Giáo án âm nhạc lớp 9

Chia sẻ: thienbaopvd

HS hát đúng giai điệu và lời ca bài bóng dáng một ngôi trường, thể hiện đúng những chỗ đảo phách trong bài.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 9

    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 1
Học bài hát: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
Bài học thêm: NHẠC SĨ HOÀNG LÂN


I. MỤC TIÊU
- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài Bóng Dáng Một Ngôi Trường,
thể hiện đúng những chỗ đảo phách trong bài.
- HS tập trình bày bài Bóng Dáng Một Ngôi Trường qua cách hát hoà
giọng, hát lĩnh xướng.
- Giúp HS hát với cảm xúc, sôi nổi, nhiệt tình.
- GD HS có những tình cảm gắn bó: tình yêu mái trường, tình cảm
gắn bó với thầy cô giáo và bạn bè.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- GV nắm vững nội dung bài hát, học thuộc bài hát, hát diễn cảm.
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng đĩa có bài hát Bóng Dáng Một Ngôi Trường.
- Sưu tầm một số bài hát về thầy cô và mái trường: Mùa thu ngày
khai trường, Người thầy, Bụi phấn,…
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.
- Thanh phách.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp.
2. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Học hát bài * Giới thiệu
Bóng Dáng Một - Nhạc sĩ Hoàng Lân sinh ngày - HS lắng nghe
Ngôi Trường 18/6/1942 tại thi xã Sơn Tây, Hà Tây.
Ông là một nhạc sĩ gắn bó thân thiết
với tuổi thơ, đã sáng tác hàng trăm
tác phẩm âm nhạc cho tuổi thơ hơn
40 năm qua. Âm nhạc của Hoàng Lân
giản dị, trong sáng, dễ nhớ, trong sức
sống trong tuổi thơ.
- Một số bài hát của nhạc sĩ Hoàng
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-1-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Lân Đi Học Về ( 1962), Từ Rừng
Xanh Con Về Thăm Lăng Bác( 1978),
Bác Hồ Người Cho Em Tất Cả
( 1975), Thật Là Hay ( 1980).

* Học hát
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc - HS lắng nghe
GV tự trình bày.
- Gọi HS đọc nội dung bài hát Bóng - HS thực hiện
Dáng Một Ngôi Trường của tác giả
Hoàng Lân.
- Bài hát chia làm 2 đoạn: - HS lắng nghe
+ Đoạn 1: Từ đầu đến trong lòng
chúnh ta, đoạn này được viết ở nhịp
4/4.
+ Đoạn 2: phần còn lại, viết ở nhịp
2/4.
- Luyện thanh giọng FA trưởng. - HS thực hiện

* Tập đoạn 1: đoạn 1 chia làm 4
câu, câu 1 và câu 3 có 4 ô nhịp, âm
hình tiết tấu giống nhau.
+ GV hát mẫu câu 1 sau đó đàn
giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS - HS lắng nghe &
nghe và hát nhẫm theo. thực hiện
+ GV hát mẫu kĩ hơn những chỗ
đảo phách, dấu lặng, nốt hoa mỹ và
hướng dẫn HS hát cho đúng.
+ GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt
nhịp cho HS hát cùng đàn.
+ GV hát mẫu câu 2 sau đó đàn
giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu HS
nghe và hát nhẫm theo.
+ GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt
nhịp cho HS hát cùng đàn.
+ GV cho HS hát nối câu 1 và 2
theo nối moóc xích.
+ Tập tương tự với các câu tiếp
theo.
+ GV đàn từng câu cho HS hát
theo nối moóc xích đến hết đoạn 1

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-2-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

* Tập đoạn 2: cách tập từng câu
như đoạn 1.
+ HS hát hoàn chỉnh bài hát.
+ GV chỉ những chỗ sai.
* Chú ý: những chỗ có đảo phách, - HS chú ý
dấu luyến, dấu lặng.
- Cho lớp chia làm 2 nhóm: - HS thực hiện
+ Nhóm 1: hát lời bài hát.
+ Nhóm 2: hát âm La
+ Nhóm 1 hát âm La, nhóm 2 hát
lời bài hát.
+ Gọi từng bàn, cá nhân HS vừa hát
vừa đánh nhịp.
- Cho HS hát hoàn chỉnh cả bài ( cả
lớp).
- Nêu một số bài hát viết về đề tài
nhà trường, thầy cô giáo.


3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò các em đọc bài đọc thêm và tìm một số bài hát của nhạc sĩ
Hoàng Hiệp.
- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-3-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 2
Nhạc lí: GIỚI THIỆU VỀ QUÃNG
Tập đọc nhạc: GIỌNG SON TRƯỞNG - TĐN SỐ 1


I. MỤC TIÊU
- Biết sơ lược về quãng.
- Đọc đúng và hát lời thuần thục bài TĐN số 1.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Bảng phụ ghi các loại quảng và bảng chép TĐN số 1.
- Đọc nhạc và hát lời thuần thục bài TĐN số 1.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.
- Thanh phách.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Nội dung 1 - GV đàn lại giai điệu bài Bóng dáng một - HS thực hiện
Kiểm tra bài ngôi trường.
cũ - Gọi 1-2 học sinh trình bày


----
Nội dung 2 - Nhắc lại khái niệm quãng đã học ở lớp 7 - HS thực hiện
Nhạc lý - Nhắc lại khái niệm về quãng nêu tính
Giới thiệu về chất của quãng theo sách giáo khoa (Viết
quãng ví dụ lên bảng).
- Học sinh cho một số ví dụ về quãng.
Fa Sol La Si


Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-4-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9
Fa La Đô La
- Tùy theo số lượng cung và nửa cung
chứa trong quãng đó mà xác định tên gọi - HS theo dõi
và tính chất của quãng là : Thứ, trưởng,
tăng, giảm.


----
1. Giọng son trưởng:
Nội dung 3 - HS lắng nghe
- Giọng son trưởng có âm chủ là Son và có
Học TĐN
1 hoá biểu là 1 dấu thăng.
TĐN số 1
- Công thức:
Cây sáo
1c – 1c- ½ c – 1c – 1c- 1c – 1c – ½ c
- Hãy so sánh giọng Son trưởng và giọng - HS trả lời
Đô trưởng?
 Hai giọng này có công thức giống nhau
nhưng có âm chủ khác nhau.
- GV đàn gam Đô trưởng và Son trưởng - HS nhận xét
để HS nghe và cảm nhận sự giống và
khác nhau giữa 2 giọng.
- GV đàn đàn gam Son trưởng 2- 3 lần, HS - HS thực hiện
nghe và đọc cùng đàn.

2. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Cây sáo. - HS theo dõi
- Bài TĐN số 1 được thành 4 câu:
+ Câu 1: Đẹp.......................tay người.
+ Câu 2: Ngọt.....................xa vời.
+ Câu 3: Một.......................tay ấy.
+ Câu 4: Hoà.......................yêu đời.
- Tập đọc nhạc từng câu:
+ GV đàn giai điệu và đọc mẫu câu 1 - HS lắng nghe &
từ 2- 3 lần, HS đọc nhẩm theo. thực hiện
+ GV đàn giai điệu và bắt nhịp cho HS
đọc theo.
+ GV đàn giai điệu và đọc mẫu câu 1
từ 2- 3 lần, HS đọc nhẩm theo.
+ GV đàn giai điệu và bắt nhịp cho HS
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-5-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

đọc theo.
+ Cho HS nối câu 1 và 2 lại với nhau.
+ Tập câu 3, 4 tương tự như câu 1, 2.
+ GV cho HS đọc hoàn chỉnh bài TĐN.
+ Cho HS ghép lời bài TĐN.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: đọc nốt nhạc.
+ Nhóm 2: ghép lời.
Và ngược lại.


4. Củng cố, dặn dò
- Ôn lại phần nhạc lí.
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà đặt lời mới cho bài TĐN số 1 ( chủ đẻ tự chọn).
- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-6-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 3
Ôn tập bài hát: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1
Âm nhạc thường thức: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuộc lời, đúng giai điệu, thể hiện đúng tình cảm của
bài hát.
- Đọc TĐN số 1 nhuần nhuyễn hơn.
- Học sinh biết sơ qua về một phương thức sáng tác bài hát và giá trị
của những bài hát phổ thơ thành công.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Sưu tầm một số bài hát thiếu nhi phổ thơ: Hạt gạo làng ta, Đi học,
Cho con…
- Tìm một vài bài thơ, tập thơ, tập nhạc, bản nhạc có bài thơ được
phổ nhạc.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.
- Trình bày phần đặt lời mới cho bài TĐN số 1.
- Thanh phách.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 - Cho HS nghe lại giai điệu bài hát qua đàn - HS lắng nghe
Ôn bài hát: oócgan hoặc đĩa nhạc.
Bóng dáng một - Mời cá nhân, nhóm, tập thể hát. - HS thực hiện
ngôi trường - Một HS lĩnh xướng đoạn 1, cả lớp hát
đoạn 2.
- GV sửa sai cho HS nếu có - HS chú ý
- HS nghe và nhận biết tiết tấu đó ở câu - HS lắng nghe &

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-7-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

nào của bài hát. thực hiện

---
Nội dung 2 - Đàn giai điệu bài TĐN số 1 cho HS nghe - HS lắng nghe &
Ôn TĐN số 1 để nhớ. thực hiện
Cây sáo - Đọc nhạc, hát lời, gõ phách bài TĐN số
1 theo tiếng đàn.
- Gọi 1, 2 HS lên trình bày phần đặt lời
mới cho bài TĐN số 1.
- Cá nhân đọc nhạc lấy điểm.


----
Nội dung 3 * Giới thiệu:
Âm nhạc Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, từ ca - HS lắng nghe
thường thức: khúc thiếu nhi đến bài hát người lớn trong
Ca khúc thiếu đó các bái hát được nhạc sĩ phổ nhạc từ
nhi phổ thơ thơ chiếm số lượng không ít, được sử
dụng khá hiệu quả và khá phổ biến.

* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Các em hiểu thế nào là ca khúc phổ
thơ?
2. Các em có thể kể những ca khúc phổ
thơ mà em biết?
 Bao gồm bài hát người lớn, bài hát trẻ
em và dân ca.
3. Có nhiều cách phổ thơ khác nhau?
+ Cách 1: Giữ nguyên lời thơ để phổ
nhạc như: Hạt gạo làng ta.
+ Cách 2: Có thay đổi chút ít như : Đi
học
+ Cách 3: Trích đoạn, dựa ý thơ hay
phỏng theo ý thơ.
- Đọc lại bài: TĐN số 1
- Học bài, sưu tầm những bài hát được
phổ thơ, chuẩn bị tiết 5.
- Mời một vài HS hát những thiếu nhi - HS thực hiện
được phổ nhạc từ thơ mà các em biết.
- Tổ chức trò chơi:
+ Chia lớp thành 2 nhóm, xem nhóm nào - HS thực hiện

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-8-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

hát được nhiều bài hát thiếu nhi được phổ
thơ hơn.
+ GV nhận xét và cho điểm.
- Cho HS nghe những một số bài hát thiếu - HS lắng nghe
nhi được phổ thơ.


4. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại bài: TĐN số 1
- Học bài, sưu tầm những bài hát được phổ thơ, chuẩn bị bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
-9-
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 4
Học hát : NỤ CƯỜI


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát đúng giai điệu, thể hiện đúng vào cảm nhận được 2
giọng trong một bài ( Trưởng và thứ).
- Biết một bài hát của thiếu nhi nước Nga, thể hiện qua giai điệu rộn
ràng, trong sáng, tươi vui với đề tài khá độc đáo Nụ cười.
- GD tình cảm lạc quan, sự tin yêu cuộc sống và tình thân ái hữu nghị
giữa thiếu nhi 2 nước Nga - Việt.

II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Hát đúng, thuộc bài Nụ Cười.
- Băng, đĩa, máy cát xét có bài hát Nụ Cười.
- Sưu tầm một số bài hát Nga: Chiều Maccơva, Đôi bờ,...
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.
- Thanh phách.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Học hát bài: * Giới thiệu về nước Nga: - HS chép bài
Nụ cười - Nước Nga là một đất nước rộng lớn,
quê hương của con người vĩ đại: Lê Nin.
- Thủ đô : Macxcơva.
- Quê hương của CM tháng 10 Nga vĩ
đại.
* Học hát: - HS lắng nghe
- GV hát mẫu hoặc cho HS nghe bài hát
Nụ Cười qua đĩa CD. - HS trả lời
* Đặt câu hỏi:
1. Khi nghe bài hát Nụ Cười các em

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 10 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

thấy bài hát chia làm mấy đoạn? 2 đoạn
- Đoạn 1: có 4 câu
• Câu 1: Cho.................nụ cười.
• Câu 2: Cầu.................khắp trời.
• Câu 3: Nụ..................niềm vui.
• Câu 4: Trong.............tiếng cười.
- Đoạn 2:
• Câu 1: Để..................sóng xô.
• Câu 2: Tiếng..............thiếu ta.
• Câu 3: Tiếng..............xoá nhoà.
2. Số chỉ nhịp 2/2 cho biết điều gì? - HS thực hiện
- Luyện thanh.

* Tập hát đoạn 1: - HS lắng nghe &
- GV đàn giai điệu và hát mẫu câu 1 từ 2- thực hiện
3 lần, HS hát nhẩm theo.
- GV đàn giai điệu và bắt nhịp để HS hát
cùng với đàn.
- GV đàn giai điệu và hát mẫu câu 2 từ 2-
3 lần, HS hát nhẩm theo.
- GV đàn giai điệu câu 2 và bắt nhịp để
HS hát cùng với đàn.
- Cho HS nối câu 1 và 2 theo lối móc - HS chú ý
xích. - HS thực hiện
- GV sửa sai cho HS nếu có.
- Tập tương tự các câu còn lại.

* Tập hát đoạn 2: tập tương tự như
đoạn 1.
- GV cho cả lớp hát hoàn chỉnh bài hát.
- GV sửa những đoạn HS hay hát sai:
Trưởng sang thứ và ngược lại.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nữ : Hát lời bài hát.
+ Nam : Hát âm La.
Và ngược lại.
- Hát hoà giọng:
+ Nam : Cho....................khắp trời. - HS lắng nghe
+ Nữ : Tiếng.................tiếng cười.
+ GV : Để làn................sóng xô. - HS thực hiện
+ Cả lớp: Hoà giọng phần tiếp theo.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 11 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

- Cho HS nghe một số bài hát của nước
Nga: Chiều Mácxơcơva, Đôi bờ,…
- Cho học sinh hát lại bài Nụ cười, cho
HS xung phong hát cá nhân.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 12 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 94. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
- Chép bài TĐN số 2 vào vở.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 13 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 5
Ôn bài hát: NỤ CƯỜI
Tập đọc nhạc: GIỌNG MI THỨ, TĐN SỐ 2


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát đúng và thuộc bài hát Nụ cười, thể hiện tốt sắc thái
tình cảm trong mỗi đoạn nhạc.
- Hiểu biết sơ lược về giọng Mi thứ.
- Đọc đúng nhạc và hát lời thuầnh thục bài nhạc TĐN số 2.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa nhạc có bài hát: Nụ cười.
- Chép TĐN số 2 ra bảng phụ.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.
- Thanh phách.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 14 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 - Cho HS nghe lại toàn bộ bài hát Nụ - HS lắng nghe
Ôn bài hát: cười.
Nụ Cười - Cho HS hát bài hát lần 2.
* Lưu ý: Không nhìn sách. - HS chú ý
-GV sửa những chỗ sai: từ giọng trưởng
sang giọng thứ và ngược lại. - HS thực hiện
- Cả lớp hát: hát theo nhóm, hát cá nhân.


Nội dung 2 ----
Tập đọc nhạc 1. Giọng Mi thứ: - HS lắng nghe
TĐN số 2: - Giọng son trưởng có âm chủ là gì? Hoá
biểu của giọng sol trưởng?
- Hôm nay các em sẽ học một giọng có - HS chú ý
hoá biểu giống như giọng sol trưởng đó
là giọng Mi thứ. - HS thực hiện
- Viết giọng la thứ tự nhiên lên bảng và
so sánh với giọng Mi thứ.
- Cho HS so sánh giọng sol trưởng và Mi
thứ từ đó rút ra khái niệm giọng Mi thứ.
 Giọng mi thứ có âm chủ là mi, hoá
biếu có một dấu thăng ( Thăng fa).

2. TĐN số 2_ Nghệ sĩ với cây đàn. - HS trả lời
- Nhận xét TĐN số 2: nhịp, giọng, cao
độ.
* Đặt câu hỏi:
1. Bài TĐN số 2 gồm mấy câu?
 4 câu, mỗi câu có 3 ô nhịp, riêng câu 3
có 4 ô nhịp.
2. Trong bài TĐN số 2 có dạng trường - HS thực hiện
độ khó nào?
 Nhịp thứ 2 có chùm 3 nốt moóc đơn.
- Luyện thanh giọng Mi thứ.
- Đọc từng nốt của bài TĐN số 2 theo cao
độ.
- Ghép lời sau khi HS đọc xong phần
nhạc.
- Đọc nhạc, hát lời, gõ thanh phách.
- Đọc ghép lời từng nhóm.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  ết hợp đọc gõ phách.
- Đọc cá nhân, k Trang
- 15 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà đặt lời mới cho bài TĐN số 2 ( chủ đề tự chọn).
- Học bài cũ, chuẩn bị tiết 6.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 16 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 6
Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 2
Nhạc lí: SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRAI –CÔP-XKY


I. MỤC TIÊU
- Học sinh đọc trôi chảy bài TĐN số 2, kết hợp đánh nhịp.
- Biết sơ qua về hợp âm, có khái niệm và thuật ngữ về hợp âm.
- Biết Trai-cốp-xky là nhạc sĩ thiên tài của Nga, đã có những cống
hiến lớn cho nền âm nhạc Nga và thế giới.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Trình bày phần đặt lời bài TĐN số 2 mới cho HS nghe và tham
khảo. - Trích đoạn về nhạc của Trai- Cốp- Xky.
- Tìm ảnh của nhạc sĩ Trai- Cốp- Xky.
- Luyện kỹ để trình bày bài Cô gái miền đồng cỏ của Trai- Cốp-Xky.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.
- Trình bày phần đặt lời bài TĐN số 2.
- Thanh phách.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 - Luyện thanh. - HS thực hiện
Ôn Tập đọc - GV đàn lại giai điệu TĐN số 2. - HS lắng nghe
nhạc: - HS đọc nhạc, hát lời kết hợp gõ phách - HS thực hiện
TĐN số 2 bài TĐN số 2.
- Chỉ định đọc cá nhân. - HS thực hiện
- Gọi cá nhân đọc, GV cho điểm.
----
Nội dung 2 1. Khái niệm:
Nhạc lí - Bấm 1 hợp âm cho HS nghe và giới - HS theo dõi
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 17 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Sơ lược về thiệu về hợp âm, có hợp âm sử dụng 4
hợp âm âm.
- HS trả lời
- Vậy hợp âm là gì ?
 Hợp âm là sự vang lên đồng thời 3, 4 và
5 âm cách nhau 1 quãng 3.
Ví dụ: SGK.

2. Một số loại hợp âm:
a. Hợp âm 3: - HS trả lời
Đàn một vài hợp âm 3 và hỏi:
1. Hợp âm 3 được đánh mấy nốt, các
nốt trong hợp âm được bấm liền hay cách
nhau?
2. Vậy hợp âm 3 được định nghĩa như
thế nào ?
 Hợp âm 3 gồm có 3 âm, các âm cách
nhau quãng 3, hai âm ngoài cùng tạo thành
quảng 5.
Ví dụ : SGK.
- Tuỳ theo cách sắp xếp các quãng 3
trưởng, thứ mà tạo thành hợp âm trưởng,
thứ khác nhau.
+ Hợp âm 3 trưởng:
• Âm 1 đến âm 2 cách nhau
quãng 3 trưởng = 2cung.
• Âm 2 đến âm 3 cách nhau 1
quãng 3 thứ = 1,5 cung.
+ Hợp âm 3 thứ: ngược lại.
b. Hợp âm 7: Gồm 4 âm, các âm cách
nhau theo quãng 3, hai âm ngoài cùng tạo
thành quãng 7.
- GV bấm lần lượt các hợp âm để HS
nghe và nhận xét.
- Hợp âm còn thể hiện ý tưởng và tình
cảm của tác giả muốn gửi gắm.


Nội dung 3 ---- - HS thực hiện
Nhạc sĩ Trai - HS đọc phần giới thiệu trong sách giáo
–Côp –Xki khoa. - HS lắng nghe

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 18 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

- GV tóm tắt lại phần giới thiệu trong
sách giáo khoa:
+ Ông là người Nga, sinh ngày
02/4/1840, mất ngày 25/01/1983 tại Xanh-
Pe- tec-Pua.
+ Các tác phẩm âm nhạc của ông qua
một vài thể loại:
• Nhạc đàn: Nghe bản Tháng
Sáu (Chèo thuyền). Khúc nhạc yên tĩnh,
êm ả, mang phong vị ấm áp của buổi
chiều hè.
• Ca khúc: GV đệm đàn và hát
ca khúc Cô gái miền đồng cỏ. Bài ca
phảng phất nỗi buồn, sự lưu luyến của
cô gái miền thảo nguyênkhi chia tay với
người yêu thương.
• Vũ kịch: Cho HS nghe trích
đoạn điệu múa Những con Thiên nga. Âm
nhạc vui, ngộ nghĩnh, có tính chất nhảy
múa.


4. Củng cố, dặn dò
- Ôn lại bài TĐN số 2.
- Gọi 1, 2 HS trình bày lại khái niệm về hợp âm 3, hợp âm 7.
- Nhận xét tiết học.
- Học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 19 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

Tiết 7 ÔN TẬP KIỂM TRAI. MỤC TIÊU
- Ôn kiến thức về: hát, âm nhạc thường thức, TĐN từ tuần 1- tuần 7.
- Giúp các em nắm vững hơn kiến thức hát, nhạc lý, TĐN một cách
vững vàng.

II. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Luyện thanh 2 âm giai: La thứ và Đô trưởng.
2. Ôn tập bài hát: Cho HS nghe và hát mỗi bài 1 lần.
- Bóng dáng một ngôi trường.
- Nụ cười.
3. Ôn tập nhạc lý: Ôn lại 2 phần :
- Quãng: Nêu khái niệm, cho ví dụ ( Mời 3-4 em lên cho ví dụ về
quãng).
- Hợp âm : Cho HS nêu khái niệm về hợp âm 3, hợp âm 3 trưởng,
hợp âm 3 thứ, hợp âm 7.
- Cấu tạo giọng son trưởng, mi thứ, mi thứ hoà thanh: Nêu khái
niệm, viết công thức.
4. Tập đọc nhạc: Cho HS nghe và đọc mỗi bài TĐN 2 lần.
5. Kiểm tra kiến thức trên giấy: 2 đề ( Chẵn, lẻ)
ĐỀ: CHẴN
I. Trắc nghiệm: 6 điểm
Câu 1: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường sáng tác của nhạc sĩ:
a. Hoàng Lân. b. Hoàng Long. c. Hoàng Hà. d. Hồng
Hải.

Câu 2: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trườngcó nội dung:
a. Hoài niệm về bạn bè, thầy cô. b. Kỷ niệm thời cắp sách đến
trường
c. Kỷ niệm về mái trường. d. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Bài hát Bóng dáng một ngôi trường viết ở giọng:
a. Đô trưởng. b. Fa trưởng. c. Rê trưởng. d. Rê thứ.

Câu 4: Bài hát: Câu hò bên bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng
Hiệp có nội dung:
a. Nổi khát khao mong chờ độc lập.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 20 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

b. Nổi mong chờ của người dân hai bên sông Bến Hải.
c. Nổi đau khi bị chia cắt thành hai miền Nam -Bắc.
d. Nổi đau mất nước của người dân hai miền Nam -Bắc.

Câu 5: Quãng
a. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc.
b. Là khoảng cách gần nhau giữa hai âm thanh liền bậc.
c. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc chứa cung, nữa cung.
d. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc và cách bậc.

Câu 6: Tập đọc nhạc số 1:
2
a. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4
4
b. Viết ở nhịp do Hoàng Việt đặt lời.
4
2
c. Viết ở nhịp do Hoàng Lân đặt lời.
4
3
d. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4

Câu 7: Có mấy cách phổ thơ:
a. 4 cách. b. 3 cách. c. 5 cách. d. 2 cách.

Câu 8: Bài hát Nụ cười nhạc Nga:
2 2
a. Viết ở nhịp , giọng đô trưởng b. Viết ở nhịp , giọng đô
4 2
trưởng
4 2
c. Viết ở nhịp , giọng đô thứ d.Viết ở nhịp , giọng fa
4 2
trưởng

Câu 9: Giọng Son trưởng và Mi thứ khác nhau:
a.Cung và nữa cung. b. Dấu khoá đầu khoá.
c. cung và nữ cung – âm chủ. d.Tất cả dều đúng.

Câu 10: Giọng Mi thứ hoà thanh :
a. Nốt Rê tăng ½ cung. b. Bậc VII tăng nữa cung
c. Từ bậc VI -bậc VII có 1cung ½. d. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Hợp âm :
a. Sự vang lên nhiều âm thanh.
b. Sự vang lên ba,bốn âm của quãng ba.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 21 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

c. Sự vang lên 3 âm cách nhau 1 quãng 3.
d. Sự vang lên của các âm ngoài cùng.

Câu 12: Nhạc sĩ Trai -Cốp –Xky.
a. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
17.
b. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Kylàm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
18.
c. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
16.
d. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
19.
II. Tự luận: 4 điểm
1. Viết cấu tạo giọng Mi thứ hoà thanh.
2. Viết bài tập đọc nhạc số 1( không ghi lời).

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: 6 điểm
Câu 1: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường sáng tác của nhạc sĩ:
a. Hoàng Lân. b. Hoàng Long. c. Hoàng Hà. d. Hồng
Hải.

Câu 2: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường có nội dung
a. Hoài niệm về bạn bè, thầy cô.
b. Kỷ niệm thời cắp sách đến trường.
c. Kỷ niệm về mái trường.
d. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Bài hát Bóng dáng một ngôi trường viết ở giọng :
a. Đô trưởng. b. Fa trưởng. c. Rê trưởng. d. Rê
thứ.

Câu 4: Bài hát: Câu hò bên bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp
có nội dung
a. Nổi khát khao mong chờ độc lập.
b. Nổi mong chờ của người dân hai bên sông Bến Hải
c. Nổi đau khi bị chia cắt thành hai miền Nam -Bắc.
d. Nổi đau mất nước của người dân hai miền Nam - Bắc.

Câu 5: Quãng
a. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 22 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

b. Là khoảng cách gần nhau giữa hai âm thanh liền bậc.
c. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc chứa cung, nữa cung.
d. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc và cách bậc.

Câu 6: Tập đọc nhạc số 1:
2
a. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4
4
b. Viết ở nhịp do HoàngViệt đặt lời.
4
2
c. Viết ở nhịp do Hoàng Lân đặt lời.
4
3
d. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4
Câu 7: Có mấy cách phổ thơ.
a. 4 cách b. 3 cách. c. 5 cách. d. 2 cách.

Câu 8: Bài hát Nụ cười nhạc Nga :
2
a. Viết ở nhịp , giọng đô trưởng.
4
2
b. Viết ở nhịp , giọng đô trưởng.
2
4
c. Viết ở nhịp , giọng đô thứ.
4
2
d.Viết ở nhịp , giọng fa trưởng.
2

Câu 9: Giọng Son trưởng và Mi thứ khác nhau:
a.Cung và nữa cung.
b. Dấu khoá đầu khoá.
c. cung và nữ cung – âm chủ.
d.Tất cả dều đúng.

Câu 10: Giọng Mi thứ hoà thanh :
a. Nốt Rê tăng ½ cung.
b. Bậc VII tăng nữa cung.
c. Từ bậc VI -bậc VII có 1cung1/2.
d. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Hợp âm :
a. Sự vang lên nhiều âm thanh.
b. Sự vang lên ba,bốn âm của quãng ba.
c. Sự vang lên 3 âm cách nhau 1 quãng 3.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 23 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

d. Sự vang lên của các âm ngoài cùng.

Câu 12: Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky
a. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
17.
b. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Kylàm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
18.
c. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
16.
d. Nhạc sĩ Trai-Cốp-Xky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ
thứ 19.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 24 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9
ĐỀ: LẺ

I. Trắc nghiệm: 6 điểm
Câu 1: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường sáng tác của nhạc sĩ:
a. Hoàng Long. b. Hoàng Lân. c. Hoàng Hà. d. Hồng
Hải.
Câu 2: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường có nội dung
a. Hoài niệm về bạn bè, thầy cô. b. Kỷ niệm thời cắp sách đến
trường.
c. Kỷ niệm về mái trường. d. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Bài hát Bóng dáng một ngôi trường viết ở giọng :
a. Đô trưởng. b. Rê trưởng. c. Rê thứ. d. Fa
trưởng.

Câu 4: Bài hát: Câu hò bên bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng
Hiệp có nội dung
a. Nổi khát khao mong chờ độc lập.
b. Nổi đau khi bị chia cắt thành hai miền Nam -Bắc.
c. Nổi mong chờ của người dân hai bên sông Bến Hải.
d. Nổi đau mất nước của người dân hai miền Nam - Bắc.

Câu 5: Quãng
a. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc.
b. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc và cách bậc.
c. Là khoảng cách gần nhau giữa hai âm thanh liền bậc.
d. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc chứa cung, nữa cung.

Câu 6: Tập đọc nhạc số 1:
4
a. Viết ở nhịp do HoàngViệt đặt lời.
4
2
b. Viết ở nhịp do Hoàng Lân đặt lời.
4
2
c. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4
3
d. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4

Câu 7: Có mấy cách phổ thơ :
a. 4 cách. b. 5 cách. c. 3 cách d. 2 cách.

Câu 8: Bài hát Nụ cười nhạc Nga :

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 25 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

2 4
a. Viết ở nhịp , giọng đô trưởng. b. Viết ở nhịp , giọng đô thứ.
4 4
2 2
c.Viết ở nhịp , giọng fa trưởng. d. Viết ở nhịp , giọng đô
2 2
trưởng.

Câu 9: Giọng Son trưởng và Mi thứ khác nhau:
a. Cung và nữa cung. b. Dấu khoá đầu khoá .
b. Tất cả dều đúng. d. Cung và nữ cung – âm chủ.
Câu 10: Giọng Mi thứ hoà thanh :
a. Bậc VII tăng nữa cung. b. Từ bậc VI -bậc VII có 1cung1/2.
c. Nốt Rê tăng ½ cung. d. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Hợp âm
a. Sự vang lên ba,bốn âm của quãng ba.
b. Sự vang lên nhiều âm thanh.
c. Sự vang lên 3 âm cách nhau 1 quãng 3.
d. Sự vang lên của các âm ngoài cùng.

Câu 12: Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky
a. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
17.
b. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
19.
c. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Kylàm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
18.
d. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
16.

II. Tự luận: 4 điểm
1. Viết cấu tạo giọng son trưởng
2. Viết bài TĐN số 2 ( không viết lời)

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: 6 điểm
Câu 1: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường sáng tác của nhạc sĩ:
a. Hoàng Long. b. Hoàng Lân. c. Hoàng Hà. d. Hồng Hải.

Câu 2: Bài hát: Bóng dáng một ngôi trường có nội dung
a. Hoài niệm về bạn bè, thầy cô. b. Kỷ niệm thời cắp sách đến
trường.
c. Kỷ niệm về mái trường. d. Tất cả đều đúng.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 26 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9


Câu 3: Bài hát Bóng dáng một ngôi trường viết ở giọng :
a. Đô trưởng. b. Rê trưởng. c. Rê thứ. d. Fa
trưởng.

Câu 4: Bài hát: Câu hò bên bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng
Hiệp có nội dung
a. Nổi khát khao mong chờ độc lập.
b. Nổi đau khi bị chia cắt thành hai miền Nam -Bắc.
c. Nổi mong chờ của người dân hai bên sông Bến Hải.
d. Nổi đau mất nước của người dân hai miền Nam - Bắc.

Câu 5: Quãng
a. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc.
b. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc và cách bậc.
c. Là khoảng cách gần nhau giữa hai âm thanh liền bậc.
d. Là khoảng cách giữa hai âm thanh liền bậc chứa cung, nữa cung.

Câu 6: Tập đọc nhạc số 1:
4
a. Viết ở nhịp do HoàngViệt đặt lời.
4
2
b. Viết ở nhịp do Hoàng Lân đặt lời.
4
2
c. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4
3
d. Viết ở nhịp do Hoàng Anh đặt lời.
4

Câu 7: Có mấy cách phổ thơ :
a. 4 cách. b. 5 cách. c. 3 cách d. 2 cách.

Câu 8: Bài hát Nụ cười nhạc Nga :
2 4
a. Viết ở nhịp , giọng đô trưởng. b. Viết ở nhịp , giọng đô thứ.
4 4
2 2
c.Viết ở nhịp , giọng fa trưởng. d. Viết ở nhịp , giọng đô
2 2
trưởng.

Câu 9: Giọng Son trưởng và Mi thứ khác nhau:
a. Cung và nữa cung. b. Dấu khoá đầu khoá .
b. Tất cả dều đúng. d. Cung và nữ cung – âm chủ.


Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 27 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

Câu 10: Giọng Mi thứ hoà thanh :
a. Bậc VII tăng nữa cung. b. Từ bậc VI -bậc VII có 1cung1/2.
c. Nốt Rê tăng ½ cung. d. Tất cả đều đúng.

Câu 11: Hợp âm
a. Sự vang lên ba,bốn âm của quãng ba.
b. Sự vang lên nhiều âm thanh.
c. Sự vang lên 3 âm cách nhau 1 quãng 3.
d. Sự vang lên của các âm ngoài cùng.

Câu 12: Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky
a. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ 17.
b. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ
19.
c. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Kylàm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ 18.
d. Nhạc sĩ Trai -Cốp –Ky làm rạng rở nền âm nhạc Nga thế kỷ thứ 16.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 28 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

Tiết 8
Học hát bài: NỐI VÒNG TAY LỚN


I. MỤC TIÊU
- Học sinh hát thuộc bài hát, đúng cao độ, trường độ.
- Nắm được nội dung, ý nghĩa bài hát.
- Biết được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ lớn của nền âm
nhạc Việt Nam.
- Nắm được những tác phẩm tiêu biểu, công lao của Trịnh Công Sơn
đóng góp vào nền âm nhạc nước nhà.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa nhạc học sinh nghe thêm.
- Hát thuộc bài hát đúng cao độ, tiết tấu và tình cảm bài hát.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.
- Trình bày phần đặt lời bài TĐN số 2.
- Thanh phách.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ ( Nhận xét bài kiểm tra 1 tiết ).
3. Học bài mới.

Nội dung Hoạt dộng của GV Hoạt động của HS
Nội dung * Giới thiệu tác giả và tác phẩm: - HS lắng nghe
Học hát bài: - Tác giả:
Nối vòng Trịnh Công Sơn là một tài năng lớn
tay lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Ông được ví
như nhạc sĩ Sô- Panh của thế giới vói hơn
600 ca khúc. Những ca khúc của ông mãi
mãi có sức ảnh hưởng to lớn đối với thế
hệ người nghe nhạc. Khó có lời nào diễn
tả hết hoặc đầy đủ về Trịnh Công Sơn,
nhạc sĩ Văn Cao từng nhận xét: Trong âm
nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của
âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 29 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

phương Tây. Sơn viết rất hồn nhiên như
cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra.Nói như
nhạc sĩ Xuân Khoát, người bạn già của
tôi: Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ
từ trong túi ra. Cái quyến rủ của nhạc
Trịnh Công Sơn chính là ở chỗ ấy, ở chỗ
không định tạo ra một trường phái nào,
một triết học nào, mà vẫn thấm sâu vào
lòng người như suối tưới. Với những lời,
ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối
cùng một kết cấu đặc biệt như một hình
thức của dân ca hầu như không thay đổi,
Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu
con tim, không chỉ có trong nước, mà ở cả
ngoài nước nữa...Và bài hát: Nối vòng tay
lớn là một trong những bài hát đã để lại
dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe
nhạc Việt Nam. Bài hát như lời thúc giục,
động viên, cổ vũ nhân dân ta cùng nhau
chung sức, đồng lòng cùng nhau chống
giặc ngoại xâm. Đó là nội dung mà hôm
nay, cô muốn giới thiệu với các em thông
qua bài hát: Nối vòng tay lớn.
- Tác phẩm:
+ Tác phẩm đầu tiên là bài: Ước mi
(1959), và từ đó đến khi mất ông viết
tổng cộng 600 tác phẩm được công chúng
đón nhận một cách nồng nhiệt, với nội
dung: Tình yêu – Quê hương và thân phận
+ Tác phẩm tiêu biểu:
• Năm 1972 ông đoạt giải thưởng
đĩa vàng ở Nhật Bản với bài: Ngũ đi con
(Trong ca khúc Da Vàng), đã phát hành 2
triệu bản.
• Giải nhất cuộc thi Những bài
hát hay nhất sau 10 năm chiến tranh với
bài: Em ở nông trường, anh ra biên giới.
• Giải nhất cuộc thi Hai mươi
năm sau với bài: Hai mươi mùa nắng lạ.
• Năm 1977 ông đoạt giải thưởng
lớn của hội nhạc sĩ cho một chuỗi bài hát:

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 30 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

Xin trả nợ người, Sóng về đâu, Em đi bỏ
lại con đường,...
• Trịnh Công Sơn có tên trong từ
điển bách khoa Pháp (Coll les Millions).
* Học hát:
- Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV tự - HS lắng nghe
trình bày.
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Bài hát được viết ở nhịp gì?
2. Bài hát có mấy đoạn?
- Đoạn 1:
+ Câu 1: Rừng.............sơn hà.
+ Câu 2: Mặt................Việt Nam.
- Đoạn 2:
+ Câu 1: Cờ..................ngày mới.
+ Câu 2: Thành.............trên môi.
- Luyện thanh.
Mì......................mà.
Nồ......................nà.

* Tập đoạn 1:
- GV hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu - HS lắng nghe &
câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS hát nhẩm thực hiện
theo.
- GV tiếp tục đàn câu 1và bắt nhịp cho
HS hát cùng đàn.
- GV hát mẫu câu 2, sau đó đàn giai điệu
câu này 2- 3 lần, yêu cầu HS hát nhẩm
theo.
- GV tiếp tục đàn câu 2 và bắt nhịp cho
HS hát cùng đàn.
- GV cho HS hát nối 2 câu theo nối moóc
xích.
- Mời 1 – 2 HS hát lại 2 câu này. - HS thực hiện

* Tập đoạn 2: tương tự như đoạn 1.
- Cho HS hát hoàn chỉnh bài hát có phần
nhạc đệm.
- Sửa chữa những chỗ học sinh hát sai
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: hát đoạn 1.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 31 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

+ Nhóm 2: hát đoạn 2.
Và ngược lại.
- Tập hát nâng cao:
+ Lần 1:
• Đoạn 1: hát đối đáp theo 2
nhóm.
• Đoạn 2: cả lớp hát hoà giọng.
+ Lần 2:
• Đoạn 1: HS nữ lĩnh xướng.
• Đoạn 2: hát hoà giọng.
- HS trả lời
* Đặt câu hỏi:
1. Sau khi hát xong bài hát, các em cho
cô biết tính chất của đoạn 1 và đoạn 2
như thế nào?
2. Em nào cho biết nội dung bài này nói
lên điều gì?
 Ước mơ hoà hợp dân tộc hai miền
Nam Bắc. - HS lắng nghe
- Cho HS nghe thêm một bài hát nổi tiếng
của ông: Diễm xưa.


4. Củng cố, dặn dò
- Cả lớp hát lại bài hát Nối vòng tay lớn.
- Nhận xét tiết học.
- Học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 32 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9

Tiết 9
Nhạc lí: GIỚI THIỆU DỊCH GIỌNG
Tập đọc nhạc: GIỌNG FA TRƯỞNG -TĐN SỐ 3


I. MỤC TIÊU
- Có khái niệm sơ bộ về dịch giọng, đó là sự nâng cao hay hạ thấp
giọng của bài hát phù hợp với tầm cử giọng của người hát.
- Biết giọng fa trưởng có âm chủ là nốt fa, cấu tạo theo công thức
của gam trưởng, trên hoá biểu có dấu Si giáng.
- Tập đọc đúng cao độ và tiết tấu của bài TĐN số 3.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng, đĩa nhạc.
- Viết bài TĐN số 3 vào bảng phụ.
- Đặt lời mới cho bài TĐN số 3.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (Đan xen)
3. Dạy bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 * Giới thiệu: - HS nghe
Nhạc lí - Trong các tiết trước các em đã học về
Giới thiệu giọng Son trưởng, Mi thứ, Mi thứ hoà
dịch giọng thanh, các em đã làm quen với một giọng
có 1 dấu thăng trên hoá biểu, hôm nay, các
em sẽ được làm quen với một giọng mới,
đó là giọng Fa trưởng
- Làm thế nào để mọi người có thể hát
được mà tầm cử giọng không quá cao
hoặc quá thấp, trong bài này cô sẽ hướng
dẫn để các em biết.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 33 -
Giaùo aùn aâm nhaïc : 
Lôùp 9* Giới thiệu về dịch giọng: - HS nghe
- Đàn giai điệu của ví dụ trong SGK bài
Nụ cười ở giọng Đô trưởng.
- Đàn giai điệu của ví dụ trong SGK bài
Nụ cười ở giọng Rê trưởng.
- Cho HS nhận xét sau khi nghe (Giai điêu - HS thực hiện
hoàn toàn giống nhau, chỉ khác lần sau tầm
cử cao hơn lần trước).
- Tương tự đàn giai điệu của ví dụ trong
SGK bài Nụ cười ở giọng Đô trưởng
- Đàn giai điệu của ví dụ trong SGK bài
Nụ cười ở giọng Si giáng trưởng.
- Cho HS nhận xét sau khi nghe ( Giai điêụ
hoàn toàn giống nhau, chỉ khác lần sau tầm
cử thấp hơn lần trước).
- Cao độ thay đổi  hoá biểu thay đổi 
giọng thay đổi.
- Tiết tấu, giai điệu và tính chất trưởng
thứ của bài hát, bài nhạc không thay đổi.

* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
Từ những ví dụ trên, em nào có thể khái
niệm được như thế nào là dịch giọng?
 Là sự thay đổi về hoá biểu và tên nốt
nhạc nhưng mối quan hệ về trường độ và
cao của các âm không thay đổi.


----
Nội dung 2 1.Giọng pha trưởng: - HS theo dõi
Giọng Fa Cũng giống như các giọng trưởng khác,
trưởng, giọng Fa trưởng cũng được thành lập dựa
TĐN số 3 trên công thức gam trưởng nhưng hoá biểu
của giọng Fa trưởng có một dấu giáng ( ở
dòng si ).
- GV viết cấu tạo lên bảng. - HS theo dõi

* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Em nào có thể so sánh sự khác nhau của

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 34 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

giọng Đô trưởng và giọng Fa trưởng?
2. Em nào đưa ra khái niệm về giọng fa
trưởng?

 Giọng Fa trưởng có âm chủ nốt Fa, hoá
biểu có một dấu giáng ( giáng ở dòng si).

2. TĐN số 3_ Lá xanh:
- Bài TĐN số 3 được trích từ phần đầu
của bài hát Lá Xanh của Hoàng Việt.
- Treo bảng phụ.
- Quan sát bài TĐN và trả lời: - HS trả lời
1. Bài TĐN viết ở nhịp gì?
2. Nhắc lại nhịp 2/4?
3. Bài TĐN sử dụng hình nốt gì?
4. Những kí hiệu trong bài hát? - .
- HS luyện thanh âm giai Fa trưởng.
* Âm hình tiết tấu:
2
4
2
4
.
- Đàn và xướng toàn bài cho HS nghe. - HS lắng nghe
- Cho HS đọc các tên nốt. - HS thực hiện
- GV đàn cho HS nghe giai điệu bài TĐN
số 3.
- GV hướng dẫn cho HS đọc cao độ bài
TĐN theo hướng dẫn của GV.
- GV hướng dẫn cho HS vừa đọc cao độ,
vừa gõ phách. Đọc từng câu theo móc xích
đến hết bài.
- Ghép lời ca. - HS thực hiện
- GV và HS đọc và gõ thanh phách.
- Chia lớp làm 2 nhóm:
+ Nhóm 1: gõ phách.
+ Nhóm 2: đọc tiết tấu.
+ Nhóm 1: đọc tiết tấu.
+ Nhóm 2: đọc lời ca.
- Gọi bàn, nhóm hát bài TĐN.
- GV đàn cho cả lớp đọc hoàn chỉnh bài
TĐN.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 35 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà đặt lời mới cho bài TDN số 3.
- Chuẩn bị bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 36 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 10
Ôn tập bài hát: NỐI VÒNG TAY LỚN
Ôn tập đọc nhạc: TĐN SỐ 3
Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÝ
VÀ BÀI HÁT MẸ YÊU CON


I. MỤC TIÊU
- HS thuộc bài hát Nối vòng tay lớn
- Ôn TĐNsố 3, tập đọc gam Fa trưởng, hát lời TĐN số 3.
- Biết thêm một nhạc sĩ nổi tiếng của nước ta- nhạc sĩ Nguyễn Văn
Tý và nghe một tác phẩm của ông.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng bài hát Mẹ yêu con, hát thuộc bài hát Dáng đứng bến tre.
- Tư liệu về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Trình bày phần đặt lời mới cho bài TĐN số 3.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (Đan xen)
3. Dạy bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 - GV đàn lại toàn bộ giai điệu bài hát. - HS lắng nghe
Ôn tập bài hát - Đệm đàn Cho HS ôn lại bài hát.
Nối vòng - Dãy bên trái hát đoạn 1, dãy bên phải hát
tay lớn đoạn 2. - HS thực hiện
- Hát cá nhân.


----
Nội dung 2 - GV đàn toàn bộ giai điệu bài TĐN số 3. - HS lắng nghe

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 37 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Ôn tập đọc - Đọc gam Fa trưởng. - HS thực hiện
nhạc TĐN số 3 - Đọc và ghép lời.
- Mời dãy bên phải đọc phần nhạc, dãy
bên trái ghép lời.
- Đọc, ghép lời kết hợp gõ phách.
* Đặt câu hỏi: - HS trả lời
1. Nêu công thức cấu tạo gam Fa
trưởng?
2. Gam Đô trưởng và Fa trưởng có công
thức cấu tạo giống nhau hay không?
3. Các nốt trụ của gam Đô trưởng là gì?
Các nốt trụ của gam Fa trưởng là gì?


Nội dung 3 ---- - HS thực hiện
Âm nhạc - Mời HS đọc phần âm nhạc thường thức
thường thức trong SGK. - HS lắng nghe
Nhạc sĩ - GV tóm tắt những ý chính:
Nguyễn Văn Tý + Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ngày
và bài hát 5/3/1925 tại Vinh- Nghệ An. Là một trong
Mẹ yêu con những nhạc sĩ sáng tác có khối lượng tác
phẩm khá lớn và có nhiều ca khúc nổi
tiếng.
+ Những tác phẩm nổi tiếng của ông:
Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm
xưa, Một khúc tâm tình của người Hà
Tĩnh, Người đi xây hồ kẻ gỗ,…
+ Ông được nhà nước trao tặng giải
thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ
thuật.
- Cho HS nghe bài hát: Mẹ yêu con
- Hát cho HS nghe bài: Dáng đứng bến
tre.


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Học bài và chuẩn bị bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 38 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 11
Học hát: LÝ KÉO CHÀI

I. MỤC TIÊU
- HS biết thêm một điệu lý của Nam Bộ.
- Tập thể hiện bài hát với tình cảm mạnh mẽ, vui tươi, lạc quan.
- Tập đặt lời ca cho bài hát.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ quen dùng.
- Viết bài hát ra bảng kẻ phụ.
- Đặt lời mới cho bài hát.
- Một số ảnh minh hoạ.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (Đan xen).
3. Dạy bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung * Giới thiệu: - HS lắng nghe
Học hát - Trong chương chình lớp 6, 7, 8, các em
Lý kéo chài đã được học rất nhiều bài Lý rồi đúng
không? Nhưng các em chưa hiểu nhiều
về sự ra đời của Lý đúng không? Vậy
thì hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em
biết thề nào là Lý nhé.
- Lý là câu hát, bài hát dân ca do ông cha
ta sáng tạo nên. Lý là một loại hình hát
phản ảnh đời sống lao động và sinh
hoạt của người dân, như: Lý cây bông,
Lý ngựa ô, lý con sao Gò Công, Lý đĩa
bánh bò, lý cây xanh,...Hôm nay, các em
sẽ được học một bài lý, đó là bài: Lý

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 39 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

kéo chài. Bài hát phản ánh rất sinh động
về công việc chài lưới của người dân.
- GV giới thiệu tranh hoạt động lao
động chài lưới.

* Học hát: “ Lý kéo chài ”
- Treo bảng phụ bài hát Lý kéo chài. - HS lắng nghe
- Hai em đọc lời ca chậm, rõ ràng. - HS thực hiện
- GV hát mẫu hoặc mở băng đĩa cho HS - HS lắng nghe
nghe Lý kéo chài.
- Luyện thanh - HS thực hiệnLà si đô rê mi pha son (la)
- Học hát theo lối móc xích.
- Lưu ý tâm cử giọng cho HS.
- HS vừa hát vừa vỗ tay.
- Cho HS hát có phần đệm .
- Hát theo kiểu xướng và xô như sau :
+ Một em hát: Kéo lên thuyền cho - HS thực hiện
nhiều tôm cá. Lưới cùng ta vang hát câu
ca.
+ Cả lớp hát: Hò hơ .
+ Một em hát: Biển khơi thân thiết
với ta
+ Cả lớp hát: Khoan hởi khoan hò...
- Cho cả lớp hát hoàn chỉnh bài hát.
- Tập đặt lời mới, GV cho ví dụ:
Hát lên nào! Vui bài ca mới
Lứa tuổi xuân phơi phới tương lai ( hò
ơ)
Học sao cho xứng chí trai( khoan hởi
khoan hò)
Tiếp theo người đi trước (khoan hởi
khoan )
Không ai kém tài ( Ơ hò là hò ơ).
- Tập cho HS hát lời mới mà GV vừa
hát.
- Cho các em tự đặt lời tại chỗ, em nào
đặt lời tốt, đúng giai điệu sẽ hát lấy

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 40 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

điểm.
4. Củng cố, dặn dò
- Đàn lại toàn bộ giai điệu bài hát.
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà các em đặt lời, hôm sau sẽ kiểm tra, hát phần đặt lời để lấy
điểm.
- Chuẩn bị tiết 12.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 41 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 12
Ôn tập bài hát: LÍ KÉO CHÀI
Tập đọc nhạc: GIỌNG RÊ THỨ- TĐN SỐ 4


I. MỤC TIÊU
- Hát đúng bài Lý kéo chài, sửa những chỗ luyến khó, hát cho HS.
- Hướng dẫn các em cách bè quãng 3 đoạn sau : Ơ hò là hò hơ.
- Hướng dẫn các em cách biểu diễn động tác, tự ghép lời ca phần tự
đặt lời.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Chép bài TĐN số 4 vào bảng kẻ phụ.
- Nhạc cụ quen dùng.
- Đĩa nhạc bài: Lý kéo chài.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (Đan xen).
3. Dạy bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 42 -
Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Cho các em nghe lạ    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
 i phần giai điệu và - HS lắng nghe
 
Ôn tập
Lôùp 9bài hát: lời bài hát lý kéo chài
Lý kéo chài - GV đàn, HS hát lại toàn bộ bài hát. - HS thực hiện
- Hát theo nhóm kết hợp động tác: hai
người tréo tay tạo thành tình đoàn kết
tương thân, tương trợ trong lao động.
- Chọn một bài đặt lời hay để cả lớp cùng
hát.

----
Nội dung 2 1. Giọng Rê thứ:
Tập đọc nhạc: a. Giọng Rê thứ:
Giọng rê thứ- * Đặt câu hỏi: - HS trả lời
TĐN số 4 1. Muốn xác định giọng rê thứ ta dựa
vào âm thứ tự nhiên nào? ( La thứ).Là si đô rê mi pha son (la)
2. Giữa âm rê thứ và Fa trưởng có gì - HS trả lời
khác nhau? Thế nào là giọng Rê thứ?
 Giọng rê thứ có âm chủ là rê. Hoá biểu
của giọng rê thứ có 1 dấu giáng ( Si
giáng).

b. Giọng Rê thứ hoà thanh: - HS trả lời
* Đặt câu hỏi:
1. Giọng có hoà thanh nào các em
đã học ? ( Mi thứ hoà thanh).
2. Tương tự các em cho cô biết cấu
tạo của giọng Rê thứ hoà thanh?

2. TĐN số 4 – Cánh én tuổi thơ. - HS lắng nghe
- GV treo bảng phụ.
- Đánh đàn cho HS nghe hết bài TĐN 4. - HS thực hiện
- Học sinh đọc nốt nhạc bài TĐN 4.
- Đọc theo lối móc xích đến hết bài. - HS chú ý
* Chú ý: hướng dẫn HS chỗ đảo phách
én chấp chới, én lấp lánh; dấu hoá bất
thường ( Fa thăng). - HS thực hiện
- Cho HS ghép lời của bài TĐN 4.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
+ Nhóm 1: Đọc nốt nhạc.
+ Nhóm 2: Ghép lời.
Và ngược lại.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân t hợp gõ phách bài TĐN số
- Đọc nhạc kế
Trang
4.
- 43 - - Cho HS đặt lời mới cho bài TĐN số 4
(chủ đề nói về mùa xuân).
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9


4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà đặt lời mới cho bài TĐN số 4 ( chủ đề nói về mùa xuân).
- Học bài và chuẩn bài mới.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 44 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 13
Ôn Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 4
Âm nhạc thường thức: MỘT SỐ CA KHÚC MANG
ÂM HƯỞNG DÂN CA


I. MỤC TIÊU
- Biết vừa đọc nhạc vừa đánh nhịp bài TĐN số 4.
- Bước đầu biết cảm nhận những ca khúc mang âm hưởng dân ca
từng vùng miền của đất nước.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng nhạc của một số ca khúc chọn lọc mang âm hưởng dân ca
Việt Nam để cho HS nghe.
- Tập một số ca khúc để minh họa.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Trình bày phần đặt lời mới cho bài TĐN số 4.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (Đan xen)
3. Dạy bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung 1 - Cho cả lớp hát lại bài : Lý kéo chài - HS lắng nghe
Ôn TĐN - Từ khi lọt lòng đến khi trưởng thành, tất
TĐN số 4 cả mọi người, ai ai cũng được từng nghe
nhiều bài hát dân ca, bài hát âm hưởng dân
ca. Với những làn điệu vô cùng mượt mà
do ông cha ta sáng tạo nên trong cuộc
sống muôn màu, muôn vẻ còn lưu truyền
cho đến ngày hôm nay.
- Hôm nay, các em sẽ đi sâu tìm hiểu một
số ca khúc mang âm hưởng Bắc bộ, Trung
bộ, Nam bộ, Tây Nguyên. Trước hết các
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 45 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

em ôn tập đọc nhạc số 4.
- HS nghe lại cả bài. - HS lắng nghe
- Cả lớp đọc, ghép lời ca. - HS thực hiện
- Đọc theo nhóm.
- Đọc, ghép lời kết hợp gõ phách.
* Lưu ý: nhịp lấy đà và đảo phách trong - HS chú ý
bài.
- Mời cá nhân đọc, GV cho điểm. - HS thực hiện


----
Nội dung 2 1. Ca khúc mang âm hưởng dân ca - HS trả lời
Âm nhạc đồng bằng Bắc bộ:
thường thức: * Đặt câu hỏi:
Một số ca khúc a. Em nào có thể trích đoạn những bài
mang âm hát có trong sách giáo khoa ?
hưởng dân ca b. Em có cảm tưởng gì về âm hưởng,
tiết điệu bài hát ?
 Bài Em đi giữa biển vàng của Bùi Đình
Thảo Em đi giữa biển vàng. Nghe mênh
mang trên đồng lúa hát, hương lúa chín
thoang thoảng bay, làm lung lay hàng cột
điện, làm xáo động cả rặng cây.

2. Ca khúc mang âm hưởng dân ca - HS trả lời
miền núi phía Bắc:
* Đặt câu hỏi:
a. Em nào có thể trích đoạn những
bài hát có trong sách giáo khoa ?
b. Em có cảm tưởng gì về âm hưởng,
tiết điệu bài hát ?
 Đi học của Bùi Đình Thảo: Hương
rừng thơm đồi vắng, nước suối trong
thầm thi, cọ xoè ô che nắng, râm mát
đường em đi. Hôm qua em tới trường, mẹ
dắt tay từng bước (ớ ơ). Hôm nay mẹ lên
nương, một mình em tới lớp….

3. Ca khúc mang âm hưởng dân ca - HS trả lời
miền Trung:
* Đặt câu hỏi:

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 46 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

a. Em nào có thể trích đoạn những
bài hát có trong sách giáo khoa ?
 Điệu lý quê em nhạc và lời Thái
Nghĩa: Mặt trời ngó xuống bờ ao, có con
cò trắng bay vào, bay ra. Em còn đi học
đường xa, mang theo điệu lý quê nhà em
đi ( ba lý tang tình mà nghe). Điệu lý quê
em sau ngày giải phóng, theo bước em đi
trên đường khát vọng. Là những cánh cò
bay bỗng bên ni, bay bỗng bên tê. Reo vui
cho mẹ đi cấy, reo vui cho cha đi cày, reo
vui trong lòng của bác thợ máy cày, nổ
máy thâu đêm…
b. Em nào có thể chỉ được những từ
trong ca khúc mang?

4. Ca khúc mang âm hưởng dân ca Tây - HS trả lời
Nguyên:
* Đặt câu hỏi:
a. Em nào có thể trích đoạn những
bài hát có trong sách giáo khoa ?
b. Em có cảm nhận gì thể loại em
vừa thể hiện?
• Tiếng chim trong vườn Bác
(Hàn Ngọc Bích): Sáng sớm nay cháu đến
thăm vườn Bác. Cháu bé Tây Nguyên đến
thăm vườn Bác Hồ….
• Ngọn lửa Cao Nguyên ( Trần
Tiến)
c. Các em có cảm nhận gì về âm
hưởng bài hát?
 Nốt nhạc ở nửa cung tạo âm hưởng
núi rừng, tiết tấu nhiều bài rất sôi động
với làng điệu Roock mang âm hưởng đặc
thù của Tây Nguyên.
+ Mời HS hát những bài các em ưa
thích, nói lên cảm nhận của mình sau khi
hát bài hát.
+ Ghi điểm những em hát thuộc bài,
có kĩ thuật hát.
d. Qua học và nghe những bài hát

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 47 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

mang âm hưởng dân ca, các em có cảm
tưởng gì?
 Gần gũi, thân thương. Những tác phẩm
ấy mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc
lầm cho đời sống âm nhạc thêm phần
phong phú và độc đáo.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 48 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 94. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiết sau ôn tập và kiểm tra.
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 49 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

Tiết 14 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA


I. MỤC TIÊU
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca và tập diễn hai bài hát Nối vòng tay
lớn và bài Lý kéo chài.
- Biết cấu tạo gam Fa trưởng, gam Rê thứ, ghi nhớ hoá biểu của hai
giọng Rê thứ và Fa trưởng.
- Tập đọc cao độ và trường độ bài TĐN số 3 và 4.

II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của GV
- Nhạc cụ quen dùng.
- Băng nhạc các bài hát.
- Các bài TĐN để cho HS ôn.
- Tập một số ca khúc để minh họa.
- Hệ thống câu hỏi.
2. Chuẩn bị của HS
- Thanh phách.
- Trình bày phần đặt lời mới cho bài TĐN số 4.
- Sách giáo khoa âm nhạc lớp 9.

III. TIẾN TRÌNH DẠY
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (Đan xen)
3. Dạy bài mới.

Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Nội dung 1 - Cho HS nghe băng từng bài hát để HS - HS lắng nghe
Ôn tập 2 bài hát: nghe, cảm thụ bài hát.
Nối vòng tay lớn - Luỵện thanh: - HS thực hiện
và bài
Lý kéo chài

Là si đô rê mi pha son (la)
- Tất cả các em hát theo phần đệm của - HS thực hiện
đàn, bài hát Nối vòng tay lớn
+ Hát nhóm.
+ Tập biểu diễn: đưa tay lên cao tạo
làng
sóng, chân nhún nhẹ.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 50 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9

+ Hát đơn ca, song ca.
- Hát bài Lý kéo chài:
+ Hát tập thể.
+ Hát theo lối lĩnh xướng.
+ Hát bè quãng ba ơ hò là hò ơ.
+ Tập biểu diễn theo lối kéo chài.


---- - HS lắng nghe
Nội dung 2 1. Ôn TĐN 3 và 4:
Ôn tập đọc - Cho HS nghe 2 bài TĐN số 3 và 4 trên - HS thực hiện
nhạc: đàn oócgan.
TĐN 3 và 4 - HS tập lại từng câu trong bài TĐN 3 và - HS theo dõi & sửa
TĐN 4. sai
- Chú ý sửa sai cho HS. - HS thực hiện
- Tập đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ
phách.

2. Ôn công thức cấu tạo giọng Fa
trưởng và Rê thứ:
- Mời HS lên bảng viết cấu tạo giọng Rê
thứ và Fa trưởng. - HS trả lời
* Đặt câu hỏi:
1. Giọng Fa trưởng và Rê thứ có chung
một hoá biểu người ta gọi là hai giọng gì
?
 hai giọng song song.
2. Trên hoá biểu có ghi dấu Si giáng,
nốt kết thúc là Rê, bản nhạc đó viết ở
giọng gì?
 Rê thứ.
3. Trên hoá biểu có ghi dấu Si giáng,
chủ âm bài nhạc là nốt Fa, bài nhạc đó
viết ở giọng nào?
 Fa trưởng.4. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Các em về chuẩn bị tiết 15.

Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 51 -
    Giaùo aùn aâm nhaïc : 
   
Lôùp 9
Ñoàng Thò Nhö Uyeân  Trang
- 52 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản