Giáo án Giải tích 12 chương 4 bài 2: Cộng trừ và nhân số phức - Toán 12

Chia sẻ: orchild123123

Giáo viên sẽ giúp cho học sinh nắm được quy tắc cộng trừ và nhân số phức. Biết cách thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân số phức 1 cách thành thạo.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản