Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 10 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu : _ HS nhận biết được thế nào là đạo đức.Phân biệt giữa đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán . Vai trò của đạo đức đối với cá nhân, gia đình XH . _ Phân biệt hành vi đạo đức , pháp luật , phong tục tập quán . _ Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội . II.Nội dung : _ Quan niệm về đạo đức là ntn ? _ Vai trò của đạo đức trong sự phát triển gia đình , cá nhân , xã hội...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 10 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC

Bài 10 QUAN NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC .

I. Mục tiêu : _ HS nhận biết được thế nào là đạo đức.Phân biệt giữa

đạo đức với pháp luật

và phong tục tập quán . Vai trò của đạo đức đối với

cá nhân, gia đình XH .

_ Phân biệt hành vi đạo đức , pháp luật , phong tục tập

quán .

_ Coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

.

II.Nội dung : _ Quan niệm về đạo đức là ntn ?

_ Vai trò của đạo đức trong sự phát triển gia đình , cá

nhân , xã hội là ntn ?

III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề ,giảiquyết vấn đề , thảo

luận .

IV. Phương tiện : SGK & SGV .

V. Tiến trình dạy học :

1. Điểm danh : SS.

2. Kiểm tra : _ Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội :
_ Vì sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã

hội ?

_ Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con

người :

3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài .

HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC

*phương pháp :Thảo luận nhóm,

chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm.

Tổ 1 câu1. Tô’ 2 câu2 Tổ 3 1. Quan niệm về đạo đức :

câu 3. Tổ 4 câu 4 . a, Đạo đức là gì ?

HĐ I :Đọc câu hỏi cho 4 tổ cho Đạo đức là hệ thống các quy tắc

chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con
HS làm 15 ph

TổI Đạo đức là gì ? Cho Ví dụ ? người tự giác điều chỉ hành vi

TổII Phân biệt sự điều chỉnh của mìnhcho phù hợp với lợi ích

hành vi đạo đức , pháp luật và của cộng đồng và xã hội .

phong tục tập quán ? Cho ví dụ?

Tổ III Vai trò của đạo đức trong
sự phát triển gia đình , cá nhân ,

xã hội ? Cho ví dụ ?

TổIV Đặt câu hỏi cho các tổ ? b. Phân biệt sự điều chỉnh hành

HĐ II Gọi HS lên trảlời GV củng vi đạo đức , pháp luật và phong

cố lại tục tập quán .

TổI Trả lời(Đạo đức là hệ thống _ Sự điều chỉnh hành vi của con

các quy tắc chuẩn mực xã hội mà người trong đạo dức là tự giác ,

nhờ đó con người tự giác điều sự giáo dục của gia đình , nhà

chỉ hành vi của mìnhcho phù hợp trường , xã hội

với lợi ích của cộng đồng và xã _ Sự điều chỉnh hành vi của con

hội .) người trong pháp luật là tự giác ,

TổII Trả lời (_ Sự điều chỉnh mang tính bắt buộc và cưỡng chế

hành vi của con người trong đạo ._ Sự điều chỉnh hành vi của con

dức là tự giác , sự giáo dục của người trong phong tục tập quán

gia đình , nhà trường , xã hội làtheo thói quen , nề nếp đã ổn

_ Sự điều chỉnh hành vi của con định trong cuộc sống hằng ngày.

người trong pháp luật là tự giác ,
mang tính bắt buộc và cưỡng chế

.

_ Sự điều chỉnh hành vi của con 2. Vai trò của đạo đức trong sự

người trong phong tục tập quán phát triển gia đình , cá nhân , xã

làtheo thói quen , nề nếp đã ổn hội :

định trong cuộc sống hằng ngày.) a. Đối với cá nhân :

Góp phần hoàn thiện nhân cách

Tổ III Trả lời (a. Đối với cá nhân con người , sống thiện , sống có

: ích , có lòng nhân ái .

Góp phần hoàn thiện nhân cách b. Đối với gia đình :

con người , sống thiện , sống có Là nền tảng của hạnh phúc , gia

đình ,ổ định và phát triển .
ích , có lòng nhân ái .

b. Đối với gia đình : c. Đối với xã hội :

Là nền tảng của hạnh phúc , gia Xã hội sẽ phát triển bền vững

đình ,ổ định và phát triển .

c. Đối với xã hội :

Xã hội sẽ phát triển bền vững
4. Củng cố :_ Quan niệm về đạo đức là ntn ?

_ Vai trò của đạo đức trong sự phát triển gia đình , cá

nhân , xã hội là ntn ?5. HĐ tiếp nối: Học bài và làm bài tập : ,. Chuẩn bị bài mới

_ Nghĩa vụ là gì ?

_ Nghĩa vụ của thanh niên học sinh hiện nay là ntn ?

_ Lương tâm là gì ?

_ Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản