Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
629
lượt xem
72
download

Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng: - Về kiến thức: Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng và cách tạo CSDL gồm có nhiều bảng - Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng - Về thái độ: Hình thành ý thức tự giác, thao tác nhanh nhẹn, chính xác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12

  1. Ngày soạn 28/10/2008 Ngày giảng 31/10/2008 Tiết 21+22 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 5 1. Mục tiêu của bài giảng: - Về kiến thức: Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng và cách tạo CSDL gồm có nhiều bảng - Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng - Về thái độ: Hình thành ý thức tự giác, thao tác nhanh nhẹn, chính xác. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: Giáo án, kiến thức, kĩ năng thuyết trình, giảng giải - Học sinh: Kiến thức, kĩ năng thao tác với máy tính để tạo liên kết trong Access, hỏi và trả lời. 3. Nội dung bài giảng: 3.1. Nội dung 3.1.1. Hoạt động 1 (45 phút) 3.1.1.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Hướng dẫn học sinh tạo CSDL - Khởi động Access: Start/ program/ KINH_DOANH gồm 3 bảng Microsoft Access KHACH_HANG( Ma_khach_hang, - Tạo CSDL KINH_DOANH gồm 3 bảng Ho_ten, Dia_chi), HOA_DON(So_don, theo mẫu trong SGK-61 Ma_khach_hang, Ma_mat_hang, 1. File/ New/ Blank Database So_luong, Ngay_giao_hang), MAT_HANG( 2. Gõ tên CSDL KINH_DOANH/ Nháy nút Ma_mat_hang, Ten_mat_hang, Don_gia). Create 3. Nháy đúp và Create table in Design view 4. tạo 3 bảng KHACH_HANG( Ma_khach_hang, Ho_ten, Dia_chi), HOA_DON(So_don, Ma_khach_hang, Ma_mat_hang, So_luong, Ngay_giao_hang), MAT_HANG( Ma_mat_hang, Ten_mat_hang, Don_gia). 5. Lưu và kết thúc Access. 3.1.2. Hoạt động 2 (30 phút) 3.1.2.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
  2. Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Hướng dẫn học sinh tạo các liên kết cho - Khởi động Access: Start/ program/ các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa Microsoft Access tạo ở giờ trước. - Mở CSDL KINH_DOANH: File/ Open/ - Hướng dẫn, gợi mở chọn KINH_DOANH/ Open - Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH: 1. Tool/ Relationship 2. Mở bảng ShowTable/ chọn bảng/ Add 3. Xuất hiện cửa sổ Edit Relationship/ Nháy nút Create 4. Thực hiện kéo thả các trường Ma_khach_hang, Ma_mat_hang từ bảng KHACH_HANG và bảng MAT_HANG sang bảng HOA_DON 3.1.3. Hoạt động 3 (10 phút) 3.1.3.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm - Chú ý kiến thức trọng tâm - lưu ý cho học sinh một số điểm trong quá - Đặt câu hỏi thắc mắc trình tạo liên kết - Chuẩn bị giờ bài tập - Giải đáp những thắc mắc của học sinh - Cho về nhà một số bài tập 4. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………… Ngày…./…./2008 Tổ trưởng duyệt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản