Giáo án bài 31: Hiện tượng quang điện trong - Vật lý 12 - GV.M.T.Chinh

Chia sẻ: minhtuyetnguyen

Thông qua bài này học sinh trả lời được tính quang dẫn là gì? Nêu được định nghĩa về hiện tượng quang điện trong và vận dụng để giải thích được hiện tượng quang dẫn. Trình bày được định nghĩa, cấu tạo của các quang điện trở và pin quang điện.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản