Giáo án bài 31: Tập tính của động vật - Sinh học 11 - GV.Lê Văn Bảo

Chia sẻ: baolevan80

Tài liệu trình bày về các tập tính của động vật trong tự nhiên do bấm sinh và tập tính học được. Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Nêu cơ sở thần kinh của tập tính.

Nội dung Text: Giáo án bài 31: Tập tính của động vật - Sinh học 11 - GV.Lê Văn Bảo

Trường THPT Lý Bôn Giáo án Sinh học 11 cơ bảnBÀI 31: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT
I/Mục tiêu:
1-Kiến thức: Sau khi học xong bài này HS cần phải:
- Định nghĩa tập tính
- Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
- Nêu cơ sở thần kinh của tập tính.
2-Kỹ năng:
-Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh hình phát hiện kiến thức.
-Kỹ năng làm việc độc lập và hoạt động nhóm
3-Thái độ:

Nhìn nhận vấn đề tập tính trên cơ sở khoa học, áp dụng vào thực tiễn như thế nào?
II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Một số phim, ảnh hoặc tranh vẽ tập tính của một số động vật, sơ đồ hình
31.2. SGK.
III/PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
Nghiên cứu SGK, trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm.
IV/KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
- Khái niệm tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
- Cơ sở thần kinh của tập tính.
V/TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC :
1-Ổn định tổ chức lớp:
2-Kiểm tra bài cũ: Xinap có cấu tạo như thế nào? Quá trình truyền tin qua
xinap?
3-Giảng bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG
Hoạt động 1: HS: quan sát, lắng nghe I.Tập tính là gì?
GV cho một số ví dụ: khỉ và HS tổ chức nghiên Tập tính là chuỗi phản
làm xiếc, nhện giăng tơ, tò cứu SGK và thảo luận trả ứng của động vật trả lời
vò xây tổ, gà ấp trứng, lời câu hỏi lại các kích thích từ môi
mèo bắt chuột… trường (bên trong hoặc
Những hoạt động trên gọi bên ngoài cơ thể), nhờ đó
là tập tính của động vật động vật thích nghi với
Yêu cầu HS nghiên cứu môi trường sống và tồn
SGK và trả lời câu hỏi: tại.
+ Tập tính là gì?
Hoạt động 2: HS tổ chức nghiên cứu II. Phân loại tập tính
Trường THPT Lý Bôn Giáo án Sinh học 11 cơ bản


Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và thảo luận trả lời 1. Tập tính bẩm sinh
SGK và trả lời câu hỏi câu hỏi: + Tập tính bẩm sinh là
- Tập tính bẩm sinh là gì? + Tập tính bẩm sinh là tập tính sinh ra đã có,
- Cho ví dụ? tập tính sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ,
Gv hoàn thiện được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài
đặc trưng cho loài + Ví dụ (SGK)
HS lấy ví dụ 2. Tập tính học được
- Phân biệt giữa tập tính HS tổ chức nghiên cứu + Tập tính học được là
bẩm sinh và tập tính học SGK và thảo luận trả lời loại tập tính được hình
được? câu hỏi thành trong quá trình
- Cho một số ví + Tập tính học được là sống của cá thể, thông
loại tập tính được hình qua học tập và rút kinh
thành trong quá trình nghiệm
GV cho ví dụ: sống của cá thể, thông + Ví dụ (SGK)
+ Mèo bắt chuột là tập qua học tập và rút kinh * Một số trường hợp: tập
tính bẩm sinh hay học nghiệm tính hình thành vừa là
đựơc? (Vừa bẩm sinh , tập tính bẩm sinh vừa là
vừa học tập) HS phân loại các tập tính tập tính học đựơc.
+ Gà kiếm ăn là tập tính Ví dụ: (SGK)
bẩm sinh hay học được?
(Vừa bẩm sinh , vừa học
tập)
+ Cá hổi trở về nguồn để
đẻ trứng là tập tính gì?
(bẩm sinh)
Cho học sinh trả lời lệnh III. Cơ sở thần kinh
SGK. của tập tính
Hoạt động 3: HS tổ chức nghiên cứu + Tập tính bẩm sinh là
GV: Giới thiệu cơ sở SGK và thảo luận trả lời chuỗi phản xạ không
thần kinh của tập tính là câu hỏi : điều kiện đã được gen
phản xạ, các phản xạ được + Sơ đồ là cung phản xạ, quy định, có đặc điểm
thực hiện qua cung phản cung phản xạ gồm có các bền vững và không thay
xạ. bộ phận: tiếp nhận kích đổi.
GV: Giới thiệu sơ đồ 31.2. thích, điều khiển và xử lí +Tập tính học được là
- Em hãy giải thích sơ đồ kích thích, thực hiện. chuỗi phản xạ có điều
+ Tập tính bẩm sinh là kiện được hình thành
cơ sở thần kinh tập tính
phản xạ không điều kiện nhờ sự hình thành các
- Phân biệt cơ sở thần kinh + Tập tính học được là mối liên hệ mới giữa các
của tập tính bẩm sinh và phản xạ có điều kiện. nơron nên ít bền vững và
Trường THPT Lý Bôn Giáo án Sinh học 11 cơ bản


tập tính học được + Vì mức độ phức tạp có thể thay đổi.
- Vì sao mức độ phức tạp của tập tính động vật phụ
của tập tính khác nhau? thuộc số lượng xinap
(ví dụ). trong cung phản xạ. * Sự hình thành tập tính
+ Phụ thuộc vào mức độ học được phụ thuộc vào
- Sự hình thành tập tính tiến hoá của hệ thần kinh mức độ tiến hóa của hệ
học được phụ thuộc vào và tuổi thọ thần kinh và tuổi thọ.
* Một số tập tính của
yếu tố nào?
* Không (thần kinh và động vật như: sinh sản,
- 1 số tập tính của động nội tiết) ngủ đông là kết quả phối
vật (ngủ đông, sinh sản) hợp của hệ thần kinh và
có phải chỉ chịu sự chi * HS tổ chức nghiên cứu hệ nội tiết.
phối của hệ thần kinh SGK và thảo luận trả lời
không? câu hỏi lệnh:
GV yêu cầu HS trả lời câu
hỏi lệnh cuối bài.
GV hoàn thiện

4. Củng cố: GV phát cho học sinh bảng củng cố bài học.
PHÂN BIỆT TẬP TÍNH BẨM SINH VỚI TẬP TÍNH HỌC ĐƯỢC
Đặc điểm Tập tính bẩm sinh Tập tính học được
Đại diện Động vật có htk dạng lưới, chuỗi Động vật có htk dạng ống
hạch
Khái niệm Sinh ra đã có, được di truyền từ Hình thành trong quá trình sống
bố mẹ, đặc trưng cho loài của cá thể thông qua học tập và rút
kinh nghiệm
Cơ sở thần kinh Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện
Số lượng Hạn chế Ngày càng nhiều
Tính chất Di truyền, bền vững, ko thay đổi Ko di truyền, có thể thay đổi
Tốc độ Nhanh Chậm
Yếu tố tác động Tính di truyền Sự tiến hoá htk, tuổi thọ loài

5. Dặn dò:
- Học sinh học bài và làm bài tập cuối bài.
Trường THPT Lý Bôn Giáo án Sinh học 11 cơ bản


- Đọc trước bài 32
V. RÚT KINH NGHIỆM: Cần cho HS phân biệt những tập tính sau:
- Ong xây tổ rất đẹp và đều đặn → tập tính bẩm sinh
- Mèo ăn thịt chuột → tập tính bẩm sinh
- Mèo tìm cách bắt chuột → tập tính học được.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản