Giáo án Công Dân lớp 8: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

Chia sẻ: abcdef_25

1.Kiến thức Giúp HS hiểu được thế nào là tôn trọng lẽ phải. Biểu hiện của sự tôn trọng lẽ phải. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải đối với cuộc sống. 2.Kĩ năng Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống. Rèn luyện và giúp đỡ mọi người biết tôn trọng lẽ phải. Rèn luyện thói quen tự kiểm tra hành vi của mình để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải. 3.Thái độ Biết tôn trọng lẽ phải, học tập những gương tốt...

Nội dung Text: Giáo án Công Dân lớp 8: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
1.Kiến thức
Giúp HS hiểu được thế nào là tôn trọng lẽ phải.
Biểu hiện của sự tôn trọng lẽ phải.
Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải đối với cuộc sống.
2.Kĩ năng
Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và
không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống.
Rèn luyện và giúp đỡ mọi người biết tôn trọng lẽ phải.
Rèn luyện thói quen tự kiểm tra hành vi của mình để trở
thành người biết tôn trọng lẽ phải.
3.Thái độ
Biết tôn trọng lẽ phải, học tập những gương tốt trong xã
hôị.
Biết phê phán hành vi không tôn trọng lẽ phải.
II.Chuẩn bị.
1.Giáo viên:Tranh thể hiện tự chủ, máy chiếu.
2.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ.
III.Phương pháp dạy học:
Nêu và giải quyết vấn đề ,tổ chức thảo luận nhóm,
Thuyết trình, đàm thoại, sắm vai.
IV.Tiến trình:
1.Ổn định tổ chức:Kiểm diện HS.
2.Kiểm tra bài cũ:Phổ biến chương trình, nhắc việc HS.
3 Giảng bài mới:

Hoạt động của GV và HS. Nội dung bài học
GV có thể đưa tình huống cho
HS giải quyết hoặc chơi trò
đóng vai-> dẫn vào bài học.
GV chuyển ý vào phần 1. I. Đặt vấn đề.
HS đọc phần đặt vấn đề SGK.
Tổ chức cho HS thảo luận
nhóm:
Nhóm 1,2:Trong các cuộc
tranh luận, có bạn đưa ra ý kiến
nhưng bị đa số các bạn phản
đối. Nếu thấy ý kiến đó đúng
thì em sẽ xử sự như thế nào?
Nếu biết bạn mình quay cóp
trong giờ kiểm tra, em sẽ làm
gì?
Nhóm 3,4:Em có nhận xét gì
về việc làm của quan Tuần phủ
Nguyễn Quang Bích trong câu
chuyện trên?
Nhóm 5,6:Theo em, trong
những trường hợp trên, hành
động như thế nào được coi là
đúng đắn, phù hợp? Vì sao?
HS cùng nhau thảo luận, đại
diện nhóm báo cáo, các nhóm
khác nhận xét bổ xung.
GV nhận xét, chốt ý.
Chuyển ý. II.Nội dung bài học.
GV: Qua nội dung đã phân tích 1. Khái niệm.
GV yêu cầu HS trả lời những a.Lẽ phải là những điều được
câu hỏi sau: coi là đúng đắn, phù hợp với
-Thế nào là lẽ phải? đạo lí và lợi ích chung của xã
-Thế nào là tôn trọng lẽ phải? hội.
-Tôn trọng lẽ phải được biểu b. Tôn trọng lẽ phải là công
hiện như thế nào? nhận, ủng hộ,tuân theo và bảo
-Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải vệ những điều đúng đắn; biết
trong cuộc sống? điều chỉnh suy nghĩ, hành vi;
HS trả lời không chấp nhận và không làm
GV chốt lại nội dung. điều sai trái.
2.Ý nghĩa.
-Giúp ứng xử phù hợp.
-Làm lành mạnh các mối quan
Tổ chức cho HS chơi trò “Ai hệ xã hội.
nhanh hơn” -Thúc đẩy xã hội ổn định,
Đội A:Tìm những biểu hiện phát triển.
của hành vi tôn trọng lẽ phải?
Đội B: Tìm những biểu hiện
của hành vi không tôn trọng lẽ
phải?
Trong 3 phút đội nào tìm được
nhiều biểu hiện sẽ là đội thắng
cuộc.
Chuyển ý. III.Bài tập.
HS làm bài tập 2 SGK/5 Đáp án: c
HS cùng nhau làm bài, đại diện
lớp sửa bài, các em khác nhận
xét, bổ xung.
GV nhận xét, đưa ra đáp án.4. Củng cố và luyện tập:
Tổ chức cho HS đóng vai:chia lớp làm 2 nhóm.
GV đưa ra tình huống:Trong các cuộc tranh luận, An luôn bảo
vệ ý kiến của mình, không cần lắng nghe ý kiến của người
khác.
HS diễn tểu phẩm,lớp nhận xét,rút ra bài học bản thân.
GV kết luận toàn bài.
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
Bài cũ:
-Học bài kết hợp SGK/4.
-Làm bài tập còn lại SGK/4,5.
Bài mới:
Chuần bị bài 2:Liêm khiết.
-Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK/6,7.
-Xem nội dung bài học và bài tập SGK/9.
Chú ý tình huống sắm vai.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản