Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng

Chia sẻ: abcdef_11

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức: _Trẻ nhận biết và gọi tên được các đồ chơi và phân biệt các màu đỏ, màu xanh, màu vàng qua đồ dùng đồ chơi. Kỷ năng: _Trẻ phân biệt được các màu xanh, đỏ , vàng. _Thực hiện được các bài tập cô đưa ra. Giáo dục: _Biết nhường nhịn bạn khi chơi. CHUẨN BỊ: _Quả nhựa (màu đỏ, màu xanh) _Cây xanh (màu đỏ, màu xanh, màu vàng) _Đồ chơi (Màu đỏ, màu xanh, màu vàng)...

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Chủ điểm:TRƯỜNG MẦM NON.

Đề tài: Màu đỏ - Màu xanh - Màu vàng
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Kiến thức:

_Tr ẻ nhận biết và gọi tên đư ợc các đồ ch ơi và phân

biệt các m àu đỏ, m àu xanh, màu vàng qua đ ồ d ùng đồ ch ơi.

Kỷ năng:

_Tr ẻ phân biệt đ ược các m àu xanh, đỏ , vàng.

_Th ực hiện đ ược các b ài t ập cô đ ưa ra.

Giáo d ục:

_Biết nh ường n hịn b ạn khi ch ơi.

CHUẨN BỊ:

_Qu ả nhựa (m àu đỏ, m àu xanh)

_Cây xanh (màu đỏ, m àu xanh, màu vàng)

_Đồ chơi (Màu đỏ, m àu xanh, màu vàng)Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Họat động của Cô Hoạt động của trẻ

Họat động 1:

Cô và tr ẻ c ùng đi chơi đến cây treo quả.

_Đố bé cây có quả m àu gì?(cô chỉ vào _ Tr ẻ trả lời

q u ả và hỏi trẻ)

_Cô cho bé hái qu ả và bỏ vào giỏ:quả _ Tr ẻ chọn quả bỏ

m àu xanh(đỏ) bỏ vào giỏ màu xanh (đỏ) vào rổ

_Các con vừa hái quả m àu gì?

Hoạt động 2:

T h ế mình hái qu ả xong rồi,cô cháu _ Tr ẻ cầm vòng và

mình cùng đi về nh à b ằng xe ôtô nhé! ch ạy về nh à.

Cô đố trẻ: _Vòng lái màu gì? Cô lần

lượt cầm vòng màu vàng, vòng màu đỏ.

_Cô và các con cùng làm chú tài xế lái

ôtô nhé!

L ần 1:Cháu chạy về nh à

L ần 2:Đổi nh à cho nhauTrẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Hoạt động 3: Cô t ạo tình huống trang

t rí lớp đón Trung T hu.

Cô cho cháu xem m ẫu trang trí.

_Chia 3 nhóm cháu chơi, mỗi nhóm

một cây.

_ Khi cháu th ực hiện xong, cô động

viên cháu đ ến nhóm khác và cùng trang

t rí.
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản