Giáo án bài 39: Phản ứng nhiệt hạch - Môn Vật lý 12- GV.G.T.Lý

Chia sẻ: Đặng Ngọc Mai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
98
lượt xem
4
download

Giáo án bài 39: Phản ứng nhiệt hạch - Môn Vật lý 12- GV.G.T.Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bài học này học sinh cần phát biểu được định nghĩa phản ứng tổng hợp hạt nhân. Giải thích được một cách định tính phán ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ là phẩn ứng tỏa năng lượng. Nêu được điều kiện để xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài 39: Phản ứng nhiệt hạch - Môn Vật lý 12- GV.G.T.Lý

BÀI 39: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

I. MỤC TIÊU

      - Phát biểu được định nghĩa phản ứng tổng hợp hạt nhân.

      - Giải thích được một cách định tính phán ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ là phẩn ứng tỏa năng lượng.

      - Nêu được điều kiện để xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân.

      - Nêu được các đặc điểm ưu việt của năng lượng có được từ phản ứng tổng hợp hạt nhân.

II. CHUẨN BỊ

 Giáo viên: Băng đĩa hình phim ảnh về phản ứng tổng hợp hạt nhân.

 Học sinh:

III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC

Hoạt động 1  ( 5phút): Kiểm tra bài cũ:

      - Thế nào là phản ứng tỏa năng lượng và cách tìm năng lượng tỏa ra ?

Hoạt động 2 ( 15phút): Tìm hiểu cơ chế của phản ứng tổng hợp hạt nhân

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

 

 

- cho biết phản ứng tổng hợp hạt nhân là gì?

- Thường chỉ xét các hạt nhân có A £ 10.

- PP tính năng lượng toả ra trong phản ứng trên?

- cho biết điều kiện thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân ?

- Phản ứng tổng hợp hạt nhân còn có tên là phản ứng nhiệt hạch (nhiệt: nóng; hạch: hạt nhân).

 

 

- Học sinh đọc Sgk và trả lời.

HS trả lời

 \(\Delta E = ({m_{{}_1^2H}} + {m_{{}_1^3H}} - {m_{{}_2^4He}} - {m_{{}_0^1n}}){c^2}\)

= 0,01879uc2

= 0,01879.931,5 = 17,5MeV

 

- HS đọc Sgk và trả lời câu hỏi.

I. Cơ chế của phản ứng tổng hợp hạt nhân

1. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là gì?

- Là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

\({}_1^2H + {}_1^3H \to {}_2^4He + {}_0^1n\) 

Phản ứng trên toả năng lượng: Qtoả = 17,6MeV

2. Điều kiện thực hiện

- Nhiệt độ đến cỡ trăm triệu độ.

- Mật độ hạt nhân trong plasma (n) phải đủ lớn.

- Thời gian duy trì trạng thái plasma (t) phải đủ lớn.

 \(n\tau  \ge ({10^{14}} \div {10^{16}})\frac{s}{{c{m^3}}}\)

Hoaït ñoäng 3  (10 phuùt):  Tìm hiểu về năng lượng tổng hợp hạt nhân

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

 

- Thực tế trong phản ứng tổng hợp hạt nhân,người ta chủ yếu quan tâm đến phản ứng trong đó các hạt nhân hiđrô tổng hợp thành hạt nhân Hêli.

 

- Các phép tính cho thấy năng lượng toả ra khi tổng hợp 1g He gấp 10 lần năng lượng toả ra khi phân hạch 1g U, gấp 200 triệu lần năng lượng toả ra khi đốt 1g cacbon.

 

- HS ghi nhận về năng lượng tổng hợp hạt nhân và các phản ứng tổng hợp nên Hêli.

 

 

 

- HS ghi nhận năng lượng khổng lồ toả ra trong phản ứng tổng hợp Hêli.

II. Năng lượng tổng hợp hạt nhân

- Năng lượng toả ra bởi các phản ứng tổng hợp hạt nhân được gọi là năng lượng tổng hợp hạt nhân.

- Thực tế chỉ quan tâm đến phản ứng tổng hợp nên hêli

\({}_1^1H + {}_1^2H \to {}_2^3He\) 

\({}_1^1H + {}_1^3H \to {}_2^4He\)

\({}_1^2H + {}_1^2H \to {}_2^4He\)

 \({}_1^2H + {}_1^3H \to {}_2^4He + {}_0^1n\)

 \({}_1^2H + {}_3^6Li \to 2({}_2^4He)\)

Hoạt động 4 ( 5phút): Tìm hiểu về phản ứng tổng hợp hạt nhân trên các sao trong vũ trụ

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Nội dung cơ bản

- tìm hiểu nguồn gốc năng lượng của các sao trong vũ trụ ?

- Trong tiến trình phát triển của 1 sao có nhiều quá trình tổng hợp hạt nhân xảy ra → vượt trội nhất là quá trình tổng hợp Heli từ hiđrô (một nguyên tố có hầu hết ở các sao trong vũ trụ).

 

- HS đọc Sgk để tìm hiểu.

 

III. Phản ứng tổng hợp hạt nhân trên các sao trong vũ trụ

- Năng lượng phát ra từ Mặt Trời và từ hầu hết các sao trong vũ trụ đều có nguồn gốc là năng lượng tổng hợp hạt nhân.

- Quá trình tổng hợp Heli từ hiđrô:

\(4{}_1^1H \to {}_2^4He + 2{}_1^0e + 2{}_0^0\nu  + 2\gamma \) 

Phản ứng trên xảy ra ở 30 triệu độ, năng lượng toả ra là 26,7MeV.

Hoạt động 5 ( 5phút): Tìm hiểu về phản ứng tổng hợp hạt nhân trên Trái Đất

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung cơ bản

 

- Thông báo về việc gây ra phản ứng tổng hợp hạt nhân trên Trái Đất.

 

Mở rộng cho HS về vũ khí hạt nhân

 

- Phản ứng tổng hợp hạt nhân khi thử bom H → năng lượng toả ra quá lớn → không thể sử dụng → nghiên cứu những phản ứng tổng hợp có điều khiển, trong đó năng lượng toả ra ổn định hơn.

 

- Y/c HS đọc Sgk để nắm các cách tiến hành trong từng việc.

 

 

- Việc tiến hành các phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển gặp rất nhiều khó khăn do hạn chế về kỹ thuật → có những ưu việt gì?

 

- HS ghi nhận những nổ lực gây ra phản ứng tổng hợp hạt nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS đọc Sgk để tìm hiểu.

 

- HS đọc Sgk để tìm hiểu những ưu việc của phản ứng tổng hợp hạt nhân.

IV. Phản ứng tổng hợp hạt nhân trên Trái Đất

1. Con người đã tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân khi thử bom H và đang nghiên cứu tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển.

2. Phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển

- Hiện nay đã sử dụng đến phản ứng

\({}_1^2H + {}_1^3H \to {}_2^4He + {}_0^1n + 17,6MeV\) 

- Cần tiến hành 2 việc:

a. Đưa vận tốc các hạt lên rất lớn

b. “Giam hãm” các hạt nhân đó trong một phạm vi nhỏ hẹp để chúng có thể gặp nhau.

3. Ưu việt của năng lượng tổng hợp hạt nhân

 So với năng lượng phân hạch, năng lượng tổng hợp hạt nhân ưu việt hơn:

- Nhiên liệu dồi dào.

- Ưu việt về tác dụng đối với môi trường.

Hoạt động 6 (5 phút): Giao nhiệm vụ về nhà.

 

 

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung trong giáo án Phản ứng nhiệt hạch. Để nắm bắt toàn bộ nội dung còn lại và các giáo án tiếp theo, mời quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải tài liệu về máy.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ các Thầy cô trong quá trình xây dựng bài 39 với nhiều phương pháp soạn bài hay, nội dung chi tiết và được trình bày khoa học, quý thầy cô có thể tham khảo ở Bài giảng Vật lý 12 - Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Thầy cô quan tâm có thể xem thêm các tài liệu được biên soạn cùng chuyên mục:

>>  Giáo án tiếp theo: Giáo án Vật lý 12 Bài 40: Các hạt sơ cấp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản