Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng

Chia sẻ: abcdef_11

I. Mục đích yêu cầu : 1. Kiến thức: - Cháu phân biệt được chiều dài của ba đối tượng : dài nhất , ngắn hơn và ngắn nhất. - Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ - Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất 2. Kĩ năng : - Ôn kĩ năng xếp cạnh nhau , kĩ năng so sánh 3 nhóm đối tượng với nhau thông qua một vật gián tiếp - Ôn kĩ năng đo cho trẻ 3. Phát triển tư duy và ngôn...

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượng

Giáo án

Chủ đề : Phương tiện giao thông

Đề tài : Ôn so sánh chiều dài của 3 đối tượngI. Mục đích yêu cầu :

1. Kiến thức:

- Cháu phân biệt được chiều dài của ba đối tượng : dài nhất ,
ngắn hơn và ngắn nhất.

- Củng cố các kiến thức về phương tiện gaio thông cho trẻ

- Hình thành cho trẻ các thuật ngữ toán học: dài nhất, ngắn
hơn, ngắn nhất

2. Kĩ năng :

- Ôn kĩ năng xếp cạnh nhau , kĩ năng so sánh 3 nhóm đối
tượng với nhau thông qua một vật gián tiếp

- Ôn kĩ năng đo cho trẻ

3. Phát triển tư duy và ngôn ngữ:

- Cháu nói đúng, rõ ràng các thuật ngữ toán học dài nhất,
ngắn hơn và ngắn nhất

3. Chuẩn bị:

- Cô tàu lửa, các phương tiện giao thông, các tuyến đường
giao thông

- Trẻ các hình tàu lửa ngắn nhất , dài hơn và dài nhất

- Các đồ chơi để chơi trò chơi
II.Phương pháp tổ chức:

- Phương pháp chủ đạo là phương pháp luyện tập chủ yếu là
trò chơi.

- Phương pháp hỗ trợ là phương pháp trực quan hình ảnh và
phương pháp dùng lời.III. Bộ môn tích hợp:

- Môn tích hợp : môi trường xung quanh, âm nhạc, tạo hìnhIV. Tiến trình:Hoạt động của Dự kiến tình
Các bước
Hoạt động của cô
tiến hành trẻ huống

Hoạt động - Hát “ đoàn tàu nhỏ xíu ” - Trẻ cùng hát
1: ổn định - Có điện thoại của bác với cô - Đường bộ – xe
và vào bài gấu mời lớp mình đi ăn - Trẻ trả lời theo buýt , xe ô tô,

sinh nhật theo con nhà bác từng băng đường xe máy
gấu như thế ta phải đi mà cô đưa ra - Đường thủy –
bằng phương tiện gì ? tàu , canô

- Đường sắt –
Hoạt động
- Bây giờ các con xem cô - Trẻ quan sát xe lửa
2:
đã chuẩn bị xe gì cho lớp - Đường hàng
- Trẻ trả lời câu không – máy
mình nha.
hỏi của cô bay
- Xe gì đây các con ?- Cô có mấy chiếc xe lửa ? - Màu đỏ, màu
xanh, màu vàng
- Các chiếc xe lửa này có
màu gì nè?
- 5 toa

- Chiếc màu đỏ có mấy
toa nhỉ ? (chiếc có 5 toa ) - Con đếm

- Vì sao con biết?

- 7 toa

- Chiếc màu xanh có mấy
toa ? (chiếc có 7 toa ) - 9 toa
- Chiếc màu vàng có mấy
toa ? (chiếc có 9 toa )
- Dạ không

- Dạ có.Cho trẻ
- Các con xem các xe này
- Con đếm nói tại sao trẻ
có bằng nhau không?
nghĩ vậy và cho
-Vì sao con biết ? t rẻ dùng các
- Trẻ trả lời con
thao tác để kiểm
sẽ đo
chứng
- Có cách nào để chúng ta
-Trẻ trả lời con
xem các xe bằng nhau hay
sẽ đặt các tàu ở
không nhỉ ?
Hoạt động cạnh nhau
Trò - Bạn nào có cách khác? - Con đếm số
3 :

- Trẻ tham gia toa
chơi
chuyển
Cô chia trẻ ra làm 3 nhóm trò chơi
tiếp trò
và cho trẻ thử dùng các
chơi “ the
dây khi cô hát đến nào
wheels on
dùng dây màu đỏ ta đo
the bus ”
xem coi tàu ai lớn thì trẻ
sẽ dùng dây để đặt vào
tàu dài nhất và đưa lên và
dùng dây vàng đo tàu bé
nhất. Dùng dây xanh để
Hoạt động
đo tàu ngắn hơn.sau đó
4 : trò
trẻ sẽ chạy xếp các dây
chơi ngắn
theo thứ tự mà cô yêu cầu
dài


Khi cô hô khẩu lệnh nào
thi trẻ để tay theo khẩu
lệnh đó .Ví dụ cô hô dài
Hoạt động thì trẻ để tay dài, ngắn
5 trò chơi hơn trẻ để tay ngắn hơn và
chạy theo ngắn nhất trẻ để tay ngắn
tín hiệu nhất
đènCô cho trẻ xếp các tàu
theo thứ tự và chia trẻ
thành 4 nhóm mỗi nhóm 3
trẻ, cô quy định màu đèn
là màu xe được xe ( ví dụ
màu đỏ xe đỏ sẽ chạy,
màu vàng xe vàng sẽ
Hoạt động chạy…) và xe nào ngắn
6 trò chơi nhất sẽ chạy đường nhỏ
tìm nhà nhất, xe dài hơn sẽ chạy
cho đúng đường lớn hơn và xe dài
nhất sẽ chạy đường lớn
nhất. Khi cô đưa cờ màu
nào thì màu xe đó sẽ chạy
trên đường dành cho mình
Hoạt động
7 nhận xét
Cô xếp 3 băng ghế có
chiều dài và màu sắc khác
nhau, cô phát cho mỗi trẻ
một trong 3 thẻ vẽ xe dài
nhất ngắn hơn và ngắn
nhất.cô yêu cầu trẻ chạy
về cho đúng vị trí của
mình trên băng ghế- Cô nhận xét và kết thúc
giờ học
Hoạt động tiếp theo :

- Góc toán : ôn tập số lượng 10 và thêm bớt trong phạm vi
10, so sánh dài hơn, ngắn hơn

- Góc xây dựng : xây dựng toa tàu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản