GIÁO ÁN " BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN "

Chia sẻ: Le Thi Cam Cam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
281
lượt xem
49
download

GIÁO ÁN " BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU GIÁO ÁN VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN CHO CÁC ĐỌC GIẢ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN " BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN "

  1. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 Ngy soạn :17/4/10 Tuần : 32 Ngy dạy : 19/4/10 Tiết :62 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : − Củng cố hai quy tắc biến đổi bất phương trình − Biết giải và trình bày lời giải bất phương trình bậc nhất một ẩn − Biết cách giải một số bất phương trình đưa về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : − Bảng phụ ghi các câu hỏi, bài tập, 1. Giáo viên : − Thước thẳng, phấn màu 2. Học sinh : − Thực hiện hướng dẫn tiết trước − Thước thẳng III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định lớp : 1 phút kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 7phút HS1 : − Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn. Cho ví dụ ? − Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi tương đương bất phương trình − Chữa bài tập 19 (c, d) SGK : Giải bất phương trình : c) −3x > −4x + 2 ; d) 8x + 2 < 7x − 1 c) Tập nghiệm là :{x / x > 2} d) Tập nghiệm là {x/x < −3} Đáp án : HS2 : − Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi tương đương bất phương trình − Chữa bài tập 20 (c, d) SGK : Giải bất phương trình : c) −x > 4 d) 1,5x > −9 ; c) Tập nghiệm là {x / x < −4} d) Tập nghiệm là {x / x > − 6} Đáp án : 3. Bài mới : Hoạt động của Giáo viên&Học sinh Kiến thức TL HĐ 1 : Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn 3. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn GV nêu ví dụ 5 : Ví dụ 5 : (SGK) 15’ 1 HS đọc to đề bài Giải HS : cả lớp làm bài Ta có : 2x − 3 < 0 Giải bất phương trình ⇔ 2x < 3(chuyển −3 sang 2x − 3 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số ? vế phải) GV gọi 1HS làm miệng. ⇔ 2x : 2 < 3 : 2 (chia cho 2) GV ghi bảng ⇔ x < 1,5. GV yêu cầu HS khác lên biểu diễn tập nghiệm trên GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
  2. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 trục số Tập nghiệm của bất PT là {x / x < 1,5} 1HS làm miệng giải bất phương trình : 2x − 3 < 0 ) 1 HS lên biểu diễn tập nghiệm 0 1,5 GV lưu ý HS : đã sử dụng hai quy tắc để giải bất phương trình Giáo viên yêu cầu HS ?5 hoạt động nhóm Ta có : −4x −8 < 0 làm ?5 ⇔ −4x < 8 (chuyển − 8 sang vế phải và đổi dấu) Giải bất phương trình : ⇔ −4x : (−4) > 8 : (−4) (chia hai vế cho − 4 và đổi −4x −8 < 0 và biểu diễn chiều) tập nghiệm trên trục số ⇔ x > − 2. GV kiểm tra các nhóm làm việc Tập nghiệm của bất PT là {x / x > −2} GV gọi đại diện nhóm Biểu diễn tập nghiệm trên trục số : lên bảng trình bày ( Đại diện nhóm lên bảng 0 −2 trình bày HS cả lớp nhận xét bài làm của các nhóm GV yêu cầu HS đọc “chú ý” tr 46 SGK về việc Ví dụ 6 : Giải bất PT trình bày gọn bài giải bất phương trình : −4x + 12 < 0 − Không ghi câu giải thích ⇔ −4x < − 12 − Trả lời đơn giản ⇔ −4x : (−4) >−12 : (-4) Cụ thể : bài ?5 trình bày lại như sau : −4x −8 < 0 ⇔ x > 3. ⇔ −4x < 8 ⇔ Vậy nghiệm của bất ⇔ −4x : (−4) > 8 : (−4) PT là : x > 3. ⇔ x > − 2. Nghiệm của bất PT là x > − 2 GV yêu cầu HS tự xem lấy ví dụ 6 SGK GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
  3. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 HĐ 2 : Giải bất phương trình đưa về dạng ax + 4 Giải bất phương trình đưa về dạng ax + b < 0 ; ax + b > 0 ; ax + b ≤ 0 ; ax + b ≥ b < 0 ; ax + b > 0 0 ; ax + b ≤ 0 ; 10’ GV đưa ra ví dụ 7 SGK Giải bất PT : 3x+5< 5x +7 ax + b ≥ 0 GV nói : Nếu ta chuyển tất cả các hạng tử ở vế Ví dụ 7 : Giải bất PT : phải sang vế trái rồi thu gọn ta sẽ được bất PT bậc 3x + 5 < 5x − 7 nhất một ẩn : − 2x + 12 < 0 ⇔ 3x − 5x < − 7− 5 Hỏi : nhưng với mục đích giải bất phương trình ta ⇔ −2x < − 12 nên làm thế nào? ⇔ −2x : (−2) > −12 :(−2) GV tự giải bất PT trên ⇔ x > 6 . Vậy nghiệm của GV gọi 1HS lên bảng bất PT là x > 6 GV yêu cầu HS làm ?6 Bài ?6 : Giải bất phương trình −0,2x − 0,2 > 0,4x − 2 −0,2x − 0,2 > 0,4x − 2 ⇔ −0,2x − 0,4x > −2 +0,2 GV gọi 1HS lên bảng làm ⇔ −0,6x > −1,8 GV gọi HS nhận xét ⇔ x < − 1,8 : (−0,6) 1HS lên bảng làm ⇔ x < 3. 1 vài HS nhận xét Nghiệm của bất phương trình là x < 3 HĐ 3 : Luyện tập : Bài 26 (a) tr 47 Bài 26 (a) tr 47 : (Đề bài đưa lên bảng phụ) Hình vẽ biểu diễn tập hình vẽ sau biểu diễn tập hợp nghiệm nào ? nghiệm của bất phương HS : quan sát hình vẽ bảng phụ trình : {x / x ≤ 12} 3’ ] Ví dụ : x − 12 ≤ 0 0 12 2x ≤ 24 Hỏi : Kể ba bất PT có cùng tập nghiệm với : x − 2 ≤ 10 {x / x ≤ 12} HS : tự lấy ví dụ ba bất PT có cùng tập nghiệm GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010
  4. Trường THCS Lê Quý Đôn Giáo án đại số 8 Bài 23 tr 47 SGK Bài 23 tr 47 SGK GV yêu cầu HS hoạt a) 2x − 3 > 0 ⇔ 2x > 3 b) 3x + 4 < 0 ⇔ 3x < − động theo nhóm ⇔ x > 1,5 4 7’ − Nửa lớp giải câu a và c Nghiệm của bất PT : 3 ⇔x < − 4 . − Nửa lớp giải câu b và d x > 1,5 Nghiệm của bất Học sinh hoạt động theo ( phương trình là : x < nhóm. 0 12 3 − 4. c) 4−3x ≤ 0 ⇔ −3 x ≤ −4 ) 0 3 −4 4 ⇔x ≥ GV đi kiểm tra các nhóm 3 d) 5 − 2x ≥ 0 [ làm bài tập ⇔ − 2x ≥ −5 0 4 3 ⇔ x ≤ 2,5 ] Sau 5’ GV gọi đại diện 0 2,5 hai nhóm lần lượt trình bày bài làm GV gọi HS nhận xét 4. Hướng dẫn học ở nhà : - So snh cch giải phương trình với bất phương trình − Nắm vững cách giải bất PT đưa được về dạng bất PT bậc nhất một ẩn 2’ − Bài tập về nhà : 22, 24, 25, 26 (b) , 27 , 28 tr 47 − 48 SGK − Xem lại cách giải PT đưa về dạng ax + b = 0 (chương III). - Tiết sau luyện tập GV: Lê Thị Cẩm Năm học: 2009 - 2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản