Giáo án chương trình đổi mới ĐỀ TÀI: CHỮ O – Ô - Ơ

Chia sẻ: abcdef_11

I.Mục đích yêu cầu:  Trẻ nhận biết và phát đúng âm của các chữ cái o, ô, ơ.  Nhận ra âm và chữ o, ô, trong các từ trọn vẹn.  Thể hiện nội dung chủ điểm trường mầm non: cô giáo, kéo co, chùm nho…  Biết sử dụng kỹ năng vẽ, vận động, trò chơi để nhận biết phát âm chữ o, ô, ơ

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới ĐỀ TÀI: CHỮ O – Ô - Ơ

G IÁO ÁN: LÀM QUEN CH Ữ VIẾT

C HỦ ĐIỂM: TR Ư ỜNG MẦM NON

ĐỀ TÀI: CHỮ O – Ô - ƠI. Mục đích yêu cầu:

 T r ẻ nhận biết và phát đúng âm c ủa các chữ cái o, ô,

ơ.

 Nh ận ra âm và ch ữ o, ô, trong các từ trọn vẹn.

 T h ể hiện nội dung chủ điểm tr ư ờng mầm non: cô

giáo, kéo co, chùm nho…

 Biết sử dụng kỹ năng vẽ, vận động, tr ò ch ơi để nhận

biết phát âm chữ o, ô, ơ.II. Chuẩn bị:

 T ranh vẽ: ch ùm nho, cô giáo, cái nơ.

 Bộ thẻ chữ cái cho cô và cháu
III. Tiến hành:

- Cô và tr ẻ hát b ài hát: “ Trư ờng cháu đây là trư ờng mầm

non”

- Cô trò chuyện với trẻ về tr ư ờng mầm non.

- Cô hỏi:

o Bài hát v ừa rồi có những ai?

o Ngoài ra còn có ai n ữa?

o Công việc của cô hằng ngày là gì?

o Công việc của các cô chú trong tr ư ờng( cấp d ư ỡng, lao

công…?)

- Cho trẻ đọc bài thơ “Mẹ và cô”

Buổi sáng bé ch ào mẹ

C h ạy tới ôm cổ cô

Buổi chiều bé ch ào cô

Rồi òa vào lòng mẹ

M ặt trời mọc rồi lặn

T rên đôi chân lon ton

H ai chân tr ời của con
L à m ẹ và cô giáo- Cô cho trẻ xem tranh cô giáo, đọc từ dưới tranh, tìm

những chữ cái đã biết.

o Đây là tranh vẽ gì?- Cô chỉ vào t ừ “Cô giáo”. Và cho tr ẻ đọc từ “cô giáo”

- Cô giới thiệu chữ cái o và ô.

- Cô cho tr ẻ phát âm.

- C ho trẻ xem tranh “Cái n ơ ”. Cô tiến h ành các bước t ương

t ự tr ên.

- Sau đó cô cho tr ẻ quan sát các chữ cái o, ô, ơ và so sánh

ch ữ cái o với chữ cái ô, ch ữ cái o với chữ cái ơ.Cô hỏi:

o C h ữ cái o khác với chữ cái ô ở chỗ n ào?

o C h ữ cái o khác với chữ cái ơ c hỗ n ào?
- Trò chơi tìm chữ cái theo hiệu lệnh: Cô phát thẻ chữ o, ô, ơ

cho tr ẻ, trẻ tìm đ úng ch ữ cái theo hiệu lệnh của cô rồi giơ

lên.

Cô phát âm o, các cháu tìm ch ữ cái o giơ lên theo hiệu lệnh

của cô- Trò chơi Hát theo chữ cái “ Trái đất này là của chúng

mình”

T r ẻ hát: khi cô đ ưa d ấu hiệu chữ o thì tr ẻ hát lời b ài hát

t hành ch ữ o.

Ví d ụ: trái đất n ày là của ô ô, quả bóng xanh ơ ơ ơ ơ…- Trò chơi: Ai nhanh hơn.

C hia tr ẻ làm hai đội. Khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu”, ng ười

đ ầu tiên nh ảy qua hai vạch lên b ảng nối những từ có chứa o,

ô, ơ với các chữ cái o, ô, ơ ở giữa, chạy về. Người thứ hai tiếp

t ục.

C ho tr ẻ ch ơi 3 lần.
- Kết thúc.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản