Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt

Chia sẻ: abcdef_11

Mục đích yêu cầu: 1/ Kiến thức: _Dạy trẻ nhận biết và tập nói về con gà trống, gà mái, con vịt _ Dạy trẻ biết được đặc điểm của gà, vịt như:  Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn thóc, chân có cựa, gà trống có mào đỏ.  Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng  Con vịt: Chân có màng bơi dưới nước, mỏ dẹp, vịt kêu cạp cạp 2/ Kỹ năng: _Trẻ biết quan sát bằng cách sử dụng nhiều giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác để...

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Tổ chức Hoạt Động Nhận Biết Tập Nói.
Chủ điểm: Động Vật
Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt


Mục đích yêu cầu:
1/ Kiến thức:
_Dạy trẻ nhận biết và tập nói về con gà trống, gà mái, con vịt
_ Dạy trẻ biết được đặc điểm của gà, vịt như:
 Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn thóc, chân có
cựa, gà trống có mào đỏ.
 Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng
 Con vịt: Chân có màng bơi dưới nước, mỏ dẹp, vịt kêu cạp
cạp
2/ Kỹ năng:
_Trẻ biết quan sát bằng cách sử dụng nhiều giác quan như thị giác,
thính giác, xúc giác để nhận biết các con vật.
_ Nhận ra sự khác nhau giữa gà trống , gà mái, con vịt qua tiếng
k êu.
3/ Ngôn ngữ:
_ Trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ mới cho trẻ. Dạy trẻ nói từ: gà
trống, gà mái, con vịt, mào gà, mỏ gà, chân gà, chân vịt...
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
_ Các câu đơn giản: mỏ gà nhọn, mỏ vịt dẹp và dài, gà trống gáy ò
ó o o, gà mái kêu tục tác, gà mái đẻ trứng, chân vịt có màng bơi
được dưới nước.
Chuẩn bị:
1/ Học cụ
_Mô hình: gà trống, gà mái,vịt
_Tranh: gà trống, gà mái, vịt
_Băng nhạc : “Đàn gà trong sân”, “M ột con vịt.”
2/ Nội dung:
_Âm nhạc: Bài hát “ Con gà trống” “Một con vịt” “Đàn gà trong
sân”


Cách tiến hành
Hoạt động cô và trẻ Hoạt động trẻ
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com


Hoạt động 1 : Giới thiệu và tạo cảm
Trẻ chơi tạo dáng và làm
xúc cho trẻ
Cô và trẻ cùng chơi tạo dáng kêu tiếng kêu con gà trống, gà
tiếng kêu của các con vật: gà trống – mái , con vịt
gà mái – con vịt


Cô dẫn dắt trẻ đến xem mô hình, kết Trẻ trả lời
hợp cho trẻ quan sát và đàm thoại Trẻ quan sát và trả lời
cùng trẻ:
 Đố trẻ trong khu vườn này có
con gì?
 Con gì đang mổ thóc vậy con?
Trẻ hát và vận động theo
 Thê scon gà mái đang làm gì?
 Còn con gì đang bơi dưới nước? nhạc bài “Con gà trống”
_Giờ tạm bịêt gà trống, gà mái và vịt
chúng mình đi chơi nhé!
_Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát:
“Con gà trống”


Hoạt động hai: Cô hướng dẫn trẻ
nhận biết tập nói.
_Cô để 3 tranh con vịt lên bảng nỉ và


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
đó trẻ con nào là gà trống. ( sau đó cô
cất tranh gà mái và vịt)
Trẻ quan sát và nói theo cô
 Gà trống:
_Đây là con gì?
_Đây là con gà trống, thế con gà
trống có những phần gì nào? (Cô
kết hợp đàm thoại và giới thiệu)
_Đây là đầu, mình, đuôi và Chân
thành
_ Nhìn xem trên đầu gà trống có gì
nữa?
_Đây là mào gà, con nói đi: “ Mào
gà”
_Thế mào gà màu gì?
_Còn đây là gì?
_Đây là mỏ gà,mỏ gà như thế nào
_Mỏ gà nhọn để mổ thóc
_Đây là gì?
_Chân gà có móng nhọn để bới đất
tìm giun. Các bạn nói đi “ Chân gà
có cựa”
_Gà trống gáy sao vậy con
_Các con biết không, gà gáy vào


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
buổi sáng để đánh thức mọi người
dậy
_ Gà trống không đẻ được, vậy các
con lặp lại cô nghe nào.
 Gà mái:
_ Thế đây có phải là gà trống
không? Nó là con gì?
_Đây là con gà mái, con gà mái
kêu thế nào?
_ Cô tạo tình huống và kêu “ cục
tác, cục tác” và hỏi trẻ con gì kêu?
Gà đẻ trứng nên kêu “cục tác, cục
tác – đố trẻ đây là gì? (cô đưa quả
trứng)
 Con vịt:
_Đố các con đây là con gì?
_Con vịt có đẻ trứng không? Con
vịt có gì đây? (cô chỉ vào mỏ vịt)
_Mỏ vịt dài và dẹp
_Vịt đi như thế nào?mình bắt
chước dáng đi của vịt nhé!
_Lạch bạch, lạch bạch
_Chỉ cho cô xem chân vịt ở đâu?


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
_Chân vịt có màng, vịt bơi dưới
nước
_Vịt kêu như thế nào?
_Cô cho trẻ làm tiếng vịt kêu “
Cạp, cạp cạp”


Hoạt động 3: Luyện tập
Luyện tập củng cố qua trò chơi, bài Trẻ chơi và thực hiện theo
yêu cầu cô đưa ra.
hát
Trò chơi: Tạo dáng
 Cô tạo dáng gà vỗ cánh và gáy ò
ó o o, đố là con gì?
 Cô cho trẻ tạo dáng gà gáy, mào
gà trên đầu, ....
 Cô tạo tiếng con gà mái cho trẻ
nghe và đố trẻ con gì? Cô cho
trẻ đi tìm trứng gà đẻ, sau đó
cho trẻ xem trứng gà và nói “Gà
mái đẻ trứng”
 Cô tạo dáng con vịt bơi, đố trẻ
con gì? Và khuyến khích trẻ
cùng chơi và nói “ cạp, cạp cạp”
Trò chơi:Trò chơi tìm đúng nhà kết


Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
hợp với bài hát.
 Các con ơi, chúng ta cùng đi
chơi nha
 Hát và vận động theo bài “Một
con vịt”
 Củng cố lại tiếng kêu và dáng đi
của vịt
 Cho trẻ vận động bài “ Đàn gà
t rong sân”
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản