Giáo án Công Dân lớp 8: GIỮ CHỮ TÍN

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức HS hiểu thế nào là chữ tín. Biểu hiện của việc giữ chữ tín như thế nào. Vì sao phải giữ chữ tín? 2.Kĩ năng. HS biết phân biệt hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín. HS rèn luyện thói quen để trở thành người biết giữ chữ tín. 3. Thái độ. Mong muốn rèn luyện theo gương người biết giữ chữ tín. II.Chuẩn bị. 1.Giáo viên:Tranh thể hiện biết giữ chữ tín, máy chiếu. 2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ. III.Phương pháp dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề , kích...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: GIỮ CHỮ TÍN

GIỮ CHỮ TÍN

1.Kiến thức

HS hiểu thế nào là chữ tín.

Biểu hiện của việc giữ chữ tín như thế nào.

Vì sao phải giữ chữ tín?

2.Kĩ năng.

HS biết phân biệt hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

HS rèn luyện thói quen để trở thành người biết giữ chữ tín.

3. Thái độ.

Mong muốn rèn luyện theo gương người biết giữ chữ tín.

II.Chuẩn bị.

1.Giáo viên:Tranh thể hiện biết giữ chữ tín, máy chiếu.

2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ.

III.Phương pháp dạy học:

Nêu và giải quyết vấn đề , kích thích tư duy, tổ chức thảo luận

nhóm

Thuyết trình, đàm thoại, sắm vai.

IV.Tiến trình:
1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS.

2.Kiểm tra bài cũ.

1. Thế nào là tôn trọng người khác?

=>Là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá lợi ích

người khác, thể hiện lối sống có văn hoá.

2. Ý nghĩa?

=>- Nhận được sự tôn trọng của người khác.

-Xã hội lành mạnh, trong sáng, tốt đẹp hơn.

3. Cách rèn luyện?

=>-Tôn trọng người khác mọi lúc, mọi nơi.

-Qua cử chỉ, hành động và lời nói.

Sau mỗi câu trả lời đều phải cho ví dụ.

3 Giảng bài mới
Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học
GV giới thiệu bài:đưa tình

huống, đặt câu hỏi->dẫn

vào bài.

GV chuyển ý vào phần 1. I. Đặt vấn đề.

HS đọc phần đặt vấn đề

SGK.

Tổ chức cho HS thảo luận

nhóm:

Nhóm 1: Nước lỗ đã làm

gì? Nhạc Chính Tử đã làm

gì? Vì sao?

Nhóm 2: Em bé nhờ bác

điều gì? Bác đã làm gì ?

Vì sao?

Nhóm 3: Người sản xuất

kinh doanh phải làm gì đối

với người tiêu dùng? Vì
sao?

Nhóm 4: Ý kiến: Giữ chữ

tín chỉ là giữ lời hứa. Em

có đồng ý không? Vì sao?

HS cùng nhau thảo luận,

đại diện nhóm báo cáo, II.Nội dung bài học.

các nhóm khác nhận xét 1. Thế nào là giữ chữ tín?

bổ sung. Là coi trọng lòng tin của

GV nhận xét, chốt ý. mọi người với mình, biết

Chuyển ý. trọng lời hứa.

GV: Qua nội dung đã phân 2. Ý nghĩa.

tích GV yêu cầu HS trả -Được tin cậy, tín nhiệm.

lời những câu hỏi sau: -Giúp đoàn kết và hợp tác.

- Thế nào là giữ chữ tín? 3. Cách rèn luyện.

- Ý nghĩa của việc giữ chữ -Làm tốt nghĩa vụ.

-Giữ lời hứa, đúng hẹn.
tín?

- Để rèn luyện giữ chữ tín, -Giữ được lòng tin.
chúng ta cần phải làm gì?

HS trả lời

Các em khác nhận xét, bổ III. Bài tập.

sung, lấy ví dụ thực tế bản 1.- Giữ chữ tín:b.

thân, lớp, trường… -Không giữ chữ

GV chốt lại nội dung. tín:a,c,d,đ,e.

Chuyển ý

HS làm bài tập 1 SGK

trang 12.

HS cùng nhau làm bài, đại

diện lớp sửa bài, các em

khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét, đưa ra đáp

án.

4. Củng cố và luyện tập:

GV: Tổ chức cho HS sắm vai tình huống:Cách ứng xử thể hiện

việc giữ chữ tín có thể ở nhà, trong giờ kiểm tra, các mối quan

hệ khác…
HS tự phân vai và diễn.

Các nhóm nhận xét .

GV: Nhận xét, kết luận.

5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

Bài cũ:

-Học bài kết hợp SGK/12.

-Làm bài tập còn lại SGK trang 12,13.

Bài mới:

Chuần bị bài 5: Pháp luật và kỉ luật.

-Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK trang 13,14.

-Xem nội dung bài học và bài tập SGK trang 14,15.

Chú ý tình huống sắm vai, trò chơi nhanh tay nhanh mắt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản