Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_34

I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 5 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Học sinh nêu được khái niệm, nội dung,ý nghĩa quyền BĐ giữa các tôn giáo. - Hiểu được CS và PL của NN về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. 2. Về kĩ năng. - Phân biệt được việc làm đúng hay sai trong việc thực hiện quyền BĐ giữa các tôn giáo. - Biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền BĐ giữa các tôn giáo. 3. Về thái độ. -...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 12: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO (tiết 2)

QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO (tiết 2)
I. Mục tiêu bài học.
Học xong tiết 2 bài 5 học sinh cần nắm được
1. Về kiến thức.
- Học sinh nêu được khái niệm, nội dung,ý nghĩa quyền BĐ giữa các
tôn giáo.
- Hiểu được CS và PL của NN về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
2. Về kĩ năng.
- Phân biệt được việc làm đúng hay sai trong việc thực hiện quyền BĐ
giữa các tôn giáo.
- Biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền BĐ giữa các
tôn giáo.
3. Về thái độ.
- ủng hộ CS của Đảng và PL của NN về quyền bình đẳng giữa các tôn
giáo.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền BĐ giữa các tôn
giáo.
II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
- SGK, SGV, TLHDGD GDCD 12
- Bài tập tình huống, SGK CNXH KH
- Tài liệu về PL TNTG
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bày nội dung và ý nghĩa quyền BĐ giữa các dân tộc
ở VN?
3. Học bài mới.
Quyền TD tín ngưỡng, TG là nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong
HP nước ta. Trong quá trình dựng nước, giữa nước và xậy dựng nước củ
DT ta tinh thần ĐK giữa các TG đã tạo nên sức mạnh của dân tộc
VN.Vậy sự bình đẳng giữa các tôn giáo ở nước ta được thực hiện như
thế nào? Hôm nay thầy trò ta cùng nghiên cứu tiếp bài 5 tiết 2.
Hoạt động của giáo viên và học Nội dung kiến thức cần đạt
sinh
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo.
Giáo viên giúp HS nắm được a. Khái niệm bình đẳng giữa các
nguồn gốc, bản chất tôn giáo cũng tôn giáo.
như năm đựơc khái niệm bình đẳng - Nguồn gốc:
giữa các tôn giáo. + Nguồn gốc KT-XH
? Theo em tại sao tôn giáo có + Nguồn gốc nhận thức
nguồn gốc từ KT-XH, nhận thức, + Nguồn gốc tâm lí
tâm lí? - Bản chất C.Mác nói: TG là
? Theo em tôn giáo lại được coi tiếng thở dài của chúng sinh bị áp
là thuốc phiện của nhân dân? bức, là trái tim của TG không có
ở nước ta hiện nay có 6 tôn giáo trái tim, là tinh thần của trạng
lớn: Phật giáo khoảng 10 triệu, thái không có tinh thần, tôn giáo
Thiên chúa giáo khoảng 5,5 triệu, là thuốc phiện của nhân dân.
Cao đài khoảng 2,4 triệu, Hoà hảo - Khái niệm: Được hiểu là các
khoảng 1,3 triệu, Tin lành khoảng 1 TG ở VN đều có quyền hoạt
triệu, Hồi giáo khoảng 60 nghìn. động TG trong khuân khổ PL,
? Vậy em hiểu như thế nào là BĐ trước PL, những nơi thờ tự,
bình đẳng giữa các tôn giáo? tín ngưỡng, TG được PL bảo hộ.
Giáo viên giúp HS so sánh phân - So sánh TG với tín ngưỡng.
biệt được sự khác nhau và giống + Giống: Đều là nhu cầu tinh
nhau giữa TG với TN. thần của một bộ phận ND.
? Theo em người có đạo có phải + Khác: Tín ngưỡng là niềm tin
là người tín ngưỡng không? vì sao? tuyệt đối nhưng không chứng
? Thờ cúng tổ tiên là hiện tượng minh vào sự tồn tại thực tế. Còn
tín ngưỡng hay tôn giáo? TG là niềm tin tuyệt đối vào thần
? Tôn giáo và tín ngưỡng giống thánh, thượng đế nhưng phải có
và khác nhau như thê nào? giáo lí, giáo lễ, giáo đường, giáo
Giáo viên tổ chức cho HS nắm luật…
được nội dung quyền BĐ giữa các b. Nội dung quyền BĐ giữa các
tôn giáo bằng cách chia nhóm. Chia TG.
lớp thành 4 nhóm. - Các TG được NN công nhận
Nhóm 1 + 2 thực hiện nội dung BĐ trước PL, có quyền hoạt động
TG theo quy định của PL.
1
các TG được NN công nhận đều BĐ + Điều 70 HP 1992 (sđ): công
trước PL… dân có quyền TD tín ngưỡng, TG
? NN công nhận đều BĐ trước theo hoặc không theo TG nào và
PL… được thể hiện như thế nào? đều BĐ trước PL.
? Em hãy lấy ví dụ về các nội + Sống “tốt đời, đẹp đạo”
dung đó? + Giáo dục lòng yêu nước, phát
Nhóm 3+ 4 thực hiện nội dung huy giá trị đạo đức văn hoá.
+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ
2
? HĐ TN, TG theo quy định của công dân, ý thức trước pháp luật.
PL được NN đảm bảo được thể hiện - Hoạt động tín ngưỡng, TG theo
như thế nào? quy định của PL được NN đảm
? Em hãy lấy ví dụ về các nội bảo, các cơ sở TG hợp pháp được
dung đó? PL bảo hộ.
Giáo viên tổ chức cho học sinh + NN đối xử BĐ với các TG
nắm được ý nghĩa của việc thực + Các TG tự do hoạt động trong
hiện quyền bình đẳng giữa các tôn khuân khổ pháp luật.
+ Quyền hoạt động tín ngưỡng
giáo.
? Vậy Đ và NN ta thực hiện TG được NN đảm bảo
quyền BĐ giữa các TG có ý nghĩa + Các cơ sở TG được PL bảo hộ.
gì trong việc thực hiện sự nghiệp c. Ý nghĩa quyền BĐ giữa các
CNH-HĐH? TG.
Các TG được NN thừa nhận - Là bộ phận không thể tách rời
quyền BĐ trước PL, hoạt động toàn thể dân tộc Việt Nam
trong khuân khổ PL nhằm thực hiện - Là cơ sở thực hiện khối đại
thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH. đoàn kết toàn dân tộc
? Vậy Đ và NN hiện nay có - Góp phần vào công cuộc xd đất
những CS gì nhằm thực hiện quyền nước
BĐ giữa các TG? d. CS của Đảng và PL của NN
về quyền BĐ giữa các tôn giáo.
CS của Đảng và NN ta đối với - NN đảm bảo quyền hoạt động
TN, TG theo quy định của PL.
TG:
- Thực hiện quyền TD TN và không - NN thừa nhận quyền có hoặc
TN không có TG
- Vận động đồng bào TG sống “tốt - Đoàn kết giữa các TG, giữa
đời đẹp đạo’ người theo hoặc không theo TG.
- TG hoạt động theo PL gắn bó với - Nghiêm cấm mọi hành vi vi
sự nghiệp CM toàn dân phạm quyền tự do tôn giáo.
- Chống lại âm mưu thủ đoạn lợi
dụng TG
- Quan hệ QT về TG theo đúng PL
4. Củng cố.
- Giáo viên hệ thống lại kiến thức cơ bản của tiết và toàn bài
- Anh A và chị T yêu nhau và đi đến kết hôn nhưng bố chị T không
đồng ý vì lí do anh A và chị T không cùng đạo. Em hãy cho biết ý kiến
của em về vấn đề này?
5. Dặn dò nhắc nhở.
Về nhà làm bài tập, học bài cũ và chuẩn bị trước bài 6.
Giáo án số: 06 Ngày soạn: 20- 08-
2010 Tuần thứ: 07
Lớp 12 C8 12C9 12 C10
Ngày
dạy
Sĩ số
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản