Giáo án bài 39: Phản ứng nhiệt hạch - Môn Vật lý 12- GV.G.T.Lý

Chia sẻ: ngocmai789

Qua bài học này học sinh cần phát biểu được định nghĩa phản ứng tổng hợp hạt nhân. Giải thích được một cách định tính phán ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ là phẩn ứng tỏa năng lượng. Nêu được điều kiện để xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản