Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 12 A VACATION ABROAD - PERIOD 74 LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

2
634
lượt xem
64
download

Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 12 A VACATION ABROAD - PERIOD 74 LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to aware of how to make accept and decline invitations . B / Teaching aids : Pictures , cassette , chart ( true / false ) C / Procedure : I / Warm up : 1. Guessing game ( Getting started ) - Show the pictures to Ss , one by one , and ask Ss to guess what country it is . - Feedback : a) The USA b) Australia c) Thailand d) Statue e) Canada f ) Japan 2. Chatting : T :Where do you want to visit among these countries?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 12 A VACATION ABROAD - PERIOD 74 LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản