm, tổ
- Hát cho HS nghe tồn bài Thầy - Lắng nghe và ghép lời ca
cô cho em mùa xuân và cho HS bài TD9N
ghép lời đoạn trích
- Cho cả lớp hát lời ca kết hợp - Hát lời ca kết hợp đánh
2
đánh nhịp - GV đệm đàn
nhịp theo đàn .
4
* Đánh giá kết quả học tập:
- HS thực hiện đoạn chuyển giọng trong bài Tuổi đời mênh
mông chính xác đa số thể hiện sắc thái bài hát rất tốt.
- Đọc nhạc tương đối chuẩn về cao độ, một số ít chưa thực
hiện đúng tiết tấu bài TĐN.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát thuộc lời ca bài Tuổi đời mênh mông tập hát song ca.
- Luyện tập bài TĐN số 8.
2- Bài sắp học: - Đọc và tìm hiểu bài viết về thể loại nhạc đàn.


82
2
- Tập đánh nhịp (với tốc độ nhanh) vào bài hát Nổi trống
4
lên các bạn ơi!
V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Dành 4 - 5' cho HS thực hiện chuẩn xác tiết tấu bài TĐn số
8.
83
TIẾT: 31 Ngày soạn: ___/__/200
Tuổi đời mênh mông
ÔN TẬP BÀI HÁT:
BÀI:
ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 8
ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: SƠ LƯỢC VỀ MỘT VÀI
THỂ LOẠI NHẠC ĐÀN

I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Hát thuộc lời ca bài hát Tuổi đời mênh mông; Ôn luyện tiết tấu
đã học qua bài TĐN số 8.
- Bước đầu làm quan với một vài thể loại nhạc đàn.
2- Kỹ năng: - Hát đúng giai điệu, sắc thái bài hát Tuổi đời mênh mông.
- Đọc nhạc chuẩn xác về cao độ, trường độ và kết hợp đánh nhịp
chuẩn xác.
3- Thái độ: - Củng cố ở HS tình yêu đối với thầy cô, đối với cuộc sống và
đối với thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Tập "Các loại nhạc cụ" (Tủ sách kiến thức - NXB
Thanh niên)
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, máy hát.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách.
3. Kiểm tra bài cũ: 1- Em hãy thể hiện bài hát Tuổi đời mênh mông (N&L:
Trịnh Công Sơn)
2- Em hãy thực hiện tiết tấu bài TĐN số 8?

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Yêu cầu HS nêu sắc thái bài hát
- Bài hát có sắc thái
nhẹ nhàng, êm dịu
Ôn tập bài hát
- Cho HS nghe lại bài hát - Lắng nghe
- Đàn cho HS khởi động giọng - Khởi động giọng theo
đàn
- Chỉ huy cho HS hát ôn - Hát ôn theo đàn và
theo tay chỉ huy của
GV
- Gọi 2, 3 HS thể hiện từng đoạn - Mỗi HS hát đoạn mà
GV chỉ định
- Cho HS thể hiện vài động tác phụ - Hát ôn kết hợp thực
họa hiện vài động tác phụ
họa thích hợp.
- Yêu cầu HS tập biểu diễn theo - Mỗi nhóm, tổ tập
nhóm, tổ biểu diễn bài hát (có
thể đánh nhịp hoặc
động tác phụ họa)
Nội dung 2: Học hát -Gọi 1HS thực hiện tiết tấu bài - 1 HS thực hiện tiết

84
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
TĐN số 8 tấu bài số 8
- Đàn bài TĐN và cho HS ôn tiết tấu - Ôn luyện tiết tấu bài
TĐN số 8
- Cho HS luyện thanh - Đọc gam Đô trưởng
và các âm trụ.
- Đàn bài TĐN cho HS đọc ôn - Vừa đọc bài TĐN
theo đàn vừa gõ theo
âm hình tiết tấu c3a bài
(2, 3 lần)
- Sửa sai những chỗ cần thiết - Lưu ý những điểm
chưa hồn thiện
- Đàn bài TĐN cho HS ôn hồn thiện - Đọc ôn kết hợp gõ
phách theo nhịp, hoặc
2
kết hợp đánh nhịp
4
- Cho Hs hát ôn lời ca - Hát ôn lời ca bài TĐN
theo đàn
Nội dung 3: ÂNTT - Gọi vài HS đọc sách và giới thiệu - Đọc bài trong SGK và Đã tìm
đôi nét về nhạc đàn. giới thiệu về nhạc đàn hiểu sơ
Đây là một hoạt động âm nhạc đỉnh theo SGK: Nhạc đàn là lược ở
các tác phẩm âm nhạc lớp 6.
cao → nghe và hiểu thì phải tư duy
được trình bày bằng
các loại nhạc cụ không
có sự tham gia của
giọng hát con người
- Cho HS nghe nhạc không lời - Lắng nghe
- Cho HS xem tranh về các dàn nhạc - Quan sát tranh ảnh và
nhận diện các hình
thức biểu diễn của
nhạc đàn
- Để hiểu biết và thưởng thức các
tác phẩm nhạc đàn cần phải có quá
trình học tập về âm nhạc.
* Đánh giá kết quả học tập:
- Đa số HS đạt yêu cầu khi ôn tập bài hát và TĐN.
- Nhận biết về nhạc đàn khá tốt và rất hứng thú khi nghe các
tác phẩm nhạc đàn .

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Hát thuộc bài hát Tuổi đời mênh mông và tập các động tác
phụ họa.
- Tập thể hiện tình cảm lời ca bài TĐN số 8.
2- Bài sắp học: - Xem lại các nội dung trong tiết ôn tập kiểm tra, tự ôn tập
chuẩn bị kiểm tra.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Kiểm tra kiến thức về các hình thức biểu diễn của thể loại
nhạc đàn (đã tìm hiểu ở lớp 6).
85
TIẾT: 32 Ngày soạn: ___/__/200

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
BÀI:


I. MỤC TIÊU:
1- Kiến thức: - Ôn luyện các thể hiện 2 bài hát. Ngôi nhà của chúng ta và Tuổi
đời mênh mông.
- Ôn tập 2 bài TĐN số 7, 8; cao độ,tiết tấu, ...
2- Kỹ năng: - Thể hiện chuẩn xác từng yêu cầu của mỗi bài hát (giai điệu, lời
ca, ...)
- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 7 và số 8.
3- Thái độ: - HS thêm tự tin khi trình bày bài hát và các bài TĐN tr ước t ập
thể.

II. CHUẨN BỊ:
1- Tài liệu tham khảo: - Sách giáo khoa và sách giáo viên Âm nhạc 8.
- Thiết kế bài giảng âm nhạc 8 - Lê Anh Tuấn - NXB
Hà Nội 2004.
2- Đồ dùng dạy học:
- Đàn Organ điện tử, thanh phách, bảng phụ, máy hát.
+ Giáo viên:
+ Học sinh: - Sách giáo khoa Âm nhạc 8.
- Thanh phách, tập ghi nhạc
3. Kiểm tra bài cũ: Em hãy thể hiện bài hát Nổi trống lên các bạn ơi !

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
Nội dung 1: - Cho HS nghe lại 2 bài hát - Lắng nghe
Ôn tập bài hát - Đàn cho HS khởi động giọng - Khởi dộng giọng theo
đàn
Ngôi nhà của chúng - Đệm đàn cho HS hát ôn từng - Hát ôn từng bài theo
đàn, hát ôn kết hợp đánh
ta bài
nhịp, vận động nhẹ tại
Tuổi đời mênh
chỗ, thực hiện động tác
mông
phụ họa..
- Cho HS biểu diễn 2 bài hát - Biểu diễn từng bài
theo nhóm hoặc hình
thức song ca, tốp ca (tự
chọn)
- Yêu cầu hát ôn kết hợp đánh - Hát ôn theo đàn kết hợp
nhịp đánh nhịp
- Lưu ý về cấu trúc bài hát - Bài gồm 3đoạn: a- b -
Tuổi đời mênh mông: 3 đoạn (a á, đoạn 3 nhắc lại đoạn
thứ nhất. Đây là biểu
- b - á)
cấu trúc thường gặp

86
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS BỔ
SUNG
trong các bài hát của cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nội dung 2: - Lắng nghe
- Đàn cho Hs nghe 2 bài TĐN
Ôn tập TĐN - Yêu cầu HS ôn luyện tiết tấu - Luyện tập, ôn tập tiết tấu
TĐN số 7, số 8 2 bài TĐN theo đàn, chú ý
bài TĐN số 8 có nhiều đảo
phách cân.
- Đàn gam Đô trưởng và các âm - Đọc gam Đô trưởng và
trụ cho HS luyện thanh các âm trụ theo đàn
- Đàn từng bài TĐN cho HS đọc - Đọc ôn từng bài TĐN
theo đàn. Đọc ôn kết
ôn
hợp thực hiện tiết tấu
của từng bài TĐN.
- Cho HS hát ôn lời ca. - Hát ôn lời ca của từng
bài TĐN theo đàn, kết
hợp đánh nhịp.
Kiểm tra Kiểm tra lần lượt theo nhóm 4 - Mỗi nhóm theo thứ tự
trong danh sách thực
HS
hiện 2 bài hát và 2 bài
TĐN.

* Đánh giá kết quả học tập:
- Còn một số HS hát chưa chuẩn xác.

IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1- Bài vừa học: - Xem và ôn lại các nội dung vừa ôn tập.
2- Bài sắp học: - Ôn tập tất cả các bài hát và bài TĐN đã học.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
- Cần động viên HS khi ôn tập cũng như kiểm tra.
87
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản