Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_34

I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 4 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Học sinh nêu được KN, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động. - Nêu được trách của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ của công dân trong lĩnh vực lao động 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của CD trong lĩnh vực lao động. 3. Về thái độ. Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Tiết 2)

QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN
TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Tiết 2)


I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 2 bài 4 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
- Học sinh nêu được KN, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực
lao động.
- Nêu được trách của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ của công dân trong lĩnh
vực lao động
2. Về kĩ năng.
Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của CD trong lĩnh vực
lao động.
3. Về thái độ.
Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực lao động.
II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
- SGK, SGV, TLHDGD GDCD 12
- Bài tập tình huống, bài tập trắc nghiệm GDCD 12
- Sơ đồ, Bộ luật lao động, pháp luật đại cương của ĐHKTQ-Khoa luật
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
? Em hãy trình bày nội dung bình đẳng trong lĩnh vực HN và
2. Kiểm tra bài cũ.
GĐ?
3. Học bài mới.
Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân, nó được thể hiện trong các quy
định của pháp luật về LĐ và PL nước ta thừa nhận sự bình đẳng của công dân
trong lao động. Vậy sự bình đẳng đó được thể hiện ntn? Hôm nay thầy cùng các
em cùng đi tìm hiểu bài 4 tiết 2.


Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt
? Theo tại sao lao động là hoạt động 2. Bình đẳng trong lao động.
BLLĐ được QH thong qua năm 1994
quan trong nhất?
(vì nó tạo ra của cải VC và TT) và có hiệu lực pháp lý 01-01-1995
? Từ KN theo em nguyên tắc cơ bản bao gồm 17 chương và 198 điều và
của PL LĐ xác định quyền BĐ trong LĐ được sửa đổi bổ sung năm 2002. và
của công dân được thể hiện trên phương 2006
diện nào? a. Thế nào là bình đẳng trong lao
VD: chế độ thai sản cho LĐ nữ là động.
được nghỉ 4 tháng và 6 tháng đối với – Khái niệm: SGK trang 35.
công việc nặng nhọc, nguy hiểm, hảo - Thể hiện.
đảo, biên giới… + BĐ trong việc thực hiện quyền lao
? Theo em người LĐ được tự do sử động.
dụng SLĐ của mình như thế nào? + BĐ giữa người SD LĐ và người LĐ
? Hiện nay luật lao động quy định + BĐ giữa lao động nam và nữ
tuổi LĐ và tuổi sử dụng LĐ là bao nhiêu? b. Nội dung cơ bản của bình đẳng
? Trong quá trình lao động có bị phân trong lao động.
biệt đối xử giữa các lao động không? * Công dân BĐ trong thực hiện
GV cho học sinh giải quyết tình huống quyền lao động.
trong sách giáo khoa trang 36 và đưa - Được tự do sử dụng sức lao động
học sinh vào tình huống có vấn đề. + Lựa chọn việc làm
? Nếu là chủ doanh nghiệp em có yêu + Làm việc cho ai
cầu gì khi tuyển dụng LĐ? vì sao? + Bất kì ở đâu
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt
GV tổ chức cho học sinh trả lời theo - Người LĐ phải đủ tuổi (15 tuổi)
câu hỏi có tính lô gíc và yêu cầu HS lấy người SD LĐ (18 tuôỉ)
VD minh hoạ. - Không phân biệt giới tính, dân tộc,
? Theo em chủ thể HĐ LĐ là ai? Lấy tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia
đình…
ví dụ?
? Người lao động và người sử dụng * Công dân BĐ trong giao kết
lao động có mối quan hệ gì trong HĐLĐ? HĐLĐ.
(Mối quan hệ pháp lí) - HĐLĐ: là sự thoả thuận giũa người
? Theo em chủ thể HĐ LĐ là ai? Lấy LĐ và người SD LĐ về Đk LĐ, việc
VD? làm có trả công, quyền và nghĩa vụ
? Theo em giao kết HĐ LĐ được thực hai bên trong quan hệ lao động.
- Hình thức giao kết HĐLĐ
hiện dựa trên nguyên tắc nào?
? Theo em tại sao người LĐ và người + Bằng miệng
sử dụng LĐ phải kí kết HĐ LĐ? + Bằng văn bản
Chú ý: HĐ LĐ được thực hiện liên tục - Nguyên tắc giao kết HĐLĐ
trong một khoảng thời gian nhất định trừ + Tự do tự nguyện bình đẳng
trường hợp tác động khách quan. + Không trái PL, thoả ước tập thể
GV giải cho học sinh thấy quyền LĐ + Giao kết trực tiếp
dựa trên cơ sở không phân biệt giới tính - Tại sao phải kí kết HĐLĐ: là cơ sở
nhưng do đặc điểm về TSL nên PL có pháp lý để PL bảo vệ quyền và lợi ích
chính sách đối với LĐ nữ để họ có ĐK hợp pháp của hai bên
thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ LĐ. lấy * Bình đẳng giữa LĐ nam và LĐ nữ.
VD? - Tìm việc làm, độ tuổi, tiêu chuẩn.
? Theo em BĐ giữa LĐ nam và LĐ nữ - Tiền công, tiền thưởng, BHXH, điều
được thể hiện như thế nào? kiện lao động.
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt
? Theo em người sử dụng LĐ có được - Người SD LĐ không được đơn
đơn phương chấm dứt HĐ LĐ đối với phương chấm dứt HĐLĐ với phụ nữ
LĐ không hoặc cả đối với LĐ nữ đang nghỉ chế độ thai sản.
nghỉ chế độ thai sản? c. Trách nhiệm của NN trong việc
Giáo viên giúp HS nêu và phân tích đảm bảo quyền BĐ của công dân
một số quy định của PL để đảm bảo cho trong lao động.
CD BĐ trong LĐ? - SGK trang 37
? Với tư cách là người HS em cần - Học sinh:
làm gì để trở thành người LĐ có tay nghề + Học tập nâng cao trình độ
và BĐ trong lao động? + Năng động sáng tạo
+ Thực hiện BĐ trong lao động
.4. Củng cố.
- Giáo viên giúp HS củng cố lại kiến thức cơ bản của tiết học.
- Sử dụng sơ đồ để HS nắm được nguyên tắc trong giao kết HĐLĐ.

Tự do

Nguyên
tắc giao
kết Tự nguyện, bình đẳng
HĐLĐ

Không trái pháp luậtGiao kết trực tiếp5. Dặn dò nhắc nhở.
Về nhà học bài cũ, làm BT và BT TH và chuẩn bị bài mới.
Giáo án số: 06 Ngày soạn: 20- 08-2010
Tuần thứ: 07
Lớp 12 C8 12C9 12 C10
Ngày dạy
Sĩ số
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản