Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE - PERIOD 46 - LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
280
lượt xem
10
download

Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE - PERIOD 46 - LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A / Aims and Objectives : By the end of the lesson , Ss will be able to talk about the city life and the country life B / Teaching aids : Textbooks , cassette , chalks , boards … C / Procedure : I / Warm up : Chatting - Talk to Ss about life in the city and life in the country by asking some questions 1. Where do you live ? 2. Do you want to live in the city ? Why ? 3. Do you want to live in the country ? Why ? = Lead in the new lesson.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 8 COUNTRY LIFE AND CITY LIFE - PERIOD 46 - LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản