Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT : NGƯỜI MẸ.

Chia sẻ: abcdef_13

I.Mục tiêu: - Nghe-viết lại đoạn văn tóm tắt nội dung truyện Người mẹ (62 tiếng). Biết viết hoa các chữ đầu câu và các tên riêng, viết đúng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm. - Làm đúng các bài tập phân biệt các âm đầu dễ lẫn: d, gi, r. II. Đồ dùng dạy học: - Ba hoặc bốn băng giấy viết nội dung bài tập 2a. III.Các hoạt động dạy học Tiến trình dạy học A.Bài cũ (3-4phút) -3 hs lên bảng, cả lớp viết vào bảng con những từ ngữ theo lời...

Nội dung Text: Giáo án Chính Tả lớp 3: Đề bài: NGHE - VIẾT : NGƯỜI MẸ.

Đề bài: NGHE - VIẾT : NGƯỜI MẸ.

I.Mục tiêu:

- Nghe-viết lại đoạn văn tóm tắt nội dung truyện Người mẹ (62 tiếng). Biết

viết hoa các chữ đầu câu và các tên riêng, viết đúng các dấu câu: dấu chấm,

dấu phẩy, dấu hai chấm.

- Làm đúng các bài tập phân biệt các âm đầu dễ lẫn: d, gi, r.

II. Đồ dùng dạy học:

- Ba hoặc bốn băng giấy viết nội dung bài tập 2a.

III.Các hoạt động dạy học

Tiến trình Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của

dạy học HS

-3 hs lên bảng, cả lớp viết vào bảng con -Hs viết lại các từ
A.Bài cũ

những từ ngữ theo lời đọc của 1 hs: ngắc khó đã học.
(3-4phút)

ngứ, ngoặc kép, mở cửa, đổ vỡ.

-Nhận xét.

B.Bài mới

-Nêu mục đích yêu cầu của bài học.
1,Gt bài

-Ghi đề bài. -2 hs đọc đề bài.
(1-2 phút)

2.HD hs

nghe-viết
a.HD hs chuẩn bị.
(18-20

-Gọi 2 em hs đọc đoạn văn sẽ viết chính tả -2 hs đọc đoạn
phút)

văn, cả lớp theo

-Yêu cầu hs quan sát đoạn văn, nhận xét dõi trong SGK.

chính tả. -Hs quan sát đoạn

văn, nhận xét

chính tả

+Đoạn văn có mấy câu? -4 câu.

+Tìm các tên riêng trong bài chính tả? -Thần Chết, Thần

Đêm Tối.

+Các tên riêng đó được viết thế nào? -Viết hoa các chữ

cái đầu mỗi tiếng.

+Những dấu câu nào được dùng trong -Dấu chấm, dấu

đoạn văn? phẩy, dấu hai

chấm.

-Yêu cầu hs đọc thầm đoạn văn, tự viết ra -Đọc thầm đoạn

nháp những chữ khó: vượt qua, khó khăn, văn, viết ra các

giành, ngạc nhiên. chữ khó.

b.Gv đọc bài cho hs viết. -Hs viết bài

c.Chấm chữa bài: -Tự chấm bài
-Cho hs tự chấm chữa bài và ghi lỗi ra lề

đỏ bằng bút chì.

-Gv chấm 5-7 bài, nhận xét về nội dung,

cách trình bày, chữ viết của hs.
3.Hd hs

a.Bài tập 2a (lựa chọn):
làm bài

-Gv phát riêng cho hs 3, 4 băng giấy để -Hs tự làm bài.
tập

các em làm bài, cả lớp làm bài vào vở.
(6-7phút)

-Sau đó, cho các em giải câu đố:

*Là hòn gạch.

*Là viên phấn.

b.Bài tập 3a (lựa chọn):

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài tập. -1 hs đọc yêu cầu.

-Yêu cầu hs tự làm bài, mời 3,4 hs thi viết -Hs thi làm bài.

nhanh các từ tìm được lên bảng, sau đó,

đọc kết quả.

-Cả lớp và Gv nhận xét, Gv chốt lại lời -Nhận xét bài làm

giải đúng. của bạn.

*Ru - dịu dàng - giải thưởng.

-Nhận xét tiết học.
4.Củng cố,

-Nhắc những hs viết sai chính tả về nhà
dặn dò
sửa lỗi, xem lại bài 2 và học thuộc lòng
(2-3phút)

c á c c â u đố.

-Chuẩn bị bài sau: Nghe-viết: Ông ngoại.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản