Giáo án Công Dân lớp 8: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức. Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Nêu được trách nhiệm của HS trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. 2. Kĩ năng. Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư. Tham gia các hoạt động tuên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư....

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG
ĐỒNG DÂN CƯ
1.Kiến thức.
Hiểu được thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp
sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
Hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở
cộng đồng dân cư.
Nêu được trách nhiệm của HS trong việc tham gia xây
dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
2. Kĩ năng.
Thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá ở cộng đồng
dân cư.
Tham gia các hoạt động tuên truyền, vận động xây dựng
nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
3. Thái độ.
Đồng tình, ủng hộ các chủ trương xây dựng nếp sống văn
hoá ở cộng đồng dân cư và các hoạt động thực hiện chủ trương đó.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên: Tranh thể hiện nếp sống văn hoá, máy chiếu(nếu có)
2.Học sinh: Giấy khổ lớn , bút dạ.
III.Phương pháp dạy học:
Nêu vấn đề
Tổ chức thảo luận nhóm, Tổ chức trò chơi
Thuyết trình, đàm thoại, sắm vai.
IV.Tiến trình:
1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS.
2.Kiểm tra bài cũ:
GV trả và sửa bài kiểm tra.
3.Giảng bài mới:


Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học
Giới thiệu bài: GV đặt câu
hỏi: Những người sống
cùng theo khu vực lãnh
thổ hoặc đơn vị hành
chính gọi là gì?
HS trả lời.
GV: nhận xét, dẫn vào bài I. Đặt vấn đề.
học.
Chuyển ý.
HS đọc phần đặt vấn đề
SGK.
Tổ chức cho HS thảo luận
nhóm:
Nhóm 1,2: Theo em,
những hiện tượng nêu ở
mục 1 có ảnh hưởng gì
đến cuộc sống của người
dân?
Nhóm 3,4: Vì sao làng
Hinh được công nhận là
làng văn hoá?
Nhóm 5,6: Những thay đổi
ở làng Hinh có ảnh hưởng
như thế nào tới cuộc sống
của mỗi người dân và cả
cộng đồng? II. Nội dung bài học.
HS cùng nhau thảo luận, 1. Thế nào là cộng đồng
đại diện nhóm báo cáo, dân cư?
các nhóm khác nhận xét Là toàn thể những người
bổ xung. cùng sinh sống trong toàn
GV nhận xét , chốt ý, khu vực lãnh thổ hoặc đơn
chuyển sang phần hai . vị hành chính gắn bó một
GV đặt câu hỏi: khối, liên kết và hợp tác
_ Thế nào là cộng đồng để cùng thực hiện lợi ích
dân cư? của mình vàlợi ích chung.
_ Xây dựng nếp sống văn 2. Xây dựng nếp sống văn
hoá như thế nào? hoá như thế nào?
_ Ý nghĩa của việc xây * Làm cho điều kiện văn
dựng nếp sống văn hoá? hoá ngày càng phong phú,
_ HS phải làm gì? lành mạnh.
HS trả lời câu hỏi, các em 3. Ý nghĩa của việc xây
khác nhận xét, bổ sung. dựng nếp sống văn hoá.
GV yêu cầu HS liên hệ _ Làm cho cuộc sống bình
thực tế ở địa phương. yên, hạnh phúc.
_ Bảo vệ và phát huy
GV cho HS quan sát tranh
và nhận xét. truyền thống văn hoá tốt
GV: tổ chức cho HS chơi đẹp của dân tộc.
trò “ Ai nhanh hơn” 4. HS phải làm gì?
*Tìm những biểu hiện của _ Tham gia những hoạt
nếp sống văn hoá ở khu động vừa sức.
dân cư: _ Tránh việc làm xấu.
-Đội A: Tìm biểu hiện có III. Bài tập.
văn hoá. Đáp án:
-Đội B: Tìm biểu hiện * Biểu hiện xây dựng nếp
thiếu văn hoá. sống văn hoá: a, c, d, đ, g,
Sau 3 phút, đội nào tìm i, k, o.
nhiều biểu hiện sẽ là đội * Ngược lại: b, e, h, l, m,
thắng cuộc. n.
GV nhận xét, chốt ý
GV: Chuyển ý
HS làm bài tập 2 SGK
trang 24.
Đại diện 1 số em làm bài,
các em khác nhận xét, bổ
sung.
GV nhận xét, đưa ra đáp
án đúng


4. Củng cố và luyện tập.
GV tổ chức cho HS đóng vai tình huống: “ Gia đình có bố
rượu chè, chơi số đề em phải bỏ học.”
HS được chia làm 6 nhóm thảo luận, tự phân vai, viết lời thoại
và diễn ( đại diện 2 nhóm).
Các Nhóm khác nhận xét, Gv nhận xét kết luận.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
Bài cũ:
-Học bài kết hợp SGK trang 23,24 .
-Làm bài tập còn lại SGK trang 24,25 .
Bài mới:
-Chuẩn bị bài 10: Tự lập.
-Đọc phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK trang25,26.
-Xem nội dung bài học và bài tập SGK trang 26,27.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản