Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE VIẾT: BÀI TẬP LÀM VĂN.

Chia sẻ: abcdef_13

Tham khảo tài liệu 'giáo án chính tả lớp 3: đề bài: nghe viết: bài tập làm văn.', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE VIẾT: BÀI TẬP LÀM VĂN.

Đề bài: NGHE VIẾT: BÀI TẬP LÀM VĂN.

I.Mục tiêu:

- Rèn kĩ năng viết chính tả :

1. Nghe-viết chính xác đoạn văn tóm tắt truyện: Bài tập làm văn. Biết viết

hoa tên riêng người nước ngoài.

2. Làm đúng bài tập phân biệt cặp vần: eo / oeo, phân biệt một số tiếng có

thanh hỏi/ ngã.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp, phiếu lớn viết nội dung bài tập 2, bài 3b.

III.Các hoạt động dạy và học

Tiến trình Hoạt động của GV Hoạt động của

dạy học HS

-Gọi 3 hs lên bảng viết 3 tiếng có vần oam -Hs làm bài tập.
A.Bài cũ

-Gv đọc cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết
(3-4phút)

bảng con các từ: cái kẻng, thổi kèn, lời

khen, dế mèn.

-Nhận xét bài cũ.

B.Bài mới

-Nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
1.Gt bài
-Ghi đề bài. -2 hs đọc đề bài.
(1-2 phút)

2.HD hs

viết chính

tả

a.Hd hs chuẩn bị:
(18-

-Gv đọc đoạn văn. -Hs chú ý lắng
20phút)

nghe.

-2 hs đọc lại đoạn

văn.

-Gv hỏi:

+Tìm tên riêng trong bài chính tả? -Cô-li-a.

+Tên riêng trong bài được viết như thế -Viết hoa chữ cái

đầu tiên, đắt dấu
nào?

gạch nối giữa các

tiếng.

-Yêu cầu hs tập viết vào bảng con các từ -Tập viết các

khó: Cô-li-a, làm văn, lúng túng, giặt, tiếng khó.

ngạc nhiên.

-Nhận xét.

b.Gv đọc bài cho hs viết. -Hs viết bài vào
vở.

c.Chấm chữa bài

-Yêu cầu hs tự chấm chữa bài và ghi số lỗi -Hs tự chấm chữa

ra lề đỏ bằng bút chì. bài và ghi số lỗi

-Gv chấm 5-7bài, nhận xét cụ thể về nội ra ngoài lề đỏ.

dung bài, cách trình bày bài, chữ viết của

hs.

3.Hd hs a.Bài tập 2

-Gv giúp hs nắm vững yêu cầu của bài tập, -Nắm vững yêu
làm bài

cả lớp làm bài vào vở. cầu đề làm bài
tập

-Gv mời 3 hs lên bảng thi làm bài đúng, 3 hs lên bảng làm
(6-7 phút)

nhanh, sau đó, đọc kết quả. bài.

-Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng, gọi -Nhận xét.

nhiều hs đọc lại kết quả.

-Khoeo chân, người lẻo khoẻo, ngoéo tay.

b.Bài tập 3b (lựa chọn):

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập. -1 hs đọc yêu cầu

-Yêu cầu hs tự làm bài. của bài.

-Gv mời 3 hs thi làm bài trên bảng (chỉ -Hs thi làm bài.

viết tiếng cần điền dấu thanh).
-Gv nhận xét, chọn lời giải đúng, gọi 3 - 4 -Nhận xét bài làm

hs đọc lại cả khổ thơ sau khi đã điền đúng của bạn.

dấu thanh. -3,4 hs đọc lại cả

b.Trẻ thơ, Tổ quốc, biển, của, những. khô thơ đã hoàn

-Gv nhận xét tiết học. chỉnh.

-Yêu cầu hs về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ
4.Củng cố,

chính tả.
dặn dò

-Chuẩn bị bài sau: Nghe-viết: Nhớ lại buổi
(1-2 phút)

đầu đi học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản