Giáo án Công Dân lớp 10: Bài15 : CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI

Chia sẻ: Abcdef_33 Abcdef_33 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
226
lượt xem
26
download

Giáo án Công Dân lớp 10: Bài15 : CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu : _ Biết được moat số vấn đề cấp thiết của nhân loại : Ô nhiễm môi trường , bùng nổ dân số ,cácbệnh hiểm nghèo . _ Tham gia các hoạt phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết của nhân loại _ Có thái độ việt làm phù hợp để góp phần tham gia các vấn đề cấp thiết của nhân loại . II. Nội dung : ( SGK )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 10: Bài15 : CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI

  1. Bài15 : CÔNG DÂN VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI I. Mục tiêu : _ Biết được moat số vấn đề cấp thiết của nhân loại : Ô nhiễm môi trường , bùng nổ dân số ,cácbệnh hiểm nghèo . _ Tham gia các hoạt phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết của nhân loại _ Có thái độ việt làm phù hợp để góp phần tham gia các vấn đề cấp thiết của nhân loại . II. Nội dung : ( SGK ) III. Phương pháp: Thảo luận , đặc vấn đề ,giảiquyết vấn đề , thảo luận . IV. Phương tiện : SGK & SGV . V. Tiến trình dạy học : 1. Điểm danh : SS.
  2. 2. Kiểm tra : Trách nhiệm xây dựng tổ quốc là ntn ? Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc là ntn ? 3.Bài mới : Cho HS đọc mở đầu bài . HOẠT ĐỘNG CỦA GV &HS NỘI DUNG BÀI HỌC *phương pháp :Thảo luận nhóm, 1. Ô nhiễm môi trường và trách chia 4 nhóm mỗi tổ mỗi nhóm. nhiệm của công dân trong việc * HĐI :Đọc câu hỏi cho 4 tổ cho bảo vệ môi trường : HS làm15ph TổI Môi trường là gì? Ô nhiễm a. Ô nhiễm môi trường : Môi trường bao gồm cácyếu tố tự MT là ntn ? TổII Trách nhiệm của công dân nhiên vật chất , nhân tạo quan hệ trong việc bảo vệ môi trường là mật thiết với chúng ta. * Ô nhiễm môi trường là các yếu tố đó bị ntn ? TổIII. Sự bùng nổ dân số và con người khai thác triệt để trách nhiệm của CD trong việc không đúng quy luật làm mất sự hạn chế sự bùn nổ dân số? cân bằng sinh thái .Nó có ảnh
  3. TổIV Trách nhiệm của công dân hưởng rất lớn đến đời sống con trong việc phòng ngừa , đẩy lùi người. Sự phát triển tự nhiên , xã bệnh hiểm nghèo ? hội . * HĐ II Gọi HS lên trảlời GV b. Trách nhiệm của công dân củng cố trong việc bảo vệ môi trường : TổI.* Ô nhiễm môi trường : _ Khắc phục những mâu thuẫn Môi trường bao gồm cácyếu tố nảy sinh trong quan hệ giữa con tự nhiên vật chất, nhân tạo quan người với thiên nhiên . hệ mật thiết với chúng ta. * Ô _ Hoạt động của con người nhiễm môi trường là các yếu tố không ngừng phá vỡ sự cân bằng đó bị con người khai thác triệt để sinh thái . không đúng quy luật làm mất sự _ Con người khai thác tự nhiên cân bằng sinh thái .Nó có ảnh phải đúng quy luật . hưởng rất lớn đến đời sống con _ Giữ gìn vệ sinh môi trường nơi người. Sự phát triển tự nhiên , xã công cộng . hội . _ Bảo vệ sử dụng tiết kiệm tài
  4. TổII_ Khắc phục những mâu nguyên thiên nhiên môi trường . thuẫn nảy sinh trong quan hệ _ Đấu tranh phê phán hành vi giữa con người với thiên nhiên . phá hoại môi trường . _ Hoạt động của con người 2. Sự bùng nổ dân số và trách không ngừng phá vỡ sự cân bằng nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùn nổ dân số : sinh thái . _ Con người khai thác TN phải a. Sự bùng nổ dân số: đúng quy luật . Là sự tăng dân số một cách quá _ Giữ gìn vệ sinh môi trường nơi nhanh trong một thời gian ngắn . công cộng . Gây ra nhiều ảnh hưởng lớn _ Bảo vệ sử dụng tiết kiệm trong xã hôi . TNTTMT . _ Đấu tranh phê phán hành vi b. Trách nhiệm của công dân phá hoại MT. trong việc hạn chế sự bùn nổ dân số : TổIII. * Sự bùng nổ dân số:Là sự _ Thực hiện tốt luật hôn nhân gia tăng dân số một cách quá nhanh đình .
  5. trong một thời gian ngắn Gây ra _ Tổ chức truyền vận động mọi nhiều ảnh hưởng lớn trong xã hôi người thực hiện tốt KHHGĐ . 3. Những dịch bệnh hiểm nghèo . *Trách nhiệm của công dân và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùn nổ dân trong việc phòng ngừa , đẩy lùi số : bệnh hiểm nghèo : _ Thực hiện tốt luật hôn nhân gia đình . a. Những dịch bệnh hiểm nghèo ( _ Tổ chức truyền vận động mọi SGK) người thực hiện tốt KHHGĐ . b. Trách nhiệm của công dân trong việc tham phòng ngừa , đẩy lùi bệnh hiểm nghèo : TổIV * Trách nhiệm của công _ Tích cực rèn luyện thân thể bảo dân trong việc tham phòng ngừa vệ sức khoẻ , đẩy lùi bệnh hiểm nghèo : _ Có lối sống trong sáng lành _ Tích cực rèn luyện thân thể bảo mạnh ,tránh xa tệ nạn xã hội . vệ sức khoẻ _ Tuyên truyền phòng tránh bệnh
  6. _ Có lối sống trong sáng lành hiểm nghèo mạnh ,tránh xa tệ nạn xã hội . _ Tuyên truyền phòng tránh bệnh hiểm nghèo 4.Củng cố :1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi Trường ntn ? 2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số ntn ? : 3. Những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa , đẩy lùi bệnh hiểm nghèo ntn?
  7. 5. HĐ tiếp nối: Học bài và làm bài tập : ,. Chuẩn bị bài mới 1. Thế nào là tự nhận thức bản thân ? Tổ I 2. Tự hoàn thiện bản thân : a. Thế nào là tự hoàn thiện bản thân: Tổ II b. Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân ? Tổ III 3. Tự hoàn thiện bản thân như thế nào ? Tổ IV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản