Giáo án bài 96: Học vần OAT – OĂT môn Tiếng Việt 1 – GV.Trần.T.Hồng Minh

Chia sẻ: hongminhtt12

Giáo án được thiết kế nhằm mục đích hướng dẫn các em học sinh có thể đọc cũng như đánh vần được âm: OAT, OĂT cùng các từ hoạt hình, loắt choắt và các đoạn thơ ứng dụng nhỏ trong sách giáo khoa.

Nội dung Text: Giáo án bài 96: Học vần OAT – OĂT môn Tiếng Việt 1 – GV.Trần.T.Hồng Minh

Giáo án Tiếng Việt lớp 1

TIẾNG VIỆT:
BÀI 96:

OAT - OĂT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- HS đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt, từ và các câu ứng dụng.
- Viết được oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt.
- Luyện nói được từ 1-3 câu theo chủ đề: Phim hoạt hình.
- HS, khá, giỏi đọc trơn được các tiếng, từ, câu trong bài.
2. Kĩ năng: HS đọc to, phát âm đúng các tiếng có oat, oăt. Viết chữ đúng quy trình chữ.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích học Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng
Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
GV+HS: Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút )
- Gọi HS lên bảng đọc, viết - 2 HS đọc: oanh doanh, doanh trại, oach
hoạch
- Đọc cho HS viết vào bảng con - Cả lớp viết: doanh trại
- Giơ bảng yêu cầu HS đọc - Cá nhân, nhóm, lớp: khoanh tay, mới
- Nhận xét cho tuyên dương toanh…
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy vần mới:
a. Nhận diện vần:
- Viết vần oat lên bảng
Giáo án Tiếng Việt lớp 1

- Yêu cầu HS yếu phân tích vần oat - 2 HS vần oat: oa - t
- Yêu cầu HS tìm ghép vần oat - Cả lớp thực hiện ghép vần: oat
- Hướng dẫn HS đánh vần đọc oat - Cá nhân, nhóm, lớp: oa - t – oat: oat
- Nhận xét uốn nắn - Lắng nghe
b. Đánh vần, đọc tiếng, từ mới:
- Có vần oat muốn có tiếng hoạt ta tìm thêm âm - 1 HS: âm h và dấu nặng
gì? Dấu gì?
- Âm h và dấu nặng đặt ở vị trí nào với vần oat? - Âm h đặt trước vần oat dấu nặng ở dưới
âm a
- Yêu cầu HS tìm ghép tiếng hoạt - Cả lớp thực hiện trên bảng cài: hoạt
- Yêu cầu HS phân tích đánh vần, đọc tiếng hoạt - Cá nhân, nhóm, lớp: h - oat - nặng -
* Giơ tranh hỏi: Tranh vẽ gì? hoạt: hoạt
- Viết từ mới lên bảng -Trả lời: hoạt hình
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: hoạt hình
- Nhận xét uốn nắn - oat - hoạt - hoạt hình
-2 HS đọc: oat - hoạt - hoạt hình
* Vần oăt (Các bước dạy như trên) - oăt - choắt - loắt choắt
- Yêu cầu HS yếu so sánh - 2 HS yếu so sánh: oat - oăt
c. Luyện viết bảng con:
- Viết mẫu lên bảng lớp - Cả lớp viết bảng con
- Hướng dẫn HS cách viết
- Theo dõi giúp đỡ HS yếu
- Nhận xét, uốn nắn chữ viết cho HS - 2 HS đọc: lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt,
d. Đọc từ ngữ ứng dụng: nhọn hoắt
- Viết từ ngữ ứng dụng lên bảng gọi HS giỏi đọc - 2 HS: loát, đoạt, ngoặt…
- Cá nhân, nhóm, lớp đọc phân tích tiếng
- Đọc mẫu và giải nghĩa từ HS TB, yếu đánh vần
- Yêu cầu HS yếu đọc và tìm tiếng có vần mới HS khá, giỏi đọc trơn..
Giáo án Tiếng Việt lớp 1

- Chỉ bảng theo thứ tự và không thứ tự yêu cầu
HS đọc
- Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS
Tiết 2 - Cá nhân, nhóm, lớp đọc: oat hoạt, hoạt
3. Luyện tập: hình, oăt choắt, loắt choắt…
a. Luyện đọc:
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc bài tiết 1 - Quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi
- Nhận xét, uốn nắn, cánh đọc - 2 HS: đọc, tìm tiếng có vần mới: Thoắt
b. Đọc câu ứng dụng: một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây.
- Yêu cầu HS mở SGK quan sát tranh Đó là chú bé hoạt bát nhất của núi rừng.
- Viết câu ứng dụng lên bảng gọi HS giỏi đọc - 2 HS đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc
HS TB, yếu đánh vần
HS khá, giỏi đọc trơn..
- Đọc mẫu và giải thích câu ứng dụng
- Chỉ bảng yêu cầu HS yếu đọc - Cả lớp thực hiện
- Nhận xét, uốn nắn cách đọc cho HS - Cả lớp viết
c. Luyện viết vào vở:
- Yêu cầu HS mở vở tập viết
- Theo dõi giúp đỡ HS viết bài - Quan sát tranh, luyện nói nhóm đôi
- Thu một số bài chấm điểm, nhận xét sửa chữa - Từng cặp thực hành luyện nói với chủ
d. Luyện nói: đề: Phim hoạt hình
- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK - Đại diện 2 HS nói trước lớp
+ Trong tranh vẽ gì? - 1 HS: hoạt


- Viết chủ đề luyện nói lên bảng
-Yêu cầu HS yếu tìm tiếng có vần mới học - 2 HS đọc, cá nhân, nhóm, lớp đọc: Phim
+ Em thấy cảnh gì ở trong tranh? hoạt hình
+ Trong cảnh đó em thấy những gì?
Giáo án Tiếng Việt lớp 1

- Gọi HS đọc phần luyện nói - Cả lớp đọc
- Nhận xét uốn nắn - Lắng nghe
C. Củng cố, dặn dò: (5 phút )
- Chỉ bảng yêu cầu HS đọc bài trên bảng
- Yêu cầu HS đọc bài SGK
- Tìm đọc thêm các tiếng có vần mới
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản