Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ

Chia sẻ: abcdef_28

Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Giúp Hs hiểu được thế nào là đoàn kết tương trợ và ý nghiã của nó. - Hình thành ở Hs quan tâm, có ý thức giúp đỡ những người xung quanh, ghét thói thờ ơ, lạnh nhạt, lên án những hành vi độc ác đối với mọi người . - Giúp Hs biết rèn luyện mình

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Công dân lớp 7 : Tên bài dạy : ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ

ĐOÀN KẾT TƯƠNG TRỢ
Ngày dạy :

Ngày soạn :

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

- Giúp Hs hiểu được thế nào là đoàn kết tương trợ và ý nghiã

của nó.

- Hình thành ở Hs quan tâm, có ý thức giúp đỡ những người

xung quanh, ghét thói thờ ơ, lạnh nhạt, lên án những hành vi độc

ác đối với mọi người .

- Giúp Hs biết rèn luyện mình để trở thành người biết đoàn kết

tương trợ với mọi người .Biết xây dựng tình đoàn kết, yêu

thương từ trong gia đình đến những người xung quanh. Biết

đánh giá mình và mọi người về biểu hiện đoàn kết tương trợ với

mọi người. Thân ái, tương trợ giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng

giềng.

II. CHUẨN BỊ :

- Tranh ảnh, tài liệu, băng hình.

- Một số mẩu chuyện nói về đoàn kết tương trợ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

* KIỂM TRA BÀI CŨ :

Hãy tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về lòng biết ơn

và tôn sư trọng đạo.

Hoạt động 1 : Giới thiệu bài :

Gv giới thiệu lời của chủ tịch Hồ Chí Minh : đoàn kết,

đoàn kết đại đoàn kết…

Hs suy nghĩ trình bày ý kiến về lời nói trên. Gv dẫn vào

bài.

Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs

Hoạt động 2 : Phân tích 1. Tìm hiểu truyện đọc :

truyện đọc :

Hs đọc truyện theo sự

Lớp 7a chưa hoàn thành
phân vai.

Khi lao động san sân công việc.

bóng, lớp 7a đã gặp phải khó Khu đất có nhiều mô đất

khăn gì ? cao, nhiều rễ cây chằng chịt,

lớp có nhiều nữ.
Lớp 7 B đã làm gì ? Các bạn lớp 7b đã sang

Hãy tìm những hình ảnh, làm giúp.

câu nói thể hiện sự giúp đỡ

nhau của hai lớp. Các cậu nghỉ một lúc

sang bên bọn mình ăn mía, ăn

cam rồi cùng làm…

Cùng ăn mía, ăn cam vui

Những việc làm ấy thể vẻ, Bình và Hoà khoác tay nhau

hiện đức tính của cácbạn lớp 7 cùng bàn kế hoạch, tiếp tục

công việc cả hai người cuốc,
B?

Nhận xét, bổ sung, rút ra người đào, người xúc đất đổ đi.

bài học. Cảm ơn các bạn đã giúp

Cho Hs liên hệ thêm đỡ mình.

những câu chuyện trong lịch Tinh thần đoàn kết tương

sử, trong cuộc sống để chứng trợ.

minh sự đoàn kết, tương trợ là

sức mạnh giúp chúng ta thành

công.
Tự do trao đổi.

Trả lời theo suy nghĩ.

- Nông dân đoàn kết,
Hoạt động 3 : Bài học :

Trên cơ sở khai thác, tương trợ, chống hạn

tìm hiểu truyện đọc và liên hệ hán, lũ lụt.

thực tế, Gv giúp Hs tự rút ra - Nhân dân ta đoàn kết

những khái niệm và ý nghĩa chống giặc ngoại xâm.

của đoàn kết, tương trợ. - Đoàn kết tương trợ giúp

Vậy em hiểu đoàn kết đõ nhau cùng tiến bộ

tương trợ là gì ? trong học tập.

ý nghĩa của đoàn kết

tương trợ ?

Gv kết luận nội dung và

rút ra bài học thực tiễn.

Hs giải thích câu tục

ngữ sau : - Đoàn kết, tương trợ là sự

- Ngựa có bầy, chim có thông cảm, chia sẻ bằng

bạn. việc làm cụ thể, giúp đỡ
- Dân ta nhớ một chữ lẫn nhau khi khó khăn.

đồng - Giúp chúng ta dễ dàng

Đồng tình, đồng sức, hoà nhập, hợp tác với

đồng lòng, đồng minh. những người xung quanh

và được mọi người sẽ

yêu quý giúp đỡ ta.

- Tạo nên sức mạnh vượt
Hoạt động 5 : Luyện tập và

qua khó khăn.
giải bài tập SGK :

Hướng dẫn hs giải bài - Đoàn kết tương trợ là

tập SGK trang 22. truyền thống quí báu của

dân tộc ta.
Tổ chức trò chơi :

Nhanh tay, nhanh mắt với câu :

- Bẻ đũa chẳng bẻ được cả

nắm. - Tinh thần tập thể, đoàn

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. kết, hợp quần.
- Chung lưng đấu cật. - Sức mạnh, đoàn kết, nhất

- Đồng cam cộng khổ. trí, đảm bảo mọi thắng

- Cây ngay không sợ chết lợi thành công. Câu thơ

đứng. trên của Bác Hồ đã được

- Lời chào cao hơn mâm dân gian hoá thành một

cỗ. câu ca dao có giá trị tư

- Ngựa chạy có bày, chim tưởng về đạo đức cách

bay có bạn. mạng.

Hoạt động 6: Luyện tập, củng

cố :

Tham gia trò chơi : Kể

chuyện tiếp sức :

Cách chơi như sau : Mỗi

hs viết một câu, bạn khác viết Nếu em là Thuỷ, em sẽ

nối tiếp câu khác … cứ như giúp Trung ghi lại bài, thăm

vậy sau khi kể xong, Gv viết lại hỏi, động viên bạn.

thành một câu chuyện hoàn Em không tán đồng việc

chỉnh. Tên của câu chuyện Gv làm của Tuấn vì như vậy là
chọn trước. không giúp đỡ bạn mà là làm

hại bạn.
Truyện bó đũa

Một hôm, người cha gọi Hai bạn góp sức cùng

hai người con trai đến và đưa làm bài là không được. giờ

cho mỗi con một chiếc đũa và kiểm tre phải tự làm bài.

bảo các con hãy bẻ đôi chiếc

đũa. Cả hai người con đều bẻ

dễ dàng. Người cha lại đưa cho

mỗi người con hai chiếc đũa và

họ đều bẻ được. Nhưng, khi

người cha đưa ba chiếc thì họ

đã bắt đầu thấy khó bẻ. đến khi

người cha đưa cho mỗi người

con một bó đũa thì mọi người

chịu không bẻ nổi, nhưng nhiều

chiếc gộp lại thì không bẻ

được. Như vậy, đoàn kết, hợp

lực, tạo nên sức mạnh.
Gv kết bài : Đoàn kết là 2. Bài học :

đức tính cao đẹp. Biết sống

đoàn kết, tương trợ giúp ta

vượt qua khó khăn tạo nên sức

mạnh tổng hợp để hoàn thành

nhiệm vụ. Đoàn kết, tương trợ

là truyền thống quý báu của

dân tộc ta trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày 3. Bài tập :

nay, Đảng và nhân dân ta vẫn

nêu cao truyền thống tốt đẹp

đó. Tình đoàn kết, hữu nghị,

hợp tác còn là nguyên tắc đối

ngoại – là nhiệm vụ rất quan

trọng. Chúng ta cần rèn luyện

mình, bình yên cần đến tinh

thần đoàn kết tương trợ.

Hoạt động 7 : Dặn dò :
Bài tập về nhà b, c, d.

Chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản