Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức. Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. 2. Kĩ năng. Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia đình. 3. Thái độ. Yêu quý các thành viên trong gia đình mình. Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2)

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
(TT)
1.Kiến thức.
Biết được một số quy định của pháp luật về quyền và
nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Hiểu được ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân
trong gia đình.
2. Kĩ năng.
Biết phân biệt hành vi thực hiện đúng với hành vi vi phạm
quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của bản thân trong gia
đình.
3. Thái độ.
Yêu quý các thành viên trong gia đình mình.
Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia
đình.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên:Tranh thể hiện tình cảm gia đình, máy chiếu(Nếu
có)
2.Học sinh: Giấy khổ lớn , bút dạ.
III.Phương pháp dạy học:
- Thảo luận.
- Phân tích, xử lí tình huống.
- Nêu và giải quyết vấn đề.
- Trò chơi đóng vai.
IV.Tiến trình:
1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS.
2.Kiểm tra bài cũ:
*Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì?
+ Nuôi dạy con thành những công dân tốt.
+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.
+ Tôn trọng ý kiến của con.
+ Không được phân biệt đối xử giữa các con.
+ Không ngược đãi, xúc phạm con, ép buộc con làm điều trái pháp
luật, trái đạo đức.
* Ông bà có quyền và nghĩa vụ gì?
Trông nom, chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên
hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháu không có người nuôi
* HS cho ví dụ ở gia đình các em.
3.Giảng bài mới:

Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học
Giới thiệu bài: GV dựa
vào phần bài cũ dẫn vào
bài học.
Tổ chức cho HS thảo luận
II. Nội dung bài học.
nhóm:
2. Quyền và nghĩa vụ của
Nhóm 1,2: Con cháu có
quyền và nghĩa vụ gì trong con cháu:
gia đình? Cho ví dụ. + Yêu quý, kính trọng,
Nhóm 4,5: Nêu bổn phận biết ơn.
của anh chị em trong gia + Chăm sóc, nuôi dưỡng
đình? Bản thân em thực đặc biệt khi ông bà, cha
hiện như thế nào? Chứng mẹ ốm đau, già yếu.
+ Nghiêm cấm hành vi
minh.
HS cùng nhau thảo luận, ngược đãi, xúc pham cha
đại diện nhóm báo cáo, mẹ, ông bà.
các nhóm khác nhận xét 3. Bổn phận của anh chị
bổ xung. em:
GV nhận xét , rút ra nội Thương yêu, chăm sóc,
dung bài học. giúp đỡ, nuôi dưỡng nhau
GV tổ chức cho HS chơi nếu không còn cha mẹ.
trò “ Ai nhanh hơn”
Đội A: Tìm việc làm tốt về
giáo dục con trong gia
đình.
Đội B: Tìm việc làm
không tốt về giáo dục con
trong gia đình.
-Sau 3 phút đội nào tìm
được nhiều việc làm sẽ là
đội thắng cuộc.
III. Bài tập.
Đáp án:
GV: Chuyển ý - Ngăn cản không cho bất
HS làm bài tập 6 SGK hoà nghiêm trọng.
- Khuyên hai bean thật
trang 33
Đại diện lớp làm bài, các bình tĩnh, giải thích để
em khác nhận xét, bổ thấy được đúng, sai.
sung.
GV nhận xét, đưa ra đáp
án đúng

4. Củng cố và luyện tập.
Tổ chức cho HS chơi trò sắm vai:
HS tự đưa ra tình huống có liên quan đến quyền và nghĩa vụ
của công dân trong gia đình, tự phân vai, viết lời thoại.
Đại diện lớp trình bày, các em khác nhận xét.
GV nhận xét, kết luận.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
Xem từ tiết 1 đến tiết 15 chuẩn bị tiết 16 ôn tập học kì I
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản