Giáo án Công Dân lớp 10: Bài14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Chia sẻ: abcdef_33

Tham khảo tài liệu 'giáo án công dân lớp 10: bài14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc', tài liệu phổ thông, gdcd - đạo đức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Bài14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ

TỔ QUỐC

I.Mục tiêu : _ Hiểu được truyền thốngyêu nước của dân tộc Việt

Nam &trách nhiệm của

công dân xây dựng và bảo vệ đất nước .

_ Biết tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc .

_ Yêu quý tự hào quê hương dân tộc , có ý thức học tập

rèn luyện ,góp phần vào

xây dựng , bảo vệ tổ quốc .

II. Nội dung : ( SGK )

III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề ,giảiquyết vấn đề , thảo

luận .

IV. Phương tiện : SGK & SGV .

V. Tiến trình dạy học :

1. Điểm danh : SS.

2. Kiểm tra : Trách mhiệm của công dân đối với cộng đồng về :

Nhân nghĩa , hoà nhập , hợp tác là ntn ?

3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài .
HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC

*phương pháp :Thảo luận nhóm, 1. Lòng yêu nước :

chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm.* HĐI :Đọc câu hỏi cho 4 tổ cho

HS làm15ph

TổI: Lòng yêu nước là gì ? Cho a. Lòng yêu nước là gì ?

ví dụ ? Lòng yêu nước là tình yêu quê

TổII : Truyền thống yêu nước hương đất nước và tinh thần sẵn

của dân tộc VN là ntn ? sàng đem heat khả năng của

TổIII: Biểu hiện lòng yêu nước mình phục vụ cho lợi ích tổ quốc

là ntn ? .

TổIV: Bản thân em rút ra được

bài học gì ?*HĐ II Gọi HS lên trảlời GV
củng cố . TổI: (Lòng yêu

nước là tình yêu quê hương đất

nước và tinh thần sẵn sàng đem

heat khả năng của mình phục vụ b. Truyền thống yêu nước của

cho lợi ích tổ quốc .) dân tộc VN :

_ Truyền thống cao quý thiêng

TổII : (_ Truyền thống cao quý liêng nhất của dân tộc VN .

thiêng liêng nhất của dân tộc VN _ Là cội nguồn của các giá

trịtruyền thống khác .
.

_ Là cội nguồn của các giá _Lòng yêu nước được hình thành

trịtruyền thống khác . trong công cuộc đấu tranh xây

_Lòng yêu nước được hình thành dựng bảo vệ tổ quốc .

trong công cuộc đấu tranh xây

dựng bảo vệ tổ quốc .)c. Biểu hiện lòng yêu nước :

_ Tình cảm gắn bó với quê
hương , đất nước .

TổIII (_ Tình cảm gắn bó _ Tình yêu thương đối với đồng

vớiQH, đất nước . bào , dân tộc .

_ Tình yêu thương đối với đồng _ Lòng tự hào dân tộc chính đáng

bào , dân tộc . .

_ Lòng tự hào dân tộc chính _ Đoàn kết kiên cường bất khuất

đáng . chống giặc ngoại xâm .

_ Đoàn kết kiên cường bất khuất _ Cần cù và sáng tạo trong lao

chống giặc ngoại xâm . động .

_ Cần cù và sáng tạo trong lao

động .) d. Bài học:

_ Nâng cao hiểu biết phát huy

truyền thống yêu nước của dân

tộc .

_ Thể hiện long yêu nước của

TổIV: (_ Nâng cao hiểu biết phát mình trong học tập và lao động

huy truyền thống yêu nước của và trong cuộc sống .
dân tộc . _ Biết tôn trọng truyền thống, giá

_ Thể hiện long yêu nước của trị đạo đức cao đẹp của dân tộc .

mình trong học tập và lao động

và trong cuộc sống .

_ Biết tôn trọng truyền thống, giá

trị đạo đức cao đẹp của dân tộc .)
4. Củng cố : Lòng yêu nước là gì ?
Truyền thống yêu nước của dân tộc VN là ntn ?

Biểu hiện lòng yêu nước ntn ?

Bản thân em rút ra được bài học gì ?5. HĐ tiếp nối: Học bài và làm bài tập : ,. Chuẩn bị bài mới

Nhóm I Tổ I&II Trách nhiệm xây dựng tổ quốc là ntn

?

Nhóm II Tổ III&IV Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc là ntn

?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản