Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC

Chia sẻ: abcdef_33

. Mục tiêu : _.Biết được thết nào là nghĩa vụ , lương tâm, nhân phẩm danh dự và hạnh phúc . _ Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức giữ gìn danh dự nhân phẩm, lương tâm . _ Coi trọng và tôn trọng lương tâm , danh dự , nhân phẩm của mình và người khác II. Nội dung : Nghĩa vụ là gì ?III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề ,giảiquyết vấn đề , thảo luận . IV. Phương tiện : SGK & SGV . V. Tiến trình dạy học : 1. Điểm danh...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC

Bài 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC

I. Mục tiêu : _.Biết được thết nào là nghĩa vụ , lương tâm, nhân

phẩm danh dự và hạnh phúc .

_ Biết thực hiện các nghĩa vụ đạo đức giữ gìn danh dự

nhân phẩm, lương tâm .

_ Coi trọng và tôn trọng lương tâm , danh dự , nhân phẩm

của mình và người

khác

II. Nội dung : Nghĩa vụ là gì ?

Nghĩa vụ của thanh niên học sinh hiện nay là ntn ?

Lương tâm là gì ?

Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?

III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề ,giảiquyết vấn đề , thảo

luận .

IV. Phương tiện : SGK & SGV .

V. Tiến trình dạy học :

1. Điểm danh : SS.

2. Kiểm tra : _ Quan niệm về đạo đức là ntn ?
_ Vai trò của đạo đức trong sự phát triển gia đình , cá

nhân , xã hội là ntn ?3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài .HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC

*phương pháp :Thảo luận nhóm, 1. Nghĩa vụ :

chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm. a. Nghĩa vụ là gì ?

Tổ 1.câu1; Tô’ 2. câu2 Tổ 3. Nghĩa vụ là trách nhiệm của mỗi

câu3. Tổ 4 câu 4 cá nhân đối với yêu cầu lợi ích

HĐ I :Đọc câu hỏi cho 4 tổ cho chung của cộng đồng và xã hội .

Mỗi cá nhân phải biết đặt nhu
HS làm 15 ph

TổI . Nghĩa vụ là gì ? Cho ví dụ cầu lợi ích xã hội lên trên. Phải

? HS trả lời ( biết hy sinh quyền lợi mình vì

Nghĩa vụ là trách nhiệm của mỗi quyền lợi chung .

cá nhân đối với yêu cầu lợi ích

chung của cộng đồng và xã hội .
Mỗi cá nhân phải biết đặt nhu

cầu lợi ích xã hội lên trên. Phải

biết hy sinh quyền lợi mình vì b, Nghĩa vụ của thanh niên học

quyền lợi chung .) sinh hiện nay :

HĐ II Gọi HS lên trảlời. GV _ Chăm lo rèn luyện đạo đức bản

củng cố lại . thân có ý thức quan tâm đến

Tổ II Nghĩa vụ của thanh niên người khác .

học sinh hiện nay là ntn ?HS trả _ Không ngừng học hỏi để nâng

lời cao trình độ , tiếp thu K H C N

(_ Chăm lo rèn luyện đạo đức hiện đại .

bản thân có ý thức quan tâm đến _ Tích cực lao động sản xuất để

người khác . tạo ra của cải vật chất , tinh thần

_ Không ngừng học hỏi để nâng cho xã hội .

cao trình độ , tiếp thu K H C N _ Sẵn snàg tham gia vào sự

hiện đại . nghiệp bảo vệ tổ quốc khi cần .

_ Tích cực lao động sản xuất để

tạo ra của cải vật chất , tinh thần
cho xã hội . 2.Lương tâm :

_ Sẵn snàg tham gia vào sự a. Lương tâm là gì ?

nghiệp bảo vệ tổ quốc khi cần .) Là khả năng đánh giá dvà điều

chỉnh hành vi đạo đức của mình

trong mối quan hệ với người

Tổ III Lương tâm là gì ? Cho ví khác và xã hội .

dụ ? HS trả lời(Là khả năng đánh

giá dvà điều chỉnh hành vi đạo

đức của mình trong mối quan hệ b. Làm thế nào để trở thành

với người khác và xã hội .) người có lương tâm?

_ Thường xuyên rèn luyện , tu

TổIV Làm thế nào để trở thành dưỡng , tư tưởng , đạo đức .

người có lương tâm? HS trả lời . _ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ

(_ Thường xuyên rèn luyện , tu của bản thân một cách tự nguyện

dưỡng , tư tưởng , đạo đức . .

_ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ _ Bồi dưỡng tình cảm trong sáng

của bản thân một cách tự nguyện trong quan hệ giữa người với
người , sống vì người khác .
.

_ Bồi dưỡng tình cảm trong sáng

trong quan hệ giữa người với

người , sống vì người khác .
4. Củng cố : Nghĩa vụ là gì ?

Nghĩa vụ của thanh niên học sinh hiện nay là ntn ?

Lương tâm là gì ?

Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?5. HĐ tiếp nối: Học bài và làm bài tập : ,. Chuẩn bị bài mới

Nhân phẩm là gì? Người có nhân phẩm thường biểu hiện

tốt ntn?

Danh dự là gì ? So sánh Tự trọng với tự ái ?

Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã

hội là ntn ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản