Giáo án chương trình đổi mới LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau của đối tượng khác.

Chia sẻ: abcdef_8

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Củng cố kỹ năng định hướng trong gian,biết xác định đúng vị trí trên – dưới, phía trước – phía sau của đối tượng khác. - Trẻ sử dụng đúng các từ toán học khi diễn đạt: ở trên, ở dưới, phía trước, phía sau của đối tượng. Giúp trẻ phát triển khả năng phán đoán ,suy luận, quan sát. - Giáo dục tính tự tin trong hoạt động và tham gia vào tập thể, biết chia sẻ cùng bạn....

Nội dung Text: Giáo án chương trình đổi mới LÀM QUEN VỚI TOÁN Đề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau của đối tượng khác.

LÀM QUEN VỚI TOÁNĐề tài: Ôn xác định vị trí trên – dưới, trước- sau

của đối tượng khác.I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- Củng cố kỹ năng định hướng trong gian,biết xác định đúng vị

trí trên – dưới, phía trước – phía sau của đối tượng khác.

- Trẻ sử dụng đúng các từ toán học khi diễn đạt: ở trên, ở dưới,

phía trước, phía sau của đối tượng. Giúp trẻ phát triển khả năng

phán đoán ,suy luận, quan sát.

- Giáo dục tính tự tin trong hoạt động và tham gia vào tập thể,

biết chia sẻ cùng bạn.II- CHUẨN BỊ :

- Hai băng ghế làm cầu, hai chậu cây kiểng trên thân cây có

con chim gõ kiến
- Quả xoài màu xanh, màu vàng, lá xanh, lá vàng có kích

thước bằng nhau

- 4 bức tranh vẽ vị trí các vật trong tranh

- 2 sơ đồ vị trí đến khu rừng và mũi tên hướng dẫn.

- Cây xanh có chú gấu đang ngồi dưới gốc cây; 1 chú thỏ, 1 hủ

đựng củ nhân sâm

- Đàn OrganIII- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :Hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của trẻ

Hoạt động 1:Ôn nhận biết vị trí trên,

dưới, trước- sau của đối

tượng .

TC : “Khiêu vũ”.

- Cho trẻ đứng thành từng đôi

- Lần 1 : hai bạn đứng đâu lưng vào nhau, - Hai trẻ kết lại thành 1 đôi
nắm tay làm thành 1 đôi. Cả hai cùng đứng đâu lưng

chuyển động theo hiệu lệnh của cô.

“Bây giờ chúng mình cùng khiêu vũ

nhé!”

(Cô mở nhạc cho trẻ vận động)

“Con hãy đi về phiá trước 4 bước” - Trẻ thực hiện theo yêu cầu

“Con hãy đi về phía sau 5 bước”

“Con có nhận xét gì khi con bước về - Con bước không được, bị

trước và bước về phiá sau không?” té

“Tại sao vậy?” - Do 2 bạn đâu lưng, bước

ngược hướng nên bị té

“Có cách nào để 2 bạn cùng bước về - Trẻ suy nghĩ và tự trả lời

phiá trước, phiá sau mà không bị té

không?”

- Lần 2 : Hai trẻ đứng cùng hướng (bạn - Hai trẻ cùng đứng 1 hướng

đứng sau ôm eo bạn đứng trước) làm và thực hiện theo yêu cầu

thành một đôi.
- Cô yêu cầu :

“Bước về phiá trước 7 bước”

“Bước về phía sau 9 bước”

“Tại sao lần này các con không bị - Không bị té là do phía

té?Khi con bước đi con thấy như thế trước của người này cùng

hướng với phía trước của
nào?”

người kia, hai người cùng

bước đi một hướng nên

không bị té và bước đi dễ

dàng

Hoạt động 2 : TC : “Kể chuyện theo

tranh”

- Yêu cầu : Nhìn tranh và kể đúng vị trí

các vật trong tranh.

Chia trẻ thành 4 nhóm, đại diện 1 bạn lên -VD : Nhóm 1 : Lấy tranh vẽ :

rút thăm tranh. Sau đó về nhóm thảo luận ngôi nhà, chim bay, vườn rau,

và thực hiện theo yêu cầu ở gốc cây có chú mèo đang
ngủ, đàn gà con

- Lần lượt từng nhóm lên kể tranh của -Trẻ sẽ kể : Có 1 ngôi nhà trên

mặt đất, phía trên mái nhà có
mình

ống khói, có chim đang bay,

phía sau nhà có vườn rau,

dưới gốc cây có con mèo đang

ngủ, phía trước nhà có đàn gà

đi kiếm mồi…

- Cô và các bạn cùng quan sát và nhận

xét

Hoạt động 3 : Trò chơi “ Tìm củ cải

trắng”

(Theo trò chơi Hugô trên ti vi)

* Yêu cầu : Đi theo sơ đồ đường tìm kho

báu

- Cháu kết thành 2 nhóm , tự
* Cách chơi : Chia cháu thành 2 nhóm

thỏ và hươu, mỗi nhóm 1 bé đi lấy sơ đồ, đi lấy sơ đồ, nghe cô hướng
nhìn theo sơ đồ hướng dẫn các bạn đi vào dẫn cách chơi, thoả thuận

qua khu rừng tìm củ cải trắng cách đi của nhóm theo sơ đồ

VD : Nhóm A : Từ điểm xuất phát (X)đi -Trẻ chơi theo yêu cầu

thẳng đến cây bàng rồi bước về phía

bên phải của chú gấu, đi thẳng tiếp gặp

khu rừng có chú sóc, con đi về phiá sau

của chú sóc, tìm hốc cây to ở phía sau

chú sóc, trong hốc cây có một cái giỏ,

mở giỏ ra sẽ có củ cải trắng

- Trình bày lại đường đi tìm củ cải trắng - Mỗi đội cử 1 bạn lên nói lại

của đội mình. cách đi của nhóm mình
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản