Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy :Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4

Chia sẻ: abcdef_31

Mục tiêu: - HS tập trình bày bài hát Lí kéo chài Theo hình thức hát tốp ca có hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Hs nắm dược công thức giọng Dm, đọc nhạc và thể hiện lời ca chính xác.Thể hiện đúng chỗ đảo phách và dấu hoá bất thường trong bài TĐN số 4. B/ Chuẩn bị: - Đàn- Đệm hát thuần thục. - GVtập hát một số bài hát thiếu nhi chọn lọc viết ở giọng Dm như: Ai yêu Bác Hồ chí minh hơn thiếu ...

Nội dung Text: Giáo án Âm nhạc lớp 9 : Tên bài dạy :Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4

Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4


A/ Mục tiêu:

- HS tập trình bày bài hát Lí kéo chài Theo hình thức hát tốp

ca có hát lĩnh xướng và hoà giọng.

- Hs nắm dược công thức giọng Dm, đọc nhạc và thể hiện lời

ca chính xác.Thể hiện đúng chỗ đảo phách và dấu hoá bất

thường trong bài TĐN số 4.

B/ Chuẩn bị:

- Đàn- Đệm hát thuần thục.

- GVtập hát một số bài hát thiếu nhi chọn lọc viết ở giọng Dm

như: Ai yêu Bác Hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng”( Phong

Nhã); Khi tóc thầy bạc (Trần Đức)... để minh họa - Chép trước

bài TĐN số 4 ra bảng phụ

C/ Tiến trình lên lớp

Nội dung hoat động
HĐ của HĐ của

GV HS

Ghi bảng Ghi bảng
1. Ôn tập bài hát :
Trình bày - Hát theo nhạc ghi sẵn . Theo dõi

Yêu cầu - cả lớp hát theo tay chỉ huy của GV Thực hiện

Chỉ định - 1 HS hát lĩnh xướng- cả lớp hát xô. Trình bày

Hướng - 1 số động tác phụ hoạ kéo chài, lưới Luyện tập

dẫn Biểu diễn
theo bài hát.

Kiểm tra - 2-3 nhóm trình bày bài hát ở hình thức

lĩnh xướng. Ghi bài

Ghi bảng 2. Nhạc lí: Giọng Dm

? Hãy Viết công thức gam thứ, từ đó xây Trả lời

Phát vấn dựng gam Dm?

? Từ gam Dm vừa xây dựng – Em hãy

cho biết giọng Dm có đặc điểm gì?( Có

âm chủ là D và hoá biểu có 1 dấu giáng)

? Từ 1 giọng thứ chuyển sang thứ hoà Nghe và

Đàn g/đ thanh ta phải thay đổi âm nào? ( Âm bậc p/biệt

Yêu cầu 7 tăng lên nửa cung)

- Đàn giai điệu gam Dm và Dm hoà Thực hiện

Hướng Trả lời
thanh.
dẫn - Đọc gam Dm 2-3 lần.

Phát vấn 3. Tập đọc nhạc : TĐN số 4

* Tìm hiểu bản nhạc:

? Bài TĐN viết ở giọng gì? Tại sao ?(

Giọng Dm hoà thanh vì hoá biểu có 1

dấu giáng ,có âm bậc 7 là C tăng lên 1/2

cung và âm chủ là D)

? Hãy nhận xét về số chỉ nhịp, cao độ, Đọc gam

Hướng trường độ và các kí hiệu âm nhạc có và luyện

dẫn trong bản nhạc? cao độ.

Đàn giai ( Bài TĐN viết ở nhịp 2/4, có hình nốt Trả lời

điệu móc đơn, đen và trắng) Đäc tªn

nèt
Yêu cầu * Luyện cao độ:

Phát vấn - Thang âm Dm hoà thanh 4-5 lần

- Đọc cao độ của bài TĐN trên thang LuyÖn
Yêu cầu

®äc tõng
âm.

? Bài TĐN có thể chia thành mấy câu?( c©u.
điều

khiển 4 câu, mỗi câu có 4 ô nhịp)
- 1 cá nhân đọc tên nốt, sau đó cả lớp

Thùc hiÖn
đọc lại 2 lần.

Theo dâi
* Tập đọc từng câu:

- GVđàn từng câu khoảng 2-3 lần, HS Thùc hiÖn

Yêu cầu nghe, nhẩm và đọc theo yêu cầu của Gv(
ghÐp lêi
đàn giai Gv lưu ý sửa sai triệt để)

điệu - Tập tương tự đối với các câu còn lại

Yêu cầu theo lối móc xích.

* Đọc hoàn chỉnh cả bài:

Hướng - Đàn hoàn chỉnh cả bài để Hs theo dõi.

dẫn - Cả lớp đọc lại bài TĐN khoảng 2-3 lần

cho thuần thục . GV sửa sai nếu có.

* Ghép lời ca:

Lớp chia thành 2 nhóm:

- Nhóm 1 hát lời ca- nhóm 2 đọc nhạc.

Sau đó đổi bên và thực hiện tương tự.

- Cả lớp đọc nhạc 2 lần sau đó hát lời ca

cho thuần thục.

D/ Củng cố: 5’
- Thùc hiÖn bµi h¸t LÝ kÐo chµi theo Tr×nh bµy
Yêu cầu

h×nh thøc lÜnh x­íng.

- §äc l¹i bµi T§N sè 4 hoµn chØnh

E/ Hướng dẫn về nhà: 2’

Hướng - Luyện đọc chính xác gam Dm và thuần Theo dõi

dẫn thục bài TĐN số 4. và ghi

- Sưu tầm 1 số bài hát mang âm hưởng nhớ

dân ca để chuẩn bị cho phần ÂNTT của

tiết học sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản