Giáo án Công Dân lớp 10: Bài: 5 CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n chất cà lượng . Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng Của sự vật hiện tượng . _ Chỉ ra được sự khác nhau giũa chất và lượng sự biến đổi chất & lượng _ Có kiến thức kiên trì trong học tập tránh nôn nóng trong HT cuộc sóng . II. Nội dung : _ Thế nào là chất ,lượng của sự vẫt hiện tượng . _ Cách thức vận động phát triển của SVHT . III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề . IV. Phương...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài: 5 CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

Bài: 5 CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT

HIỆN TƯỢNG

I. Mục tiêu : _ Nêu được k/n chất cà lượng . Mối quan hệ biện chứng

giữa chất và lượng

Của sự vật hiện tượng .

_ Chỉ ra được sự khác nhau giũa chất và lượng sự biến

đổi chất & lượng

_ Có kiến thức kiên trì trong học tập tránh nôn nóng

trong HT cuộc sóng .

II. Nội dung : _ Thế nào là chất ,lượng của sự vẫt hiện tượng .

_ Cách thức vận động phát triển của SVHT .

III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề .

IV. Phương tiện : SGK & SGV .

V. Tiến trình dạy học :

1. Điểm danh : SS.

2. Kiểm tra : _ Trình bài mâu thuẫn là nguồn gốc vận động , phát

triển của SVHT ?

_ Quan điểm về mâu thuẫn là ntn ?
3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài .HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC

* Thảo luận nhóm theo từng bàn 1. Chất :

gọi HS trả lời Là thuộc tính cơ bản , quy định

HĐ I : vốn có của SVHT. ( Nói lên tính

GV :cho VD về các chất nước , chất riêng biệt của nó ) .

sắt, đồng … Thì chúng có tính VD : Nước có tính chất hoá học

chất vật lí tính chất hoá học của , vật lý của nó

nó .

_ Như vậy chất là gì ? (HS trả lời

chất là thuộc tính cơ bản, vốn có 2. Lượng :

của SVHT ) Là thuộc tính vốn có nói lên tính

GV cho VD về lượng H2SO4 quy mô của SVHT như to nhỏ

thì lượng 2H, 1S, 4O . lớn bé cao thấp ít nhiều…

_ Như vậy lượng là gì ? (HS trả VD : H2SO4 Lượng là có 2H ,

lời lượng là những thuộc tính cơ 1S , 4O .
bản , vốn có của SVHT nói lên

trình độ phát triển , quy mô, số 3. Quan hệ sự biến đổi giữa chất

lượng … và lượng :

HĐ II: * Các SVHT luôn luôn vận động

_ Các em cho VD sự biến đổi về và biến đổi không ngừng .

lượng dẫn đến sự biến đổi về a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến

chất ? ( HS sẽ cho VD học hết sự biến đổi về chất .

bài là biến đổi về lượng thì qua Ví dụ : Thêm nước vào axít HCl

bài mới là biến đổi về chất ) . lượng biến đổi từ 1H, 1Cl thành

3H , 1Cl , 1O thì chất biến đổi từ

_ Các em hãy cho VD sự biến HCl tạo ra dung dịch HCl .

dổi về chất dẫn tới sự biến đổi về

lượng ( HS sẽ cho VD Biến đổi b. Chất mớí ra đời lại quy định

chất mới là . Lớp 10 lên lớp 11 một lượng mới .Ví dụ : Lớp IO là

thì lượng biến đổi mới là kiến chất mới , kiến thức lớp IO là

thức lớp 11 cao hơn kiến lượng mới .

thức lớp 10 .)
* Các SVHT luôn có sự chuyển

hoá biện chứng giữa chất và

lượng . Nghĩa là sự biến đổi về

lượng dẫn đến sự biến đổi về

chất và ngược lại .
4. Củng cố :_ Chất là gì ? lượng là gì ? cho VD ?

_ Quan hệ biến đổi giữa chất và lượng ntn ? cho VD ?

5. HĐ tiếp nối

_ Học bài và làm bài tập SGK 2,3,5/33

_ Chuẩn bị bài mới :

+ Phủ định là gì ? Cho ví dụ ?

+ Phủ dịnh siêu hình là gì ? Cho ví dụ ?

+ Phủ định biện chứng là gì ?

+ Khuynh hướng phát triển của SVHT ntn ? Cho ví dụ ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản