Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án anh văn lớp 12 - UNIT 1 : BOOKS C - LISTENING

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
190
lượt xem
10
download

Aim : Listen about the book that the woman has just read. * Objective : By the end of the lesson, Ss will be able to listen the information the book. * Teaching aids : Textbook, lesson plan, cassette player, tape, poster. *

Lưu

Giáo án anh văn lớp 12 - UNIT 1 : BOOKS C - LISTENING
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản