Giáo án Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chia sẻ: giangduong1989

Kiến thức: Nêu được khái niệm biến động số lượng cá thể. Trình bày được biến động số lượng cá thể theo chu kì và không theo chu kì. Trình bày được nguyên nhân gây biến đọng số lượng của quần thể. Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng của quần thể. Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát và phân tích sơ đồ. Sưu tầm những tài liệu về sự biến động số lượng cá thể. Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào đời sống....

Nội dung Text: Giáo án Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Tvt1989


Ngày soạn: Ngày dạy:

Người soạn: Lớp dạy:Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

A. Mục tiêu.

1. Kiến thức

- Nêu được khái niệm biến động số lượng cá thể.
- Trình bày được biến động số lượng cá thể theo chu kì và không theo chu kì.
- Trình bày được nguyên nhân gây biến đọng số lượng của quần thể.
- Nêu được cơ chế điều chỉnh số lượng của quần thể.

2. Kĩ năng

- Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát và phân tích sơ đồ.
- Sưu tầm những tài liệu về sự biến động số lượng cá thể.
- Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào đời sống.

3. Thái độ

- Tạo cho học sinh có hứng thú học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống và
bảo vệ môi trường.

B. Chuẩn bị.

1. Giáo viên

- Tranh ảnh phóng to hình 39.1, 39.2,39.3 SGK

2. Học sinh

- Học bài cũ và chuẩn bị trước bài mới

C. Tiến trình bài học

Giangduong1989 Page 1
Tvt1989


1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ

- Hãy nêu nguyên nhân vì sao số lượng cá thể của quần thể sinh vật luôn thay đổi
và nhiều quần thể sinh vật không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học?
- Hậu quả của tăng dân số quá nhanh là gì? Chúng ta cần làm gì để khắc phục
hậu quả đó?

3. Bài mới

- Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về kích thước của quần thể sinh vật và tăng
trưởng của quần thể người. Vậy chúng c ó ảnh hưởng gì đến sự biến động số
lượng của cá thể của quần thể sinh vật hay không chúng ta đi vào tìm hiểu
bài hôm nay.Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Hoạt động 1: Tìm hiểu biếm động số lượng cá thể
Hoạt động cuả giáo viên và học sinh Nội dung nghi bảng
Gv (?) biến động số lượng cá thế I- Biến động số lượng cá thể
của quần thể là gì? 1. Khái niệm
Hs Nghiên cứu SGK và trả lời III­ - Biến động số lượng cá thể của quần
thể là sự tăng hay giảm số lượng cá thể
của quần thể
Gv Biến động số lượng của quần
thể có những dạng nào?
Hs Trả lời - gồm : + Biến động theo chu kì
VII- + Biến động không theo chu kì
Gv (?) biến động theo chu kì làVIII-
gì? 2. Biến động theo chu kì
Cho ví dụ - là biến động xảy ra do những thay đổi
Hs Trả lời có tính chu kì của môi trường.
Vd : ở đồng rêu phương Bắc, theo chu
Giangduong1989 Page 2
Tvt1989


Gv Nhận xét và bổ sung kì 3-4 năm /lần, số lượng cáo lại tăng
Mô tả số lượng cá thể thỏ và lên gấp 100 lần và sau đó lại
mèo rừng Canada biến động theo giảm,..........
chu kì 9- 10 năm
Yêu cầu học sinh quan sát hình
39.1 B
(?) cho biết vì sao số lượng thỏ
và mèo rừng lại tăng và giảm
theo chu kì gần giống nhau?
Hs Trả lời
Gv Nhận xét và bổ sung.
(?) Biến động không theo chu kì
là gì? Cho ví dụ. 4. 3.Biến động không theo chu kì
Hs Trả lời 5. - Là biến động mà số lượng cá thể của
quần thể tăng hoặc giảm một cách đột
ngột do những thay đổi bất thường của
môi trường tự nhiên hay do hoạt động
khai thác tài nguyên quá mức của con
người.
6. Ví dụ: Ở miền bắc Việt Nam số lượng
bò sát và ếch nhái giảm vào những năm
có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống
Gv Nhận xét và bổ sung dưới 80C....
Yêu cầu học sinh quan sát hình
39.2
Mô tả sự biến động số lượng cá
thể thỏ không theo chu kì ở
Oxtraylia vì thỏ bị bệnh u nhầy
do nhiễm vi rút.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên nhân gây biến động và sự điều chỉnh số
lượng cá thể của quần thể

II. Nguyên nhân gây biên s động và điều
chỉnh số lượng cá thể của quần thể
(?) Hãy nêu những nguyên nhân 1. Nguyên nhân gây biến động số lượng
gây nên sự biến động số lượng cá thể của quần thể
cá thể của các quần thể theo chu - Gồm hai nhóm: + Do thay đổi của các
kì và không theo chu kì? nhân tố sinh thái vô sinh
(?) Có thể chia các nguyên nhân + Do thay đổi của các

Giangduong1989 Page 3
Tvt1989


gây biến động số lượng cá thể nhân tố sinh thái hữu sinh.
của quần thể thành mấy nhóm? a , Do thay đổi của các nhân tố sinh thái
Hs Nghiên cứu và trả lời và hoàn vô sinh
thành bảng 39 Nhóm các nhân tố vô sinh tác động trực
tiếp lên sinh vật mà không phụ thuộc
Gv ? Nguyên nhân của biến động số vào mật độ cá thể trong quần thể nên
lượng cá thể của quần thể là gì? còn được gọi là nhóm nhân tố không

? Thế nào là nhân tố sinh thái phụ phụ thuộc mật độ quần thể
tuộc mật độ và nhân tố không - Các nhân tố sinh thái vô sinh ảnh
phụ thuộc mật độ? Các nhân tố hưởng đến trạng thái sinh lí của các cá
này có ảnh hưởng như thế nào thể.Sống trong điều kiện tự nhiên
đến sự biến động số lượng cá không thuận lợi, sức sinh sản của cá
thể của quần thể? thể giảm, khả năng thụ tinh kém, sức
? Những nghiên cứu về biến sống của con non thấp
động số lượng có ý nghĩa như b , Do thay đổi các nhóm sinh thái hữu
thế nào đối với sản xuất nông sinh
nghiệp và bảo vệ các sinh vật? - Nhóm các nhân tố hữu sinh luôn bị chi
cho ví dụ minh họa phối bởi mật độ cá thể của quần thể
nên gọi là nhóm nhân tố sinh thái phụ
thuộc mật độ quần thể
Hs
Trả lời - Các nhân tố sinh thái hữu tính ảnh
hưởng rất lớn tới khả năng tìm kiếm
thức ăn, nơi ở….

2. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của
quần thể
? vì sao trong tự nhiên QT sinh
vật có xu hướng điều chỉnh số - Quần thể sống trong môi trường xác
lượng cá thể của mình ở mức cân định luôn có xu hướng tự điều chỉnh số
bằng ? lượng cá thể bằng cách làm giảm hoặc
kích thích làm tăng số lượng cá thể của
Hs
quần thể
Trả lời
- Điều kiện sống thuận lợiợ quần thể
tăng mức sinh sản + nhiều cá thể nhập
Giangduong1989 Page 4
Tvt1989


cư tới ớ thức ăn nơi ở thiếu hụt ụ hạn
chế gia tăng số lượng cá thể

G 3. Trạng thái cân bằng của quần thể
v
Quần thể luôn có khả năng tự điều
- Giới thiệu H39.3 cho biết quần chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể
thể đạt trạng thái cân bằng khi tăng quá cao hoặc giảm quá thấp dẫn
nào?  yêu cầu HS trả lời lệnh tới trạng thái cân bằng (trạng thái số
SGK. lượng cá thể ổn định và phù hợp với
Hs
khả năng cung cấp nguồn sống của
môi trường)
Trả lời
D . Củng cố và dặn dò

* Củng cố

- yêu cầu học sinh đọc phần nghi nhớ SGK

1.Phân biệt biến động theo chu kỳ và biến động không theo chu kỳ

2. Nêu nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể của quần thể và nguyên
nhân quần thể tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng

* Dặn dò

Yêu cầu học sinh về nhà đọc và trả lời câu hỏi SGK

Đọc trước bài mới
Giangduong1989 Page 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản