Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 9 CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ LÀ MỤC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI (tt).

Chia sẻ: abcdef_33

I. Mục tiêu : _ HS nhận biết được con người là chủ thể lịch sử, sáng tạo ra lịch sử Con người là mục tiêu phát triển của xã hội _ Chứng minh được mọi giá trị vật chất, tinh thần của xã gội là do con người tạo ra _ Tích cực tham gia hoạt động vì sự tiến bộ phát triển xã hội, nhân loại. II.Nội dung :_ Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội : _ Vì sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã hội ? _ Chủ...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài 9 CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ LÀ MỤC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI (tt).

CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ LÀ MỤC
Bài 9

PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI . (TT)

I. Mục tiêu : _ HS nhận biết được con người là chủ thể lịch sử, sáng

tạo ra lịch sử

Con người là mục tiêu phát triển của xã hội

_ Chứng minh được mọi giá trị vật chất, tinh thần của

xã gội là do

con người tạo ra

_ Tích cực tham gia hoạt động vì sự tiến bộ phát triển xã

hội, nhân loại.

II.Nội dung :_ Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội :

_ Vì sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã

hội ?

_ Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của

con người :III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề ,giảiquyết vấn đề , thảo

luận .
IV. Phương tiện : SGK & SGV .

V. Tiến trình dạy học :

1. Điểm danh : SS.

2. Kiểm tra : _ Con người sáng tạo ra lịch sử của mình ntn ? Cho

ví dụ ?

_ Con người là chủ thể sáng tạo ra giá trị vật chất tinh

thần cho xã hội ntn ?

Cho ví dụ ?

_ Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội

ntn ? Cho ví dụ ?3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài .HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC

*phương pháp :Thảo luận nhóm, 2. Con người là mục tiêu của sự

chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm. phát triển xã hội :

Tổ 1 mục a. Tô’ 2 mục b . Tổ 3
mục c. Tổ 4 mục d.

HĐ I :Đọc câu hỏi cho 4 tổ cho

a. Vì sao nói con người là mục
HS làm 15 ph

Tổ 1 . Vì sao nói con người là tiêu phát triển của xã hội ?

mục tiêu phát triển của xã hội ? Con người là chủ thể lịch sử cho

Cho ví dụ ? (HS trả nên sự phát triển củaxã hộiphải là

lời Con người là chủ thể lịch sử vì con người ,nhằm thoả mãn vật

cho nên con người cần phải được chất tinh thần cho con người .

tôn trọng , cần phải được bảo Con người là chủ thể lịch sử cho

đảm các quyềnchính đáng của nên con người cần phải được tôn

mình , phải là mục tiêu phát triển trọng , cần phải được bảo đảm

của xã hội) các quyềnchính đáng của mình ,

phải là mục tiêu phát triển của xã

hội .

HĐ II Gọi HS lên trảlời . Khi xã hội phân chia giai cấp thì

_ Tổ 3 Đặt câu hỏi cho tổ 1 tự do của con người bị thu hẹp,

Khi xã hội phân chia giai cấp thì xã hội lại dẫn tới áp bức bất
tự do của như thế nào ? Con công . Cho nên loài người không

người cần phải làm gì ? ngừng

Khi xã hội phân chia giai cấp thì đấu tranh để chống lại áp bức ,

tự do của con người bị thu hẹp, bất công .

xã hội lại dẫn tới áp bức bất

công . Cho nên loài người không

ngừng đấu tranh để chống lại áp

bức , bất công . b. Chủ nghĩa xã hội với sự phát

triển toàn diện của con người :

Tổ 2. Chủ nghĩa xã hội với sự Lịch sử xã hội loài người phát

phát triển toàn diện của con triển từ thấp đến cao .Theo quy

người ? Cho ví dụ ? luật tiến hoá của lịch sử .

(HS trả lờiLịch sử xã hội loài Một xã hội thống nhất giữa văn

người phát triển từ thấp đến cao minh với nhân đạo là xã hội chủ

.Theo quy luật tiến hoá của lịch nghĩa .

sử . Xây dựng một xã hội công bằng,

Một xã hội thống nhất giữa văn dân chủ , văn minh, mọi người có
minh với nhân đạo là xã hội chủ cuộc sống ấm no , hạnh phúc .

nghĩa .)

_ Tổ 4 Đặt câu hỏi cho tổ 3

Một xã hội thống nhất giữa văn

minh với nhân đạo là ntn ?

Một xã hội thống nhất giữa văn

minh với nhân đạo là xã hội chủ

nghĩa .

Xây dựng một xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh, mọi người

có cuộc sống ấm no , hạnh phúc .
4. Củng cố : _ Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội :

_ Vì sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã

hội ?
_ Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con

người :5. HĐ tiếp nối: Học bài và làm bài tập : 4/60. Chuẩn bị bài mới;

Quan niệm về đạo đức

_ Quan niệm về đạo đức là ntn ?

_ Vai trò của đạo đức trong sự phát triển gia đình , cá

nhân , xã hội là ntn ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản