Giáo án chương 1 bài 7: Tỉ lệ thức - Đại số 7 - GV.Lê Văn Tài

Chia sẻ: Paradise1 Paradise1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
180
lượt xem
8
download

Giáo án chương 1 bài 7: Tỉ lệ thức - Đại số 7 - GV.Lê Văn Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án "Tỉ lệ thức" giúp học sinh hiểu được thế nào là tỉ lệ thức, các tính chất của tỉ lệ thức từ đó vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải các bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án chương 1 bài 7: Tỉ lệ thức - Đại số 7 - GV.Lê Văn Tài

  1. Bài 7: TỈ LỆ THỨC I. Mục đích yêu cầu: - Học sinh hiểu được thế nào là tỉ lệ thức,name vững hai tính chất của tỉ lệ thức. - Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức. - Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải các bài tập. II. Phương pháp: III. Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi các tính chất. - HS: bảng nhóm. IV.Tiến trình: 1. Kiểm tra bài cũ: - Tỉ số của hai số a, b ( b  0 ) là gì? Viết kí hiệu. 1,8 10 - Hãy so sánh: và 2,7 15 2. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Định nghĩa
  2. - Đặt vấn đề: hai phân 1.Định nghĩa: 1,8 Tỉ lệ thức là đẳng thức 10 số và bằng nhau. 2,7 15 a c của hai tỉ số = b d 10 Ta nói đẳng thức: = 15 c a Tỉ lệ thức = còn 1,8 d b 2,7 được viết a: b = c: d Là một tỉ lệ thức. a,b,c,d : là số hạng. - HS: Tỉ lệ thức là đẳng Vậy tỉ lệ thức là gì?Cho a,d: ngoại tỉ. a thức của hai tỉ số = vài VD. b b,c : trung tỉ. c ?1 d - Nhắc lại ĐN tỉ lệ thức. - Hs nhắc lại ĐN. 2 14 1 a. :4 = , :8= 5 10 5 10 - Thế nào là số hạng, - a,b,c,d : là số hạng. 2 4 ngoại tỉ, trung tỉ của tỉ lệ :4 = : 8  5 5 a,d: ngoại tỉ. thức? 1 1 b,c : trung tỉ. b. -3 :7 = 2 2 -Làm ?1 2 1 1 -2 : 7 = - Yêu cầu làm ?1 5 5 3 1 2 1  -3 :7  -2 : 7 2 5 5 (Không lập được tỉ lệ thức)
  3. Hoạt động 2: Tính chất. a = - HS: Tương tự từ tỉ lệ 2.Tính chất : -Đặt vấn đề: Khi có b thức Tính chất 1 : c thì theo ĐN hai phân d c c a a = ta có thể suy ra Nếu = thì a.d=b.c d d b b số bằng nhau ta có: a.d = b.c Tính chất 2 : a.d=b.c.Tính chất này còn đúng với tỉ lệ thức Nếu a.d = b.c và a,b,c ,d không? -Làm ?2.  0 ta có 4 tỉ lệ thức - Làm ?2. - Từ a.d = b.c thì ta suy sau: - Từ a.d = b.c thì ta suy ra được 4 tỉ lệ thức : c a b a =; = ra được các tỉ lệ thức d c d b Nếu a.d = b.c và a,b,c ,d nào? d c d b =; = b a c a  0 ta có 4 tỉ lệ thức sau: c a b a =; = d c d b d c d b =; = b a c a 3. Củng cố : - Cho Hs nhắc lại ĐN, tính chất của tỉ lệ thức.
  4. - Hoạt động nhóm bài 44,47/SGK - Trả lời nhanh bài 48. 4. Dặn dò : - Học thuộc các tính chất của tỉ lệ thức. - Làm bài 46/SGK,bài 60,64,66/SBT. V. Rút kinh nghiệm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản